Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Rauch

Αγοράστε μεταχειρισμένα Rauch στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Rauch Axis 30.1 Q
8
Rauch Axis 30.1 Q
Λιπασματοδιανομείς, 4924618 4924618
  37671 Höxter, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2010, Πλάτος εργασίας: 21.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l, ...
6.000 €
Δείτε αγγελία
Rauch Walzenstreuer
6
Rauch Walzenstreuer
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4809357 4809357
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
1.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch SA 121
5
Rauch SA 121
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4814154 4814154
  59269 Beckum, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
1.399 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rauch SA 250
5
Rauch SA 250
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4814146 4814146
  59269 Beckum, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
1.650 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rauch SA 360
5
Rauch SA 360
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4814137 4814137
  59269 Beckum, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
1.990 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rauch Axis-H 50.1 EMC-W
7
Rauch Axis-H 50.1 EMC-W
Λιπασματοδιανομείς, 4722809 4722809
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, υδραυλικός χειρισμός, Σύστημα ζύγισης, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l, Τύπος: Μηχάνημα διάστρωσης μεγάλης επιφάνειας
12.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch ZSB 900
8
Rauch ZSB 900
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, 4809533 4809533
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
1.238,94 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch uks 300
4
Rauch uks 300
Λιπασματοδιανομείς, 4588214 4588214
  3291 EP Strijen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Σετ καλίμπρας, Κάλυμμα δοχείου, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Ημερομηνία εγγραφής: 25.03.2019, Πλάτος εργασίας: 300.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Τύπος: Λοιπά
9.600 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch AXEO 18.1 QUANTRON
5
Rauch AXEO 18.1 QUANTRON
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4539410 4539410
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012
6.628,32 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch Kastenstreuer UKS 120
14
Rauch Kastenstreuer UKS 120
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4548600 4548600
  68307 Mannheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Χωρητικότητα δοχείου: 240.00 l, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
1.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch UKS 120
6
Rauch UKS 120
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4896572 4896572
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
3.277,31 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch Axis 50.1 EMC+W
8
Rauch Axis 50.1 EMC+W
Λιπασματοδιανομείς, 4865975 4865975
  29479 Jameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 4200.00 l, ...
15.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch Axera H/EMC mit FG3000
9
Rauch Axera H/EMC mit FG3000
Λιπασματοδιανομείς, 4865971 4865971
  29479 Jameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 42.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l, Τύπος: Μηχάνημα διάστρωσης μεγάλης επιφάνειας
10.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rauch Axis 30.1 W
6
Rauch Axis 30.1 W
Λιπασματοδιανομείς, 4872755 4872755
  27305 Bruchhausen-Vilsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Σετ καλίμπρας, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2013, ...
11.000 €
Δείτε αγγελία
Rauch SA 250
6
Rauch SA 250
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4946474 4946474
  57612 Kroppach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 250.00 l
2.319,33 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch SA 121 Streuer Salzstreuer Winterdienst für John Deere Kubota Iseki - Versand möglich
13
ΝΈΑ Rauch SA 121 Streuer Salzstreuer Winterdienst für John Deere Kubota Iseki - Versand möglich
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4947722 4947722
  65527 Niedernhausen OT Engenhahn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 60.00 l
600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rauch UKS 120
5
Rauch UKS 120
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4934647 4934647
  71034 Böblingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Χωρητικότητα δοχείου: 240.00 l, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
1.699 €
Δείτε αγγελία
Rauch UKS 120
4
Rauch UKS 120
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4934646 4934646
  71034 Böblingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Χωρητικότητα δοχείου: 240.00 l, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
1.699 €
Δείτε αγγελία
Rauch AERO AGT
7
Rauch AERO AGT
Λιπασματοδιανομείς, 4919756 4919756
  18519 Sundhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2900.00 l, Τύπος: Πνευματικός διανομέας
9.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch SA 121 R
4
Rauch SA 121 R
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4915362 4915362
  88367 Hohentengen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.890,76 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch Axis 50.2 EMC+W
11
Rauch Axis 50.2 EMC+W
Λιπασματοδιανομείς, 4916949 4916949
  97631 Bad Königshofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 4.20 l, ...
19.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch Komet 51 Streuwagen * Streubreite 0,5 - 5 meter * unbenutzt
14
Rauch Komet 51 Streuwagen * Streubreite 0,5 - 5 meter * unbenutzt
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4919896 4919896
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 55.00 l, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
349 €
Δείτε αγγελία
Rauch Axeo 6.1
5
Rauch Axeo 6.1
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4798144 4798144
  59269 Beckum, Γερμανία
υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 0.80 m, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
3.399 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rauch MDS 19.1 eco
3
Rauch MDS 19.1 eco
Λιπασματοδιανομείς, 4685542 4685542
  7631 AJ Ootmarsum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2019, Πλάτος εργασίας: 20.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 900.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rauch AXIS H 30.2 EMC - VSD
4
Rauch AXIS H 30.2 EMC - VSD
Λιπασματοδιανομείς, 4690580 4690580
  7325 AC Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 42.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1400.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 470