Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα New Holland

Αγοράστε μεταχειρισμένα New Holland στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
New Holland T7.190 PowerCommand
11
ΝΈΑ New Holland T7.190 PowerCommand
Τρακτέρ, 4361404
  54568 Gerolstein - Roth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 160 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
82.353 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T7.220 PC
16
ΝΈΑ New Holland T7.220 PC
Τρακτέρ, 4361376
  2391PN Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1630 h, Τετρακίνητο, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, 540/1000, Ελαστικά μπροστά: 600/65R28, Ελαστικά πίσω: 650/65R42
69.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TX36
20
ΝΈΑ New Holland TX36
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4361375
  2391PN Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland TS 90
10
ΝΈΑ New Holland TS 90
Τρακτέρ, 4361279
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 5900 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Ελαστικά μπροστά: 380/70R28 BKT 50%, Ελαστικά πίσω: 480/70R38 Michelin 80%
17.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T8.390
8
ΝΈΑ New Holland T8.390
Τρακτέρ, 4361225
  04827 Gerichshain, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 276 kW, Ώρες λειτουργίας: 4300 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
66.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TC56
2
ΝΈΑ New Holland TC56
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4361029
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004, Ώρες λειτουργίας: 2788 h, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 5.18 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland BR 740
7
ΝΈΑ New Holland BR 740
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4360993
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Πλήθος δεματίων: 12000 Stk.
5.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland 8160 DT
Βίντεο
10
ΝΈΑ New Holland 8160 DT
Τρακτέρ, 4360974
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 13501 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 65 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 65 %, ...
12.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland BR 750 A
10
ΝΈΑ New Holland BR 750 A
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4360973
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Πλήθος δεματίων: 4500 Stk.
7.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TD 5.105
8
ΝΈΑ New Holland TD 5.105
Τρακτέρ, 4360955
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 1500 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, ...
28.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TM 155
Βίντεο
10
ΝΈΑ New Holland TM 155
Τρακτέρ, 4360900
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h, Τετρακίνητο, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
24.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TX 34
7
ΝΈΑ New Holland TX 34
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4360490
  48361 Beelen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 2870 h, Τρέιλερ κεφαλής, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 4.95 m
24.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland BR6090 COMBI
20
ΝΈΑ New Holland BR6090 COMBI
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4360285
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
New Holland T7.270
5
ΝΈΑ New Holland T7.270
Τρακτέρ, 4360233
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 6532 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
New Holland T7.270
5
ΝΈΑ New Holland T7.270
Τρακτέρ, 4360231
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 4158 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
New Holland T7.270
5
ΝΈΑ New Holland T7.270
Τρακτέρ, 4360232
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 5821 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
New Holland T7.250
5
ΝΈΑ New Holland T7.250
Τρακτέρ, 4360229
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 5973 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
New Holland T7.250
5
ΝΈΑ New Holland T7.250
Τρακτέρ, 4360230
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 6430 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
New Holland BOOMER 25
8
ΝΈΑ New Holland BOOMER 25
Τρακτέρ, 4360216
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
New Holland 8060
5
ΝΈΑ New Holland 8060
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4360196
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
New Holland T6080
6
ΝΈΑ New Holland T6080
Τρακτέρ, 4360176
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 7820 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
New Holland T7040
6
ΝΈΑ New Holland T7040
Τρακτέρ, 4360177
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 7505 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
New Holland T6080
7
ΝΈΑ New Holland T6080
Τρακτέρ, 4360174
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 7585 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
New Holland T6030
7
ΝΈΑ New Holland T6030
Τρακτέρ, 4360172
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 7747 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
New Holland TD100D
6
ΝΈΑ New Holland TD100D
Τρακτέρ, 4360167
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 3 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 3384