Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Maschio

Αγοράστε μεταχειρισμένα Maschio στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Maschio Furba 140
5
ΝΈΑ Maschio Furba 140
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4724257 4724257
  48720 Rosendahl, Γερμανία
2.092,44 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio UNICO L VARIO5+ STREIFENKÖRPER
11
ΝΈΑ Maschio UNICO L VARIO5+ STREIFENKÖRPER
Άροτρα, 4723042 4723042
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Προϋνίο, Απόσταση σώματος: 95 cm
18.151 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio BELLA 210 MECH
4
ΝΈΑ Maschio BELLA 210 MECH
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4723034 4723034
  8541 Neuensalz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 2.10 m
2.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio BARBI 160 MECH
3
ΝΈΑ Maschio BARBI 160 MECH
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4723033 4723033
  1561 Cunnersdorf bei Groß, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
1.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio PRESTO 300
10
ΝΈΑ Maschio PRESTO 300
Κοντές δισκοσβάρνες, 4723031 4723031
  9600 Oberschöna, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm
7.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio BELLA 190
4
ΝΈΑ Maschio BELLA 190
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4723027 4723027
  4808 Wurzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 1.90 m
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Dama Corex
16
ΝΈΑ Maschio Dama Corex
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4722765 4722765
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, Ημερομηνία εγγραφής: 22.05.2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 500.00 l, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, μηχανικό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Maschio DM 3000 PLUS
6
ΝΈΑ Maschio DM 3000 PLUS
Λοιπά, 4722657 4722657
  89188 Merklingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
4.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Barbi 180
5
ΝΈΑ Maschio Barbi 180
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4722151 4722151
  33729 Bielefeld-Altenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.75 m, Βάρος: 331 kg, Κόπανος
2.605,04 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Gemella 620
4
ΝΈΑ Maschio Gemella 620
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4722007 4722007
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
19.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Artiglio 300
10
ΝΈΑ Maschio Artiglio 300
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4721954 4721954
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
14.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio UNICO L VARIO 5+
6
ΝΈΑ Maschio UNICO L VARIO 5+
Άροτρα, 4721708 4721708
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
14.250,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio BUFALO 280
3
ΝΈΑ Maschio BUFALO 280
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4721707 4721707
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.80 m
6.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio
2
Maschio
Δισκοσβάρνες, 4720523 4720523
  56626 Andernach, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Με ραβδώσεις
14.117,65 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Gemella 620
5
Maschio Gemella 620
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4720481 4720481
  29690 Schwarmstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
12.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Maschio DH 3 METRES
4
Maschio DH 3 METRES
Περιστροφική σβάρνα, 4720170 4720170
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Brava 160
7
Maschio Brava 160
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4719964 4719964
  49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Βάρος: 452 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
2.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Barbi 160
6
Maschio Barbi 160
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4719961 4719961
  49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Βάρος: 275 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
2.330 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio GEMELLA 620
10
Maschio GEMELLA 620
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4719238 4719238
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.20 m
15.966 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio GRUBBER  5 m #362
9
Maschio GRUBBER 5 m #362
Καλλιεργητής, 4719209 4719209
  83104 Schönau b.Tuntenhaus, Γερμανία
Πτερυγωτό δίχαλο, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
4.118 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio GIRAFFA 210
3
Maschio GIRAFFA 210
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4718255 4718255
  21646 Halvesbostel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
4.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio PRESTO 300 RIGID
3
Maschio PRESTO 300 RIGID
Κοντές δισκοσβάρνες, 4718245 4718245
  21646 Halvesbostel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
6.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Bisonte 300 frontklepelmaaier
7
Maschio Bisonte 300 frontklepelmaaier
Θεριστικές, 4716127 4716127
  3899 BC Zeewolde, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.450 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio BISONTE 280
4
Maschio BISONTE 280
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4716093 4716093
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
1.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Drilllift Hitch hydr. für Maschio DM
4
Maschio Drilllift Hitch hydr. für Maschio DM
Περιστροφικές σβάρνες, 4715602 4715602
  91550 Dinkelsbühl, Γερμανία
Σύνδεσμος, Ανυψωτήρας Δράπανο / Huckepack
672,27 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 652