Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Rabe

Αγοράστε μεταχειρισμένα Rabe στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Rabe Schare
5
ΝΈΑ Rabe Schare
Άροτρα, 4808407 4808407
  94315 Straubing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
462,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe FURROW PRESS
6
ΝΈΑ Rabe FURROW PRESS
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4808193 4808193
  BA15 1TY Bradford On Avon, Μεγ. Βρετανία
1.058,30 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Pavo V 140
13
ΝΈΑ Rabe Pavo V 140
Άροτρα, 4807882 4807882
  72505 Krauchenwies, Γερμανία
Αριθμός αυλακιών: 7
14.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Reiher C28/610
2
ΝΈΑ Rabe Reiher C28/610
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4807858 4807858
  54439 Saarburg, Γερμανία
1.084,01 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Komoran Variant 160
8
ΝΈΑ Rabe Komoran Variant 160
Άροτρα, 4806671 4806671
  86479 Aichen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2003, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Τύπος: Λοιπά
15.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rabe
ΝΈΑ Rabe
Συνδυασμοί σπορείων, 4805831 4805831
  66482 Zweibrücken, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.90 m, Τύπος: Λοιπά, Βοηθητικό: Επιπεδωτήρας με οδοντωτό ελατήριο
1.355,01 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Superalbatros VHA
2
ΝΈΑ Rabe Superalbatros VHA
Άροτρα, 4805731 4805731
  92533 Wernberg, Γερμανία
Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Τύπος: Λοιπά
2.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Kompaktegge 6000
ΝΈΑ Rabe Kompaktegge 6000
Δισκοσβάρνες, 4805609 4805609
  19395 Klebe, Γερμανία
1.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe FRONTPACKER
3
Rabe FRONTPACKER
Συμπιεστές εδάφους, 4805167 4805167
  49326 Melle-Wellingholzhausen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.65 m
1.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe MKE 301
6
Rabe MKE 301
Περιστροφικές σβάρνες, 4804761 4804761
  91550 Dinkelsbühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.101 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Bluebird GHF 3000
8
Rabe Bluebird GHF 3000
Καλλιεργητής, 4804750 4804750
  97618 Wülfershausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος δίσκου: Απλό
3.151,26 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Star Avant LKXE III/70-35
5
Rabe Star Avant LKXE III/70-35
Άροτρα, 4804734 4804734
  93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Προστασία από πέτρες, Δισκομάχαιρο, Πλάτος εργασίας: 1.05 m, Απόσταση σώματος: 35 cm
2.092 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe DUPE 9/8 W
6
Rabe DUPE 9/8 W
Κύλινδροι, 4804022 4804022
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
1.600 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Field Bird 6000 KA
5
Rabe Field Bird 6000 KA
Κοντές δισκοσβάρνες, 4803870 4803870
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
20.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Condor 200
10
Rabe Condor 200
Άροτρα, 4803860 4803860
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Προστασία από πέτρες, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Πλάτος εργασίας: 3.60 m, Τύπος: Μονόυνο άροτρο
3.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Kranich 160 A
3
Rabe Kranich 160 A
Άροτρα, 4803814 4803814
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
3.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Kormoran VHA 160
10
Rabe Kormoran VHA 160
Άροτρα, 4803805 4803805
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
18.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe G 7/300
5
Rabe G 7/300
Καλλιεργητής, 4803749 4803749
  53909 Zülpich, Γερμανία
Πτερυγωτό δίχαλο, Τροχός βάθους, Προσαρτώμενο μπροστά, Διπλό δίχαλο μορφής καρδιάς, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 2, μεγ. βάθος εργασίας: 20 cm, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο
3.000 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Supertaube
6
Rabe Supertaube
Άροτρα, 4803746 4803746
  53909 Zülpich, Γερμανία
Τροχός βάθους, Ελάσματα τοποθέτησης, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, ...
5.000 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe MKE301
4
Rabe MKE301
Περιστροφικές σβάρνες, 4803390 4803390
  89407 Steinheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.200 €
Δείτε αγγελία
Rabe GKF 91
4
Rabe GKF 91
Καλλιεργητής, 4803142 4803142
  92507 Nabburg, Γερμανία
Πτερυγωτό δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.437 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rabe Corvus PKE 3011 und Amazone AD 301 Special
5
Rabe Corvus PKE 3011 und Amazone AD 301 Special
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4803067 4803067
  49565 Bramsche, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l, ...
11.500 €
Δείτε αγγελία
Rabe PEA 400
2
Rabe PEA 400
Συμπιεστές εδάφους, 4802931 4802931
  25767 Albersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τύπος: Κύλινδρος συμπίεσης αυλάκων
2.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe CombiDigger
2
Rabe CombiDigger
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4802656 4802656
  6307 pb Scheulder, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 50 cm, Αριθμός δοντιών: 6 τεμ.
4.300 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe WMKE
6
Rabe WMKE
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4802089 4802089
  89275 Elchingen, Γερμανία
Έλεγχος ίχνους, Συρόμενα δίχαλα, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
3.500 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 519