Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Renault

Αγοράστε μεταχειρισμένα Renault στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Renault T430
4
ΝΈΑ Renault T430
Φορτηγό, 4583279
  4761RK Zevenbergen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Renault T430
4
ΝΈΑ Renault T430
Φορτηγό, 4583280
  4761RK Zevenbergen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Renault 851-4
ΝΈΑ Renault 851-4
Τρακτέρ, 4583015
  86170 NEUVILLE DE POITOU, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 75 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Renault PREMIUM PRIVILEGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT- 2008 - BX08 CWM
12
ΝΈΑ Renault PREMIUM PRIVILEGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT- 2008 - BX08 CWM
Φορτηγό, 4582716
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Απόσταση σε μίλια: 729011 km
8.055,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault TRAFIC
13
ΝΈΑ Renault TRAFIC
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4582545
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Renault 155.54 Turbo
16
ΝΈΑ Renault 155.54 Turbo
Τρακτέρ, 4579712
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μπροστινά βάρη, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, ...
16.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault 751-4
13
ΝΈΑ Renault 751-4
Τρακτέρ, 4579362
  34439 Peckelsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 4622 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Ράβδος ζεύξης, Ημερομηνία εγγραφής: 28.10.1975, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, ...
7.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault Ares 566rz
9
Renault Ares 566rz
Τρακτέρ, 4576549
  7645 AH Hoge Hexel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 7032 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
18.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault P5
10
Renault P5
Ανατρεπόμενο, 4576155
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Όγκος φόρτωσης: 5.00 m³
1.350 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault ares620rx
7
Renault ares620rx
Τρακτέρ, 4574684
  76270 les hayons, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 7800 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Ελαστικά μπροστά: 11.2r48
14.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault Master 170cdi 2-Pferdetransporter
15
Renault Master 170cdi 2-Pferdetransporter
Ρυμούλκα επιβατικού, 4574375
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συνολικό βάρος: 3500.00 t
46.217,65 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault 640 RZ
6
Renault 640 RZ
Τρακτέρ, 4573758
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 6300 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
26.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault PREMIUM PRIVILEGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT- 2011 - MX11 GXM
12
Renault PREMIUM PRIVILEGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT- 2011 - MX11 GXM
Φορτηγό, 4573146
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Απόσταση σε μίλια: 790657 km
10.952,71 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault 70.12
15
Renault 70.12
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4571590
  88212 Ravensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...
6.302,52 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault 751s
7
Renault 751s
Τρακτέρ, 4570962
  2161 LL Lisse, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 3920 h, Καμπίνα, Μπροστινά βάρη, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
5.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Renault R 50 S
Renault R 50 S
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4570808
  67229 Laumersheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 3542 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
3.361,34 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Renault Dionis
5
Renault Dionis
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4570804
  67229 Laumersheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Ώρες λειτουργίας: 7517 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.25 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
6.302,52 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault Renault Ceres 75 Allrad
11
Renault Renault Ceres 75 Allrad
Τρακτέρ, 4568832
  49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 9000 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ημερομηνία εγγραφής: 06.09.1995, ...
11.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Renault PREMIUM PRIVILEGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT- 2011 - PO11 FUP
12
Renault PREMIUM PRIVILEGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT- 2011 - PO11 FUP
Φορτηγό, 4568746
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Απόσταση σε μίλια: 524897 km
10.952,71 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault 651-4
18
Renault 651-4
Τρακτέρ, 4567126
  57299 Burbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 8226 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 30.12.1975, Συνολικό βάρος: 5000.00 t, Κενό βάρους: 3325.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
7.500 €
Δείτε αγγελία
Renault CELTIS 446 RX
10
Renault CELTIS 446 RX
Τρακτέρ, 4566687
  67670 MOMMENHEIM, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 4600 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: 340/85 R24, Ελαστικά πίσω: 16.9 R34
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Renault 113 - 14 TX
4
Renault 113 - 14 TX
Τρακτέρ, 4560851
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 11000 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Ελαστικά μπροστά: 16,9R28, ...
5.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault 651-4
5
Renault 651-4
Τρακτέρ, 4560688
  29556 Suderburg/Holxen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 8110 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
9.900 €
Δείτε αγγελία
Renault Ceres,Cergos,65,70,75,85,95,310,320,330,340,325,335,345,350
2
Renault Ceres,Cergos,65,70,75,85,95,310,320,330,340,325,335,345,350
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 4559001
  55-095 Byków, Πολωνία
Αριθμός παρτίδας: 55
2,33 €
Δείτε αγγελία
Renault Ares,Temis,540,550,610,620,630,640,650,546,556,566,616,626
2
Renault Ares,Temis,540,550,610,620,630,640,650,546,556,566,616,626
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 4558992
  55-095 Byków, Πολωνία
Αριθμός παρτίδας: 636
2,33 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 443