Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Merlo

Αγοράστε μεταχειρισμένα Merlo στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Merlo A0840.1 Schaufel
6
Merlo A0840.1 Schaufel
Εργαλεία φορτωτή, 4928559 4928559
  48720 Rosendahl-Osterwick, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος:
2.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo Palettengabel 1,2m
4
Merlo Palettengabel 1,2m
Εργαλεία φορτωτή, 4841187 4841187
  33428 Harsewinkel, Γερμανία
Τύπος: Περόνη παλέτας
1.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo 34.7 Plus Telehandler
8
Merlo 34.7 Plus Telehandler
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4468950 4468950
  CO10 5JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
39.965,31 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo P32.6 Top Panoramic Telehandler
11
Merlo P32.6 Top Panoramic Telehandler
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4526921 4526921
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
24.550,12 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo TF38.10TTCS-140
Βίντεο
12
Merlo TF38.10TTCS-140
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4889625 4889625
  96515 Sonneberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ώρες λειτουργίας: 100 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, ...
86.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 135,00 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Merlo Merlo Panoramic P 38.13 Plus
9
Merlo Merlo Panoramic P 38.13 Plus
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4735928 4735928
  48231 Warendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 80 kW, Ώρες λειτουργίας: 8900 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 2.40 m, ...
19.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo TF 42.7 TT CS-140
3
Merlo TF 42.7 TT CS-140
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4564219 4564219
  15926 Luckau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ώρες λειτουργίας: 448 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, ...
79.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 100,00 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Merlo Multifarmer 34.9 CS-CVTRONIC
Βίντεο
7
Merlo Multifarmer 34.9 CS-CVTRONIC
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4811669 4811669
  41516 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ώρες λειτουργίας: 310 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Τιμή ενοικίασης ανά Ημέρα κατόπιν αιτήματος
Δείτε αγγελία
Merlo TF 42.7-140
11
Merlo TF 42.7-140
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4430436 4430436
  59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 29 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Merlo P 55.9
4
Merlo P 55.9
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 3784633 3784633
  04668 Grimma, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
1.250,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo HEIZGEBLÄSE ZUM SONDERPREIS
3
Merlo HEIZGEBLÄSE ZUM SONDERPREIS
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 2593400 2593400
  26203 Wardenburg / Littel, Γερμανία
Πλήθος: 1, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 053123
350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Merlo P 40.7
7
Merlo P 40.7
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4933644 4933644
  HU-6500 Baja, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 104 kW, Ώρες λειτουργίας: 7100 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Ημερομηνία εγγραφής: 05.08.2009, Εξωτερικό πλάτος: 2.30 m, ...
23.726,68 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo TF 50.8 T-CS-156-CVTR
6
Merlo TF 50.8 T-CS-156-CVTR
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4855114 4855114
  74321 Bietigheim-Bissingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 2681 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Σπαστό διαφορικό, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 2520.00 m, ...
79.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo P 55.9 CS Panoramic
12
Merlo P 55.9 CS Panoramic
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4918932 4918932
  17495 Schlagtow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 104 kW, Ώρες λειτουργίας: 5900 h, Ημερομηνία εγγραφής: 12.09.2011, Εξωτερικό πλάτος: 2.40 m, Ύψος κατασκευής: 2385.00 m, Ύψος ανύψωσης: 9.00 m, Βάρος λειτουργίας: 11000 kg, ...
33.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo TF38.7 nur 3289 h Klima
11
Merlo TF38.7 nur 3289 h Klima
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4876082 4876082
  48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 89 kW, Ώρες λειτουργίας: 3289 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 2.25 m, Ύψος κατασκευής: 2.47 m, ...
39.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo TF35.7CS-115
19
Merlo TF35.7CS-115
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4867642 4867642
  YO12 4NW North Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 84 kW, Ώρες λειτουργίας: 750 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Αποσβεστήρας κραδασμών, Σπαστό διαφορικό, ...
65.657,30 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo P101.10K
13
Merlo P101.10K
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4822813 4822813
  YO12 4NW North Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 6325 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Σπαστό διαφορικό, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 2400.00 m, Ύψος κατασκευής: 2850.00 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Merlo ROTO 45.21KSC
14
Merlo ROTO 45.21KSC
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4822954 4822954
  YO12 4NW North Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 95 kW, Ώρες λειτουργίας: 6200 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Σπαστό διαφορικό, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 2400.00 m, Ύψος κατασκευής: 2990.00 m, ...
46.816,51 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo TF45.11TCS-170-CVT (EX DEMONSTRATOR
6
Merlo TF45.11TCS-170-CVT (EX DEMONSTRATOR
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4824477 4824477
  YO12 4NW North Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 123 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Αποσβεστήρας κραδασμών, Σπαστό διαφορικό, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Merlo P35.13EVS
9
Merlo P35.13EVS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4824441 4824441
  YO12 4NW North Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 6638 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Σπαστό διαφορικό, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 2220.00 m, ...
20.553,59 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo P40.16K
8
Merlo P40.16K
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4824394 4824394
  YO12 4NW North Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 6240 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Σπαστό διαφορικό, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 2400.00 m, ...
31.972,25 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo 32.6 Plus
7
Merlo 32.6 Plus
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4675092 4675092
  HU-6500 Baja, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 8151 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Τετρακίνηση, Ημερομηνία εγγραφής: 05.10.2008, ...
20.113,48 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo P26.6 LPT
7
Merlo P26.6 LPT
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4779222 4779222
  HU-6500 Baja, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 6200 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Ημερομηνία εγγραφής: 10.06.2005, ...
16.831,49 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo P34.7 PLUS
7
Merlo P34.7 PLUS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4588729 4588729
  34431 Marsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 2212 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Αποσβεστήρας κραδασμών, Τετρακίνηση, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2013, Εξωτερικό πλάτος: 2.23 m, ...
36.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo P 27.6 Plus Bauma Edition
8
Merlo P 27.6 Plus Bauma Edition
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4811672 4811672
  41516 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 17 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Τετρακίνηση, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Τιμή ενοικίασης ανά Ημέρα κατόπιν αιτήματος
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 358