Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα New Holland

Αγοράστε μεταχειρισμένα New Holland στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
New Holland 8770
6
ΝΈΑ New Holland 8770
Δασικά τρακτέρ, 4591636
  70120 THEULEY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 6900 h
18.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
New Holland D1210
5
ΝΈΑ New Holland D1210
Θεριστικές, 4591575
  7876 AM Valthermond, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997
15.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland New Holland T7070
ΝΈΑ New Holland New Holland T7070
Τρακτέρ, 4591489
  07955 Wenigenauma, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland CX8070
11
ΝΈΑ New Holland CX8070
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4591431
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 1890 h, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 1524 h
122.609,12 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland 658
3
ΝΈΑ New Holland 658
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4591415
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Εκτοξευτής δεματίων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Μετρητής τροχός pick-up
5.350 €
Δείτε αγγελία
New Holland BR 7070
10
ΝΈΑ New Holland BR 7070
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4591373
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Διαστάσεις δεματίων: 180
12.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland RB 650
10
ΝΈΑ New Holland RB 650
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4591347
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Διαστάσεις δεματίων: 120
4.490 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland CX8.70
8
ΝΈΑ New Holland CX8.70
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4591225
  23881 Breitenfelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 275 kW, Ώρες λειτουργίας: 125 h, Πλάτος κεφαλής: 9.15 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 125 h, Ελαστικά μπροστά: IF710/70R42 Michelin, Ελαστικά πίσω: 500/85R24 Mitas
243.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TS135A
9
ΝΈΑ New Holland TS135A
Τρακτέρ, 4591224
  23881 Breitenfelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 6825 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
29.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T7.165S RC
8
ΝΈΑ New Holland T7.165S RC
Τρακτέρ, 4591221
  23881 Breitenfelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 700 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: 540/65R28 Mitas, Ελαστικά πίσω: 650/65R38 Mitas
67.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T7.210AC
8
ΝΈΑ New Holland T7.210AC
Τρακτέρ, 4591218
  23881 Breitenfelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 154 kW, Ώρες λειτουργίας: 470 h, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Ελαστικά μπροστά: 600/65R28 Trelleb, Ελαστικά πίσω: 650/75R38 Trelleborg
92.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T7.315AC HD
ΝΈΑ New Holland T7.315AC HD
Τρακτέρ, 4591212
  23881 Breitenfelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 230 kW, Ώρες λειτουργίας: 1000 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
145.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T7.290AC HD
7
ΝΈΑ New Holland T7.290AC HD
Τρακτέρ, 4591211
  23881 Breitenfelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 212 kW, Ώρες λειτουργίας: 1250 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
119.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TC5.80
ΝΈΑ New Holland TC5.80
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4591208
  23881 Breitenfelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 167 kW, Ώρες λειτουργίας: 350 h, Πλάτος κεφαλής: 5.50 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 350 h, Ελαστικά μπροστά: 710/75R32 Trelleb, Ελαστικά πίσω: 500/60-22.5 Alliance
125.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland 8060 Strohhäcksler
9
ΝΈΑ New Holland 8060 Strohhäcksler
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4591204
  23881 Breitenfelde, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland TS135A
16
ΝΈΑ New Holland TS135A
Τρακτέρ, 4591196
  26349 Jade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 119 kW, Ώρες λειτουργίας: 8100 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
31.616,98 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ New Holland LM9.35
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4591194
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 3860 h, Ύψος ανύψωσης: 9.10 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ New Holland LM9.35
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4591195
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 4697 h, Ύψος ανύψωσης: 9.10 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ New Holland LM9.35
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4591193
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 4164 h, Ύψος ανύψωσης: 9.10 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ New Holland BR 750
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4591172
  55300 CHAUVONCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland 8040
10
ΝΈΑ New Holland 8040
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4591130
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1988, Ώρες λειτουργίας: 3440 h, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 3.60 m
8.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T7.220
Βίντεο
10
ΝΈΑ New Holland T7.220
Τρακτέρ, 4591090
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 123 kW, Ώρες λειτουργίας: 2566 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
68.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T7060
9
ΝΈΑ New Holland T7060
Τρακτέρ, 4591084
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 158 kW, Ώρες λειτουργίας: 7200 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
37.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland LB 110
10
ΝΈΑ New Holland LB 110
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4591048
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001
14.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland BR 6090 CUTTER
4
ΝΈΑ New Holland BR 6090 CUTTER
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4591041
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m, Πλήθος δεματίων: 8000 τεμ.
8.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 3501