Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Massey Ferguson

Αγοράστε μεταχειρισμένα Massey Ferguson στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Massey Ferguson 7244
10
ΝΈΑ Massey Ferguson 7244
Λοιπά, 4808123 4808123
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
62.330,62 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson Side Knife
ΝΈΑ Massey Ferguson Side Knife
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών, 4807921 4807921
  NG32 2LX Shefford, SG175QB, Μεγ. Βρετανία
1.051,57 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 178
6
ΝΈΑ Massey Ferguson 178
Τρακτέρ, 4807789 4807789
  79350 Chiché, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1968, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 2873 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Ελαστικά μπροστά: 750x16
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 7616 DYNA VT efficient
8
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 7616 DYNA VT efficient
Τρακτέρ, 4807785 4807785
  50540 Isigny-le-Buat, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 3950 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
61.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 2228GC
6
ΝΈΑ Massey Ferguson 2228GC
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4807783 4807783
  47240 BON ENCONTRE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ώρες λειτουργίας: 600 h, Τετρακίνητο
6.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson BBM71-24
9
ΝΈΑ Massey Ferguson BBM71-24
Ανατρεπόμενο, 4807722 4807722
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 40 RS - AKTIONSPREIS
6
ΝΈΑ Massey Ferguson 40 RS - AKTIONSPREIS
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4807614 4807614
  84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 221 kW, Ώρες λειτουργίας: 3950 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
24.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6180 Dynashift
6
ΝΈΑ Massey Ferguson 6180 Dynashift
Τρακτέρ, 4807508 4807508
  56746 Spessart, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 6500 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Προωθητικό οπισθοπορείας χωρίς συμπλέκτη, Ημερομηνία εγγραφής: 18.07.2019, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
20.776,87 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 5711
8
ΝΈΑ Massey Ferguson 5711
Τρακτέρ, 4807375 4807375
  9900 Lienz, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 1030 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 3, ...
58.250 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 7620 Dyna VT
10
ΝΈΑ Massey Ferguson 7620 Dyna VT
Τρακτέρ, 4807105 4807105
  56642 Kruft, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 2457 h, Τετρακίνητο, Μπροστινό pto, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Ελαστικά μπροστά: 510/65/R30, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 3065
Τρακτέρ, 4807084 4807084
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 7850 h, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
9.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 7716 DYNA.6 Tractor (ST4223)
20
ΝΈΑ Massey Ferguson 7716 DYNA.6 Tractor (ST4223)
Τρακτέρ, 4807063 4807063
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
71.949,61 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 5713 SL c/w MF 941 Loader
12
ΝΈΑ Massey Ferguson 5713 SL c/w MF 941 Loader
Τρακτέρ, 4807001 4807001
  LL16 5TA Denbigh, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 1001 h
51.471,64 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 4255 A
7
ΝΈΑ Massey Ferguson 4255 A
Τρακτέρ, 4806921 4806921
  91589 Aurach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 12726 h, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
14.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 3065-4 Super
7
ΝΈΑ Massey Ferguson 3065-4 Super
Τρακτέρ, 4806542 4806542
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 68 kW, Ώρες λειτουργίας: 6907 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 5, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
23.801 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 4225-4 LP
7
ΝΈΑ Massey Ferguson 4225-4 LP
Τρακτέρ, 4806533 4806533
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 2970 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ταχύτητα pto: 540, Ελαστικά μπροστά: / 14.9R20, ...
26.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 4225-4 LP
7
ΝΈΑ Massey Ferguson 4225-4 LP
Τρακτέρ, 4806528 4806528
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 5800 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 3, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: / 14,9LR20, ...
27.001 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 5465
7
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 5465
Τρακτέρ, 4806502 4806502
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 1700 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
48.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 4270-4 KL
3
ΝΈΑ Massey Ferguson 4270-4 KL
Τρακτέρ, 4806489 4806489
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 3960 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
24.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6150-4
7
ΝΈΑ Massey Ferguson 6150-4
Τρακτέρ, 4806481 4806481
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 6820 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Ταχύτητα pto: 540/1000, ...
25.001 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6130
7
ΝΈΑ Massey Ferguson 6130
Τρακτέρ, 4806247 4806247
  48629 Metelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 6500 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
12.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF V4180 XC
ΝΈΑ Massey Ferguson MF V4180 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4806168 4806168
  18196 Dummerstorf OT Petschow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 7718 S Dyna-6
9
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 7718 S Dyna-6
Τρακτέρ, 4806161 4806161
  09569 Oederan, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 8 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson Disponible 8632 EVOLUTION
4
ΝΈΑ Massey Ferguson Disponible 8632 EVOLUTION
Ανατρεπόμενο, 4806135 4806135
  10140 AMANCE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 24.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6255
10
ΝΈΑ Massey Ferguson 6255
Τρακτέρ, 4806045 4806045
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 5190 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Κιβώτιο: Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 13.6R24, ...
14.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2161