Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα New Holland

Αγοράστε μεταχειρισμένα New Holland στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
New Holland TC 5.70
6
ΝΈΑ New Holland TC 5.70
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5152811 5152811
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 100 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Πλάτος κεφαλής: 3.28 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 5, Ελαστικά μπροστά: 650/75R32, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland B115, 110 AG
11
ΝΈΑ New Holland B115, 110 AG
Εκσκαφείς, 5152772 5152772
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2007, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
29.500 €
Δείτε αγγελία
New Holland T7040, 180 AG
5
ΝΈΑ New Holland T7040, 180 AG
Τρακτέρ, 5152770 5152770
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2007
26.500 €
Δείτε αγγελία
New Holland tce55
6
ΝΈΑ New Holland tce55
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5152566 5152566
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 4700 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, ...
10.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland
4
ΝΈΑ New Holland
Τρακτέρ, 5152483 5152483
  64-010 Krzywiń, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 172 kW, Ώρες λειτουργίας: 10119 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
23.020 €
Δείτε αγγελία
New Holland TG 255
17
ΝΈΑ New Holland TG 255
Τρακτέρ, 5152472 5152472
  5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 5030 h, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 25 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 25 %, Κύλινδρος: 6, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland CR9080
4
ΝΈΑ New Holland CR9080
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5152288 5152288
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 2080 h, Σύστημα κλιματισμού, Πλάτος κεφαλής: 9.15 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland 368
10
ΝΈΑ New Holland 368
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5152134 5152134
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1982, Πλάτος συλλέκτη: 1.40 m, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας
2.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland 69
8
ΝΈΑ New Holland 69
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5152136 5152136
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1960, Πλάτος συλλέκτη: 1.40 m, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας
500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland 69
8
ΝΈΑ New Holland 69
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5152135 5152135
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1960, Πλάτος συλλέκτη: 1.40 m, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας
500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland BR 6090 Top Zustand
18
ΝΈΑ New Holland BR 6090 Top Zustand
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5152057 5152057
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Εκτοξευτής δεματίων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, ...
14.500 €
Δείτε αγγελία
New Holland TC 5080 56 5070 TX
6
ΝΈΑ New Holland TC 5080 56 5070 TX
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5152004 5152004
  23-114 Czerniejów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 5, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 1471 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland TL100A
3
ΝΈΑ New Holland TL100A
Τρακτέρ, 5151997 5151997
  23-114 Czerniejów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 5400 h
18.700 €
Δείτε αγγελία
New Holland TS 125 Active Electro Command
9
ΝΈΑ New Holland TS 125 Active Electro Command
Τρακτέρ, 5151939 5151939
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 91 kW, Ώρες λειτουργίας: 4910 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
44.159,29 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TD5.85
15
ΝΈΑ New Holland TD5.85
Τρακτέρ, 5151830 5151830
  83119 Obing , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 600 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
31.436,31 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TS100A Tractor (ST5741)
18
ΝΈΑ New Holland TS100A Tractor (ST5741)
Τρακτέρ, 5151710 5151710
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
21.938 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T6.145 Tractor (ST5583)
20
ΝΈΑ New Holland T6.145 Tractor (ST5583)
Τρακτέρ, 5151709 5151709
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
48.559 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland Ford 8560
6
ΝΈΑ New Holland Ford 8560
Τρακτέρ, 5151030 5151030
  54336 Ķekavas novads, Λετονία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 11409 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1998
12.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T 4.55 S
8
ΝΈΑ New Holland T 4.55 S
Τρακτέρ, 5150835 5150835
  94330 Salching bei Straubing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 93 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, ...
35.900 €
Δείτε αγγελία
New Holland T7.190
4
ΝΈΑ New Holland T7.190
Τρακτέρ, 5150798 5150798
  EX13 7RA Axminster, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 1930 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
65.214 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland CR9060
7
ΝΈΑ New Holland CR9060
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5150742 5150742
  SY4 4RR Shrewsburry, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 1613 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
112.600 €
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ New Holland T5050
Τρακτέρ, 5150741 5150741
  56420 PLUMELEC, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
New Holland T7.210
3
ΝΈΑ New Holland T7.210
Τρακτέρ, 5150736 5150736
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 2900 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
New Holland T6080
4
ΝΈΑ New Holland T6080
Τρακτέρ, 5150733 5150733
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 5750 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
New Holland T7.190 PC
5
ΝΈΑ New Holland T7.190 PC
Τρακτέρ, 5150734 5150734
  53640 LE HORPS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 1900 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 4603