Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα New Holland

Αγοράστε μεταχειρισμένα New Holland στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
New Holland LM 435A
6
ΝΈΑ New Holland LM 435A
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4456272
  51460 COURTISOLS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004, Ελαστικά: /
20.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
New Holland CX 8080
6
ΝΈΑ New Holland CX 8080
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4456247
  08300 ACY-ROMANCE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 2000 h, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 732.00 m, ...
120.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
New Holland 8055
7
ΝΈΑ New Holland 8055
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4456246
  86250 CHARROUX, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Ώρες λειτουργίας: 5179 h, Καμπίνα, Εξοπλισμός δημητριακών, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 400.00 m, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
11.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
New Holland FR9060
11
ΝΈΑ New Holland FR9060
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4456227
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 478 kW, Ώρες λειτουργίας: 2400 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, Κάμερα οπίσθιας εικόνας, ...
98.487,41 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland 8670
6
ΝΈΑ New Holland 8670
Τρακτέρ, 4456197
  12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 6750 h, Τετρακίνητο, Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει, Ελαστικά μπροστά: 420/70R28 / 420/70R28, ...
17.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
New Holland TS100
5
ΝΈΑ New Holland TS100
Τρακτέρ, 4456181
  25660 Saone, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 7500 h, Τετρακίνητο, Ελαστικά μπροστά: 340/85R28 / 340/85R28, Ελαστικά πίσω: 480/70R38 / 480/70R38
15.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
New Holland T6090 ARC
4
ΝΈΑ New Holland T6090 ARC
Τρακτέρ, 4456165
  31250 REVE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 3572 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 16.9R34 / 16.9R34, ...
45.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
New Holland BR 740
6
ΝΈΑ New Holland BR 740
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4456110
  21-307 Ulan- Majorat, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Εκτοξευτής δεματίων, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Χορτοδετικό, Πλάτος συλλέκτη: 2.30 m
4.407,96 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T7040
9
ΝΈΑ New Holland T7040
Τρακτέρ, 4456065
  3271KB Mijnsheerenland, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 10236 h
26.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland BR7070
5
ΝΈΑ New Holland BR7070
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4455983
  32839 Steinheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
15.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TS 100
10
ΝΈΑ New Holland TS 100
Τρακτέρ, 4455971
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 8455 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 4, ...
14.286 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland 8030
5
ΝΈΑ New Holland 8030
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4455968
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Καμπίνα, Πλάτος κεφαλής: 3.00 m
10.800 €
Δείτε αγγελία
New Holland TC 5070
10
ΝΈΑ New Holland TC 5070
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4455959
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 152 kW, Ώρες λειτουργίας: 1090 h, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 5.20 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 5, ...
83.193 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland C 227
10
ΝΈΑ New Holland C 227
Εκσκαφείς, 4455956
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 20 h, Συνολικό βάρος: 4500.00 t, Φορτωτής με πτύο
37.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland CR 960
10
ΝΈΑ New Holland CR 960
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4455939
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 335 kW, Ώρες λειτουργίας: 4950 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Κεφαλή ελαιοκράμβης, ...
75.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TF 76
10
ΝΈΑ New Holland TF 76
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4455928
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 188 kW, Ώρες λειτουργίας: 5510 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απώλειας, Καμπίνα, Στροφείο, Πλάτος κεφαλής: 5.20 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 3424 h, Ελαστικά μπροστά: 650/75R32, ...
28.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T 7050 AC
10
ΝΈΑ New Holland T 7050 AC
Τρακτέρ, 4455920
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 145 kW, Ώρες λειτουργίας: 6560 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
53.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T 4.80 LP
10
ΝΈΑ New Holland T 4.80 LP
Τρακτέρ, 4455913
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 95 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 3, ...
40.336 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland CR 9060
10
ΝΈΑ New Holland CR 9060
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4455894
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 291 kW, Ώρες λειτουργίας: 1628 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Τρέιλερ κεφαλής, ...
95.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TVT 195
10
ΝΈΑ New Holland TVT 195
Τρακτέρ, 4455888
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 143 kW, Ώρες λειτουργίας: 7190 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
55.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TVT 155
10
ΝΈΑ New Holland TVT 155
Τρακτέρ, 4455887
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 7140 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
37.900 €
Δείτε αγγελία
New Holland T 7.200 RC
10
ΝΈΑ New Holland T 7.200 RC
Τρακτέρ, 4455883
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 1810 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ανάρτηση καμπίνας, ...
64.706 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T 7.260 PC
10
ΝΈΑ New Holland T 7.260 PC
Τρακτέρ, 4455881
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 165 kW, Ώρες λειτουργίας: 2700 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
79.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TC 5070
10
ΝΈΑ New Holland TC 5070
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4455878
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 155 kW, Ώρες λειτουργίας: 431 h, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 5.18 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 5, ...
98.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T 7.210
10
ΝΈΑ New Holland T 7.210
Τρακτέρ, 4455877
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 4860 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
47.059 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 3338