Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Reform

Αγοράστε μεταχειρισμένα Reform στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Reform 316D
12
Reform 316D
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4904297 4904297
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 1.45 m
3.530,97 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform 636 L ACT 340
7
Reform 636 L ACT 340
Θεριστικές, 4856976 4856976
  8230 Hartberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 1.30 m, Τύπος: Δακτυλοειδής χορτοκοπτική
1.575 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform M3D
9
Reform M3D
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4807385 4807385
  8850 Murau, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
6.750 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform Muli SL600
11
Reform Muli SL600
Λοιπά, 4691840 4691840
  9131 Grafenstein, Αυστρία
39.734,51 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform 115
8
Reform 115
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4652411 4652411
  9131 Grafenstein, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 3 kW, Πλάτος εργασίας: 1.40 m
707,96 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform Motormäher
8
Reform Motormäher
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4652255 4652255
  9131 Grafenstein, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 1 kW, Πλάτος εργασίας: 1.45 m
1.946,90 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform 116
6
Reform 116
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4891432 4891432
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 6 kW, Πλάτος εργασίας: 1.45 m
2.203,54 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform H4
13
Reform H4
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4887305 4887305
  16303 Schwedt / Criewen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Πλάτος εργασίας: 2.10 m, Μηχανισμός κίνησης: Υδροστάτης, Τύπος χορτοκοπτικής: Λοιπά
26.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform 617 D
13
Reform 617 D
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4774086 4774086
  4724 Neukirchen am Walde , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 1.22 m
3.408,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform 216S Motormäher
8
Reform 216S Motormäher
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4452854 4452854
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 5 kW, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
3.362,83 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform 116
4
Reform 116
Θεριστικές, 4569015 4569015
  4702 Wallern, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.45 m, Τύπος: Δακτυλοειδής χορτοκοπτική
2.450 €
Δείτε αγγελία
Reform Räder für Reform Kombi M 12
3
Reform Räder für Reform Kombi M 12
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4109324 4109324
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1988, Τύπος: Λοιπά
165,83 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform M3L / M3LK / M9 / M14 / Bucher Elite Mäher
7
Reform M3L / M3LK / M9 / M14 / Bucher Elite Mäher
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4160200 4160200
  4191NW Geldermalsen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 1.23 m, Μηχανισμός κίνησης: Κιβώτιο, Τύπος χορτοκοπτικής: Διπλή χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Reform Bandwender
4
Reform Bandwender
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 4206913 4206913
  18442 Zimkendorf, Γερμανία
800 €
Δείτε αγγελία
Reform M3 L
7
Reform M3 L
Θαμνοκοπτική μηχανή, 3175556 3175556
  49143 Bissendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Μηχανισμός κίνησης: Κιβώτιο, Τύπος χορτοκοπτικής: Διπλή χορτοκοπτική
11.000 €
Δείτε αγγελία
Reform RM 626
8
Reform RM 626
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4359340 4359340
  4724 Neukirchen am Walde , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 1.30 m
3.658,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform Kombi M 12
7
Reform Kombi M 12
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4875114 4875114
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 1.80 m
3.530,97 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform 617
11
Reform 617
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4774087 4774087
  4724 Neukirchen am Walde , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 5 kW, Πλάτος εργασίας: 1.00 m
2.499,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform CM617D
8
Reform CM617D
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4824192 4824192
  3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 1.15 m
3.250 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform M9
6
Reform M9
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4653130 4653130
  79215 Elzach-Yach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Τύπος: Κόπανος
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Reform Metrac H5
8
Reform Metrac H5
Τρακτέρ, 4853271 4853271
  77736 Zell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 34 kW, Ώρες λειτουργίας: 7650 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
23.486,90 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform CM617
8
Reform CM617
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4883374 4883374
  3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 1.15 m
2.458,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform 621
3
Reform 621
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4543050 4543050
  8401 Kalsdorf, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 6 kW, Πλάτος εργασίας: 1.30 m
1.504,42 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform M2 D
3
Reform M2 D
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4189670 4189670
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
3.451,33 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform M2D
6
Reform M2D
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4883379 4883379
  3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
6.750 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 175