Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Saphir

Αγοράστε μεταχειρισμένα Saphir στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Saphir Gummischieber MS 275S mit 3 Punkt/Kat II und Staplergabeln Sofort Verfügbar
7
Saphir Gummischieber MS 275S mit 3 Punkt/Kat II und Staplergabeln Sofort Verfügbar
Τροχοφόρος φορτωτής, 4940564 4940564
  84307 Eggenfelden, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
806,72 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir Perfekt 602S4 Hydro
9
Saphir Perfekt 602S4 Hydro
Σβάρνα λιβαδιών, 4932811 4932811
  84307 Eggenfelden, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m
2.663,87 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir GE501
8
Saphir GE501
Καλλιεργητής, 4867298 4867298
  36272 Niederaula, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δίχαλα με ελατήρια, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Αριθμός σωλήνων: 4, Τύπος:
10.504,20 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir AllStar 601
4
Saphir AllStar 601
Καλλιεργητής, 4723755 4723755
  89584 Blienshofen, Γερμανία
Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σωλήνων: 4, Τύπος:
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Saphir Kehrmaschine 2,2 m
4
Saphir Kehrmaschine 2,2 m
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4559824 4559824
  14728 Rhinow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000
1.060 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir 900kg NG
6
Saphir 900kg NG
Βάρη, 5150374 5150374
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Τύπος: Εμπρόσθιο βάρος
594,96 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Saphir Großfederzinkenegge GE501
4
Saphir Großfederzinkenegge GE501
Καλλιεργητής, 4850739 4850739
  89335 Ichenhausen-Deubach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Τύπος: , Βοηθητικό: Λοιπά
10.840,34 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir FineStar Ecoline
7
Saphir FineStar Ecoline
Συνδυασμοί σπορείων, 5175882 5175882
  2111 Harmannsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
8.950 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir DG 19
2
Saphir DG 19
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 5187787 5187787
  42553 Velbert, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Saphir DG 17
2
Saphir DG 17
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 5187781 5187781
  42553 Velbert, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Saphir Wiesenschleppe 5m Saphir 502 W4 Wiesenegge Weidenschleppe
7
Saphir Wiesenschleppe 5m Saphir 502 W4 Wiesenegge Weidenschleppe
Σβάρνα λιβαδιών, 5144536 5144536
  31840 Hess. Oldendorf, Γερμανία
1.799 €
Δείτε αγγελία
Saphir ALLSTAR 501   GE 501 /  GE601
9
Saphir ALLSTAR 501 GE 501 / GE601
Καλλιεργητής, 5022528 5022528
  5975 Sevenum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Διπλό δίχαλο μορφής καρδιάς, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Αριθμός σωλήνων: 4, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, Τύπος: , ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Saphir Perfekt 602 S4 hydro - stabile Version!
5
Saphir Perfekt 602 S4 hydro - stabile Version!
Σβάρνα λιβαδιών, 5116085 5116085
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.689,08 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir SG 23 Euro
8
Saphir SG 23 Euro
Τεχνολογία μεταφοράς, 4987866 4987866
  26899 Rhede / Brual, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
930 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir LGE 20
8
Saphir LGE 20
Τεχνολογία μεταφοράς, 4987865 4987865
  26899 Rhede / Brual, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
890 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir GS 602
6
Saphir GS 602
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών, 4987851 4987851
  26624 Georgsheil, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
6.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Perfekt 502W4
3
Saphir Perfekt 502W4
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 5102576 5102576
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Saphir DS 605 FH
7
Saphir DS 605 FH
Κοντές δισκοσβάρνες, 5090364 5090364
  18276 Mühlengeez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
14.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir SPVK1501G
3
Saphir SPVK1501G
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4967423 4967423
  35398 Gießen-Lützellingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir DiscStar 606F Profi - Kurzscheibenegge
3
Saphir DiscStar 606F Profi - Kurzscheibenegge
Κοντές δισκοσβάρνες, 4905317 4905317
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 600.00 m
24.970 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir DeepStar 3/80/200 Ecoline, Tiefenlockerer, NEU !
5
Saphir DeepStar 3/80/200 Ecoline, Tiefenlockerer, NEU !
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4963504 4963504
  49696 Molbergen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m
2.268,91 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir FineStar FS605F
7
Saphir FineStar FS605F
Συνδυασμοί σπορείων, 4940120 4940120
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
20.310,92 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir FineStar 605F
9
Saphir FineStar 605F
Συνδυασμοί σπορείων, 4940116 4940116
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
19.420,17 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir GS 270
4
Saphir GS 270
Εργαλεία φορτωτή, 4701145 4701145
  24589 Ellerdorf, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Τύπος: Λοιπά
1.050 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir KM 165
13
Saphir KM 165
Θεριστικές, 4817331 4817331
  27478 Cuxhaven, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.65 m, Τύπος: Χορτοκοπτική με τύμπανο, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
490 €
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 126 - 150 από 384