Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Maschio

Αγοράστε μεταχειρισμένα Maschio στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Maschio C250
2
ΝΈΑ Maschio C250
Φρέζες, 4361260
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.50 m
3.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio DC-CLASSIC 3000 / DAMA 300 24 COREX
5
ΝΈΑ Maschio DC-CLASSIC 3000 / DAMA 300 24 COREX
Συνδυασμοί σπορείων, 4360376
  26215 Wiefelstede-Spohle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Maschio MIRKA
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4360364
  26607 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ιχνηθέτης
36.244 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Maschio GEMELLA 620
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4360344
  59387 Ascheberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
8.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio
7
ΝΈΑ Maschio
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4360271
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Maschio JOLLY
3
ΝΈΑ Maschio JOLLY
Θεριστικές, 4360248
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Maschio Brava 230
2
ΝΈΑ Maschio Brava 230
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4359627
  65510 Idstein, Γερμανία
3.109 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio DC 3000  #349
7
ΝΈΑ Maschio DC 3000 #349
Περιστροφικές σβάρνες, 4359489
  83104 Schönau b.Tuntenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
6.639 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio TRINCIA 170
7
ΝΈΑ Maschio TRINCIA 170
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 4359315
  7312 Horitschon , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2001
1.991 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio TRINCIA CHIARA 160
7
ΝΈΑ Maschio TRINCIA CHIARA 160
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 4359308
  7312 Horitschon , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2006
1.327 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio 4m Crumbler Roller
4
ΝΈΑ Maschio 4m Crumbler Roller
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4358812
  LN8 3RH Lincolnshire, Μεγ. Βρετανία
1.130 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Terremoto 3
4
ΝΈΑ Maschio Terremoto 3
Καλλιεργητής, 4357148
  34439 Peckelsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις, Με ραβδώσεις
6.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Klepelmaaier
2
Maschio Klepelmaaier
Θεριστικές, 4357016
  6301 BH Valkenburg aan de Geul., Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 2.80 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Maschio G350 RECOVATOR 11010670
5
Maschio G350 RECOVATOR 11010670
Περιστροφικές σβάρνες, 4356852
  CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
7.892 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio TEMPO 1200W15
10
Maschio TEMPO 1200W15
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4356492
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
9.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Teremoto 400
5
Maschio Teremoto 400
Καλλιεργητής, 4353884
  39606 Osterburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πτερυγωτό δίχαλο, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 28 cm, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Λοιπά, Με ραβδώσεις
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Maschio Brava 250 L
4
Maschio Brava 250 L
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4353875
  39606 Osterburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 647 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
2.850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio UNICO M PASSO 4+
7
Maschio UNICO M PASSO 4+
Άροτρα, 4353803
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προστασία από πέτρες
9.350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Barbi 140 Mulcher
2
Maschio Barbi 140 Mulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4352392
  48308 Bösensell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.40 m
2.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Giraffona 230 Mulche
3
Maschio Giraffona 230 Mulche
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4352391
  48308 Bösensell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.30 m
9.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Brava 230 Mulcher
3
Maschio Brava 230 Mulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4352390
  48308 Bösensell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.30 m
2.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio MTER 600
5
Maschio MTER 600
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4351695
  21423 Fahrenholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ηλεκτρονική επιτήρηση, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, ...
18.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Presto 500
5
Maschio Presto 500
Κοντές δισκοσβάρνες, 4351576
  27243 Groß Ippener, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
10.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio DC 3000
5
Maschio DC 3000
Περιστροφικές σβάρνες, 4351481
  64354 Reinheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Σύνδεσμος, Μετάδοση pto, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.319 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Presto
2
Maschio Presto
Κοντές δισκοσβάρνες, 4351351
  32052 Herford, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 500 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
5.714 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 603