Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Rabe

Αγοράστε μεταχειρισμένα Rabe στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Rabe Star 1 V
20
ΝΈΑ Rabe Star 1 V
Άροτρα, 4724243 4724243
  27478 Cuxhaven, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Απόσταση σώματος: 40 cm, Ύψος πλαισίου: 70 cm, Αριθμός αυλακιών: 4, Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
1.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe DUPE 9/8 W
6
ΝΈΑ Rabe DUPE 9/8 W
Κύλινδροι, 4724047 4724047
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
1.600 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Super-Albatros 140 M V/80
3
ΝΈΑ Rabe Super-Albatros 140 M V/80
Άροτρα, 4723742 4723742
  25920 Risum-Lindholm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Άροτρο κατασκευής αυλάκων
13.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe pakkerwals - 1,50 mtr
ΝΈΑ Rabe pakkerwals - 1,50 mtr
Καλλιεργητής, 4723483 4723483
  9987 SJ Zijldijk, Ολλανδία
Μεγάλη σβάρνα με δίχαλα με ελατήρια
750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe ALBATROS 110 MSE
7
ΝΈΑ Rabe ALBATROS 110 MSE
Άροτρα, 4723465 4723465
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
7.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe UPE 900/15
5
ΝΈΑ Rabe UPE 900/15
Συμπιεστές εδάφους, 4722835 4722835
  21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
3.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rabe STAR 4-F.
4
ΝΈΑ Rabe STAR 4-F.
Άροτρα, 4722702 4722702
  33397 Rietberg, Γερμανία
Λοιπά
2.100,84 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rabe Bluebird GR 4500
9
ΝΈΑ Rabe Bluebird GR 4500
Καλλιεργητής, 4722198 4722198
  41363 Jüchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Διπλό δίχαλο μορφής καρδιάς, Πλάτος εργασίας: 4500.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, Καλλιεργητής κοτσανιών, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
12.000 €
Δείτε αγγελία
Rabe Kormoran VHA 160
10
ΝΈΑ Rabe Kormoran VHA 160
Άροτρα, 4721921 4721921
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Προστασία από πέτρες, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Άροτρο κατασκευής αυλάκων
17.490 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Kormoran HA160
7
ΝΈΑ Rabe Kormoran HA160
Άροτρα, 4721917 4721917
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Προστασία από πέτρες, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Άροτρο κατασκευής αυλάκων
10.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Packer UPE 900-10
5
Rabe Packer UPE 900-10
Συμπιεστές εδάφους, 4720500 4720500
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rabe Star Avant XD lll 75/40
12
Rabe Star Avant XD lll 75/40
Άροτρα, 4718975 4718975
  33034 Brakel-Hembsen, Γερμανία
Προστασία από πέτρες, Ελάσματα τοποθέτησης, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προϋνίο, Ινίο αρότρου, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Απόσταση σώματος: 90 cm, Ύψος πλαισίου: 75 cm, Αριθμός αυλακιών: 3, πλάτος αυλακιού: 40 cm, ...
1.761,52 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Star 140
6
Rabe Star 140
Άροτρα, 4718913 4718913
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Δισκομάχαιρο, Προϋνίο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rabe
6
Rabe
Καλλιεργητής, 4718652 4718652
  59469 Ense-Höingen, Γερμανία
Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 2, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις, Απλό
2.258,36 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe RKE 300
5
Rabe RKE 300
Περιστροφικές σβάρνες, 4718436 4718436
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rabe FUPA 8/900
8
Rabe FUPA 8/900
Συμπιεστές εδάφους, 4716913 4716913
  5708BD Helmond, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Διάμετρος: 900.00 mm, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
1.350 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rabe MKE300
6
Rabe MKE300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4716520 4716520
  49716 Meppen, Γερμανία
Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Rabe 5-Schar (4+1) Volldrehpflug
5
Rabe 5-Schar (4+1) Volldrehpflug
Άροτρα, 4716276 4716276
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Δισκομάχαιρο, Προϋνίο, Απόσταση σώματος: 920 cm, Ύψος πλαισίου: 750 cm
6.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe MKE 300
5
Rabe MKE 300
Περιστροφικές σβάρνες, 4716113 4716113
  49326 Melle-Wellinghhsn., Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe SCHEIBENEGGE
7
Rabe SCHEIBENEGGE
Δισκοσβάρνες, 4716107 4716107
  46519 Alpen, Γερμανία
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe MKE 300
7
Rabe MKE 300
Περιστροφικές σβάρνες, 4715587 4715587
  97618 Wülfershausen, Γερμανία
Ανυψωτήρας Δράπανο / Huckepack, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.352,94 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Rabe MKE401 DRILLKOMBI
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4715122 4715122
  06193 Wettin Löbejün, Γερμανία
Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rabe ALBATROS 110
8
Rabe ALBATROS 110
Άροτρα, 4714248 4714248
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους
9.999,16 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe 120XD  IV/ 75-35
2
Rabe 120XD IV/ 75-35
Άροτρα, 4713040 4713040
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
4.621,85 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe StarAvant XD IV/75-4
2
Rabe StarAvant XD IV/75-4
Άροτρα, 4712982 4712982
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Προστασία από πέτρες, Ελάσματα τοποθέτησης, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
2.268,91 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 520