Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Saphir

Αγοράστε μεταχειρισμένα Saphir στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Saphir TL 120
2
Saphir TL 120
Λοιπά, 3868994 3868994
  34519 Diemelsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
517 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir TL 180
2
Saphir TL 180
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3009029 3009029
  84079 Bruckberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
671,43 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir TL 150
2
Saphir TL 150
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3009028 3009028
  84079 Bruckberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
629,41 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir TL 120
2
Saphir TL 120
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 3009027 3009027
  84079 Bruckberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
587,39 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Kehrmaschine FKM 231 (2,30 m) NEU ! Sammelwanne, 3-Punkt, Front- u. Heckanbau
8
Saphir Kehrmaschine FKM 231 (2,30 m) NEU ! Sammelwanne, 3-Punkt, Front- u. Heckanbau
Σαρωτικές μηχανές, 3510286 3510286
  49696 Molbergen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.30 m
2.100,84 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir 600W4 Hydro
4
Saphir 600W4 Hydro
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 3804604 3804604
  17109 Demmin, Γερμανία
1.999 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Kat 2
2
Saphir Kat 2
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 2228072 2228072
  53783 Eitorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
136 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir TL 200
3
Saphir TL 200
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4851863 4851863
  79777 Ühlingen - Birkendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
550 €
Δείτε αγγελία
Saphir Arbeitsbühne 2,30m Erhöhung
8
Saphir Arbeitsbühne 2,30m Erhöhung
Τροχοφόρος φορτωτής, 4505857 4505857
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
1.672,27 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir GE 501 Vorführmaschine
4
Saphir GE 501 Vorführmaschine
Συνδυασμοί σπορείων, 4574893 4574893
  86564 Brunnen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
8.739,50 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir BS 5 Zinken - sofort verfügbar!
6
Saphir BS 5 Zinken - sofort verfügbar!
Τροχοφόρος φορτωτής, 4505856 4505856
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
671,43 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Stahlbetongewicht Standard
3
Saphir Stahlbetongewicht Standard
Βάρη, 4505854 4505854
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος:
671,43 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir GST 24 XL
8
Saphir GST 24 XL
Εργαλεία φορτωτή, 4095919 4095919
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
3.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir SSZE178 Silageschneidzange
10
Saphir SSZE178 Silageschneidzange
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4861612 4861612
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.350,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir GE501
8
Saphir GE501
Καλλιεργητής, 4867298 4867298
  36272 Niederaula, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δίχαλα με ελατήρια, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Αριθμός σωλήνων: 4, Τύπος: Μεγάλη σβάρνα με δίχαλα με ελατήρια
10.504,20 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir AllStar 601
4
Saphir AllStar 601
Καλλιεργητής, 4723755 4723755
  89584 Blienshofen, Γερμανία
Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σωλήνων: 4, Τύπος: Μεγάλη σβάρνα με δίχαλα με ελατήρια
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Saphir DGN 19 - sofort abholbereit!
4
Saphir DGN 19 - sofort abholbereit!
Τροχοφόρος φορτωτής, 4468598 4468598
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
1.588,24 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir KEHRMASCHINE
4
Saphir KEHRMASCHINE
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4559824 4559824
  14728 Rhinow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000
1.060 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Kehrmaschine 231
3
Saphir Kehrmaschine 231
Σαρωτικές μηχανές, 4586076 4586076
  58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.764,71 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir Toro302
2
Saphir Toro302
Θεριστικές, 4879249 4879249
  96486 Lautertal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Saphir KM 166
5
Saphir KM 166
Θεριστικές, 4859949 4859949
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 1.66 m, Τύπος: Δακτυλοειδής χορτοκοπτική
664 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Saphir Großfederzinkenegge GE501
4
Saphir Großfederzinkenegge GE501
Καλλιεργητής, 4850739 4850739
  89335 Ichenhausen-Deubach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Τύπος: Μεγάλη σβάρνα με δίχαλα με ελατήρια, Βοηθητικό: Λοιπά
10.840,34 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir GS 603
3
Saphir GS 603
Hackstriegel/Hackmaschine, 4693948 4693948
  26901 Lorup, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Saphir DiscStar 606F Profi - Kurzscheibenegge
3
ΝΈΑ Saphir DiscStar 606F Profi - Kurzscheibenegge
Κοντές δισκοσβάρνες, 4905317 4905317
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 600.00 m
25.970 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir FineStar Ecoline
7
Saphir FineStar Ecoline
Συνδυασμοί σπορείων, 4870753 4870753
  2111 Harmannsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
9.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
101 - 125 από 338