Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Pöttinger

Αγοράστε μεταχειρισμένα Pöttinger στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Pöttinger Top 762C
5
ΝΈΑ Pöttinger Top 762C
Χορτοσυλλεκτική, 5071282 5071282
  64372 Ober-Ramstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Άξονας διεύθυνσης, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 7.00 m, Τύπος: Μεγάλη χορτοσυλλεκτική, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger Hit 910 AZ
4
ΝΈΑ Pöttinger Hit 910 AZ
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5071255 5071255
  64372 Ober-Ramstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Αριθμός ρότορων: 8
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger Novadisc 400
10
ΝΈΑ Pöttinger Novadisc 400
Θεριστικές, 5071148 5071148
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Τύπος: Λοιπά
3.773,11 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pöttinger Novacut 305 + 306F
9
ΝΈΑ Pöttinger Novacut 305 + 306F
Θεριστικές, 5071134 5071134
  49828 Neuenhaus, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Pöttinger EuroProfi 2
10
ΝΈΑ Pöttinger EuroProfi 2
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5071122 5071122
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 500/50-17
6.535,29 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pöttinger HiT 80 AZ
4
ΝΈΑ Pöttinger HiT 80 AZ
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5071096 5071096
  26169 Thüle, Γερμανία
2.605,04 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger NOVACAT 350 H
Θεριστικές, 5070220 5070220
  21726 Heinbockel / OT Hagenah, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pöttinger Terradisc 6000 T
9
ΝΈΑ Pöttinger Terradisc 6000 T
Κοντές δισκοσβάρνες, 5069764 5069764
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
10.999 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Rollprofi 3500
ΝΈΑ Pöttinger Rollprofi 3500
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5069760 5069760
  79426 Buggingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Πλάτος συλλέκτη: 1.70 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, θάλαμος χορτόδεσης: Σταθερός θάλαμος χορτόδεσης
5.714,29 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Servo 45S 5-scharig
ΝΈΑ Pöttinger Servo 45S 5-scharig
Άροτρα, 5069755 5069755
  79426 Buggingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προϋνίο
21.428,57 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger NOVADISC 350
7
ΝΈΑ Pöttinger NOVADISC 350
Θεριστικές, 5069671 5069671
  87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.50 m, Τύπος: Δακτυλοειδής χορτοκοπτική
7.731 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Zinkenfeld für CombiPlus Garegge
4
ΝΈΑ Pöttinger Zinkenfeld für CombiPlus Garegge
Συνδυασμοί σπορείων, 5069669 5069669
  91550 Dinkelsbühl, Γερμανία
Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
352,94 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Vitasem 300
8
ΝΈΑ Pöttinger Vitasem 300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5069264 5069264
  72149 Neustetten-Remmingsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Συρόμενα δίχαλα, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 700.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
4.390 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pöttinger LION 300
7
ΝΈΑ Pöttinger LION 300
Περιστροφικές σβάρνες, 5069250 5069250
  72149 Neustetten-Remmingsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Σύνδεσμος, Ανυψωτήρας Δράπανο / Huckepack, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βοηθητικό: Οδοντωτός κύλινδρος
3.890 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pöttinger Aerosem 3002 ADD PCS  Lion 303.10 Kreiselegge
16
ΝΈΑ Pöttinger Aerosem 3002 ADD PCS Lion 303.10 Kreiselegge
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5068994 5068994
  49401 Damme, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1250.00 l, Μέτρηση σπόρων: Πνευματικό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger Nova Cat 305 H ED
18
ΝΈΑ Pöttinger Nova Cat 305 H ED
Θεριστικές, 5068944 5068944
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Διάταξη ανύψωσης, Ρύθμιση ύψος κοπής, Πλάτος εργασίας: 3.05 m, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger ANBAUTEILE HYD.
2
ΝΈΑ Pöttinger ANBAUTEILE HYD.
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 5068711 5068711
  3350 Haag, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011
1.500 €
Δείτε αγγελία
Pöttinger SYNKRO 3030
2
ΝΈΑ Pöttinger SYNKRO 3030
Καλλιεργητής, 5068683 5068683
  3350 Haag, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger NOVOCAT 305 mit Aufb
7
ΝΈΑ Pöttinger NOVOCAT 305 mit Aufb
Θεριστικές, 5068615 5068615
  52445 Titz-Ameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 3.05 m, Τύπος: Λοιπά, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger BOSS 1
8
ΝΈΑ Pöttinger BOSS 1
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5068606 5068606
  3251 Purgstall, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1996, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
5.575,22 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger LION 301
Περιστροφικές σβάρνες, 5068535 5068535
  2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger LION 300
Περιστροφικές σβάρνες, 5068526 5068526
  3910 Zwettl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
6.083,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger 500/3000
ΝΈΑ Pöttinger 500/3000
Συνδυασμοί σπορείων, 5068510 5068510
  3910 Zwettl, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.890 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger TOP 33U
Χορτοσυλλεκτική, 5068506 5068506
  3910 Zwettl, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 3.30 m
1.685 €
Δείτε αγγελία
Pöttinger ERNTEPROFI 2
5
ΝΈΑ Pöttinger ERNTEPROFI 2
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5068496 5068496
  3910 Zwettl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1990, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
15.800 €
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1411