Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Massey Ferguson

Αγοράστε μεταχειρισμένα Massey Ferguson στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Massey Ferguson 7282 Centora + PF 7,7 m
10
ΝΈΑ Massey Ferguson 7282 Centora + PF 7,7 m
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4724235 4724235
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 303 kW, Ώρες λειτουργίας: 1390 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Περιστροφικός φανός, ...
55.764,67 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 373
7
ΝΈΑ Massey Ferguson 373
Τρακτέρ, 4724220 4724220
  28816 Stuhr, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 2460 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6714S
3
ΝΈΑ Massey Ferguson 6714S
Τρακτέρ, 4724110 4724110
  59909 Bestwig-Nuttlar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 102 kW, Ώρες λειτουργίας: 28 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF6475
4
ΝΈΑ Massey Ferguson MF6475
Τρακτέρ, 4724062 4724062
  67520 MARLENHEIM, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 3900 h, Τετρακίνητο, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 43 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
33.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF6497
4
ΝΈΑ Massey Ferguson MF6497
Τρακτέρ, 4724064 4724064
  67520 MARLENHEIM, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 154 kW, Ώρες λειτουργίας: 5600 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 43 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, ...
39.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 828
10
ΝΈΑ Massey Ferguson 828
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4724006 4724006
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Πλάτος συλλέκτη: 1.80 m, Πλήθος δεματίων: 20000 τεμ., Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
2.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 7618 DYNA 6
10
ΝΈΑ Massey Ferguson 7618 DYNA 6
Τρακτέρ, 4723992 4723992
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 2410 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
65.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6270
8
ΝΈΑ Massey Ferguson 6270
Τρακτέρ, 4723985 4723985
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 9700 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, ...
16.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6445
10
ΝΈΑ Massey Ferguson 6445
Τρακτέρ, 4723986 4723986
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 6500 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, ...
24.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 8250
7
ΝΈΑ Massey Ferguson 8250
Τρακτέρ, 4723945 4723945
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 7400 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
23.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 6480
10
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 6480
Τρακτέρ, 4723676 4723676
  48231 Warendorf, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 4885 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6490 - £28,000
4
ΝΈΑ Massey Ferguson 6490 - £28,000
Τρακτέρ, 4723607 4723607
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011
31.717,26 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 4709 Global Tractor - £33,000 +vat
2
ΝΈΑ Massey Ferguson 4709 Global Tractor - £33,000 +vat
Τρακτέρ, 4723606 4723606
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
37.381,06 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 5713 Dyna 4 Tractor - £50,000 +vat
2
ΝΈΑ Massey Ferguson 5713 Dyna 4 Tractor - £50,000 +vat
Τρακτέρ, 4723605 4723605
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
56.637,97 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 7716  - £60,000 +vat
ΝΈΑ Massey Ferguson 7716 - £60,000 +vat
Τρακτέρ, 4723604 4723604
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
67.965,56 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 7240 Activa Combine - £50,000 +vat
ΝΈΑ Massey Ferguson 7240 Activa Combine - £50,000 +vat
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4723600 4723600
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2009
56.637,97 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson gebr. Schleppe
14
ΝΈΑ Massey Ferguson gebr. Schleppe
Φορτωτάκια, 4723474 4723474
  41569 Rommerskirchen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 2642 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 7726 SEXD6
4
ΝΈΑ Massey Ferguson 7726 SEXD6
Τρακτέρ, 4723435 4723435
  NG32 2LX Belton, Grantham NG322LX, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 206 kW, Ώρες λειτουργίας: 550 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Ελαστικά μπροστά: 600/65R28, ...
117.523,79 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 7726 SEXD6
ΝΈΑ Massey Ferguson 7726 SEXD6
Τρακτέρ, 4723436 4723436
  NG32 2LX Belton, Grantham NG322LX, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 206 kW, Ώρες λειτουργίας: 550 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, ...
117.523,79 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 5440 DYNA-4 Tractor
19
ΝΈΑ Massey Ferguson 5440 DYNA-4 Tractor
Τρακτέρ, 4723423 4723423
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
26.619,85 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 7620 Dyna 6 Tractor (ST4060)
20
ΝΈΑ Massey Ferguson 7620 Dyna 6 Tractor (ST4060)
Τρακτέρ, 4723418 4723418
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
36.814,68 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 7720 DYNA 6 TRACTOR (ST3192)
20
ΝΈΑ Massey Ferguson 7720 DYNA 6 TRACTOR (ST3192)
Τρακτέρ, 4723417 4723417
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
52.673,31 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6480 DYNA-6 Tractor (ST4713)
20
ΝΈΑ Massey Ferguson 6480 DYNA-6 Tractor (ST4713)
Τρακτέρ, 4723415 4723415
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
27.129,59 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6455
12
ΝΈΑ Massey Ferguson 6455
Τρακτέρ, 4723138 4723138
  LL16 5TA Denbigh, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 5392 h
22.372,00 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Massey Ferguson 8737 Dyna-VT E
Τρακτέρ, 4723131 4723131
  31246 Ilsede- Gadenstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 2560 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Ανίχνευση φορτίου, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
115.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2534