Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Metal-Technik

Αγοράστε μεταχειρισμένα Metal-Technik στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
John Deere Claas New Holland Case IH Fendt Deutz-Fahr Kuhn Massey Ferguson
Metal-Technik Kehrmaschine/ Sweeper/ Zamiatarka 2,4*M
8
Metal-Technik Kehrmaschine/ Sweeper/ Zamiatarka 2,4*M
Σαρωτικές μηχανές, 4086346 4086346
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.399 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik KROKOGREIFER/Crocodile*/Łycho-krokodyl 1,6 m*
7
Metal-Technik KROKOGREIFER/Crocodile*/Łycho-krokodyl 1,6 m*
Εργαλεία φορτωτή, 4066314 4066314
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
804 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Silageschneider/ Silage cutter/ Wycinak do kiszonki 1,6 m
3
Metal-Technik Silageschneider/ Silage cutter/ Wycinak do kiszonki 1,6 m
Εργαλεία φορτωτή, 4090074 4090074
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
2.215 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik GREIFSCHAUFEL/ SCHAUFEL/ Bucket/ Łycha 2,2* M
8
Metal-Technik GREIFSCHAUFEL/ SCHAUFEL/ Bucket/ Łycha 2,2* M
Εργαλεία φορτωτή, 4202326 4202326
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.20 m
415 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik GREIFSCHAUFEL/ SCHAUFEL/ Bucket/ Łycha 1,2 M
8
Metal-Technik GREIFSCHAUFEL/ SCHAUFEL/ Bucket/ Łycha 1,2 M
Εργαλεία φορτωτή, 4202262 4202262
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.20 m
290 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Frontlader MT-03/ Front loader/ Ładowacz TUR
4
Metal-Technik Frontlader MT-03/ Front loader/ Ładowacz TUR
Τροχοφόρος φορτωτής, 3968738 3968738
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 3.90 m, Τύπος: Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού
3.148 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Wiesenegge/Weaving/Wiesenstriegel/ Włóka 6*M
6
Metal-Technik Wiesenegge/Weaving/Wiesenstriegel/ Włóka 6*M
Σβάρνα λιβαδιών, 4096219 4096219
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
1.166 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Łycho-krokodyl 2m crocodile
7
Metal-Technik Łycho-krokodyl 2m crocodile
Εργαλεία φορτωτή, 4987685 4987685
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
958 €
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Łycho-krokodyl 1,8 crocodile
7
Metal-Technik Łycho-krokodyl 1,8 crocodile
Εργαλεία φορτωτή, 4987681 4987681
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.80 m
893 €
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Łycho-krokodyl 1,6 crocodile
7
Metal-Technik Łycho-krokodyl 1,6 crocodile
Εργαλεία φορτωτή, 4987666 4987666
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
847 €
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Łycho-Krokodyl 2,4 m crocodile
6
Metal-Technik Łycho-Krokodyl 2,4 m crocodile
Εργαλεία φορτωτή, 4987656 4987656
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.40 m
1.449 €
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Łycho-Krokodyl 2,2 crocodile
6
Metal-Technik Łycho-Krokodyl 2,2 crocodile
Εργαλεία φορτωτή, 4987652 4987652
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.20 m
1.375 €
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Krokodyl 2m crocodile
5
Metal-Technik Krokodyl 2m crocodile
Εργαλεία φορτωτή, 4987404 4987404
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
962 €
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Krokodyl Crocodile 1,8 m euro/sms
5
Metal-Technik Krokodyl Crocodile 1,8 m euro/sms
Εργαλεία φορτωτή, 4987362 4987362
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.80 m
875 €
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Łycho-Krokodyl Crocodile 1,4 m
6
Metal-Technik Łycho-Krokodyl Crocodile 1,4 m
Εργαλεία φορτωτή, 4987361 4987361
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.40 m
979 €
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Łycho-Krokodyl 2 m crocodile
6
Metal-Technik Łycho-Krokodyl 2 m crocodile
Εργαλεία φορτωτή, 4987443 4987443
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
1.203 €
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Łycho-krokodyl crocodile 1,8 m
6
Metal-Technik Łycho-krokodyl crocodile 1,8 m
Εργαλεία φορτωτή, 4987440 4987440
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.80 m
1.129 €
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Łycho-Krokodyl 1,6 crocodile
6
Metal-Technik Łycho-Krokodyl 1,6 crocodile
Εργαλεία φορτωτή, 4987434 4987434
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
1.056 €
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Frontlader für Ursus 1224 / Ładowacz czołowy do Ursus 1224
3
Metal-Technik Frontlader für Ursus 1224 / Ładowacz czołowy do Ursus 1224
Τροχοφόρος φορτωτής, 4807585 4807585
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Joystick, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Παράλληλη διεύθυνση, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 3.92 m, Τύπος: Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ:
3.148 €
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Frontlader für Ursus 1214 / Ładowacz czołowy do Ursus 1214
3
Metal-Technik Frontlader für Ursus 1214 / Ładowacz czołowy do Ursus 1214
Τροχοφόρος φορτωτής, 4807575 4807575
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Joystick, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Παράλληλη διεύθυνση, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 3.92 m, Τύπος: Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ:
3.148 €
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Frontlader für Ursus 5314 / Ładowacz czołowy do Ursus 5314
3
Metal-Technik Frontlader für Ursus 5314 / Ładowacz czołowy do Ursus 5314
Τροχοφόρος φορτωτής, 4807570 4807570
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 3.57 m, Τύπος: Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ:
2.914 €
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Frontlader für Ursus 5714 / Ładowacz czołowy do Ursus 5714
3
Metal-Technik Frontlader für Ursus 5714 / Ładowacz czołowy do Ursus 5714
Τροχοφόρος φορτωτής, 4807546 4807546
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Joystick, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Παράλληλη διεύθυνση, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 3.57 m, Τύπος: Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ:
2.914 €
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Frontlader für Ursus Zetor 10540 / Ładowacz czołowy do Ursus Zetor 10540
3
Metal-Technik Frontlader für Ursus Zetor 10540 / Ładowacz czołowy do Ursus Zetor 10540
Τροχοφόρος φορτωτής, 4807545 4807545
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 3.57 m, Τύπος: Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ:
2.914 €
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Frontlader für LAMBORGHINI 1060 / Ładowacz czołowy do LAMBORGHINI 1060
3
Metal-Technik Frontlader für LAMBORGHINI 1060 / Ładowacz czołowy do LAMBORGHINI 1060
Τροχοφόρος φορτωτής, 4804444 4804444
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Joystick, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Παράλληλη διεύθυνση, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 3.57 m, Τύπος: Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ:
2.914 €
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Frontlader für STEYR 4085, 4095, 4105, 4115 / Ładowacz czołowy do STEYR 4085, 4095, 4105, 4115
3
Metal-Technik Frontlader für STEYR 4085, 4095, 4105, 4115 / Ładowacz czołowy do STEYR 4085, 4095, 4105, 4115
Τροχοφόρος φορτωτής, 4804442 4804442
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Joystick, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Παράλληλη διεύθυνση, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 3.57 m, Τύπος: Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ:
2.914 €
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 124