Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα McHale

Αγοράστε μεταχειρισμένα McHale στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
McHale V660 Full opcja Uruchomiona
7
ΝΈΑ McHale V660 Full opcja Uruchomiona
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4806767 4806767
  63-440 RASZKÓW, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
15.490,39 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale Fusion1
6
ΝΈΑ McHale Fusion1
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4805671 4805671
  24321 Klamp, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 11111 h, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2008, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, ...
24.900 €
Δείτε αγγελία
McHale 991 LBER
11
McHale 991 LBER
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 4803461 4803461
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2000
4.400,31 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale V660
11
McHale V660
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 4803459 4803459
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015
22.224,34 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale V640
McHale V640
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4802979 4802979
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλήθος δεματίων: 15552 τεμ.
17.545,53 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale Orbital
10
McHale Orbital
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4799477 4799477
  49828 Neuenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
18.907,56 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale RUNDBALLENTRANSPORTGABEL MCHAL
7
McHale RUNDBALLENTRANSPORTGABEL MCHAL
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 4796720 4796720
  85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
1.252 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale Fusion Vario
5
McHale Fusion Vario
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4795347 4795347
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
43.390,38 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
McHale F5500
10
McHale F5500
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4794689 4794689
  85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
Δημοπρασία
auction
Δείτε αγγελία
McHale 991B
8
McHale 991B
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4786929 4786929
  7759 ROOST, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2006, Φωτισμός, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
5.555,56 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale SHEAR GRAB 2M
2
McHale SHEAR GRAB 2M
Λοιπά, 4785373 4785373
  CA1 2RW Carlisle, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
McHale v660
McHale v660
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4784007 4784007
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλήθος δεματίων: 55000 τεμ.
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
McHale BALLENAUSWERFER FÜR F540C
4
McHale BALLENAUSWERFER FÜR F540C
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 4782071 4782071
  02708 Kottmar OT Niedercun, Γερμανία
400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale ProGlide
9
McHale ProGlide
Θεριστικές, 4775500 4775500
  6721 NJ Bennekom, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
McHale 991BE
9
McHale 991BE
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4769540 4769540
  9500 Villach/Zauchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων
12.300,88 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale V660 BALER (2011)
11
McHale V660 BALER (2011)
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4768836 4768836
  DG7 3AH Castle Douglas, Μεγ. Βρετανία
17.267,03 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale V660 BALER (2014)
9
McHale V660 BALER (2014)
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4768835 4768835
  DG7 3AH Castle Douglas, Μεγ. Βρετανία
20.609,04 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale V 660
10
McHale V 660
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4763401 4763401
  49843 Uelsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας
36.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale Fusion 2 Press-/Wickelkombination
2
McHale Fusion 2 Press-/Wickelkombination
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4762994 4762994
  21435 Stelle, Γερμανία
Ημερομηνία εγγραφής: 02.09.2013, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης, Ελαστικά: 650/50 R 22.5
32.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale Orbital Wickler
5
McHale Orbital Wickler
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4757031 4757031
  26506 Norden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
18.487,39 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale 991BC      Ballenwickler 13500€
13
McHale 991BC Ballenwickler 13500€
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4755429 4755429
  43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Χειρισμός με ντίζα, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 340/55-16
13.500 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale SILOBLOCKSCHNEIDER
5
McHale SILOBLOCKSCHNEIDER
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4754862 4754862
  8850 Murau, Αυστρία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
541,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale 991HS
9
McHale 991HS
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 4754837 4754837
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012
10.861,52 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale 991 B
10
McHale 991 B
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4753411 4753411
  39264 Schora, Γερμανία
Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
5.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale V660
7
McHale V660
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4751545 4751545
  8230 Hartberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Κεντρική λίπανση, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, θάλαμος χορτόδεσης: Μεταβλητός θάλαμος δεματίων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 125