Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Pöttinger

Αγοράστε μεταχειρισμένα Pöttinger στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Pöttinger Eurocat 276
10
ΝΈΑ Pöttinger Eurocat 276
Θεριστικές, 4361094
  08297 Zwönitz OT Hormersdorf, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Χορτοκοπτική με τύμπανο, Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger EUROCAT 3125 H
4
ΝΈΑ Pöttinger EUROCAT 3125 H
Θεριστικές, 4360928
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 3.10 m
1.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Synkro 3020
4
ΝΈΑ Pöttinger Synkro 3020
Καλλιεργητής, 4360312
  7741 NR Coevorden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Πτερυγωτό δίχαλο, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger MEX 4
9
ΝΈΑ Pöttinger MEX 4
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4360295
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Pöttinger EUROCAT 275H
8
ΝΈΑ Pöttinger EUROCAT 275H
Θεριστικές, 4360292
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Pöttinger Cut Nova 250
6
ΝΈΑ Pöttinger Cut Nova 250
Θεριστικές, 4359614
  88239 Wangen, Γερμανία
Προετοιμαστής, Διάταξη ανύψωσης, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Δακτυλοειδής χορτοκοπτική, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
2.200 €
Δείτε αγγελία
Pöttinger Cut 306 F
4
ΝΈΑ Pöttinger Cut 306 F
Θεριστικές, 4359613
  88239 Wangen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Δακτυλοειδής χορτοκοπτική, Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
3.200 €
Δείτε αγγελία
Pöttinger Terradisc 3001
7
ΝΈΑ Pöttinger Terradisc 3001
Περιστροφική σβάρνα, 4359552
  36251 Bad Hersfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
11.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Top 722
6
ΝΈΑ Pöttinger Top 722
Χορτοσυλλεκτική, 4359524
  97258 Gollhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 6.80 m
13.866 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Europrofi 3
4
ΝΈΑ Pöttinger Europrofi 3
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4359475
  73527 Schwäbisch Gmünd - H, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
16.387 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Terrasem C6
4
ΝΈΑ Pöttinger Terrasem C6
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4359460
  7210 Mattersburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
58.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger HEURAUPE
8
ΝΈΑ Pöttinger HEURAUPE
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 4359422
  4224 Wartberg, Αυστρία
390 €
Δείτε αγγελία
Pöttinger NOVACAT 301 CLASSIC
8
ΝΈΑ Pöttinger NOVACAT 301 CLASSIC
Θεριστικές, 4359360
  4724 Neukirchen am Walde , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.05 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
9.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger SERVO 25
5
ΝΈΑ Pöttinger SERVO 25
Άροτρα, 4359357
  4724 Neukirchen am Walde , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Δισκομάχαιρο, Προϋνίο, Αριθμός αυλακιών: 4, Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
9.417 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger EUROHIT 69 N
3
ΝΈΑ Pöttinger EUROHIT 69 N
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4359350
  4724 Neukirchen am Walde , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 6.45 m
4.750 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger EUROTOP 651 A
8
ΝΈΑ Pöttinger EUROTOP 651 A
Χορτοσυλλεκτική, 4359349
  4724 Neukirchen am Walde , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Άξονας διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 6.50 m
7.417 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger CAT 270 F
5
ΝΈΑ Pöttinger CAT 270 F
Θεριστικές, 4359347
  4724 Neukirchen am Walde , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2001, Πλάτος εργασίας: 2.65 m, Χορτοκοπτική με τύμπανο, Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
2.417 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger TWIST 7001-F4
5
ΝΈΑ Pöttinger TWIST 7001-F4
Κοπροδιανομείς, 4359344
  4724 Neukirchen am Walde , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2006, Υδραυλικά φρένα
9.083 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger EUROHIT 69 N
6
ΝΈΑ Pöttinger EUROHIT 69 N
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4359339
  4724 Neukirchen am Walde , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 6.45 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
4.750 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger EUROHIT 69 N
2
ΝΈΑ Pöttinger EUROHIT 69 N
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4359338
  4724 Neukirchen am Walde , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 6.45 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
4.917 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger TERRASEM R3
8
ΝΈΑ Pöttinger TERRASEM R3
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4359318
  7312 Horitschon , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
30.531 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger KREISELSCHWADER EUROTOP 380 N
8
ΝΈΑ Pöttinger KREISELSCHWADER EUROTOP 380 N
Χορτοσυλλεκτική, 4359270
  4786 Brunnenthal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 3.80 m, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
3.250 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger 3M SOC
6
ΝΈΑ Pöttinger 3M SOC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4359107
  82004 Montauban, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger 8-91T
ΝΈΑ Pöttinger 8-91T
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4359099
  82004 Montauban, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006
6.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger TERRADISC 3001
3
ΝΈΑ Pöttinger TERRADISC 3001
Καλλιεργητής, 4359096
  82004 Montauban, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
8.700 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1225