Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Saphir

Αγοράστε μεταχειρισμένα Saphir στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Saphir Maisschiebeschild MGS300
4
Saphir Maisschiebeschild MGS300
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4826879 4826879
  84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
1.504,20 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir KM 165
13
Saphir KM 165
Θεριστικές, 4817331 4817331
  27478 Cuxhaven, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.65 m, Τύπος: Χορτοκοπτική με τύμπανο, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
490 €
Δείτε αγγελία
Saphir DS 605 FH
7
Saphir DS 605 FH
Κοντές δισκοσβάρνες, 4879017 4879017
  18276 Mühlengeez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir SPVK1501G
3
Saphir SPVK1501G
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4890376 4890376
  35398 Gießen-Lützellingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Perfekt 502W4
3
Saphir Perfekt 502W4
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4803996 4803996
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Saphir AllStar 501 Profi
7
Saphir AllStar 501 Profi
Συνδυασμοί σπορείων, 4868937 4868937
  2111 Harmannsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
12.100 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Multi 275 hydr. schwenkbar
7
Saphir Multi 275 hydr. schwenkbar
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4831122 4831122
  86462 Langweid am Lech, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.386,55 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir FP 300
9
Saphir FP 300
Συμπιεστές εδάφους, 4468647 4468647
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
5.881,51 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir KS 303
8
Saphir KS 303
Κοντές δισκοσβάρνες, 4477782 4477782
  28876 Oyten, Γερμανία
Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Perfekt 602 W4 Hydro
5
Saphir Perfekt 602 W4 Hydro
Σβάρνα λιβαδιών, 4466120 4466120
  49843 Uelsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.184,87 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir GS 270
4
Saphir GS 270
Εργαλεία φορτωτή, 4701145 4701145
  24589 Ellerdorf, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Τύπος:
1.050 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir FineStar 500 VM
3
Saphir FineStar 500 VM
Συνδυασμοί σπορείων, 4617216 4617216
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
9.969,75 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir FineStar 500 KF
3
Saphir FineStar 500 KF
Συνδυασμοί σπορείων, 4617205 4617205
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
8.075,63 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir 600 S 4 HYDRO
9
Saphir 600 S 4 HYDRO
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 4675236 4675236
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
950,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir FineStar 605F
9
Saphir FineStar 605F
Συνδυασμοί σπορείων, 4602812 4602812
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
20.260,50 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir FineStar FS605F
7
Saphir FineStar FS605F
Συνδυασμοί σπορείων, 4602759 4602759
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων
20.647,06 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Perfekt GS 603 Hydr. Gebläse
3
Saphir Perfekt GS 603 Hydr. Gebläse
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4588702 4588702
  92533 Wernberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
11.092 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Ballenzange FBZ
2
Saphir Ballenzange FBZ
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4828034 4828034
  42553 Velbert, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Saphir GGT 49
4
Saphir GGT 49
Εργαλεία φορτωτή, 4559350 4559350
  18320 Ahrenshagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 4.90 m, Τύπος: Λοιπά
6.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir NG 1100kg Frontgewicht
3
Saphir NG 1100kg Frontgewicht
Βάρη, 4518310 4518310
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Τύπος:
789,92 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir GSE 16 Greifschaufel mit Euroaufnahme
3
Saphir GSE 16 Greifschaufel mit Euroaufnahme
Εργαλεία φορτωτή, 4650208 4650208
  54595 Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Τύπος: Φτυάρι/αρπάγη σιλό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Saphir Arbeitsbühne Gr. 4 **NEU**
2
Saphir Arbeitsbühne Gr. 4 **NEU**
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4698131 4698131
  17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
1.825 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Arbeitsbühne
2
Saphir Arbeitsbühne
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4205448 4205448
  59075 Hamm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
1.830 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir DS305 Profi
12
Saphir DS305 Profi
Κοντές δισκοσβάρνες, 4899256 4899256
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
6.989,92 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Saphir DS605 Profi
2
Saphir DS605 Profi
Κοντές δισκοσβάρνες, 4863806 4863806
  08393 Dennheritz, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
25.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
126 - 150 από 338