Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Maschio

Αγοράστε μεταχειρισμένα Maschio στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Maschio VELOCE 300
4
ΝΈΑ Maschio VELOCE 300
Δισκοσβάρνες, 4808752 4808752
  26607 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
8.950,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Aquila Rapido 5000 Plus
11
ΝΈΑ Maschio Aquila Rapido 5000 Plus
Περιστροφικές σβάρνες, 4808421 4808421
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Σύστημα αναδίπλωσης, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
14.705,88 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Veloce 300
5
ΝΈΑ Maschio Veloce 300
Κοντές δισκοσβάρνες, 4807647 4807647
  47918 Tönisvorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
8.358 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Bufalo 280
ΝΈΑ Maschio Bufalo 280
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4807567 4807567
  47918 Tönisvorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.80 m
7.663,87 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Bisonte 280
4
ΝΈΑ Maschio Bisonte 280
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4807566 4807566
  47918 Tönisvorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.80 m
6.133,61 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio / Gaspardo Aquila 6000 6m power harrow Disc drill combination 2013
9
ΝΈΑ Maschio / Gaspardo Aquila 6000 6m power harrow Disc drill combination 2013
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4807068 4807068
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Maschio BELLA 210 FRONT UND HECK
8
ΝΈΑ Maschio BELLA 210 FRONT UND HECK
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4806976 4806976
  04720 Großweitzschen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 2.10 m
3.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio GIRAFFA 185 SE
9
ΝΈΑ Maschio GIRAFFA 185 SE
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4806883 4806883
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.85 m
4.790 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Pflug Unico Vario
8
ΝΈΑ Maschio Pflug Unico Vario
Άροτρα, 4806670 4806670
  86479 Aichen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Τύπος: Λοιπά
12.350 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Maschio Artiglio 300 CSS **Steinsicherung ** NEU**
ΝΈΑ Maschio Artiglio 300 CSS **Steinsicherung ** NEU**
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4806408 4806408
  17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Barbi 180 **NEU**
ΝΈΑ Maschio Barbi 180 **NEU**
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4806401 4806401
  17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
2.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio W145 **TOP ZUSTAND**
2
ΝΈΑ Maschio W145 **TOP ZUSTAND**
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 4806397 4806397
  17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
1.350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Giraffa 210 SE **NEU**
ΝΈΑ Maschio Giraffa 210 SE **NEU**
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4806391 4806391
  17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
6.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Giraffona 260 SE **NEU **
3
ΝΈΑ Maschio Giraffona 260 SE **NEU **
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4806370 4806370
  17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
8.350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio FRESA W105
8
ΝΈΑ Maschio FRESA W105
Φρέζες, 4806103 4806103
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.10 m
2.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Mulcher Giraffa 160SE
5
ΝΈΑ Maschio Mulcher Giraffa 160SE
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4805903 4805903
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
4.873,95 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Maschio TIGRE 250 Schlegelmulcher bis 140 PS
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4805645 4805645
  74336 Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn), Γερμανία
Βάρος: 830 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
2.900 €
Δείτε αγγελία
Maschio Attila 250
8
ΝΈΑ Maschio Attila 250
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4805526 4805526
  3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
7.450 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Atilla 300
13
ΝΈΑ Maschio Atilla 300
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4805513 4805513
  3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
9.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Buffalo
5
Maschio Buffalo
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4805183 4805183
  56642 Kruft, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.621,85 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio UNICO L VARIO 5+
13
Maschio UNICO L VARIO 5+
Άροτρα, 4804762 4804762
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Προϋνίο, Απόσταση σώματος: 95 cm
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio KURZSCHEIBENEGGE PRESTO 600
5
Maschio KURZSCHEIBENEGGE PRESTO 600
Κοντές δισκοσβάρνες, 4804759 4804759
  04916 Herzberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm
11.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio DM 4000
2
ΝΈΑ Maschio DM 4000
Περιστροφικές σβάρνες, 4804634 4804634
  93089 Aufhausen, Γερμανία
Μετάδοση pto, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Βοηθητικό: Λοιπά
2.800 €
Δείτε αγγελία
Maschio Extreme 365 HTC
8
Maschio Extreme 365 HTC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4803987 4803987
  62-080 Tarnowo Podgórne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 19.0/45 - 17
28.677,20 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Maschio prasa EXTREME 265 HTC
Βίντεο
6
Maschio prasa EXTREME 265 HTC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4803823 4803823
  62-080 Tarnowo Podgórne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 19.0/45-17
23.388,37 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 663