Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Slurry separators
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα McCormick

Αγοράστε μεταχειρισμένα McCormick στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ McCormick
Τρακτέρ αντίκες, 4762563 4762563
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
McCormick CX 110
10
ΝΈΑ McCormick CX 110
Τρακτέρ, 4761523 4761523
  YO7 2BP, Μεγ. Βρετανία
Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 2650 h
22.202,83 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McCormick MC 120
9
ΝΈΑ McCormick MC 120
Τρακτέρ, 4760772 4760772
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 6271 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 22.02.2007, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, ...
22.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
McCormick D-324
5
McCormick D-324
Τρακτέρ, 4755350 4755350
  59939 Olsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1958, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ημερομηνία εγγραφής: 10.03.1958, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Κύλινδρος: 2, ...
3.350 €
Δείτε αγγελία
McCormick C-85 max
6
McCormick C-85 max
Τρακτέρ, 4753753 4753753
  27442 Glinstedt, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ημερομηνία εγγραφής: 21.12.2005, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο
23.938,57 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McCormick F 120 XL
6
McCormick F 120 XL
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4753190 4753190
  49134 Wallenhorst - Rulle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 30 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
McCormick MTX 135
7
McCormick MTX 135
Τρακτέρ, 4752666 4752666
  83052 Bruckmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 2998 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, ...
38.235,29 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McCormick F85N
7
McCormick F85N
Τρακτέρ, 4751245 4751245
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 6200 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 45 km/h, Ελαστικά πίσω: 580/65R22,5
14.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McCormick International D432 Tractor
20
McCormick International D432 Tractor
Τρακτέρ, 4750753 4750753
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 2767 h, Κενό βάρους: 1.00 t, Κύλινδρος: 4
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
McCormick MC 120P6
11
McCormick MC 120P6
Τρακτέρ, 4750138 4750138
  27607 Geestland OT Neuenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 7700 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
28.000 €
Δείτε αγγελία
McCormick CX 100 XTRASHIFT
10
McCormick CX 100 XTRASHIFT
Τρακτέρ, 4749188 4749188
  29525 Hansen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 68 kW, Ώρες λειτουργίας: 5300 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
McCormick MTX150
16
McCormick MTX150
Τρακτέρ, 4738582 4738582
  PE22 7DU Lincolnshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 7458 h, Τετρακίνητο, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινά βάρη, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
McCormick MTX 200
7
McCormick MTX 200
Τρακτέρ, 4737677 4737677
  89290 VINCELLES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 150 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Κιβώτιο: Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 480/70R30 / 480/70R30, ...
25.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
McCormick MC115
7
McCormick MC115
Τρακτέρ, 4737671 4737671
  01400 CONDEISSIAT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 5555 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κιβώτιο: Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 420/70 R28 / 420/70 R28, ...
35.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
McCormick TTX190E+
7
McCormick TTX190E+
Τρακτέρ, 4737640 4737640
  41310 Authon, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 3207 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κιβώτιο: Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 480/70R30 MICHELIN / 480/70R30 MICHELIN, ...
48.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
McCormick X7.450
7
McCormick X7.450
Τρακτέρ, 4737624 4737624
  42140 CHEVRIERES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 3100 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κιβώτιο: Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει, ...
52.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
McCormick MC 105
7
McCormick MC 105
Τρακτέρ, 4737623 4737623
  42140 CHEVRIERES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 6800 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κιβώτιο: Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει, ...
23.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
McCormick XTX 185
3
McCormick XTX 185
Τρακτέρ, 4737515 4737515
  62575 BLENDECQUES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 127 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Τετρακίνητο, Κιβώτιο: Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 540.65R28 / 540.65R28, Ελαστικά πίσω: 650.65R38 / 650.65R38
33.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
McCormick MTX135
5
McCormick MTX135
Τρακτέρ, 4737274 4737274
  14370 AIRAN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 6720 h, Ελαστικά μπροστά: 540.65R28 / 540.65R28, Ελαστικά πίσω: 520.85R38 / 520.85R38
25.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
McCormick X4-35
7
McCormick X4-35
Τρακτέρ, 4737219 4737219
  41310 Authon, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 6 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 380/70R26 / 380/70R26, ...
17.600 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
McCormick MTX 175
3
McCormick MTX 175
Τρακτέρ, 4737206 4737206
  03150 VARENNES SUR ALLIER, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 6890 h, Τετρακίνητο, Κιβώτιο: Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 540/65R30 / 540/65R30, Ελαστικά πίσω: 620/70R42 / 620/70R42
25.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
McCormick F110 XL
5
McCormick F110 XL
Τρακτέρ, 4736287 4736287
  47039 Savignano Sul Rubicone, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 6400 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
McCormick X5.45
9
McCormick X5.45
Τρακτέρ, 4734391 4734391
  50198 LA MUELA (ZARAGOZA), Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 80 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
McCormick MC 115
9
McCormick MC 115
Τρακτέρ, 4733969 4733969
  3233 Kilb, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 87 kW, Ώρες λειτουργίας: 7650 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
22.916,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McCormick X7.450
8
McCormick X7.450
Τρακτέρ, 4729391 4729391
  50198 LA MUELA (ZARAGOZA), Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 7 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 263