Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα New Holland

Αγοράστε μεταχειρισμένα New Holland στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ New Holland TVT 190 AUTO COMMAND
Τρακτέρ, 4808748 4808748
  37154 Northeim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 141 kW, Ώρες λειτουργίας: 8500 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland T7.200 TRACTOR (ST3579)
20
ΝΈΑ New Holland T7.200 TRACTOR (ST3579)
Τρακτέρ, 4808704 4808704
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
49.573,09 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T7.200 TRACTOR (ST3580)
20
ΝΈΑ New Holland T7.200 TRACTOR (ST3580)
Τρακτέρ, 4808702 4808702
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
48.459,09 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T7.220 TRACTOR (ST3590)
20
ΝΈΑ New Holland T7.220 TRACTOR (ST3590)
Τρακτέρ, 4808700 4808700
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
46.231,08 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T7.235 Tractor (ST3955)
20
ΝΈΑ New Holland T7.235 Tractor (ST3955)
Τρακτέρ, 4808696 4808696
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
47.345,09 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T4.95 F
10
ΝΈΑ New Holland T4.95 F
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4808382 4808382
  82004 Montauban, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 780 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Ελαστικά μπροστά: 280.70.20, Ελαστικά πίσω: 420.70.28
33.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TX 68
4
ΝΈΑ New Holland TX 68
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4808333 4808333
  IP19 8EN Halesworth, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1996, Σύστημα κλιματισμού, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Αναστροφέας, Θεριστική μηχανή, Ελαστικά μπροστά: 800/65 R32, Ελαστικά πίσω: 16.0/70 R20
27.293,05 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland 750A
6
ΝΈΑ New Holland 750A
Τρακτέρ, 4808199 4808199
  BA15 1TY Bradford On Avon, Μεγ. Βρετανία
8.076,51 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TS 100
10
ΝΈΑ New Holland TS 100
Τρακτέρ, 4808168 4808168
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 8455 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 4, ...
14.285,71 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TS 125 A
10
ΝΈΑ New Holland TS 125 A
Τρακτέρ, 4808167 4808167
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 10320 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
21.764,71 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland BR 560 A
5
ΝΈΑ New Holland BR 560 A
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4808166 4808166
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Εκτοξευτής δεματίων, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 480/45-17 Trelleborg
12.556,46 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland Schrägförderer
4
ΝΈΑ New Holland Schrägförderer
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4808161 4808161
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
1.260,50 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland M 100
5
ΝΈΑ New Holland M 100
Τρακτέρ, 4808162 4808162
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 10265 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, υδραυλικό τιμόνι, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
14.285,71 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TC 5080
6
ΝΈΑ New Holland TC 5080
Λοιπά, 4808141 4808141
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
108.000 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland L 85
7
ΝΈΑ New Holland L 85
Τρακτέρ, 4808138 4808138
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 6065 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
12.605,04 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland CR 9070
11
ΝΈΑ New Holland CR 9070
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4808118 4808118
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 320 kW, Ώρες λειτουργίας: 2260 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απόδοσης GPS, Σύστημα κλιματισμού, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, ...
99.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TD 5.95
10
ΝΈΑ New Holland TD 5.95
Τρακτέρ, 4808115 4808115
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 960 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ανάρτηση καμπίνας, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
33.529,41 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland LM 5060 Powershift
6
ΝΈΑ New Holland LM 5060 Powershift
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4808111 4808111
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 80 kW, Ώρες λειτουργίας: 6015 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Αποσβεστήρας κραδασμών, ...
19.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TC 5070
10
ΝΈΑ New Holland TC 5070
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4808109 4808109
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 152 kW, Ώρες λειτουργίας: 1090 h, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 5.20 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 5, ...
83.193,28 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TX 32
8
ΝΈΑ New Holland TX 32
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4808104 4808104
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ώρες λειτουργίας: 2050 h, Ελαστικά μπροστά: 650/75 R32, Ελαστικά πίσω: 15,5/70 R18
20.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland CR 960
9
ΝΈΑ New Holland CR 960
Λοιπά, 4808094 4808094
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
69.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T 7.200 AC
8
ΝΈΑ New Holland T 7.200 AC
Τρακτέρ, 4808091 4808091
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 6100 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
44.537,82 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T 4.80 LP
10
ΝΈΑ New Holland T 4.80 LP
Τρακτέρ, 4808081 4808081
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 280 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 3, ...
40.336,13 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TF 76
10
ΝΈΑ New Holland TF 76
Λοιπά, 4808074 4808074
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TVT 195
10
ΝΈΑ New Holland TVT 195
Τρακτέρ, 4808065 4808065
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 143 kW, Ώρες λειτουργίας: 7190 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
55.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2813