Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Rolmako

Αγοράστε μεταχειρισμένα Rolmako στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Rolmako U693
3
Rolmako U693
Δισκοσβάρνες, 4915071 4915071
  6195 Imbringen, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Τύπος: V-έντυπο, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
5.800 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rolmako U497
3
Rolmako U497
Συνδυασμοί σπορείων, 4915092 4915092
  6195 Imbringen, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Τύπος: Λοιπά, Βοηθητικό: Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
12.000 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rolmako U382
4
Rolmako U382
Συνδυασμοί σπορείων, 4760298 4760298
  6195 Imbringen, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Λοιπά
7.200 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rolmako Kompaktscheibenegge U 693 - 3,0 m
12
Rolmako Kompaktscheibenegge U 693 - 3,0 m
Κοντές δισκοσβάρνες, 4593160 4593160
  34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
8.816 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rolmako Tiefenlockerer U 632 mit Anbaukupplung und starken Zinken ATLAS  3m und 4m
Βίντεο
16
Rolmako Tiefenlockerer U 632 mit Anbaukupplung und starken Zinken ATLAS 3m und 4m
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4330230 4330230
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 70 cm, Αριθμός δοντιών: 6 τεμ.
5.463 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rolmako Tiefenlockerer U 602 mit Hydraulischesicherung 1,6m, 3,0 m, 3,8m
Βίντεο
20
Rolmako Tiefenlockerer U 602 mit Hydraulischesicherung 1,6m, 3,0 m, 3,8m
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4330220 4330220
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, μεγ. βάθος εργασίας: 70 cm, Αριθμός δοντιών: 2 τεμ.
2.470 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rolmako Schneepflug Sehr Solide Konstruktion 3m und 3,3
Βίντεο
8
Rolmako Schneepflug Sehr Solide Konstruktion 3m und 3,3
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 3879089 3879089
  59-800 Lubań, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.299 €
Δείτε αγγελία
Rolmako U652
4
Rolmako U652
Δισκοσβάρνες, 3310773 3310773
  6195 Imbringen, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Τύπος: V-έντυπο, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
6.000 €
6.200 €

χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rolmako Universalgrubber U 497 - 6,0 mH / Finanzierung - Leasing
14
Rolmako Universalgrubber U 497 - 6,0 mH / Finanzierung - Leasing
Καλλιεργητής, 3428665 3428665
  34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 18.08.2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σωλήνων: 4, Τύπος: Μεγάλη σβάρνα με δίχαλα με ελατήρια, ...
6.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rolmako Scheibenegge U 652 halb-gehängte Version, hydraulisch klappbare 4,0m 4,5m 5,0m 6,0m
20
Rolmako Scheibenegge U 652 halb-gehängte Version, hydraulisch klappbare 4,0m 4,5m 5,0m 6,0m
Δισκοσβάρνες, 4927176 4927176
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
17.050 €
logo
Δείτε αγγελία
Rolmako Scheibenegge U 652 gehängte Version, hydraulisch klappbar 4,0 m H und 4,5 m H
20
Rolmako Scheibenegge U 652 gehängte Version, hydraulisch klappbar 4,0 m H und 4,5 m H
Δισκοσβάρνες, 4927175 4927175
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
9.345 €
logo
Δείτε αγγελία
Rolmako Scheibenegge U 652 3,0 m 3,5 m und 4,0 m gehängte Version
19
Rolmako Scheibenegge U 652 3,0 m 3,5 m und 4,0 m gehängte Version
Δισκοσβάρνες, 4927170 4927170
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
4.545 €
logo
Δείτε αγγελία
Rolmako Saatbettkombination kompakt U 684 mit Zinken SX, gehängte Version, Breiten von 2,5 m bis 6 m
Βίντεο
20
Rolmako Saatbettkombination kompakt U 684 mit Zinken SX, gehängte Version, Breiten von 2,5 m bis 6 m
Συνδυασμοί σπορείων, 4893227 4893227
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
4.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Rolmako Leichte Scheibenegge U 622 von 2,7m bis 4,0 m - viele mögliche Kombinationen / Lekka brona talaerzowa
Βίντεο
14
Rolmako Leichte Scheibenegge U 622 von 2,7m bis 4,0 m - viele mögliche Kombinationen / Lekka brona talaerzowa
Κοντές δισκοσβάρνες, 4902768 4902768
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm
2.960 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rolmako Kompaktscheibenegge U 693 - 3,0 m / Finanzierung-Leasing
9
Rolmako Kompaktscheibenegge U 693 - 3,0 m / Finanzierung-Leasing
Κοντές δισκοσβάρνες, 2738710 2738710
  34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm
5.040 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rolmako Kompaktscheibenegge U 693 - 6,0 mH / Finanzierung - Leasing
Βίντεο
9
Rolmako Kompaktscheibenegge U 693 - 6,0 mH / Finanzierung - Leasing
Κοντές δισκοσβάρνες, 2488988 2488988
  34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm
26.390 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rolmako Kompaktscheibenegge U 693 - 3,0 m / Finanzierung - Leasing
9
Rolmako Kompaktscheibenegge U 693 - 3,0 m / Finanzierung - Leasing
Κοντές δισκοσβάρνες, 2488976 2488976
  34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm
5.335 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rolmako Saatbettkombination U 659 - 3,0 m / Finanzierung - Leasing
Βίντεο
9
Rolmako Saatbettkombination U 659 - 3,0 m / Finanzierung - Leasing
Συνδυασμοί σπορείων, 2489832 2489832
  34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
2.890 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rolmako Leichte Scheibenegge U 622 - 3,0 m / Finanzierung-Leasing
Βίντεο
12
Rolmako Leichte Scheibenegge U 622 - 3,0 m / Finanzierung-Leasing
Κοντές δισκοσβάρνες, 2489159 2489159
  34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm
4.540 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rolmako Keilringwalze / Campellwalze
7
Rolmako Keilringwalze / Campellwalze
Συμπιεστές εδάφους, 4809238 4809238
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
4.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rolmako U 693 - 4,0 mH / Finanzierung möglich
13
Rolmako U 693 - 4,0 mH / Finanzierung möglich
Κοντές δισκοσβάρνες, 4416285 4416285
  34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
12.485 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rolmako U 652 - 5,0 m HP / Finanzierung möglich
15
Rolmako U 652 - 5,0 m HP / Finanzierung möglich
Κοντές δισκοσβάρνες, 4416574 4416574
  34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
22.647,06 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rolmako U 382 - 5,0 mH / Finanzierung möglich
18
Rolmako U 382 - 5,0 mH / Finanzierung möglich
Συνδυασμοί σπορείων, 4415050 4415050
  34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Καλλιεργητής ίχνους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
6.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rolmako U 671 - 4,5 m HP PRO / Finanzierung - Leasing
Βίντεο
20
Rolmako U 671 - 4,5 m HP PRO / Finanzierung - Leasing
Κοντές δισκοσβάρνες, 4370001 4370001
  34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Διάμετρος δίσκου: 620 mm
24.320 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rolmako U 671 - 6,0 m HP Standard / Finanzierung - Leasing
20
Rolmako U 671 - 6,0 m HP Standard / Finanzierung - Leasing
Κοντές δισκοσβάρνες, 4369963 4369963
  34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 620 mm
29.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 128