Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Schuitemaker

Αγοράστε μεταχειρισμένα Schuitemaker στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Schuitemaker Amigo 20 S
5
Schuitemaker Amigo 20 S
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5085396 5085396
  59889 Eslohe-Bremke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τύπος: Μηχάνημα διάστρωσης
9.485,09 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker DWM tandem
6
Schuitemaker DWM tandem
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4992434 4992434
  9005 XS Wergea, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Feedo 50, kein Strautmann, Siloking, usw.
9
Schuitemaker Feedo 50, kein Strautmann, Siloking, usw.
Λοιπά, 5125895 5125895
  27419 Hamersen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Feedo 70-11 AL
4
Schuitemaker Feedo 70-11 AL
Αυτόματες ταϊστρες, 4696654 4696654
  9005 XS Wergea, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Feedo 70-15
4
Schuitemaker Feedo 70-15
Οχήματα διανομής τροφής, 4685698 4685698
  7631 AJ Ootmarsum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2010, Χωρητικότητα δοχείου: 15.00 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Mest Strooier
17
Schuitemaker Mest Strooier
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 5127013 5127013
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 40 S
4
Schuitemaker Amigo 40 S
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4987904 4987904
  26899 Rhede / Brual, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
12.605 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 30S
14
Schuitemaker Amigo 30S
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4592502 4592502
  8251 JR Dronten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
5.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Feedo 60-13 VL
7
Schuitemaker Feedo 60-13 VL
Αυτόματες ταϊστρες, 4637426 4637426
  9005 XS Wergea, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Exacta 800
5
Schuitemaker Exacta 800
Μπεκ δίσκου λυμάτων, 4377011 4377011
  7461 AG Rijssen, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Βοηθητικό: Λοιπά
36.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Exacta 870 + GPS Profi
11
Schuitemaker Exacta 870 + GPS Profi
Μπεκ δίσκου λυμάτων, 4290097 4290097
  7461 AG Rijssen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 8.70 m, Βοηθητικό: Λοιπά
45.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 40S
3
Schuitemaker Amigo 40S
Οχήματα διανομής τροφής, 3443419 3443419
  1646 WJ Ursem, Ολλανδία
Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 7.00 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 10X15-14pr
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schuitemaker zodebemester
8
Schuitemaker zodebemester
Κοπροδιανομείς, 2449643 2449643
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 740.00 m, Τύπος: Μπεκ
13.500 €
Δείτε αγγελία
Schuitemaker VOWA 24 Silage Feeder Wagon
9
Schuitemaker VOWA 24 Silage Feeder Wagon
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 3628477 3628477
  IP13 7LQ Kettleburgh, Woodbridge, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1986
2.155 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Exacta 68
7
Schuitemaker Exacta 68
Μπεκ δίσκου λυμάτων, 4335431 4335431
  5409 TW Odiliapeel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 6.80 m
25.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 20
9
Schuitemaker Amigo 20
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5127869 5127869
  8701 MC Bolsward, Ολλανδία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Siwa 780S
-7%
8
Schuitemaker Siwa 780S
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4337900 4337900
  Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Υδραυλικά φρένα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2016, Όγκος φόρτωσης: 51.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 34000 kg, Τύπος: Βαγόνι ζωοτροφών, Σασί: Τρίδυμο σασί, ...
62.000 €
67.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker RAPIDE 125 S LAAD-SILAGE-OPRAAPWAGEN
10
Schuitemaker RAPIDE 125 S LAAD-SILAGE-OPRAAPWAGEN
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3407774 3407774
  6691 EX Gendt, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1996, Υδραυλικά φρένα, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 30, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
15.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Calypso 180
11
Schuitemaker Calypso 180
Κοπροδιανομείς, 5183455 5183455
  7627 NA Bornerbroek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Όγκος φόρτωσης: 15.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 18.00 t, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 710/26.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Siwa 780S
6
Schuitemaker Siwa 780S
Βαγόνι ζωοτροφών, 5148607 5148607
  89584 Blienshofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 51.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί, ...
60.750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Robusta 84
18
Schuitemaker Robusta 84
Βυτία κοπριάς, 4681455 4681455
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Διακοπή σταξίματος, Υδραυλικά φρένα, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 8400.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Σασί: Δίκυκλa, Αντλία: Ογκομετρική αντλία, Διανομέας: Μπεκ, Συσκευή σύνδεσης: 4-σημείων, ...
25.000 €
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Siwa 56W
4
Schuitemaker Siwa 56W
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4518161 4518161
  34131 Kassel, Γερμανία
Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Όγκος φόρτωσης: 31.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 22000 kg, Τύπος: Βαγόνι ζωοτροφών, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/60 R22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schuitemaker PTWZ92
5
Schuitemaker PTWZ92
Βυτία κοπριάς, 5143396 5143396
  7434 PW Lettele, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1991, Πληρωτικό τούρμπο, Χωρητικότητα δοχείου: 9200.00 l, Συνολικό βάρος: 12960 kg, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Σασί: Δίκυκλa, Αντλία: Έκκεντρη ελικοειδής αντλία, Διανομέας: Λοιπά, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Subliem
20
Schuitemaker Subliem
Ανατρεπόμενο, 4947735 4947735
  72229 Rohrdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Όγκος φόρτωσης: 12.50 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 22000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 24 R 20.5 XS
24.750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Rapide 660
7
Schuitemaker Rapide 660
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4528822 4528822
  6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 40, Συνολικό βάρος: 30000 kg, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 30/50%
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 197