Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Slurry separators
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Saphir

Αγοράστε μεταχειρισμένα Saphir στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Saphir MSG 307
2
ΝΈΑ Saphir MSG 307
Καλλιεργητής, 4763241 4763241
  49586 Neuenkirchen/ Bramsche, Γερμανία
Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
7.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir 6m Balance Board
ΝΈΑ Saphir 6m Balance Board
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 4761178 4761178
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir AG 350/10
3
ΝΈΑ Saphir AG 350/10
Χορτοσυλλεκτική, 4761043 4761043
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.50 m
2.395 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir KM 267
6
ΝΈΑ Saphir KM 267
Θεριστικές, 4760993 4760993
  29451 Dannenberg-Schaafhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Διάταξη ανύψωσης, Πλάτος εργασίας: 2.65 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
3.750 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir Federstempelwalze 2,00 mtr.
2
ΝΈΑ Saphir Federstempelwalze 2,00 mtr.
Συμπιεστές εδάφους, 4760401 4760401
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Mulchsaatgrubber 5m Fahrwerk
4
Saphir Mulchsaatgrubber 5m Fahrwerk
Καλλιεργητής, 4756384 4756384
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
22.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir FG501/80S
4
Saphir FG501/80S
Καλλιεργητής, 4756292 4756292
  29576 Barum/Tätendorf-Eppensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πτερυγωτό δίχαλο, Σύστημα αναδίπλωσης, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Αριθμός σωλήνων: 2, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις, ...
3.781,51 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Saphir FM 210
-5%
6
Saphir FM 210
Θεριστικές, 4756069 4756069
  21218 Seevetal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 210.00 m, Τύπος: Χορτοκοπτική με τύμπανο, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
2.800 €
2.950 €

Δείτε αγγελία
Saphir Tiefenlockerer
4
Saphir Tiefenlockerer
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 4752655 4752655
  31246 Ilsede- Gadenstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
2.226,89 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir GE 501
4
Saphir GE 501
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4751923 4751923
  49843 Uelsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
5.650 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir FM 265
14
Saphir FM 265
Θεριστικές, 4746388 4746388
  91589 Aurach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.65 m, Τύπος: Δακτυλοειδής χορτοκοπτική
5.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir PG 11/25 Ahlmann-Aufnahme
2
Saphir PG 11/25 Ahlmann-Aufnahme
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 4744522 4744522
  83052 Bruckmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Saphir Adapter Kramer KL + TKL auf Euro-Norm auf Euro-Norm
3
Saphir Adapter Kramer KL + TKL auf Euro-Norm auf Euro-Norm
Τροχοφόρος φορτωτής, 4744432 4744432
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
1.084,03 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir DS200  Hopfen
3
Saphir DS200 Hopfen
Κοντές δισκοσβάρνες, 4741127 4741127
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Saphir WE 600
2
Saphir WE 600
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 4741017 4741017
  93413 Cham, Γερμανία
1.008 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir GE 501
7
Saphir GE 501
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4740711 4740711
  54576 Hillesheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
5.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir SW30
3
Saphir SW30
Κύλινδροι, 4740260 4740260
  52156 Monschau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 950 mm, Βάρος: 1980 kg, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Saphir KM 266
Θεριστικές, 4739123 4739123
  31275 Lehrte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Τύπος: Χορτοκοπτική με τύμπανο, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir FineStar 600
4
Saphir FineStar 600
Συνδυασμοί σπορείων, 4736128 4736128
  36093 Künzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Καλλιεργητής ίχνους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Λοιπά
10.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir CB 301
3
Saphir CB 301
Κύλινδροι, 4735817 4735817
  2111 Harmannsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.870 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Planierschild PROFI
7
Saphir Planierschild PROFI
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4735816 4735816
  2111 Harmannsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
7.300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir LG 13 /1,30m - pulverbeschichtet & lackiert
5
Saphir LG 13 /1,30m - pulverbeschichtet & lackiert
Εργαλεία φορτωτή, 4735423 4735423
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.30 m, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
747,90 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir LG 17 /1,70m - pulverbeschichtet & lackiert
Saphir LG 17 /1,70m - pulverbeschichtet & lackiert
Εργαλεία φορτωτή, 4735422 4735422
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.70 m, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
839,50 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir - 3 meter
3
Saphir - 3 meter
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 4734583 4734583
  6270 Tønder, Δανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.607,03 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir SW 30H Silowalze mit Kantenverdichter
12
Saphir SW 30H Silowalze mit Kantenverdichter
Κύλινδροι, 4733266 4733266
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Τύπος: Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
11.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 313