Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Pöttinger

Αγοράστε μεταχειρισμένα Pöttinger στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Pöttinger Nova Cat S 10
4
Pöttinger Nova Cat S 10
Θεριστικές, 4872644 4872644
  78199 Bräunlingen-Waldhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 9.10 m, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger HIT 6.69
8
Pöttinger HIT 6.69
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4854327 4854327
  3251 Purgstall, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 6.90 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
9.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger NOVACUT 306 Alpha
19
Pöttinger NOVACUT 306 Alpha
Θεριστικές, 4854531 4854531
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ρύθμιση ύψος κοπής, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, ...
5.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pöttinger Novacat 305 Heck
5
ΝΈΑ Pöttinger Novacat 305 Heck
Θεριστικές, 4904382 4904382
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Διάταξη ανύψωσης, Πλάτος εργασίας: 3.04 m, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
3.949,58 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pöttinger SERVO 35 S NOVA
7
ΝΈΑ Pöttinger SERVO 35 S NOVA
Άροτρα, 4903141 4903141
  34414 Warburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Προστασία από πέτρες, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Δισκομάχαιρο, Προϋνίο, Ινίο αρότρου, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.2015, Απόσταση σώματος: 95 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 4, ...
19.000 €
Δείτε αγγελία
Pöttinger TOP 842 C
-5%
5
Pöttinger TOP 842 C
Χορτοσυλλεκτική, 4897439 4897439
  48163 Münster, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Άξονας διεύθυνσης, Δίδυμος άξονας, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 8.40 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
21.000 €
22.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Eurohit 69 NZ
11
Pöttinger Eurohit 69 NZ
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4848006 4848006
  21769 Lamstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Φωτισμός, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 6.90 m, Αριθμός ρότορων: 6
3.319,33 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Novacut 306F CL
14
Pöttinger Novacut 306F CL
Θεριστικές, 4830278 4830278
  3321 Stephanshart, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλατύς διανομέας, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 3.05 m, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, ...
6.000 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pöttinger Nova Cat
8
Pöttinger Nova Cat
Θεριστικές, 4830277 4830277
  3321 Stephanshart, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Τύπος: Χορτοκοπτική με τύμπανο, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
1.221,24 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pöttinger Cat 270 Multitast
5
Pöttinger Cat 270 Multitast
Θεριστικές, 4835839 4835839
  84503 Altötting, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.67 m, Τύπος: Δακτυλοειδής χορτοκοπτική, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
993,68 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger HIT 69 N
17
Pöttinger HIT 69 N
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4812956 4812956
  48727 Billerbeck, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.45 m, Αριθμός ρότορων: 6, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
4.290,88 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger NOVADISC 265
8
Pöttinger NOVADISC 265
Θεριστικές, 4813579 4813579
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 2.65 m, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
4.513,27 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger V10 ED EXTRADRY AUFBEREITER
12
Pöttinger V10 ED EXTRADRY AUFBEREITER
Θεριστικές, 4819125 4819125
  85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 9.56 m, Τύπος: Δακτυλοειδής χορτοκοπτική
30.262 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Torro 6510L Combiline
4
Pöttinger Torro 6510L Combiline
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4809875 4809875
  74523 Schwäbisch Hall-Hessental, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2019, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, ...
79.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger 265
9
Pöttinger 265
Θεριστικές, 4822462 4822462
  8850 Murau, Αυστρία
Διάταξη ανύψωσης, Πλάτος εργασίας: 2.65 m, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
2.666,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger HIT 69
4
Pöttinger HIT 69
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4822382 4822382
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 6.90 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
5.221,24 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger TOP 380N
8
Pöttinger TOP 380N
Χορτοσυλλεκτική, 4825673 4825673
  4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1999, Σύστημα παρακολούθησης, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 3.80 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
3.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Mähwerk Novacat 442
7
Pöttinger Mähwerk Novacat 442
Θεριστικές, 4866601 4866601
  46459 Rees, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 4.30 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger 352ED
5
Pöttinger 352ED
Θεριστικές, 4869086 4869086
  39264 Gehrden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Προετοιμαστής, Πλατύς διανομέας, Διάταξη ανύψωσης, Ρύθμιση ύψος κοπής, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 3.50 m, ...
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Terradisc 3001 NEUE SCHEIBEN
9
Pöttinger Terradisc 3001 NEUE SCHEIBEN
Δισκοσβάρνες, 4865947 4865947
  29479 Jameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 26.05.2013, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 58 mm, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
8.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Vitasem 300
6
Pöttinger Vitasem 300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4871528 4871528
  75446 Iptingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, Συρόμενα δίχαλα, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
5.400 €
Δείτε αγγελία
Pöttinger TOP 382 mit Frühbezugsrabatt
11
Pöttinger TOP 382 mit Frühbezugsrabatt
Χορτοσυλλεκτική, 4860831 4860831
  4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 3.80 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger NovaDisc 225 Heckmähwerk
7
Pöttinger NovaDisc 225 Heckmähwerk
Θεριστικές, 4860827 4860827
  4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Διάταξη ανύψωσης, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
4.083,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger HIT 6.61 Frühbezugsaktion
6
Pöttinger HIT 6.61 Frühbezugsaktion
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4860820 4860820
  4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 5.75 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger Novacat 302
5
Pöttinger Novacat 302
Θεριστικές, 4863538 4863538
  17129 Kruckow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 300.00 m, Τύπος: Δακτυλοειδής χορτοκοπτική
7.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1287