Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Renault

Αγοράστε μεταχειρισμένα Renault στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Renault ARES 610 RX
7
ΝΈΑ Renault ARES 610 RX
Τρακτέρ, 4456190
  31230 L'ISLE EN DODON, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 8700 h, Τετρακίνητο, Ελαστικά μπροστά: 13.6R28 / 13.6R28, Ελαστικά πίσω: 16.9R38 / 16.9R38
15.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Renault 345X CERES
4
ΝΈΑ Renault 345X CERES
Τρακτέρ, 4456180
  24230 Velines, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 4525 h, Τετρακίνητο, Ελαστικά μπροστά: 13.6/24 / 13.6/24, Ελαστικά πίσω: 16.9/34 / 16.9/34
15.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Renault 70-34
3
ΝΈΑ Renault 70-34
Τρακτέρ, 4456176
  03150 ST GERAND LE PUY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 11476 h, Τετρακίνητο, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
11.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Renault 630RZ
10
ΝΈΑ Renault 630RZ
Τρακτέρ, 4455882
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 7210 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ανάρτηση καμπίνας, ...
19.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault 715RZ
4
ΝΈΑ Renault 715RZ
Τρακτέρ, 4455707
  68640 Muespach-le-Haut, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 3700 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 43 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
29.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault PREMIUM PRIVILEGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2011 - PO61 FEX
12
ΝΈΑ Renault PREMIUM PRIVILEGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2011 - PO61 FEX
Φορτηγό, 4455487
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Απόσταση σε μίλια: 545345 km
11.005,76 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault PREMIUM PRIVILEGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT- 2012 - BX62 EUW
12
ΝΈΑ Renault PREMIUM PRIVILEGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT- 2012 - BX62 EUW
Φορτηγό, 4455488
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, Απόσταση σε μίλια: 553024 km
11.231,52 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault ceres 355x
5
ΝΈΑ Renault ceres 355x
Τρακτέρ, 4453989
  25660 Saone, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 6550 h, Τετρακίνητο, Ελαστικά μπροστά: 380/70R24 / 380/70R24, Ελαστικά πίσω: 480/70R34 / 480/70R34
16.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Renault TEMIS 610 Z
7
ΝΈΑ Renault TEMIS 610 Z
Τρακτέρ, 4453955
  68210 Dannemarie, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 5200 h, Τετρακίνητο, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
13.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Renault PREMIUM PRIVILEGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2011 - FJ11 FFH
12
ΝΈΑ Renault PREMIUM PRIVILEGE EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2011 - FJ11 FFH
Φορτηγό, 4453323
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Απόσταση σε μίλια: 730779 km
10.667,12 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Renault ARES 610 RZ
Τρακτέρ, 4452399
  12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 6700 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Ελαστικά μπροστά: 540/65R38
17.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault ARES 626 RZ
7
Renault ARES 626 RZ
Τρακτέρ, 4452300
  10380 PLANCY L'ABBAYE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 5904 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 42 km/h, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 420/70r28 / 420/70r28, ...
19.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Renault ARES 725 RZ ARES 725RZ
7
Renault ARES 725 RZ ARES 725RZ
Τρακτέρ, 4452298
  62575 BLENDECQUES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 8142 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 600/60R30 / 600/60R30, Ελαστικά πίσω: 710/60R42 / 710/60R42
18.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Renault ARES 696 RZ ARES 696 RZ
7
Renault ARES 696 RZ ARES 696 RZ
Τρακτέρ, 4452297
  62575 BLENDECQUES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 8440 h, Τετρακίνητο, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 420.85R28 / 420.85R28, Ελαστικά πίσω: 520.85R38 / 520.85R38
21.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Renault ARES 815 RZ
4
Renault ARES 815 RZ
Τρακτέρ, 4452293
  1480 CHALEINS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 7900 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ...
21.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Renault CELTIS 446 RX
Τρακτέρ, 4452286
  40990 Saint-Paul-lès-Dax, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 380.85R24 / 380.85R24, ...
18.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Renault ARES 656 RZ
7
Renault ARES 656 RZ
Τρακτέρ, 4452282
  68210 Dannemarie, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 97 kW, Ώρες λειτουργίας: 8870 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 420/70R28 / 420/70R28, ...
26.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Renault 55.14 V
5
Renault 55.14 V
Τρακτέρ, 4452277
  62130 HERLIN LE SEC, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 4800 h, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ελαστικά μπροστά: 7.50R16 / 7.50R16, Ελαστικά πίσω: 13.6R28 / 13.6R28
10.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Renault ARES 710 RZ
4
Renault ARES 710 RZ
Τρακτέρ, 4452276
  1480 CHALEINS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 7600 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 540/65 R28 / 540/65 R28, ...
17.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Renault TEMIS 610 Z
7
Renault TEMIS 610 Z
Τρακτέρ, 4451794
  68210 DANNEMARIE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 5200 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %
13.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault TEMIS 550
10
Renault TEMIS 550
Τρακτέρ, 4451725
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 11550 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...
14.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault ARES 640 RZ
10
Renault ARES 640 RZ
Τρακτέρ, 4451696
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 6150 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, ...
22.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault 781-4 Allrad
6
Renault 781-4 Allrad
Τρακτέρ, 4450802
  58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 6558 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ράβδος ζεύξης, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Renault Master 170cdi 2-Pferdetransporter
9
Renault Master 170cdi 2-Pferdetransporter
Ρυμούλκα επιβατικού, 4450259
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
50.419 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault 113-14
9
Renault 113-14
Τρακτέρ, 4449652
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 83 kW, Ώρες λειτουργίας: 7326 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, ...
13.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 451