Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Κατάσταση: Μεταχειρισμένο
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Saphir

Αγοράστε μεταχειρισμένα Saphir στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Saphir Gummischieber Multi 225 cm
11
Saphir Gummischieber Multi 225 cm
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4326106 4326106
  6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
1.790 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir FBZ Rundballengreifer
5
Saphir FBZ Rundballengreifer
Εργαλεία φορτωτή, 5083173 5083173
  6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.60 m
1.290 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir PALETTENGABEL 13/ 25
8
Saphir PALETTENGABEL 13/ 25
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς, 5088055 5088055
  95482 Gefrees, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Saphir Leichtgutschaufel LGT 24
3
Saphir Leichtgutschaufel LGT 24
Εργαλεία φορτωτή, 4899265 4899265
  17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Πτύο
2.150 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Fiher Adapter mit PG200F Astschere oder mit PT3-190 Astsäge
8
Saphir Fiher Adapter mit PG200F Astschere oder mit PT3-190 Astsäge
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης, 4946801 4946801
  84307 Eggenfelden, Γερμανία
9.159,66 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir KM 267
6
Saphir KM 267
Θεριστικές, 4760993 4760993
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Διάταξη ανύψωσης, Πλάτος εργασίας: 2.65 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
3.000 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir KM 186 **NEU**
3
Saphir KM 186 **NEU**
Θεριστικές, 4698188 4698188
  17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ρύθμιση ύψος κοπής, Πλάτος εργασίας: 1.85 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
2.495 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir DS 605FH
Βίντεο
6
Saphir DS 605FH
Κοντές δισκοσβάρνες, 4723709 4723709
  89584 Blienshofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 28.09.2018, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
28.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir LG26+
7
Saphir LG26+
Εργαλεία φορτωτή, 4812594 4812594
  52146 Wuerselen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Τύπος: Πτύο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Saphir Perfekt 602 S4 Hydro
5
Saphir Perfekt 602 S4 Hydro
Σβάρνα λιβαδιών, 4812885 4812885
  52146 Wuerselen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Πλάτος μεταφοράς: 2.30 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Saphir WE 600
9
Saphir WE 600
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 4741017 4741017
  93413 Cham, Γερμανία
1.008 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Ersatznetz
3
Saphir Ersatznetz
Λοιπά, 4586714 4586714
  54516 Wittlich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
924,37 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir PS1000
6
Saphir PS1000
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4436141 4436141
  49624 Löningen-Vehrensande, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
2.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Grünlandstriegel GS603
9
Saphir Grünlandstriegel GS603
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4426457 4426457
  6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
5.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Silowalze SW 30H
8
Saphir Silowalze SW 30H
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 4426439 4426439
  6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
9.490 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Silage Schild Kompakt 4001
8
Saphir Silage Schild Kompakt 4001
Συσκευές επιπέδωσης, 4426486 4426486
  6830 Rankweil, Αυστρία
6.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir DSZT 19 Kroko Gebiss
11
Saphir DSZT 19 Kroko Gebiss
Εργαλεία φορτωτή, 4426469 4426469
  6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.90 m
3.190 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir 500 SalzStreuer
11
Saphir 500 SalzStreuer
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5179607 5179607
  82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
546,22 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir FG 80-470
7
Saphir FG 80-470
Καλλιεργητής, 2820912 2820912
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Πτερυγωτό δίχαλο, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.70 m, Αριθμός σωλήνων: 2, μεγ. βάθος εργασίας: 20 cm, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Τύπος δίσκου: Κοίλο
8.000 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir KM 166
5
Saphir KM 166
Θεριστικές, 5099134 5099134
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 1.66 m, Τύπος: Δακτυλοειδής χορτοκοπτική
832 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Flügelschargrubber System Lemken
9
Saphir Flügelschargrubber System Lemken
Καλλιεργητής, 2062069 2062069
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 7, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο
2.450 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir B 900
4
Saphir B 900
Βάρη, 5010156 5010156
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Εμπρόσθιο βάρος
1.450,42 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir FS 405 FKK
11
Saphir FS 405 FKK
Συνδυασμοί σπορείων, 5150373 5150373
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
12.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir Saatbettkombination FineStar 605 F PROFI
3
Saphir Saatbettkombination FineStar 605 F PROFI
Συνδυασμοί σπορείων, 4940126 4940126
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Καλλιεργητής ίχνους, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
21.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Arbeitsbühne Saphir
3
Saphir Arbeitsbühne Saphir
Εργαλεία φορτωτή, 4859552 4859552
  59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Τύπος: Πλατφόρμα εργασίας
1.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 127