Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα SAME

Αγοράστε μεταχειρισμένα SAME στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
SAME Virtus 110
4
SAME Virtus 110
Τρακτέρ, 4855530 4855530
  72525 Münsingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 80 kW, Ώρες λειτουργίας: 1660 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
43.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SAME Explorer 90
-5%
7
SAME Explorer 90
Τρακτέρ, 4886462 4886462
  89231 Neu-Ulm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 3100 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
17.500 €
18.500 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Dorado 60
13
SAME Dorado 60
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4497620 4497620
  76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 2650 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2001, Εξωτερικό πλάτος: 1.15 m, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
21.000 €
Δείτε αγγελία
SAME Dorado 66
16
SAME Dorado 66
Τρακτέρ, 4474281 4474281
  03226 Vetschau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 52 kW, Ώρες λειτουργίας: 2800 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινά βάρη, Ημερομηνία εγγραφής: 06.12.2006, Κενό βάρους: 2800.00 t, ...
15.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Dorado 80 GS
6
SAME Dorado 80 GS
Τρακτέρ, 4801245 4801245
  17089 Grischow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 38 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Προωθητικό οπισθοπορείας χωρίς συμπλέκτη, Ημερομηνία εγγραφής: 04.06.2019, ...
26.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Argon 70
7
SAME Argon 70
Τρακτέρ, 4519365 4519365
  01768 Glashütte/Luchau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Βηματική ταχύτητα, υδραυλικό τιμόνι, Κενό βάρους: 2.80 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 15, ...
20.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Argon 70
4
SAME Argon 70
Τρακτέρ, 4403720 4403720
  78086 Brigachtal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 4 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, υδραυλικό τιμόνι, Κενό βάρους: 3.00 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 15, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 15, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
SAME Explorer105TBDT
6
SAME Explorer105TBDT
Τρακτέρ, 4704809 4704809
  73278 Schlierbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 80 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Προωθητικό οπισθοπορείας χωρίς συμπλέκτη, ...
42.000 €
Δείτε αγγελία
SAME Explorer 70 II
4
SAME Explorer 70 II
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4268995 4268995
  46354 Südlohn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
SAME minitauro 60
6
SAME minitauro 60
Τρακτέρ αντίκες, 4887311 4887311
  6669ba Dodewaard, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 78439 h, Ημερομηνία εγγραφής: 09.09.2002, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, ...
3.500 €
Δείτε αγγελία
SAME Corsaro DT
20
SAME Corsaro DT
Τρακτέρ, 4882499 4882499
  27478 Cuxhaven, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 7212 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.1975, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
6.900 €
Δείτε αγγελία
SAME Frutteto 70 Natural
4
SAME Frutteto 70 Natural
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4484138 4484138
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.40 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
SAME Dorado F90
10
SAME Dorado F90
Τρακτέρ, 2851220 2851220
  15200 Prag, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 61 kW, Ώρες λειτουργίας: 2000 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 11.10.2007, ...
19.500 €
Δείτε αγγελία
SAME Laser 130
10
SAME Laser 130
Τρακτέρ, 4916501 4916501
  77736 Zell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 95 kW, Ώρες λειτουργίας: 10070 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 24, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
10.840,11 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME VIRTUS 140
6
SAME VIRTUS 140
Τρακτέρ, 4648307 4648307
  97340 Martinsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
69.663,87 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SAME ARGON 70DT
9
SAME ARGON 70DT
Τρακτέρ, 4857977 4857977
  57339 Erndtebrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 3491 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 25.10.1995, Κενό βάρους: 2650.00 t, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
SAME Explorer³ 105 TB - GS auch mit Kabine Lieferbar
10
SAME Explorer³ 105 TB - GS auch mit Kabine Lieferbar
Τρακτέρ, 4829334 4829334
  96215 Lichtenfels, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 40, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 40, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
27.647,06 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Dorado 90.4 GS
5
SAME Dorado 90.4 GS
Τρακτέρ, 4916143 4916143
  74417 Gschwend, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 64 kW, Τετρακίνητο, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Προωθητικό οπισθοπορείας χωρίς συμπλέκτη, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 45, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 45, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
37.142,86 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Explorer 95
12
SAME Explorer 95
Τρακτέρ, 4779639 4779639
  83564 Soyen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 5800 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, ...
28.455,28 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Argon 70
6
SAME Argon 70
Τρακτέρ, 4312277 4312277
  74417 Gschwend, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 15, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 15, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
26.806,72 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Iron 170
11
SAME Iron 170
Τρακτέρ, 4878230 4878230
  91757 Treuchtlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 124 kW, Ώρες λειτουργίας: 2250 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
59.663,87 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Dorado 80 Classic
4
SAME Dorado 80 Classic
Τρακτέρ, 4524309 4524309
  08541 Mechelgrün, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 15 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 10, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 10, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
25.126,05 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Rubin 135
4
SAME Rubin 135
Τρακτέρ, 4351843 4351843
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 8100 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
25.500 €
Δείτε αγγελία
SAME Explorer 70 II Top
9
SAME Explorer 70 II Top
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4153190 4153190
  46354 Südlohn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
SAME Centurion 75 DT-Export
7
SAME Centurion 75 DT-Export
Τρακτέρ, 4864503 4864503
  57339 Erndtebrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 5200 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Κενό βάρους: 3750.00 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 284