Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Mercedes-Benz

Αγοράστε μεταχειρισμένα Mercedes-Benz στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Mercedes-Benz Axor 944.03 mit 24 to 3 Achsanhänger
11
Mercedes-Benz Axor 944.03 mit 24 to 3 Achsanhänger
Λοιπά, 4878997 4878997
  31863 Herkensen, Γερμανία
19.873,53 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz ML 300
14
Mercedes-Benz ML 300
Λοιπά, 4904899 4904899
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
16.805,88 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz E 220 TDI *Zur Teilverwertung*
3
Mercedes-Benz E 220 TDI *Zur Teilverwertung*
Λοιπά, 4892394 4892394
  28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Mercedes Benz Unimog U 300
18
Mercedes-Benz Mercedes Benz Unimog U 300
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4886858 4886858
  93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
29.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Actros 4141 V8
3
Mercedes-Benz Actros 4141 V8
Λοιπά, 4934224 4934224
  63370 Lempdes, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz E-Klasse Lim. E 270 CDI EXPORT
8
Mercedes-Benz E-Klasse Lim. E 270 CDI EXPORT
Οχήματα, 4932150 4932150
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
1.999 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 1840 Axor / L-Haus Hochdach /Kipphydraulik
18
Mercedes-Benz 1840 Axor / L-Haus Hochdach /Kipphydraulik
Λοιπά, 4935084 4935084
  25917 Stadum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
12.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz M 320 CDI
5
Mercedes-Benz M 320 CDI
Λοιπά, 4824232 4824232
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007
10.900 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Mercedes Benz Unimog U 1200
11
Mercedes-Benz Mercedes Benz Unimog U 1200
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4861425 4861425
  93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz ML 320
14
Mercedes-Benz ML 320
Λοιπά, 4861398 4861398
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
9.999 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz ML 270 CDI 163
12
Mercedes-Benz ML 270 CDI 163
Λοιπά, 4837906 4837906
  8654 Fischbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000
4.900 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Axor 4140
4
Mercedes-Benz Axor 4140
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4908643 4908643
  4761RK ZEVENBERGEN, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Frontlader Hauer
5
Mercedes-Benz Frontlader Hauer
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4812536 4812536
  24805 Hamdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990
3.000 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Mercedes Benz Unimog U 300
20
Mercedes-Benz Mercedes Benz Unimog U 300
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4785224 4785224
  93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
32.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Mercedes Benz Unimog U 300
20
Mercedes-Benz Mercedes Benz Unimog U 300
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4912334 4912334
  93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000
32.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Mercedes Benz Unimog U 300
16
Mercedes-Benz Mercedes Benz Unimog U 300
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4912309 4912309
  93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000
24.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 2532 L Actros 3
13
Mercedes-Benz 2532 L Actros 3
Λοιπά, 4912252 4912252
  54595 Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
19.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 2532 L 6X2 Actros 3
12
Mercedes-Benz 2532 L 6X2 Actros 3
Λοιπά, 4912251 4912251
  54595 Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
18.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 560
15
Mercedes-Benz 560
Οχήματα, 4782694 4782694
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997
12.999 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Mercedes Benz Unimog U 400
15
Mercedes-Benz Mercedes Benz Unimog U 400
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4741785 4741785
  93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
89.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Mercedes-Benz Vito 111 cdi Lang mit mobile tankanlage 330 L
12
Mercedes-Benz Mercedes-Benz Vito 111 cdi Lang mit mobile tankanlage 330 L
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4590161 4590161
  48455 Budapester Strasse 34, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
16.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter 314 cdi mit mobile tankanlage 920L
15
Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter 314 cdi mit mobile tankanlage 920L
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4590151 4590151
  48455 Budapester Strasse 34, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
22.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Atego 818 Abschleppwagen
11
Mercedes-Benz Atego 818 Abschleppwagen
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4574208 4574208
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
9.999 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz VKS 4 - Kehrmaschine - Unimog - Besen Schlepper
10
Mercedes-Benz VKS 4 - Kehrmaschine - Unimog - Besen Schlepper
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4377035 4377035
  26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mercedes-Benz UNIMOG 530 Agrar
18
Mercedes-Benz UNIMOG 530 Agrar
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4467049 4467049
  19357 Karstädt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
142.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 410