Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Renault

Αγοράστε μεταχειρισμένα Renault στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Renault R7231-S
6
ΝΈΑ Renault R7231-S
Τρακτέρ, 4807834 4807834
  97355 Kleinlangheim-Atzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1968, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 4590 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Renault 113 - 14 TX
9
ΝΈΑ Renault 113 - 14 TX
Τρακτέρ, 4807691 4807691
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 11000 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Ελαστικά μπροστά: 16,9R28, ...
5.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault 640 RZ
9
ΝΈΑ Renault 640 RZ
Τρακτέρ, 4807689 4807689
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 6225 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
26.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault PREMIUM PRIVILEGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT- 2011 - BX11 FBG
12
ΝΈΑ Renault PREMIUM PRIVILEGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT- 2011 - BX11 FBG
Φορτηγό, 4807639 4807639
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Απόσταση σε μίλια: 880796 km
9.685,52 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Renault 461 S
4
ΝΈΑ Renault 461 S
Τρακτέρ, 4807443 4807443
  9005XJ Wergea, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1980, Ώρες λειτουργίας: 6100 h, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 10, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Κύλινδρος: 3, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Renault 461
4
ΝΈΑ Renault 461
Τρακτέρ, 4805981 4805981
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 34 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %
4.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault Premium 450.18 T 4X2
20
ΝΈΑ Renault Premium 450.18 T 4X2
Φορτηγό, 4805031 4805031
  76-220 GŁÓWCZYCE, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007
4.571,01 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Renault Premium Lander
4
ΝΈΑ Renault Premium Lander
Φορτηγό, 4804592 4804592
  31752 Krakow, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Renault 320DXi
4
ΝΈΑ Renault 320DXi
Λοιπά, 4804591 4804591
  31752 Krakow, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Renault Premium 340
4
ΝΈΑ Renault Premium 340
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4804587 4804587
  69720 Saint Bonnet de Mure, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Renault
11
ΝΈΑ Renault
Τρακτέρ, 4804391 4804391
  58579 Schalksmühle, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 09.12.1977, Συνολικό βάρος: 6500.00 t, Κενό βάρους: 4710.00 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 4, ...
6.500 €
Δείτε αγγελία
Renault 781
10
Renault 781
Τρακτέρ, 4804131 4804131
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 8270 h, Μέγιστη ταχύτητα: 28 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, Ελαστικά μπροστά: 7.50R18, ...
4.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault PREMIUM PRIVILEDGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2010 - FX60 ESF
12
Renault PREMIUM PRIVILEDGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2010 - FX60 ESF
Φορτηγό, 4801980 4801980
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010, Απόσταση σε μίλια: 655662 km
8.799,99 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault Renault 50
5
Renault Renault 50
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4801509 4801509
  79235 Vogtsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 3548 h, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 16.04.1980, Εξωτερικό πλάτος: 1.05 m, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
4.750 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Renault ARES 816 RZ
Τρακτέρ, 4801358 4801358
  47240 BON ENCONTRE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 5400 h
35.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault 651-4
12
Renault 651-4
Τρακτέρ, 4801251 4801251
  49584 Fürstenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 6770 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ημερομηνία εγγραφής: 22.02.1984, ...
13.500 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault 110/54 TX
4
Renault 110/54 TX
Τρακτέρ, 4800344 4800344
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Μπροστινά βάρη, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2
10.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault Premium 340
4
Renault Premium 340
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4800319 4800319
  69720 Saint Bonnet de Mure, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Renault Magnum 480DXi
4
Renault Magnum 480DXi
Φορτηγό, 4800280 4800280
  18320 Santa Fe Granada, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2005
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Renault Kerax
19
Renault Kerax
Φορτηγό, 4799898 4799898
  31633 Leese, Γερμανία
ABS, Ημερομηνία εγγραφής: 26.10.2004, Κυβισμός: 11116 cm³, Απόσταση σε μίλια: 650439 km, Τύπος καυσίμου: Diesel, Κατηγορία εκπομπών: Ευρώ3, Χρώμα: Άσπρο, Τύπος: Λοιπά
14.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault 851-4
10
Renault 851-4
Τρακτέρ, 4799657 4799657
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 12200 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 5 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 5 %, Ελαστικά μπροστά: 380/85R24, ...
7.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault MAGNUM 500 EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2008 - YX08 EBZ
12
Renault MAGNUM 500 EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2008 - YX08 EBZ
Φορτηγό, 4799569 4799569
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Απόσταση σε μίλια: 973346 km
7.139,61 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault Magnum 480DXi
4
Renault Magnum 480DXi
Φορτηγό, 4798378 4798378
  18320 Santa Fe, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2005
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Renault Magnum 480DDXi
4
Renault Magnum 480DDXi
Φορτηγό, 4798377 4798377
  18320 Santa Fe, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2006
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Renault Renault
4
Renault Renault
Λοιπά, 4798362 4798362
  14170 Saint Pierre en Auge, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1988
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 379