Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Rauch

Αγοράστε μεταχειρισμένα Rauch στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Rauch AXIS M 20.2 EMC Isobus
4
ΝΈΑ Rauch AXIS M 20.2 EMC Isobus
Λιπασματοδιανομείς, 4591400
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
9.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch Axera H EMC
10
ΝΈΑ Rauch Axera H EMC
Λιπασματοδιανομείς, 4591357
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
8.490 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch Alpha 1141
6
ΝΈΑ Rauch Alpha 1141
Λιπασματοδιανομείς, 4590770
  19217 Nesow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 24.00 m
1.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Rauch Axis 30.1
Λιπασματοδιανομείς, 4589514
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 3042.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rauch Axis H30.1 EMC+W
8
ΝΈΑ Rauch Axis H30.1 EMC+W
Λιπασματοδιανομείς, 4589147
  66482 Zweibrücken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l
16.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch Axis 30.1
12
ΝΈΑ Rauch Axis 30.1
Λιπασματοδιανομείς, 4589095
  84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Κάλυμμα δοχείου, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 0.27 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l
4.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch uks 300
4
ΝΈΑ Rauch uks 300
Λιπασματοδιανομείς, 4588214
  3291 EP Strijen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Σετ καλίμπρας, Κάλυμμα δοχείου, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Ημερομηνία εγγραφής: 25.03.2019, Πλάτος εργασίας: 300.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Λοιπά
9.600 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch SA 121R
Rauch SA 121R
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4587744
  35398 Gießen-Lützellingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
1.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch AXEO 18.1 incl. Quantron - K2
6
Rauch AXEO 18.1 incl. Quantron - K2
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4587677
  4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014
5.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Rauch AXERA H EMC
Λιπασματοδιανομείς, 4586692
  31167 Bockenem, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
6.932,77 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch AxeraH1101
5
Rauch AxeraH1101
Λιπασματοδιανομείς, 4586440
  79400 Kandern-Tannenkirch, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 2800.00 l
5.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch MDS901
4
Rauch MDS901
Λιπασματοδιανομείς, 4586435
  79400 Kandern-Tannenkirch, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.18 m, Χωρητικότητα δοχείου: 900.00 l
924,37 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch Axis-M30.1
5
Rauch Axis-M30.1
Λιπασματοδιανομείς, 4586430
  79400 Kandern-Tannenkirch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Χωρητικότητα δοχείου: 1200.00 l
7.900 €
Δείτε αγγελία
Rauch SA121
2
Rauch SA121
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4586402
  79400 Kandern-Tannenkirch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
1.924,37 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch Alpha 1141
Rauch Alpha 1141
Λιπασματοδιανομείς, 4586358
  79400 Kandern-Tannenkirch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Σύστημα διασποράς ορίων, Χωρητικότητα δοχείου: 1500.00 l
2.100,84 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rauch KOMET ZSB 1500
7
Rauch KOMET ZSB 1500
Λιπασματοδιανομείς, 4586204
  91589 Aurach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986
Δημοπρασία
auction
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rauch MDS 921
6
Rauch MDS 921
Λιπασματοδιανομείς, 4586200
  91589 Aurach, Γερμανία
Σύστημα διασποράς ορίων, Πλάτος εργασίας: 15.00 m
Δημοπρασία
auction
Δείτε αγγελία
Rauch ZSB 900
7
Rauch ZSB 900
Λιπασματοδιανομείς, 4584975
  35321 Laubach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 900.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
600 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Rauch AGT 6036
Λιπασματοδιανομείς, 4584317
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 36.00 m
39.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch KOMET ZSB 1500
7
Rauch KOMET ZSB 1500
Λιπασματοδιανομείς, 4584012
  91589 Aurach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986
500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch AXIS 30.1 R
4
Rauch AXIS 30.1 R
Λιπασματοδιανομείς, 4582793
  49716 (K)Rühle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 27.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l
4.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch Axera H EMC
6
Rauch Axera H EMC
Λιπασματοδιανομείς, 4582751
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 27.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, ...
5.882,35 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch MDS 19.1
6
Rauch MDS 19.1
Λιπασματοδιανομείς, 4580328
  4181 Nádudvar, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rauch ALPHA 1101
6
Rauch ALPHA 1101
Λιπασματοδιανομείς, 4579954
  93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, υδραυλικός χειρισμός
1.891 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch Bedienteil AXERA  H
5
Rauch Bedienteil AXERA H
Λιπασματοδιανομείς, 4579701
  31535 Neustadt bei hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000
100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 447