Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Rauch

Αγοράστε μεταχειρισμένα Rauch στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Rauch AXERA-M 2800Ltr.-Telimat
11
ΝΈΑ Rauch AXERA-M 2800Ltr.-Telimat
Λιπασματοδιανομείς, 5292561 5292561
  31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 42.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2800.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
3.100  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Rauch Streuer, Düngerstreuer, Salzstreuer Rauch
ΝΈΑ Rauch Streuer, Düngerstreuer, Salzstreuer Rauch
Λιπασματοδιανομείς, 5291032 5291032
  27419 Hamersen, Γερμανία
450  €
Στείλτε email
Rauch AXERA H EMC
5
Rauch AXERA H EMC
Λιπασματοδιανομείς, 5290115 5290115
  29640 Schneverdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Rauch AXIS H-50.1 EMC+W
6
Rauch AXIS H-50.1 EMC+W
Λιπασματοδιανομείς, 5289897 5289897
  17291 Schenkenberg / Kleptow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς
9.950  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Rauch Axera H 1102 EMC
7
Rauch Axera H 1102 EMC
Λιπασματοδιανομείς, 5289820 5289820
  21493 Elmenhorst-Lanken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Χωρητικότητα δοχείου: 3800.00 l
3.342,37  €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Rauch Alpha 1101
6
Rauch Alpha 1101
Λιπασματοδιανομείς, 5289751 5289751
  93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 27.00 m
1.252  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Rauch Alpha 1101
5
Rauch Alpha 1101
Λιπασματοδιανομείς, 5289349 5289349
  25920 Risum-Lindholm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l
1.051  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Rauch AXIS-H 30.1 EMC ISOBUS
8
Rauch AXIS-H 30.1 EMC ISOBUS
Λιπασματοδιανομείς, 5289288 5289288
  39171 Sülzetal OT Altenweddingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Σετ καλίμπρας, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Ημερομηνία εγγραφής: 22.02.2013, Πλάτος εργασίας: 28.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l
7.815,13  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Rauch AXERA H EMC (KS)
4
Rauch AXERA H EMC (KS)
Λιπασματοδιανομείς, 5288620 5288620
  39171 Sülzetal OT Altenweddingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Διάταξη διανομής σε σειρές, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Ημερομηνία εγγραφής: 15.02.2007, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, ...
3.529,41  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Rauch Axis 30.1 R
13
Rauch Axis 30.1 R
Λιπασματοδιανομείς, 5287575 5287575
  93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 18.00 m
4.622  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Rauch SA360
5
Rauch SA360
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5286958 5286958
  59269 Beckum, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 360.00 l, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
1.990  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Rauch AXERA M 1101
7
Rauch AXERA M 1101
Λιπασματοδιανομείς, 5286463 5286463
  29525 Uelzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000
2.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Rauch ZSB 900
8
Rauch ZSB 900
Λιπασματοδιανομείς, 5285979 5285979
  84347 Pfarrkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός
1.050  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Rauch Axera H/EMC
5
Rauch Axera H/EMC
Λιπασματοδιανομείς, 5285809 5285809
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2800.00 l
4.300  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Rauch Axera- H 1101
7
Rauch Axera- H 1101
Λιπασματοδιανομείς, 5284344 5284344
  19205 Gadebusch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
1.800  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Rauch MDS 901
7
Rauch MDS 901
Λιπασματοδιανομείς, 5284315 5284315
  91589 Aurach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995
1.008  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Rauch MDS 935 R mit Telimat T1
7
Rauch MDS 935 R mit Telimat T1
Λιπασματοδιανομείς, 5284257 5284257
  91550 Dinkelsbühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 15.00 m
2.017  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Rauch AXERA H 1101 EMC
9
Rauch AXERA H 1101 EMC
Λιπασματοδιανομείς, 5284251 5284251
  97232 Giebelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 36.00 m
4.538  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Rauch TWS 7000
10
Rauch TWS 7000
Λιπασματοδιανομείς, 5283239 5283239
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
30.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Rauch AXIS 20,2 EMC
8
Rauch AXIS 20,2 EMC
Λιπασματοδιανομείς, 5283185 5283185
  2100 Korneuburg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα διασποράς ορίων, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
8.583,33  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Rauch Axis H 30.1 EMC +W ISOBUS
5
Rauch Axis H 30.1 EMC +W ISOBUS
Λιπασματοδιανομείς, 5281732 5281732
  33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Σύστημα διασποράς ορίων, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l
11.750  €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Στείλτε email
Rauch Axis H 50.2 EMC+W
8
Rauch Axis H 50.2 EMC+W
Λιπασματοδιανομείς, 5281627 5281627
  17033 Neubrandenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 36.00 m
17.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Rauch ALPHA 1141
5
Rauch ALPHA 1141
Λιπασματοδιανομείς, 5280753 5280753
  21439 Marxen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999
2.058,82  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Rauch AXIS 30.1 R
4
Rauch AXIS 30.1 R
Λιπασματοδιανομείς, 5280263 5280263
  21439 Marxen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Χωρητικότητα δοχείου: 1200.00 l
6.512,61  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Rauch AXIS 30.1 W
9
Rauch AXIS 30.1 W
Λιπασματοδιανομείς, 5280232 5280232
  21439 Marxen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
8.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 454