Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Massey Ferguson

Αγοράστε μεταχειρισμένα Massey Ferguson στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Massey Ferguson 6180
4
ΝΈΑ Massey Ferguson 6180
Δασικά τρακτέρ, 4591635
  79400 Kandern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 4800 h
27.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Massey Ferguson 5470 Dyna 4
Τρακτέρ, 4591544
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 5400 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, ...
39.295 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6716S Dyna - 6 Efficent
12
ΝΈΑ Massey Ferguson 6716S Dyna - 6 Efficent
Τρακτέρ, 4591501
  31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 7718S Dyna - VT Exclusive
8
ΝΈΑ Massey Ferguson 7718S Dyna - VT Exclusive
Τρακτέρ, 4591500
  31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 5711 SL Dyna - 4
6
ΝΈΑ Massey Ferguson 5711 SL Dyna - 4
Τρακτέρ, 4591499
  31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 50 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ανάρτηση καμπίνας, ...
58.782 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 5711 Global Series
5
ΝΈΑ Massey Ferguson 5711 Global Series
Τρακτέρ, 4591498
  31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 80 kW, Ώρες λειτουργίας: 50 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινά βάρη, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
46.639 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 8120
13
ΝΈΑ Massey Ferguson 8120
Τρακτέρ, 4591472
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 106 kW, Ώρες λειτουργίας: 4250 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
22.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6290 Allrad Traktor
5
ΝΈΑ Massey Ferguson 6290 Allrad Traktor
Τρακτέρ, 4591471
  49565 Bramsche/Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 105 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
17.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Massey Ferguson 4270
Τρακτέρ, 4591229
  97944 Boxberg-Seehof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 5350 h, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής
24.790 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 7274
ΝΈΑ Massey Ferguson 7274
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4591217
  23881 Breitenfelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 221 kW, Ώρες λειτουργίας: 2881 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, ...
35.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 560
4
ΝΈΑ Massey Ferguson 560
Τρακτέρ, 4591192
  79350 Chiché, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 8378 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 5 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, Ελαστικά μπροστά: 750x16, Ελαστικά πίσω: 14.9R28
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 275
3
ΝΈΑ Massey Ferguson 275
Τρακτέρ, 4591188
  79350 Chiché, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 9344 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, Ελαστικά μπροστά: 750x18, Ελαστικά πίσω: 16.9.34
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 275
9
ΝΈΑ Massey Ferguson 275
Τρακτέρ, 4591186
  79350 Chiché, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 5189 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 5 %, Ελαστικά μπροστά: 750x18, Ελαστικά πίσω: 16.9R34
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 275
4
ΝΈΑ Massey Ferguson 275
Τρακτέρ, 4591183
  79350 Chiché, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1980, Ώρες λειτουργίας: 7940 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Ελαστικά μπροστά: 750x18, Ελαστικά πίσω: 16.9.34
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 165
ΝΈΑ Massey Ferguson 165
Τρακτέρ, 4591184
  79350 Chiché, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1967, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 11393 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, Ελαστικά μπροστά: 600x19, Ελαστικά πίσω: 16.9 14.28
2.950 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6460
10
ΝΈΑ Massey Ferguson 6460
Τρακτέρ, 4591096
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 5348 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Ελαστικά μπροστά: 380/70R28, Ελαστικά πίσω: 480/70R38
27.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6190
8
ΝΈΑ Massey Ferguson 6190
Τρακτέρ, 4591097
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 6113 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 12.4R32, Ελαστικά πίσω: 12.4R46
13.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 5435
5
ΝΈΑ Massey Ferguson 5435
Τρακτέρ, 4591082
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 1200 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 10 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, ...
35.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson LB 2150
6
ΝΈΑ Massey Ferguson LB 2150
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4591049
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος συλλέκτη: 2.30 m, Πλήθος δεματίων: 55000 τεμ.
31.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Massey Ferguson 6475
Τρακτέρ, 4590740
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 135 kW, Ώρες λειτουργίας: 4868 h
29.776,50 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6190
11
ΝΈΑ Massey Ferguson 6190
Τρακτέρ, 4590560
  2100 Korneuburg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1999, Ώρες λειτουργίας: 6900 h
26.583,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 4345 tractor
5
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 4345 tractor
Τρακτέρ, 4590541
  SY15 6TQ Powys, Μεγ. Βρετανία
Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 5036 h
20.201,31 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 5455PV tractor
5
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 5455PV tractor
Τρακτέρ, 4590540
  SY15 6TQ Powys, Μεγ. Βρετανία
Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 3600 h
36.198,88 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 7726 DYNA-VT EXCLUSIVE
14
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 7726 DYNA-VT EXCLUSIVE
Τρακτέρ, 4590507
  49326 Melle-Wellinghhsn., Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 191 kW, Ώρες λειτουργίας: 2650 h, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h
99.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 5713S DYNA-6 EFFICIENT
5
ΝΈΑ Massey Ferguson 5713S DYNA-6 EFFICIENT
Τρακτέρ, 4589928
  92318 Neumarkt, Oberpf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2880