Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Schäffer

Αγοράστε μεταχειρισμένα Schäffer στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Schäffer 3033S
15
ΝΈΑ Schäffer 3033S
Φορτωτάκια, 4809160 4809160
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schäffer 9530T
8
ΝΈΑ Schäffer 9530T
Φορτωτάκια, 4808135 4808135
  49809 Lingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 5700 h
24.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schäffer 2034
2
ΝΈΑ Schäffer 2034
Φορτωτάκια, 4806449 4806449
  47665 Sonsbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Εξωτερικό πλάτος: 1.29 m, Ύψος κατασκευής: 2.20 m, Ύψος ανύψωσης: 2.88 m, Κενό βάρους: 2.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Ελαστικά: 31x15.50-15 SKD
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schäffer 2034
4
Schäffer 2034
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4804767 4804767
  23628 Klempau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schäffer 2022
7
Schäffer 2022
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4803990 4803990
  17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
14.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schäffer 3550
6
Schäffer 3550
Φορτωτάκια, 4803668 4803668
  54568 Gerolstein - Roth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.29 m, Ύψος κατασκευής: 2.27 m, Ύψος ανύψωσης: 3.20 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schäffer 3550
7
Schäffer 3550
Φορτωτάκια, 4803182 4803182
  23628 Klempau, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 145 h
37.989,92 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schäffer 220
4
Schäffer 220
Φορτωτάκια, 4802430 4802430
  37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 1100 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα
10.400 €
Δείτε αγγελία
Schäffer 6370 T
9
Schäffer 6370 T
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4794211 4794211
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 3330 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Ύψος κατασκευής: 2.32 m, Ελαστικά: 425/55 R 17
35.924,37 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Schäffer 2034 Schäffer
12
Schäffer 2034 Schäffer
Φορτωτάκια, 4793239 4793239
  48249 Dülmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 1.30 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Schäffer 6680T
9
Schäffer 6680T
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4792207 4792207
  58553 Halver, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 08.07.2019, Ύψος κατασκευής: 2.46 m, Ύψος ανύψωσης: 4.90 m, Βάρος λειτουργίας: 5900 kg, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Schäffer 3550T
5
Schäffer 3550T
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4791791 4791791
  01744 Dippoldiswalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 3500 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schäffer 23e Elektro-Hoflader mit Li-Ion Akku
18
Schäffer 23e Elektro-Hoflader mit Li-Ion Akku
Φορτωτάκια, 4788244 4788244
  6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ώρες λειτουργίας: 20 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schäffer 2336 mit EURO Aufnahme
12
Schäffer 2336 mit EURO Aufnahme
Φορτωτάκια, 4788240 4788240
  6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 20 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα
33.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schäffer 6680T
2
Schäffer 6680T
Τροχοφόροι φορτωτές, 4787290 4787290
  25563 Wrist, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Ύψος κατασκευής: 2.63 m, Ύψος ανύψωσης: 4.90 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Schäffer Hoflader 2022
5
Schäffer Hoflader 2022
Τροχοφόροι φορτωτές, 4786098 4786098
  38539 Müden/Aller, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 3320 h
10.252,10 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schäffer 2345T
Schäffer 2345T
Φορτωτάκια, 4785541 4785541
  32278 Kirchlengern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Τύπος: Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schäffer 870
5
Schäffer 870
Τροχοφόροι φορτωτές, 4785426 4785426
  5431 LG Cuijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 5700 h, Εξωτερικό πλάτος: 1.80 m, Ύψος κατασκευής: 2.60 m, Ύψος ανύψωσης: 4.50 m, Κενό βάρους: 5.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
17.500 €
Δείτε αγγελία
Schäffer 9380 T
3
Schäffer 9380 T
Τροχοφόροι φορτωτές, 4785070 4785070
  37181 Hardegsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 154 kW, Ώρες λειτουργίας: 8250 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, ...
45.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schäffer 870 TDS
4
Schäffer 870 TDS
Τροχοφόροι φορτωτές, 4782665 4782665
  34513 Waldeck - Dehringhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 2663 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ελαστικά: 16/70-20 MPT
36.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schäffer 4250
5
Schäffer 4250
Τροχοφόροι φορτωτές, 4782631 4782631
  5431 LG Cuijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 1350 h, Εξωτερικό πλάτος: 1.40 m, Ύψος ανύψωσης: 3.10 m, Κενό βάρους: 2.80 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δυνατότητα ανύψωσης: 1800 kg, ...
24.500 €
Δείτε αγγελία
Schäffer 2024
20
Schäffer 2024
Φορτωτάκια, 4781598 4781598
  46282 Dorsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 330 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Τετρακίνηση, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2017, ...
18.067,23 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schäffer 336
3
Schäffer 336
Φορτωτάκια, 4780971 4780971
  49586 Neuenkirchen-Vinte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 3490 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 1.97 m, Ύψος ανύψωσης: -12.00 m, Κενό βάρους: 2.12 t, ...
14.249,88 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Schäffer Hoflader 4048
Τροχοφόροι φορτωτές, 4780679 4780679
  29355 Beedenbostel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 43 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h
16.798,32 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schäffer 6390 T
12
Schäffer 6390 T
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4779526 4779526
  97232 Giebelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 8300 h, Ύψος ανύψωσης: 4.30 m, Ελαστικά: 500/45-20
27.731 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 211