Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Saphir

Αγοράστε μεταχειρισμένα Saphir στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Saphir PS 2250 Profi
Saphir PS 2250 Profi
Συσκευές επιπέδωσης, 4239674 4239674
  89584 Blienshofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.25 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Saphir 210
5
Saphir 210
Θεριστικές, 1502067 1502067
  65556 Limburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Διάταξη ανύψωσης, Πλάτος εργασίας: 2.10 m, Τύπος: Χορτοκοπτική με τύμπανο, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
1.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir GKM 231
4
Saphir GKM 231
Σαρωτικές μηχανές, 4559818 4559818
  14728 Rhinow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
3.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Vario 200
3
Saphir Vario 200
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4459962 4459962
  96349 Neufang, Γερμανία
Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir GE801 Großfederzinkenegge 8m
4
Saphir GE801 Großfederzinkenegge 8m
Καλλιεργητής, 4342386 4342386
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
20.790 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Mulchsaatgrubber TineStar 500FS
4
Saphir Mulchsaatgrubber TineStar 500FS
Καλλιεργητής, 4756384 4756384
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
29.790 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir DeepStar 4/80/300 Ecoline, Tiefenlockerer, NEU !
5
Saphir DeepStar 4/80/300 Ecoline, Tiefenlockerer, NEU !
Καλλιεργητής, 4711145 4711145
  49696 Molbergen, Γερμανία
Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.899,16 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir DeepStar 3/80/200 Ecoline, Tiefenlockerer, NEU !
5
Saphir DeepStar 3/80/200 Ecoline, Tiefenlockerer, NEU !
Καλλιεργητής, 4710944 4710944
  49696 Molbergen, Γερμανία
Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
2.268,91 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir TineStar MSG307
7
Saphir TineStar MSG307
Καλλιεργητής, 4463051 4463051
  66679 Losheim, Γερμανία
Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
10.798,32 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir TineStar 407SH
3
Saphir TineStar 407SH
Καλλιεργητής, 4272680 4272680
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
11.034,45 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir FG 301/80 Profi
7
Saphir FG 301/80 Profi
Καλλιεργητής, 2534985 2534985
  31535 Neustadt bei Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πτερυγωτό δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 2, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Τύπος δίσκου: Απλό
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir AllStar 501 Profi
9
Saphir AllStar 501 Profi
Καλλιεργητής, 4107651 4107651
  26899 Rhede / Brual, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
7.983,19 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir DiscStar 605 FH
3
Saphir DiscStar 605 FH
Κοντές δισκοσβάρνες, 4835649 4835649
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
30.128,57 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir ST1000
2
Saphir ST1000
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4828064 4828064
  42553 Velbert, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Saphir RollStar TD300 mit Egge
3
Saphir RollStar TD300 mit Egge
Συμπιεστές εδάφους, 4573536 4573536
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
5.790 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Robust 250 2-T
7
Saphir Robust 250 2-T
Κύλινδροι, 4570366 4570366
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
5.495,80 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir DS 125
3
Saphir DS 125
Κοντές δισκοσβάρνες, 4553027 4553027
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Plowstar Ecoline
6
Saphir Plowstar Ecoline
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4816141 4816141
  86462 Langweid am Lech, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
5.840,34 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir SW 30 H hydr. Silagewalze 3 m mit Kantenverdichter, NEU !
8
Saphir SW 30 H hydr. Silagewalze 3 m mit Kantenverdichter, NEU !
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4706175 4706175
  49696 Molbergen, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
11.596,64 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Granit 6/50
6
Saphir Granit 6/50
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 4468546 4468546
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
5.881,51 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Kompakt 4001
8
Saphir Kompakt 4001
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4468646 4468646
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Διανομέας σιλό
6.721,85 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Großraum LG 22+ - pulverbesch.& lackiert
Saphir Großraum LG 22+ - pulverbesch.& lackiert
Εργαλεία φορτωτή, 4505851 4505851
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
1.420,17 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir DiscStar DS305 Profi
3
Saphir DiscStar DS305 Profi
Κοντές δισκοσβάρνες, 4621336 4621336
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
9.991,60 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir 1/80
4
Saphir 1/80
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 2785382 2785382
  84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
924,37 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir MSG 306
4
Saphir MSG 306
Καλλιεργητής, 2512498 2512498
  47929 Grefrath, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
201 - 225 από 338