Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Mengele

Αγοράστε μεταχειρισμένα Mengele στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Mengele M 21000
9
Mengele M 21000
Ανατρεπόμενο, 5062087 5062087
  39171 Sulzethal OT Osterweddingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, υδραυλική πόρτα καρότσας, Επεκτάσεις, Ημερομηνία εγγραφής: 10.09.2012, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 18.00 t, ...
23.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele Günz 1
7
Mengele Günz 1
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 4829368 4829368
  96465 Neustadt, Γερμανία
190 €
Δείτε αγγελία
Mengele Ersatzteile (spare parts) SF 6 und SF 7 (Mammut)
Βίντεο
17
Mengele Ersatzteile (spare parts) SF 6 und SF 7 (Mammut)
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4986591 4986591
  93107 Thalmassing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mengele PU 1900
13
Mengele PU 1900
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4741712 4741712
  IP13 7LQ Kettleburgh, Woodbridge, Μεγ. Βρετανία
Πλάτος εργασίας: 1.90 m, Τύπος: Συλλέκτης
1.773 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA LW 310 QUADRO
8
Mengele PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA LW 310 QUADRO
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, 4899177 4899177
  67-320 Małomice, Πολωνία
1.404 €
Δείτε αγγελία
Mengele D-T ES 4000 VR
9
Mengele D-T ES 4000 VR
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής, 4489620 4489620
  72818 Trochtelfingen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mengele PU 3000 Pick-Up
7
Mengele PU 3000 Pick-Up
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4448957 4448957
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990
500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Mengele Lely MEDK 6000
4
Mengele Lely MEDK 6000
Ανατρεπόμενο, 3122318 3122318
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 8.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 5.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 6000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίκυκλa, ...
7.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele SH 25 FH
4
Mengele SH 25 FH
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 2293438 2293438
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Πλήθος: 1, Τύπος: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, Αριθμός παρτίδας: siehe unten
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Mengele LAW 350 M Quadro
8
Mengele LAW 350 M Quadro
Λοιπά, 4692236 4692236
  97355 Kleinlangheim-Atzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mengele SF 6600
15
Mengele SF 6600
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3558164 3558164
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 257 kW, Ώρες λειτουργίας: 4005 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Κεντρική λίπανση, Πρόσθετα βάρη, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mengele Garant 548 - auch ideal als großer Heuladewagen - Garant LW 548
20
Mengele Garant 548 - auch ideal als großer Heuladewagen - Garant LW 548
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5064829 5064829
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Κεντρική λίπανση, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 48.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 33, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 8000 kg, ...
16.798,32 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele Garant 535 G mit neuen 19-er Breitreifen
20
Mengele Garant 535 G mit neuen 19-er Breitreifen
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5018709 5018709
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 33, Συνολικό βάρος: 8000 kg, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, ...
6.714,29 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele Garant 435 im guten Zustand
20
Mengele Garant 435 im guten Zustand
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4742143 4742143
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 33, Συνολικό βάρος: 8000 kg, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, ...
6.990 €
Δείτε αγγελία
Mengele Mengele LW 540 mit eigener Bordhydraulik, ähnlich Garant 538
20
Mengele Mengele LW 540 mit eigener Bordhydraulik, ähnlich Garant 538
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4456860 4456860
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Κεντρική λίπανση, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 33, Συνολικό βάρος: 8000 kg, ...
12.596,64 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele DUOBULL 7000/3 RS
8
Mengele DUOBULL 7000/3 RS
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4570532 4570532
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Όγκος φόρτωσης: 60.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 40, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
38.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Mengele Garant 435 mit neuen 19-er Breitreifen, elektrischer Bedienung und Druckluftbremsanlage
20
Mengele Garant 435 mit neuen 19-er Breitreifen, elektrischer Bedienung und Druckluftbremsanlage
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4610064 4610064
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 33, Συνολικό βάρος: 8000 kg, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, ...
8.394,96 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele LAW 400 C Quadro mit hydraulischer Heckklappe
18
Mengele LAW 400 C Quadro mit hydraulischer Heckklappe
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3090066 3090066
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 33, Συνολικό βάρος: 8000 kg, ...
8.290 €
Δείτε αγγελία
Mengele Garant 435 mit guter Ausstattung
17
Mengele Garant 435 mit guter Ausstattung
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 2738461 2738461
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 17, Συνολικό βάρος: 8000 kg, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
6.990 €
Δείτε αγγελία
Mengele LAW 400 C Quadro Reihe 33
9
Mengele LAW 400 C Quadro Reihe 33
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 2421917 2421917
  89610 Oberdischingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Εγκάρσιος ταινιομεταφορέας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 33, Συνολικό βάρος: 8000 kg, ...
8.990 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mengele
11
Mengele
Ανατρεπόμενο, 5092436 5092436
  33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Ημερομηνία εγγραφής: 10.08.1993, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 10000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
9.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele LW 370 Quadro mit elektrischer Bedienung und im guten Zustand !!!
20
Mengele LW 370 Quadro mit elektrischer Bedienung und im guten Zustand !!!
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5117030 5117030
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 33, Συνολικό βάρος: 8000 kg, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, ...
5.033,61 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele LW 320 T Quadro Tieflader-Ladewagen Bergladewagen - wenig gelaufen !!!
19
Mengele LW 320 T Quadro Tieflader-Ladewagen Bergladewagen - wenig gelaufen !!!
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5007091 5007091
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 8, Συνολικό βάρος: 4000 kg, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 11.5/80-15.3
1.690 €
Δείτε αγγελία
Mengele STANDHÄCHSLER
5
Mengele STANDHÄCHSLER
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4929410 4929410
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
522,12 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mengele roztrząsacz rozrzutnik 4,7t
4
Mengele roztrząsacz rozrzutnik 4,7t
Κοπροδιανομείς, 4526273 4526273
  87-732 Lubanie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1980, Ωφέλιμο φορτίο: 4.70 t, Σασί: Δίκυκλa, Υλικά διάστρωσης: Κοπριά
1.100 €
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 138