Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Rabe

Αγοράστε μεταχειρισμένα Rabe στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Rabe Eco Speed 3001
16
Rabe Eco Speed 3001
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4865957 4865957
  29479 Jameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, ...
17.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe CORVUS PKE 3011
13
Rabe CORVUS PKE 3011
Περιστροφικές σβάρνες, 4896433 4896433
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
8.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rabe RKE 300
3
Rabe RKE 300
Περιστροφικές σβάρνες, 4891388 4891388
  31863 Herkensen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 30.00 m
2.478,99 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Rabe /Sulky Drillkombination mit Andruckrollen
8
Rabe Rabe /Sulky Drillkombination mit Andruckrollen
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4934193 4934193
  74336 Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn), Γερμανία
Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1400.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, Μέτρηση σπόρων: Πνευματικό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rabe Corvus VKE4500-K
8
Rabe Corvus VKE4500-K
Περιστροφικές σβάρνες, 4824853 4824853
  9988 RG Usquert, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Βοηθητικό: Οδοντωτός κύλινδρος
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rabe Blue Bird GR3000
6
Rabe Blue Bird GR3000
Καλλιεργητής, 4831646 4831646
  9988 RG Usquert, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Διπλό δίχαλο μορφής καρδιάς, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Τύπος: Καλλιεργητής κοτσανιών, Βοηθητικό: Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rabe Field Bird 3000 E
7
Rabe Field Bird 3000 E
Κοντές δισκοσβάρνες, 4818670 4818670
  32361 Preußisch Oldendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 460 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
6.000 €
Δείτε αγγελία
Rabe Turbodrill
8
Rabe Turbodrill
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4924225 4924225
  97947 Grünsfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2300.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, ...
20.500 €
Δείτε αγγελία
Rabe MKE 300 - Accord Sämschine
14
Rabe MKE 300 - Accord Sämschine
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4910624 4910624
  65843 Sulzbach, Γερμανία
Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 750.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, ...
5.750 €
Δείτε αγγελία
Rabe F 3000 mit Fässern
5
Rabe F 3000 mit Fässern
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4914766 4914766
  47918 Tönisvorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rabe PKE 3011
4
Rabe PKE 3011
Περιστροφικές σβάρνες, 4907812 4907812
  37124 Rosdorf , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
11.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe CORVUS PKE 3011
7
Rabe CORVUS PKE 3011
Περιστροφικές σβάρνες, 4838932 4838932
  34560 Fritzlar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
8.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Multidrill M300
4
Rabe Multidrill M300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4631140 4631140
  78086 Brigachtal, Γερμανία
Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 510.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
2.450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe PKE 3011
4
Rabe PKE 3011
Περιστροφικές σβάρνες, 4595366 4595366
  25879 Stapel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βοηθητικό: Οδοντωτός κύλινδρος
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rabe Sunbird 5000 sp
6
Rabe Sunbird 5000 sp
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4626314 4626314
  54336 Ķekavas novads, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
35.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rabe SE  625 E Hydr.klappb.
6
Rabe SE 625 E Hydr.klappb.
Hackstriegel/Hackmaschine, 4610806 4610806
  64347 Griesheim, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Τύπος: Λοιπά
3.750 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rabe Adler DX 20
-14%
8
Rabe Adler DX 20
Λιπασματοδιανομείς, 4522647 4522647
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 900.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
4.200 €
4.900 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rabe Sturmvogel 6001 L
9
Rabe Sturmvogel 6001 L
Συνδυασμοί σπορείων, 4583423 4583423
  54597 Auw bei Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Οδοντωτός κύλινδρος
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Μηχάνημα
της ημέρας
Rabe ProfiBird 5000 K
8
Rabe ProfiBird 5000 K
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4346599 4346599
  LT - 58151 Kėdainių r. sav., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
12.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Bird 6000 KA
6
Rabe Bird 6000 KA
Σβάρνα λιβαδιών, 4346589 4346589
  LT - 58151 Kėdainių r. sav., Λιθουανία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m
12.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Bodenbearbeitung Divers
14
Rabe Bodenbearbeitung Divers
Λοιπά, 4751483 4751483
  56642 Kruft, Γερμανία
2.689,08 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe LM900
4
Rabe LM900
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4697349 4697349
  54336 Ķekavas novads, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
8.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe 140MV/80
5
Rabe 140MV/80
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4697348 4697348
  54336 Ķekavas novads, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2018
21.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Mega Seed 4501 mit Maisleger MonoSeed 8230
14
Rabe Mega Seed 4501 mit Maisleger MonoSeed 8230
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4501727 4501727
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, ...
49.159,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rabe Sturmvogel 7501 L
7
Rabe Sturmvogel 7501 L
Συνδυασμοί σπορείων, 4490074 4490074
  15236 Jacobsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Καλλιεργητής ίχνους, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Λοιπά
9.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 514