Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Pöttinger

Αγοράστε μεταχειρισμένα Pöttinger στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger EUROTOP 421 N
Χορτοσυλλεκτική, 4808753 4808753
  50126 Bergheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Δίδυμος άξονας
4.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Hit 95 A
5
ΝΈΑ Pöttinger Hit 95 A
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4808416 4808416
  91522 Ansbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 9.50 m, Αριθμός ρότορων: 8
6.233,06 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Europrofi 3
11
ΝΈΑ Pöttinger Europrofi 3
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4808131 4808131
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 30, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/45 R22.5
16.722,69 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger EUROTOP 771 A
10
ΝΈΑ Pöttinger EUROTOP 771 A
Λοιπά, 4808124 4808124
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
13.025,21 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger VITASEM 302 A
10
ΝΈΑ Pöttinger VITASEM 302 A
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4808120 4808120
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Συρόμενα δίχαλα, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή
23.306,23 €
Δείτε αγγελία
Pöttinger CAT 290 NOVA
10
ΝΈΑ Pöttinger CAT 290 NOVA
Θεριστικές, 4808077 4808077
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Πλάτος εργασίας: 2.90 m, Τύπος: Λοιπά, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
2.100,84 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger NOVADISC 400
8
ΝΈΑ Pöttinger NOVADISC 400
Θεριστικές, 4808069 4808069
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 3.89 m, Τύπος: Λοιπά, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
4.117,65 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger HIT 690 N
8
ΝΈΑ Pöttinger HIT 690 N
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4808066 4808066
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 6.90 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
5.294,12 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Cat Nova 250
5
ΝΈΑ Pöttinger Cat Nova 250
Θεριστικές, 4808046 4808046
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Τύπος: Λοιπά, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
588,24 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Siloprofi
7
ΝΈΑ Pöttinger Siloprofi
Λοιπά, 4808042 4808042
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991
5.042,02 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Terradisc 3001
8
ΝΈΑ Pöttinger Terradisc 3001
Κοντές δισκοσβάρνες, 4807985 4807985
  88400 Biberach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
9.500 €

Τιμή ενοικίασης ανά μήνα κατόπιν αιτήματος
Δείτε αγγελία
Pöttinger SERVO 35 S
2
ΝΈΑ Pöttinger SERVO 35 S
Άροτρα, 4807851 4807851
  54439 Saarburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Άροτρο κατασκευής αυλάκων
13.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Novacat 305 H ED
14
ΝΈΑ Pöttinger Novacat 305 H ED
Θεριστικές, 4807609 4807609
  8105 AR Luttenberg, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
8.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger PC240 POWER CONTROL IMPRESS
3
ΝΈΑ Pöttinger PC240 POWER CONTROL IMPRESS
Ηλεκτρονικά & Φώτα, 4807441 4807441
  76701 Kromeriz, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2019, Πλήθος: 1, Αριθμός παρτίδας: 33+617D1000.0
490 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger LW15
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4807384 4807384
  8850 Murau, Αυστρία
Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίκυκλa
741,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger TOP 280
Χορτοσυλλεκτική, 4807380 4807380
  8850 Murau, Αυστρία
2.416,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger LADEPROFI 2
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4807369 4807369
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
17.900 €
Δείτε αγγελία
Pöttinger Lade-Profi III
15
ΝΈΑ Pöttinger Lade-Profi III
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4806881 4806881
  96052 Bamberg, Γερμανία
Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 36.00 m³, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
2.731,09 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger EuroTop 801 A multitast
7
ΝΈΑ Pöttinger EuroTop 801 A multitast
Χορτοσυλλεκτική, 4806877 4806877
  94107 Untergriesbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός
9.160 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Novacat 301 Alpha Motion
10
ΝΈΑ Pöttinger Novacat 301 Alpha Motion
Θεριστικές, 4806871 4806871
  97618 Wülfershausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 3.04 m, Τύπος: Δακτυλοειδής χορτοκοπτική, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
10.252,10 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Servo 45 Plus 5 Schar
7
ΝΈΑ Pöttinger Servo 45 Plus 5 Schar
Άροτρα, 4806869 4806869
  93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
11.429 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Eurotop 762 Mittelschwader
2
ΝΈΑ Pöttinger Eurotop 762 Mittelschwader
Χορτοσυλλεκτική, 4806683 4806683
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
20.351 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pöttinger NOVACAT 352
8
ΝΈΑ Pöttinger NOVACAT 352
Θεριστικές, 4806676 4806676
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
10.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Pöttinger S12
2
ΝΈΑ Pöttinger S12
Θεριστικές, 4806675 4806675
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
24.917 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pöttinger Terradisc 3001
8
ΝΈΑ Pöttinger Terradisc 3001
Κοντές δισκοσβάρνες, 4806657 4806657
  86479 Aichen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016
12.901 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1170