Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Renault

Αγοράστε μεταχειρισμένα Renault στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Renault 851-4 S
9
ΝΈΑ Renault 851-4 S
Τρακτέρ, 4717148 4717148
  94330 Salching bei Straubing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Κύλινδρος: 4, Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
14.900 €
Δείτε αγγελία
Renault CERES 330
8
ΝΈΑ Renault CERES 330
Τρακτέρ, 4716707 4716707
  55500 VELAINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 7050 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 75 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Ελαστικά μπροστά: 9.0X16, Ελαστικά πίσω: 16.9R34
12.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault ATLES 935RZ
7
ΝΈΑ Renault ATLES 935RZ
Τρακτέρ, 4716401 4716401
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 8405 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Renault Kerax
4
ΝΈΑ Renault Kerax
Ανατρεπόμενο, 4715232 4715232
  63370 Lempdes, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Renault Temis 630 RZ
6
Renault Temis 630 RZ
Τρακτέρ, 4714868 4714868
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 4600 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, ...
20.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault CERGOS 100
10
Renault CERGOS 100
Τρακτέρ, 4714839 4714839
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 360/80R24, Ελαστικά πίσω: 16.9R34
9.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault 113 - 14 TX
9
Renault 113 - 14 TX
Τρακτέρ, 4714813 4714813
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 11000 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Ελαστικά μπροστά: 16,9R28, ...
5.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault 640 RZ
6
Renault 640 RZ
Τρακτέρ, 4714811 4714811
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 6300 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
26.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault PREMIUM PRIVILEGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT- 2011 - PO60 MWG
12
Renault PREMIUM PRIVILEGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT- 2011 - PO60 MWG
Φορτηγό, 4714725 4714725
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Απόσταση σε μίλια: 1049729 km
10.217,48 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault PREMIUM PRIVILEGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2013 - AU13 AXG
12
Renault PREMIUM PRIVILEGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2013 - AU13 AXG
Φορτηγό, 4714724 4714724
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Απόσταση σε μίλια: 652499 km
11.359,10 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault Ares 620
7
Renault Ares 620
Τρακτέρ, 4711007 4711007
  95213 Münchberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 7600 h
21.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault Atles 936RZ
5
Renault Atles 936RZ
Τρακτέρ, 4709276 4709276
  7834 Baksa, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 191 kW, Ώρες λειτουργίας: 7100 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Ανάρτηση καμπίνας
28.000 €
Δείτε αγγελία
Renault 120-54 TX/16
12
Renault 120-54 TX/16
Τρακτέρ, 4708128 4708128
  3950 Gmünd, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 8586 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Ελαστικά μπροστά: 16.9R28, Ελαστικά πίσω: 18.4R38
9.646,02 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault 461
20
Renault 461
Τρακτέρ, 4707143 4707143
  97529 Sulzheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 6520 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Μπάρα κοπής, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 03.05.1980, Συνολικό βάρος: 2540.00 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, ...
4.600 €
Δείτε αγγελία
Renault MAGNUM 480, 4 X 2 TRACTOR UNIT - 2006 - 06-WW-5497  (EXPORT ONLY)
12
Renault MAGNUM 480, 4 X 2 TRACTOR UNIT - 2006 - 06-WW-5497 (EXPORT ONLY)
Φορτηγό, 4706245 4706245
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006, Απόσταση σε μίλια: 657118 km
5.080,20 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault 110/54 TX
4
Renault 110/54 TX
Τρακτέρ, 4706042 4706042
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Μπροστινά βάρη, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2
11.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault ARES 725 RZ
4
Renault ARES 725 RZ
Τρακτέρ, 4701327 4701327
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 9000 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Renault 681
4
Renault 681
Τρακτέρ, 4698943 4698943
  71120 CHAMPLECY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 6900 h, Καμπίνα, Ελαστικά μπροστά: 420/85R34
9.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault T460 4x2
3
Renault T460 4x2
Φορτηγό, 4698831 4698831
  4761RK ZEVENBERGEN, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Renault celtis 456rx
6
Renault celtis 456rx
Τρακτέρ, 4696844 4696844
  76270 les hayons, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 4200 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Ελαστικά μπροστά: 340/85r38
28.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault ARES 630 RZ
9
Renault ARES 630 RZ
Τρακτέρ, 4696485 4696485
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 7674 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, ...
19.900 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault ceres 85
7
Renault ceres 85
Τρακτέρ, 4691172 4691172
  76270 les hayons, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 14400 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, Ελαστικά μπροστά: 16.9r34
7.600 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Renault TRAKTOR 80-12TX
Τρακτέρ, 4691051 4691051
  5973 Lottum, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 10622 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Renault Zugpendel Ares 700
4
Renault Zugpendel Ares 700
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4690463 4690463
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Μπαράκι έλξης/σύνδεσμος/μπίλια
410 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault Zugpendel
7
Renault Zugpendel
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4690446 4690446
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Λοιπά
450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 464