Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Massey Ferguson

Αγοράστε μεταχειρισμένα Massey Ferguson στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Massey Ferguson MF 8947
4
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 8947
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4456270
  28160 BROU, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004, Ελαστικά: /
10.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6485
7
ΝΈΑ Massey Ferguson 6485
Τρακτέρ, 4456210
  81100 CASTRES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 7800 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ...
23.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6290
5
ΝΈΑ Massey Ferguson 6290
Τρακτέρ, 4456209
  81100 CASTRES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 8575 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 480/70R28 / 480/70R28, ...
18.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6490 DYNA 6
4
ΝΈΑ Massey Ferguson 6490 DYNA 6
Τρακτέρ, 4456203
  32800 BRETAGNE d’ARMAGNAC, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 3200 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
57.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 5425 2RM
6
ΝΈΑ Massey Ferguson 5425 2RM
Τρακτέρ, 4456199
  17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Ώρες λειτουργίας: 6800 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 11.00-16 / 11.00-16, Ελαστικά πίσω: 13.6R38 KLEBER / 13.6R38 KLEBER
15.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6445 DYNA 6
3
ΝΈΑ Massey Ferguson 6445 DYNA 6
Τρακτέρ, 4456184
  40800 Aire-sur-l'Adour, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 2600 h, Τετρακίνητο, Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει, Ελαστικά μπροστά: 340.85//28 / 340.85//28, ...
32.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 7620 M-F 7620
2
ΝΈΑ Massey Ferguson 7620 M-F 7620
Τρακτέρ, 4456175
  56300 PONTIVY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 4600 h, Τετρακίνητο, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 540/65/30 / 540/65/30, Ελαστικά πίσω: 650/65/42 / 650/65/42
59.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 7485 MF-7485 PNEUS NEUFS
2
ΝΈΑ Massey Ferguson 7485 MF-7485 PNEUS NEUFS
Τρακτέρ, 4456173
  56300 PONTIVY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 5200 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 540/65/30 / 540/65/30, ...
54.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 4335 4335
2
ΝΈΑ Massey Ferguson 4335 4335
Τρακτέρ, 4456169
  56300 PONTIVY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 4900 h, Τετρακίνητο, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 13.6.28 / 13.6.28, Ελαστικά πίσω: 16.9.38 / 16.9.38
22.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 374V
2
ΝΈΑ Massey Ferguson 374V
Τρακτέρ, 4456163
  84000 AVIGNON, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 2477 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Ελαστικά μπροστά: 6.00R16 / 6.00R16, Ελαστικά πίσω: 280/85R28 / 280/85R28
10.990 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 3655S4
5
ΝΈΑ Massey Ferguson 3655S4
Τρακτέρ, 4456159
  84120 PERTUIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 1357 h, Ελαστικά μπροστά: 280/70R18 / 280/70R18, Ελαστικά πίσω: 340/85R28 / 340/85R28
21.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 399 4wd
6
ΝΈΑ Massey Ferguson 399 4wd
Τρακτέρ, 4456066
  3271KB Mijnsheerenland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 11.11.1995
13.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 7480 DYNA  VT
7
ΝΈΑ Massey Ferguson 7480 DYNA VT
Τρακτέρ, 4456004
  46459 Rees-Bienen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 123 kW, Ώρες λειτουργίας: 8140 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
36.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 1510
10
ΝΈΑ Massey Ferguson 1510
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4455919
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 500/60-22,5 Trellebo
16.723 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 5712 S DYNA 4
9
ΝΈΑ Massey Ferguson 5712 S DYNA 4
Τρακτέρ, 4455775
  06406 Bernburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 127 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
58.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 3435 GE
4
ΝΈΑ Massey Ferguson 3435 GE
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4455704
  13200 ARLES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Τετρακίνητο
16.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 416 V - VICON
10
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 416 V - VICON
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4455702
  14500 Vire, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Πλήθος δεματίων: 6600 Stk.
22.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 7619 DYNA VT
6
ΝΈΑ Massey Ferguson 7619 DYNA VT
Τρακτέρ, 4455588
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 3250 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
69.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 40 RS, 6,15m PF, Raps
16
ΝΈΑ Massey Ferguson 40 RS, 6,15m PF, Raps
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4455446
  84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 221 kW, Ώρες λειτουργίας: 3950 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, ...
27.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 6490 Edition X400
10
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 6490 Edition X400
Τρακτέρ, 4455208
  49584 Fürstenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 136 kW, Ώρες λειτουργίας: 5300 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
50.336,13 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 8150
11
ΝΈΑ Massey Ferguson 8150
Τρακτέρ, 4454500
  LV-1063 Saldus, Λετονία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 6530 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, 540/1000
16.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 35
6
ΝΈΑ Massey Ferguson 35
Τρακτέρ, 4454441
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
1.687,55 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson Zugpendel zu MF
2
ΝΈΑ Massey Ferguson Zugpendel zu MF
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4454196
  91550 Dinkelsbühl, Γερμανία
100,84 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 3630   #228
10
ΝΈΑ Massey Ferguson 3630 #228
Τρακτέρ, 4454177
  83104 Schönau b.Tuntenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 56 kW, Ώρες λειτουργίας: 657 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, ...
35.682 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 4335-4
7
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 4335-4
Τρακτέρ, 4454051
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: / 405/70R20, Ελαστικά πίσω: 540/65R30 / 540/65R30
32.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2940