Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Massey Ferguson

Αγοράστε μεταχειρισμένα Massey Ferguson στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Massey Ferguson CEREA 7278
7
ΝΈΑ Massey Ferguson CEREA 7278
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5146076 5146076
  59401 Velké meziříčí, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 3570 h, Πλάτος κεφαλής: 7.00 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 2663 h
43.838 €
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 8737 Dyna-VT Exclusive
7
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 8737 Dyna-VT Exclusive
Τρακτέρ, 5145882 5145882
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 272 kW, Ώρες λειτουργίας: 3200 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Βαλβίδες εξαερισμού da: 6, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
124.700 €
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 5710 SL Dyna-6 Efficient
7
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 5710 SL Dyna-6 Efficient
Τρακτέρ, 5145880 5145880
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 150 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Βαλβίδες εξαερισμού da: 4, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
89.800 €
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 8735 S Exclusive
7
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 8735 S Exclusive
Τρακτέρ, 5145865 5145865
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 257 kW, Ώρες λειτουργίας: 600 h, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Βαλβίδες εξαερισμού da: 8, Ελαστικά μπροστά: / , ...
203.900 €
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6465
4
ΝΈΑ Massey Ferguson 6465
Τρακτέρ, 5145824 5145824
  50700 RN 3 - Le Mont Rouge VALOGNES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
27.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 6715 S Dyna-VT Exclusive
7
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 6715 S Dyna-VT Exclusive
Τρακτέρ, 5145818 5145818
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 600 h, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Βαλβίδες εξαερισμού da: 4, ...
123.700 €
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 6715 S Dyna-VT Exclusive
6
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 6715 S Dyna-VT Exclusive
Τρακτέρ, 5145817 5145817
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 500 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Βαλβίδες εξαερισμού da: 4, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
105.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF7724
7
ΝΈΑ Massey Ferguson MF7724
Τρακτέρ, 5145815 5145815
  56120 JOSSELIN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 173 kW, Ώρες λειτουργίας: 1888 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 5711
7
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 5711
Τρακτέρ, 5145814 5145814
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 400 h, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Βαλβίδες εξαερισμού da: 3, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
58.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6480
3
ΝΈΑ Massey Ferguson 6480
Τρακτέρ, 5145807 5145807
  50700 RN 3 - Le Mont Rouge VALOGNES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 5400 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
28.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF5465
7
ΝΈΑ Massey Ferguson MF5465
Τρακτέρ, 5145443 5145443
  56120 JOSSELIN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 6251 h, Καμπίνα, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
25.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 4345
9
ΝΈΑ Massey Ferguson 4345
Τρακτέρ, 5145432 5145432
  84503 Altötting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 2010 h, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
26.806,72 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6170
7
ΝΈΑ Massey Ferguson 6170
Τρακτέρ, 5145355 5145355
  PE12 8SQ Spalding, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ώρες λειτουργίας: 7001 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
12.200 €
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 390
5
ΝΈΑ Massey Ferguson 390
Τρακτέρ, 5145282 5145282
  42330 AVEIZIEUX, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Ώρες λειτουργίας: 11000 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6180
7
ΝΈΑ Massey Ferguson 6180
Τρακτέρ, 5145281 5145281
  79400 Kandern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 4800 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
21.008 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 30
10
ΝΈΑ Massey Ferguson 30
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5145265 5145265
  LA6 1DX Carnforth, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1979, Πλάτος εργασίας: 3.05 m
2.059 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Massey Ferguson MF3630 -4C03 TRACTOR
Τρακτέρ, 5145263 5145263
  NR17 2QZ Attleborough, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 966 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Massey Ferguson RB4160V DEMO ROUND BALER XTRA
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5145262 5145262
  NR21 9NH Sculthorpe, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 3670
7
ΝΈΑ Massey Ferguson 3670
Τρακτέρ, 5145259 5145259
  32490 MONFERRAN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1993, Ώρες λειτουργίας: 6900 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Ελαστικά μπροστά: 420/85R28, ...
14.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6465 Dyna 6
9
ΝΈΑ Massey Ferguson 6465 Dyna 6
Τρακτέρ, 5144975 5144975
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 4667 h, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
38.617,89 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF7722SDT-Exclusive
2
ΝΈΑ Massey Ferguson MF7722SDT-Exclusive
Τρακτέρ, 5144848 5144848
  48720 Rosendahl-Osterwick, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF7620DynaVT Exclu
2
ΝΈΑ Massey Ferguson MF7620DynaVT Exclu
Τρακτέρ, 5144748 5144748
  48720 Rosendahl-Osterwick, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: 600/65R28 Trelle, Ελαστικά πίσω: 650/65R42 Trelle
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF7726S Dyna-VT
3
ΝΈΑ Massey Ferguson MF7726S Dyna-VT
Τρακτέρ, 5144726 5144726
  48720 Rosendahl-Osterwick, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 4270 mit Frontlader
7
ΝΈΑ Massey Ferguson 4270 mit Frontlader
Τρακτέρ, 5144662 5144662
  36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
13.613,45 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 1155
14
ΝΈΑ Massey Ferguson 1155
Τρακτέρ, 5144504 5144504
  44330 Novska, Κροατία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 117 kW, Ώρες λειτουργίας: 7306 h, Κύλινδρος: 8
21.000 €
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 2088