Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα SAME

Αγοράστε μεταχειρισμένα SAME στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
SAME Dorado 66
7
SAME Dorado 66
Τρακτέρ, 5148664 5148664
  03226 Vetschau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 52 kW, Ώρες λειτουργίας: 2800 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Ημερομηνία εγγραφής: 03.11.2006, ...
15.126 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME FRONTLIFT/PTO
5
SAME FRONTLIFT/PTO
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 5035679 5035679
  8314 RD Bant NL, Ολλανδία
Τύπος: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, Αριθμός παρτίδας: FRONTLIFT/PTO
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
SAME Dorado 60
13
SAME Dorado 60
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4497620 4497620
  76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 2650 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2001, Εξωτερικό πλάτος: 1.15 m, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
19.900 €
Δείτε αγγελία
SAME Explorer 70 II
4
SAME Explorer 70 II
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4268995 4268995
  46354 Südlohn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
SAME EXPLORER LIMITED EDITION
4
SAME EXPLORER LIMITED EDITION
Τρακτέρ, 5052942 5052942
  79215 Elzach-Yach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 83 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Ανάρτηση καμπίνας, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
SAME Explorer 90.4 MD / GS 88 PS
12
SAME Explorer 90.4 MD / GS 88 PS
Τρακτέρ, 5067387 5067387
  91731 Langfurth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Ανάρτηση καμπίνας, Προωθητικό οπισθοπορείας χωρίς συμπλέκτη, ...
40.168,07 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Dorado 80 GS  Bauj. 2019
9
SAME Dorado 80 GS Bauj. 2019
Τρακτέρ, 4976999 4976999
  91731 Langfurth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Προωθητικό οπισθοπορείας χωρίς συμπλέκτη, Κενό βάρους: 3.20 t, ...
30.672,27 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Frutteto 70 Natural
4
SAME Frutteto 70 Natural
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4484138 4484138
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.40 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
SAME Rubin 135
4
SAME Rubin 135
Τρακτέρ, 4351843 4351843
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 8100 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
24.950 €
Δείτε αγγελία
SAME Dorado F90
10
SAME Dorado F90
Τρακτέρ, 2851220 2851220
  15200 Prag, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 61 kW, Ώρες λειτουργίας: 2000 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Ημερομηνία εγγραφής: 11.10.2007, ...
19.500 €
Δείτε αγγελία
SAME Explorer 110 MD GS// EHR
12
SAME Explorer 110 MD GS// EHR
Τρακτέρ, 5023870 5023870
  91731 Langfurth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 83 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Ανάρτηση καμπίνας, ...
45.700 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Laser 130
10
SAME Laser 130
Τρακτέρ, 4916501 4916501
  77736 Zell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 95 kW, Ώρες λειτουργίας: 10070 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 24, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
10.840,11 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Explorer 90.4 MD Limited Edition
5
SAME Explorer 90.4 MD Limited Edition
Τρακτέρ, 5064543 5064543
  17089 Grischow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 64 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Προωθητικό οπισθοπορείας χωρίς συμπλέκτη, ...
39.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Explorer 100 MD LS
18
ΝΈΑ SAME Explorer 100 MD LS
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5155174 5155174
  77815 Bühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
36.126,05 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Dorado 90.4 Classic
4
SAME Dorado 90.4 Classic
Τρακτέρ, 5093110 5093110
  97340 Martinsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 15, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 30, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
SAME Silver 110
17
SAME Silver 110
Τρακτέρ, 5145380 5145380
  82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 5800 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 24, ...
19.159,66 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
SAME ARGON 70
4
SAME ARGON 70
Τρακτέρ, 5101026 5101026
  97340 Martinsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 47 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 15, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 15, ...
21.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
SAME Explorer 110 GS
3
SAME Explorer 110 GS
Τρακτέρ, 5026277 5026277
  97340 Martinsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 83 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
SAME Explorer 90.4 GS
4
SAME Explorer 90.4 GS
Τρακτέρ, 5026152 5026152
  97340 Martinsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 64 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Προωθητικό οπισθοπορείας χωρίς συμπλέκτη, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 40, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
SAME Dorado 80 Classic
19
SAME Dorado 80 Classic
Τρακτέρ, 5094247 5094247
  30938 Burgwedel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 100 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
31.848,74 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Silver 90 Agroshift
7
SAME Silver 90 Agroshift
Τρακτέρ, 4947764 4947764
  65556 Limburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 8040 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 45, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 45, ...
12.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
SAME DORADO 90.4 GS
6
SAME DORADO 90.4 GS
Τρακτέρ, 5042037 5042037
  97340 Martinsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 45, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 45, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
SAME Aquaspeed 95
10
SAME Aquaspeed 95
Τρακτέρ, 4974317 4974317
  36272 Niederaula, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 64 kW, Ώρες λειτουργίας: 8010 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, ...
14.400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Explorer 95 Special
5
SAME Explorer 95 Special
Τρακτέρ, 4942914 4942914
  6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 69 kW, Ώρες λειτουργίας: 4 h, Κενό βάρους: 3.30 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 23, Μέγιστη ταχύτητα: 33 km/h, ...
18.900 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Explorer³ 105 TB - GS auch mit Kabine Lieferbar
10
SAME Explorer³ 105 TB - GS auch mit Kabine Lieferbar
Τρακτέρ, 4829334 4829334
  96215 Lichtenfels, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 40, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 40, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
27.647,06 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 298