Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Saphir

Αγοράστε μεταχειρισμένα Saphir στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Saphir TineStar MSG307
7
Saphir TineStar MSG307
Καλλιεργητής, 5186008 5186008
  66679 Losheim, Γερμανία
Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
10.798,32 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir FEM II
3
Saphir FEM II
Τροχοφόρος φορτωτής, 5010151 5010151
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Λοιπά
594,96 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir Adapter Kramer KL + TKL auf Euro-Norm auf Euro-Norm
3
Saphir Adapter Kramer KL + TKL auf Euro-Norm auf Euro-Norm
Τροχοφόρος φορτωτής, 5116198 5116198
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
1.084,03 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Folinballenzange FBZ mit Euroaufnahme Sofort Verfügbar
6
Saphir Folinballenzange FBZ mit Euroaufnahme Sofort Verfügbar
Τροχοφόρος φορτωτής, 4940566 4940566
  84307 Eggenfelden, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
1.016,81 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir Gummischieber MS 275E mit Euroaufnahme Sofort Verfügbar
6
Saphir Gummischieber MS 275E mit Euroaufnahme Sofort Verfügbar
Τροχοφόρος φορτωτής, 4940562 4940562
  84307 Eggenfelden, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
924,37 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir MSG 307 TineStar
3
Saphir MSG 307 TineStar
Καλλιεργητής, 4220183 4220183
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Βοηθητικό: Λοιπά, ...
8.250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir TineStar 407SH
3
Saphir TineStar 407SH
Καλλιεργητής, 4272680 4272680
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
10.504,20 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Mulchsaatgrubber TineStar 500FS
4
Saphir Mulchsaatgrubber TineStar 500FS
Καλλιεργητής, 4756384 4756384
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Σασί, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
23.790 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Robust 276 FG
4
Saphir Robust 276 FG
Κύλινδροι, 4589936 4589936
  83052 Bruckmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.75 m
11.764,71 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir ST 1200kg
2
Saphir ST 1200kg
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3933584 3933584
  31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Μπροστινά βάρη
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Saphir RS 2500
2
Saphir RS 2500
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4712906 4712906
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
949,58 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Kehrmaschine
2
Saphir Kehrmaschine
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4915569 4915569
  54516 Wittlich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.436,97 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir MS 275 E
3
Saphir MS 275 E
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4537560 4537560
  86462 Langweid am Lech, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
882,35 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Frontgewicht 600 kg
3
Saphir Frontgewicht 600 kg
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4559793 4559793
  16909 Heiligengrabe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
650 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir RollStar TD 300
2
Saphir RollStar TD 300
Συμπιεστές εδάφους, 4124119 4124119
  89584 Blienshofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 470.00 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Saphir PALETTENGABEL GP 10/35
5
Saphir PALETTENGABEL GP 10/35
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 5173390 5173390
  92342 Freystadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
1.350 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Perfekt 602 W4 Hydro
Saphir Perfekt 602 W4 Hydro
Σβάρνα λιβαδιών, 5099155 5099155
  82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
2.260,50 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir Perfekt 802 S4 Hydro
Saphir Perfekt 802 S4 Hydro
Σβάρνα λιβαδιών, 5099154 5099154
  82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
3.857,14 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir Perfekt 602 S4 Hydro
Saphir Perfekt 602 S4 Hydro
Σβάρνα λιβαδιών, 5099153 5099153
  82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
2.596,64 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir HKR 25.2 Volvo L 70
7
Saphir HKR 25.2 Volvo L 70
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 5074399 5074399
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
5.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Gummischieber MS-275_DV
3
Saphir Gummischieber MS-275_DV
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 5121054 5121054
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
1.350 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Perfekt 802 S4 Hydro
Saphir Perfekt 802 S4 Hydro
Σβάρνα λιβαδιών, 5127532 5127532
  83564 Soyen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
3.857,14 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir Perfekt 602 S4 Hydro
Saphir Perfekt 602 S4 Hydro
Σβάρνα λιβαδιών, 5127531 5127531
  83564 Soyen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
2.596,64 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir SSZ 241 Claas Scorpion
5
Saphir SSZ 241 Claas Scorpion
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 5068974 5068974
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
2.605 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir LGT25 200X20
4
Saphir LGT25 200X20
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 5042268 5042268
  84152 Mengkofen, Γερμανία
3.025 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 176 - 200 από 384