Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Rabe

Αγοράστε μεταχειρισμένα Rabe στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Rabe UPA 900/18
3
ΝΈΑ Rabe UPA 900/18
Συμπιεστές εδάφους, 5152545 5152545
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Πλάτος εργασίας: 3.70 m
1.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Seeadler 40/660
8
ΝΈΑ Rabe Seeadler 40/660
Δισκοσβάρνες, 5152305 5152305
  55629 Seesbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Τύπος: Οποιασδήποτε μορφής, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
2.100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe CORVUS CKE 400
8
ΝΈΑ Rabe CORVUS CKE 400
Περιστροφική σβάρνα, 5152188 5152188
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
550 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe PKE 400
7
ΝΈΑ Rabe PKE 400
Περιστροφική σβάρνα, 5152186 5152186
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1991, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
1.750 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe DUPE 9/8 W
6
ΝΈΑ Rabe DUPE 9/8 W
Κύλινδροι, 5152173 5152173
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
1.450 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Rabe Front/Heck/Zapfwellendurchtrieb
Καλλιεργητής, 5150632 5150632
  96250 Ebensfeld, Γερμανία
Πτερυγωτό δίχαλο, Προσαρτώμενο μπροστά, Μετάδοση pto, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.900 €
Δείτε αγγελία
Rabe UPE900
5
Rabe UPE900
Συμπιεστές εδάφους, 5150384 5150384
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
389,92 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rabe Albatros 120 M IV/80  35/50
5
Rabe Albatros 120 M IV/80 35/50
Άροτρα, 5148024 5148024
  38536 Meinersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Φωτισμός, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προϋνίο, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 4, ...
5.500 €
Δείτε αγγελία
Rabe RB I - 60 V Beetpflug 4 Schar
7
Rabe RB I - 60 V Beetpflug 4 Schar
Άροτρα, 5147362 5147362
  97618 Wülfershausen, Γερμανία
Τύπος: Μονόυνο άροτρο
800 €
Δείτε αγγελία
Rabe WMKE 300
3
Rabe WMKE 300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5147361 5147361
  97618 Wülfershausen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.424,37 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe RKZ 500
2
Rabe RKZ 500
Συνδυασμοί σπορείων, 5145428 5145428
  97348 Willanzheim, Γερμανία
Καλλιεργητής ίχνους, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
1.080 €
Δείτε αγγελία
Rabe ALBATROS V 120 MS
18
Rabe ALBATROS V 120 MS
Άροτρα, 5145332 5145332
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Δισκομάχαιρο, Προϋνίο, Ινίο αρότρου, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Απόσταση σώματος: 90 cm
12.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe BLUE BIRD CL 3000
6
Rabe BLUE BIRD CL 3000
Καλλιεργητής, 5145311 5145311
  94424 Arnstorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
9.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Rabe Pflug Albatros
Άροτρα, 5143903 5143903
  36304 Alsfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Προϋνίο, Απόσταση σώματος: 90 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rabe Fieldbird 8000
4
Rabe Fieldbird 8000
Δισκοσβάρνες, 5143829 5143829
  4181 Nádudvar, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rabe
2
Rabe
Συμπιεστές εδάφους, 5142254 5142254
  33181 Bad Wünnenberg-Haaren, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Διάμετρος: 700 mm, Τύπος: Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
500 €
Δείτε αγγελία
Rabe Raven 6 furrow
8
Rabe Raven 6 furrow
Καλλιεργητής, 5141620 5141620
  PE12 8SQ Spalding, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2004
5.400 €
logo
Δείτε αγγελία
Rabe Star 120 XD
13
Rabe Star 120 XD
Άροτρα, 5141464 5141464
  89335 Ichenhausen-Deubach, Γερμανία
Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προϋνίο, Ύψος πλαισίου: 75 cm, Αριθμός αυλακιών: 4, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
3.206,87 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe EMKE 300
9
Rabe EMKE 300
Περιστροφικές σβάρνες, 5135297 5135297
  97618 Wülfershausen, Γερμανία
Σύνδεσμος, Ανυψωτήρας Δράπανο / Huckepack, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.850,42 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe PKE 300 + M300
9
Rabe PKE 300 + M300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5135289 5135289
  83104 Schönau b.Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
5.462,18 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Bussard MXD
8
Rabe Bussard MXD
Άροτρα, 5134821 5134821
  26871 Herbrum, Γερμανία
Ελάσματα τοποθέτησης, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Αριθμός αυλακιών: 3, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
2.574,53 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Sturmvogel 6001 L Saatbettkombination
7
Rabe Sturmvogel 6001 L Saatbettkombination
Συνδυασμοί σπορείων, 5134404 5134404
  54597 Auw bei Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Οδοντωτός κύλινδρος
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Rabe Fieldbird 8000 KA 8,0 m
4
Rabe Fieldbird 8000 KA 8,0 m
Δισκοσβάρνες, 5132983 5132983
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 800.00 m
19.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rabe MKE 300
7
Rabe MKE 300
Περιστροφικές σβάρνες, 5132824 5132824
  08297 Zwönitz OT Hormersdorf, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βοηθητικό: Λοιπά
2.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Condor HA 150 Anbaudrehpflug
18
Rabe Condor HA 150 Anbaudrehpflug
Άροτρα, 5132822 5132822
  21698 Harsefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προϋνίο, Υνί διάταξης, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2018, Πλάτος εργασίας: 275.00 m, Απόσταση σώματος: 90 cm, ...
34.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 492