Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Pöttinger

Αγοράστε μεταχειρισμένα Pöttinger στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Pöttinger Jumbo 6610L
5
ΝΈΑ Pöttinger Jumbo 6610L
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5146411 5146411
  7759 ROOST, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 45, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 800/45R26,5
74.358,97 €
εξ. 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger HIT 90 NZ
4
ΝΈΑ Pöttinger HIT 90 NZ
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5146253 5146253
  17168 Kleeth, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 8.80 m
1.750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger TOP 422
Χορτοσυλλεκτική, 5146181 5146181
  4240 Freistadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
6.725,66 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Eurotop 380 N
3
ΝΈΑ Pöttinger Eurotop 380 N
Χορτοσυλλεκτική, 5145388 5145388
  35096 Weimar-Niederwalgern, Γερμανία
Σύστημα παρακολούθησης, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 3.80 m
2.941,18 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Eurotop 601 A
13
ΝΈΑ Pöttinger Eurotop 601 A
Χορτοσυλλεκτική, 5145378 5145378
  82387 Antdorf, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m
4.537,82 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pöttinger Europrofi II
15
ΝΈΑ Pöttinger Europrofi II
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5145292 5145292
  93468 Miltach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
17.154 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Aerosem 300 mit Lion 302
7
ΝΈΑ Pöttinger Aerosem 300 mit Lion 302
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5145289 5145289
  89155 Erbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
11.344,54 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Hit 51 N
7
ΝΈΑ Pöttinger Hit 51 N
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5144664 5144664
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Αριθμός ρότορων: 4
1.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pöttinger PÖTTINGER PRIMO 451 L
2
ΝΈΑ Pöttinger PÖTTINGER PRIMO 451 L
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5144556 5144556
  77736 Zell a. H., Γερμανία
Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger G 400
3
ΝΈΑ Pöttinger G 400
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5144189 5144189
  4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002, Μετρητές δεματίων
4.424,78 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Novaalpin 301 T
4
ΝΈΑ Pöttinger Novaalpin 301 T
Θεριστικές, 5144187 5144187
  4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
7.256,64 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger TOP 382
3
ΝΈΑ Pöttinger TOP 382
Χορτοσυλλεκτική, 5144186 5144186
  4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 3.80 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
5.840,71 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger HIT 54 N
3
ΝΈΑ Pöttinger HIT 54 N
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5144182 5144182
  4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2001, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 5.40 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
2.610,62 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger NOVACAT 306ED
5
ΝΈΑ Pöttinger NOVACAT 306ED
Θεριστικές, 5144171 5144171
  4320 Perg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2001, Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
3.982,30 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Novacat 266F
14
ΝΈΑ Pöttinger Novacat 266F
Θεριστικές, 5144109 5144109
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 2.66 m, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
3.805,31 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger VITASEM 300 PLUS
9
ΝΈΑ Pöttinger VITASEM 300 PLUS
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5144088 5144088
  8401 Kalsdorf, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.389,38 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger TOP 650
5
ΝΈΑ Pöttinger TOP 650
Χορτοσυλλεκτική, 5143730 5143730
  94554 Moos-Langenisarhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Πλάτος εργασίας: 6.50 m
5.454 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger EUROCAT 275
2
ΝΈΑ Pöttinger EUROCAT 275
Θεριστικές, 5143711 5143711
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Τύπος: Δακτυλοειδής χορτοκοπτική
626 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger EUROCAT 316 F
4
ΝΈΑ Pöttinger EUROCAT 316 F
Θεριστικές, 5143708 5143708
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Δακτυλοειδής χορτοκοπτική
2.429 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger TOP 722
17
ΝΈΑ Pöttinger TOP 722
Χορτοσυλλεκτική, 5143707 5143707
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 7.20 m
12.176 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger CAT 270 F
7
ΝΈΑ Pöttinger CAT 270 F
Θεριστικές, 5143705 5143705
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 2.65 m, Τύπος: Δακτυλοειδής χορτοκοπτική
1.975 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Eurotop 801 Multitast
6
ΝΈΑ Pöttinger Eurotop 801 Multitast
Χορτοσυλλεκτική, 5143657 5143657
  83224 Grassau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Άξονας διεύθυνσης, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 7.60 m
10.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger NOVACAT V10 ED
8
ΝΈΑ Pöttinger NOVACAT V10 ED
Θεριστικές, 5143615 5143615
  49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 9.56 m, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
12.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Novacut S12
10
ΝΈΑ Pöttinger Novacut S12
Θεριστικές, 5143069 5143069
  48727 Billerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 11.20 m, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger Kurzscheibenegge 4,50m,keine Amazone,Lemken,Kverneland, Pöttinger
ΝΈΑ Pöttinger Kurzscheibenegge 4,50m,keine Amazone,Lemken,Kverneland, Pöttinger
Κοντές δισκοσβάρνες, 5143006 5143006
  27419 Hamersen, Γερμανία
6.000 €
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1316