Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Müthing

Αγοράστε μεταχειρισμένα Müthing στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Müthing MU-Farmer420/S-10
4
Müthing MU-Farmer420/S-10
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4935069 4935069
  15848 Rietz-Neuendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: ρυμουλκούμενα
13.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MUH S 220
4
Müthing MUH S 220
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4875141 4875141
  49584 Fürstenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Βάρος: 880 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
3.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MU-M 280
13
Müthing MU-M 280
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4912065 4912065
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
4.411,76 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MUM 280 Pro
5
Müthing MUM 280 Pro
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4835795 4835795
  57392 Schmallenberg, Γερμανία
Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Müthing MU H/S 180 Heck- und Seitenmulcher
4
Müthing MU H/S 180 Heck- und Seitenmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4911474 4911474
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάρος: 615 kg, Τύπος: Ρότορες, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
6.302,52 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Müthing MU 300 Pro
3
ΝΈΑ Müthing MU 300 Pro
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4936843 4936843
  49832 Freren-Suttrup, Γερμανία
Φωτισμός, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
7.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MU-ECOTOP 200
4
Müthing MU-ECOTOP 200
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4518486 4518486
  19357 Karstädt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 380 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
3.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MU-E Hydro Vario
10
Müthing MU-E Hydro Vario
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4707104 4707104
  49186 Bad Iburg - Sentrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Βάρος: 330 kg, Τύπος: Μαχαίρια, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Müthing MU-PRO/S 250 Vario
6
Müthing MU-PRO/S 250 Vario
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4734871 4734871
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 1900 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Müthing MU-Pro/S 250
9
Müthing MU-Pro/S 250
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4804298 4804298
  31275 Lehrte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 1900 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
14.280 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing Müthing ECO TOP 200 Heckmulcher
4
Müthing Müthing ECO TOP 200 Heckmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4440044 4440044
  48249 Dülmen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 390 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
2.995 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Müthing Typ MU-Farmer 420/S
14
Müthing Typ MU-Farmer 420/S
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4741709 4741709
  34590 Wabern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Βάρος: 4000 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
8.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MU-ECOTOP 200
4
Müthing MU-ECOTOP 200
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4128232 4128232
  59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 390 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
3.109,24 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MU-M 280 VARIO
3
Müthing MU-M 280 VARIO
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4128226 4128226
  59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Βάρος: 390 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
6.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MU-M 280
3
Müthing MU-M 280
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3888782 3888782
  04916 Herzberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Βάρος: 1400 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
6.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MU-M/S 200 - 260
5
Müthing MU-M/S 200 - 260
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4124087 4124087
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 1210 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
7.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MUH/S180
3
Müthing MUH/S180
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4151611 4151611
  52156 Monschau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
5.876 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing Farmer/S 420
6
Müthing Farmer/S 420
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4882320 4882320
  31275 Lehrte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: ρυμουλκούμενα
28.980 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MU-Pro/S 250
7
Müthing MU-Pro/S 250
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4922350 4922350
  37284 Waldkappel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 1900 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
4.537,82 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MULCHER MU-M300
7
Müthing MULCHER MU-M300
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, 4358046 4358046
  4786 Brunnenthal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011
4.583,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MUL280-31.2
5
Müthing MUL280-31.2
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4866051 4866051
  29479 Jameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Βάρος: 880 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
6.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MU-L 280 VARIO
3
Müthing MU-L 280 VARIO
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4489343 4489343
  33154 Salzkotten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Βάρος: 880 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Müthing MU-Farmer 420/S
11
Müthing MU-Farmer 420/S
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4904922 4904922
  29303 Bergen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Βάρος: 4200 kg, Τύπος: Ρότορες, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: ρυμουλκούμενα
18.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müthing MU-H/S 200 Vario
4
Müthing MU-H/S 200 Vario
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4371514 4371514
  33154 Salzkotten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 735 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Müthing MU-H 220
5
Müthing MU-H 220
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4885320 4885320
  3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Τύπος: Κόπανος
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 198