Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Pöttinger

Αγοράστε μεταχειρισμένα Pöttinger στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Pöttinger Terradisc 3000 Scheiben neu
3
ΝΈΑ Pöttinger Terradisc 3000 Scheiben neu
Κοντές δισκοσβάρνες, 4590989
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 26.03.2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
6.549,23 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger ERNTEBOSS 2
10
ΝΈΑ Pöttinger ERNTEBOSS 2
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4590574
  4224 Wartberg, Αυστρία
Δοσιμετρικός κύλινδρος, Εγκάρσιος ταινιομεταφορέας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Δίκυκλa
13.097,35 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger SILOPROFI D 3
20
ΝΈΑ Pöttinger SILOPROFI D 3
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4590572
  4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1993, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Δίδυμο σασί
6.900 €
Δείτε αγγελία
Pöttinger HIT 6.61
8
ΝΈΑ Pöttinger HIT 6.61
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4590569
  4724 Neukirchen am Walde , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
7.916,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger HIT 8.81
9
ΝΈΑ Pöttinger HIT 8.81
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4590568
  4724 Neukirchen am Walde , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 7.80 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
11.083,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger SAATSTRIEGEL 3 METER
5
ΝΈΑ Pöttinger SAATSTRIEGEL 3 METER
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4590567
  7312 Horitschon , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
575,22 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger TORRO 5700 D
9
ΝΈΑ Pöttinger TORRO 5700 D
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4590492
  31177 Harsum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
29.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger NOVACAT 265 H
6
ΝΈΑ Pöttinger NOVACAT 265 H
Θεριστικές, 4589834
  95482 Gefrees, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Δακτυλοειδής χορτοκοπτική
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger NOVACAT 305 H
6
ΝΈΑ Pöttinger NOVACAT 305 H
Θεριστικές, 4589830
  95482 Gefrees, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Δακτυλοειδής χορτοκοπτική
3.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Novadisc 900
11
ΝΈΑ Pöttinger Novadisc 900
Θεριστικές, 4589477
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 9.00 m
13.053,30 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger NOVACAT 305H ED MOWER
6
ΝΈΑ Pöttinger NOVACAT 305H ED MOWER
Θεριστικές, 4588592
  ME18 6BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
3.795,04 €
Δείτε αγγελία
Pöttinger Europrofi 5000
9
ΝΈΑ Pöttinger Europrofi 5000
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4588402
  28865 Lili Frankenburg 72, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 31, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί
33.000 €
Δείτε αγγελία
Pöttinger Novacat X8 ED Collector mit NC 301 ED
6
ΝΈΑ Pöttinger Novacat X8 ED Collector mit NC 301 ED
Θεριστικές, 4588124
  02708 Niedercunnersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 8.30 m, Δακτυλοειδής χορτοκοπτική
44.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Novacat V 10 ED
5
ΝΈΑ Pöttinger Novacat V 10 ED
Θεριστικές, 4588123
  02708 Niedercunnersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Προετοιμαστής, Πλατύς διανομέας, Πλάτος εργασίας: 10.00 m, Δακτυλοειδής χορτοκοπτική
18.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger SERVO 25 N 395
5
Pöttinger SERVO 25 N 395
Άροτρα, 4588072
  74800 Amancy, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Λοιπά
12.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pöttinger NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER
14
Pöttinger NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER
Θεριστικές, 4587675
  4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger KR 220
6
Pöttinger KR 220
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 4587664
  8401 Kalsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000
575,22 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Euro Top 651 Multi Tast
8
Pöttinger Euro Top 651 Multi Tast
Χορτοσυλλεκτική, 4587513
  83052 Bruckmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Φωτισμός, Σύστημα παρακολούθησης, Άξονας διεύθυνσης, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 6.40 m
6.097,56 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Cat Disc 29
8
Pöttinger Cat Disc 29
Θεριστικές, 4587511
  83052 Bruckmühl, Γερμανία
Διάταξη ανύψωσης, Πλάτος εργασίας: 2.85 m, Δακτυλοειδής χορτοκοπτική, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
2.664,86 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Europrofi 3
9
Pöttinger Europrofi 3
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4587468
  34576 Homberg/Efze, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος
19.747,90 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Eurohit
2
Pöttinger Eurohit
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4587057
  3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.70 m, Αριθμός ρότορων: 8, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger LION 301
5
Pöttinger LION 301
Περιστροφική σβάρνα, 4587000
  85400 Sainte-Gemme-la-Plaine, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.700 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger SYNKRO 3003
5
Pöttinger SYNKRO 3003
Καλλιεργητής, 4586975
  54634 Bitburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων, Απλό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger NOVADISC 305
5
Pöttinger NOVADISC 305
Θεριστικές, 4586787
  3910 Zwettl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.247,79 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger NOVACAT 301 ALPHA-MOTION
5
Pöttinger NOVACAT 301 ALPHA-MOTION
Θεριστικές, 4586780
  3910 Zwettl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
7.601,77 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1254