Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Saphir

Αγοράστε μεταχειρισμένα Saphir στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Saphir TL 200
2
Saphir TL 200
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3009030 3009030
  84079 Bruckberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
738,66 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir TL 180
2
Saphir TL 180
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3009029 3009029
  84079 Bruckberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
671,43 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir TL 150
2
Saphir TL 150
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3009028 3009028
  84079 Bruckberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
629,41 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir TL 120
2
Saphir TL 120
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3009027 3009027
  84079 Bruckberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
587,39 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Kehrmaschine FKM 231 (2,30 m) NEU ! Sammelwanne, 3-Punkt, Front- u. Heckanbau
8
Saphir Kehrmaschine FKM 231 (2,30 m) NEU ! Sammelwanne, 3-Punkt, Front- u. Heckanbau
Σαρωτικές μηχανές, 3510286 3510286
  49696 Molbergen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.30 m
2.100,84 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir SSZ 178 SL
2
Saphir SSZ 178 SL
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4465657 4465657
  21646 Halvesbostel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
3.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir HKR 28.2 Hochkippschauf
6
Saphir HKR 28.2 Hochkippschauf
Τροχοφόρος φορτωτής, 4572816 4572816
  99869 Tüttleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Λοιπά
7.647,06 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Perfekt 802 S4 Hydro
3
Saphir Perfekt 802 S4 Hydro
Σβάρνα λιβαδιών, 5170486 5170486
  86462 Langweid am Lech, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
4.025,21 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir PS 300
5
Saphir PS 300
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4996485 4996485
  96465 Neustadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Saphir Arbeitsbühne 2,30m Erhöhung
8
Saphir Arbeitsbühne 2,30m Erhöhung
Τροχοφόρος φορτωτής, 5116151 5116151
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
1.672,27 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir TL 200
3
Saphir TL 200
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4851863 4851863
  79777 Ühlingen - Birkendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
550 €
Δείτε αγγελία
Saphir LG XL 25 **NEUWERTIG**
2
Saphir LG XL 25 **NEUWERTIG**
Εργαλεία φορτωτή, 4619667 4619667
  17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Πτύο
2.499 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Perfekt 602 S4 Hydro
3
Saphir Perfekt 602 S4 Hydro
Σβάρνα λιβαδιών, 5170485 5170485
  86462 Langweid am Lech, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
2.680,67 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir DGN 17 Mistgabel
6
Saphir DGN 17 Mistgabel
Τροχοφόρος φορτωτής, 5084413 5084413
  84307 Eggenfelden, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
1.243,70 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir BS 5 Zinken - sofort verfügbar!
6
Saphir BS 5 Zinken - sofort verfügbar!
Τροχοφόρος φορτωτής, 5116150 5116150
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
671,43 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Stahlbetongewicht Standard
3
Saphir Stahlbetongewicht Standard
Βάρη, 5116147 5116147
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Εμπρόσθιο βάρος
671,43 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Saphir GS 18 - Greifschaufel
2
Saphir GS 18 - Greifschaufel
Εργαλεία φορτωτή, 5174645 5174645
  15236 Jacobsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: Φτυάρι/αρπάγη σιλό
2.350 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Maxi Schaufel
2
Saphir Maxi Schaufel
Λοιπά, 4971998 4971998
  53894 Mechernich-Obergartzem, Γερμανία
1.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Ballengabel BHG
6
Saphir Ballengabel BHG
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4940567 4940567
  84307 Eggenfelden, Γερμανία
428,57 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir GST 24 XL
8
Saphir GST 24 XL
Εργαλεία φορτωτή, 4095919 4095919
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
3.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir FG301/80P
14
Saphir FG301/80P
Καλλιεργητής, 4437743 4437743
  5975 Sevenum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Διπλό δίχαλο μορφής καρδιάς, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
6.800 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir GE 501 Vorführmaschine
4
Saphir GE 501 Vorführmaschine
Συνδυασμοί σπορείων, 4574893 4574893
  86564 Brunnen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
8.739,50 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir GE 601 Profi Allstar 601 Profi Großfederzinkenegge Leichtgrubber
6
Saphir GE 601 Profi Allstar 601 Profi Großfederzinkenegge Leichtgrubber
Καλλιεργητής, 4269135 4269135
  63667 Nidda / Ober-Widdersheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πτερυγωτό δίχαλο, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 15 cm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
11.344,54 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir SG 19
2
Saphir SG 19
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 5187475 5187475
  42553 Velbert, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Saphir DGN 19 - sofort abholbereit!
4
Saphir DGN 19 - sofort abholbereit!
Τροχοφόρος φορτωτής, 5116114 5116114
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
1.588,24 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 101 - 125 από 384