Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Schuitemaker

Αγοράστε μεταχειρισμένα Schuitemaker στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Schuitemaker Exacta 940
5
Schuitemaker Exacta 940
Μπεκ δίσκου λυμάτων, 4932317 4932317
  5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 9.40 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schuitemaker zodebemester
8
Schuitemaker zodebemester
Κοπροδιανομείς, 2449643 2449643
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 740.00 m, Τύπος: Μπεκ
13.500 €
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 20S
4
Schuitemaker Amigo 20S
Οχήματα διανομής τροφής, 4919917 4919917
  26349 Jade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Ημερομηνία εγγραφής: 30.11.2017, Χωρητικότητα δοχείου: 3.50 m³, Τύπος: Συνημμένα, Ελαστικά: 6x9-10
10.388,44 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Schuitemaker calypso 180
13
Schuitemaker calypso 180
Κοπροδιανομείς, 4851842 4851842
  7627 NA Bornerbroek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Κεντρική λίπανση, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 15.00 m³, Συνολικό βάρος: 24000 kg, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schuitemaker SCHUITEMAK
6
Schuitemaker SCHUITEMAK
Αυτόματες ταϊστρες, 4821683 4821683
  9628 TT Siddeburen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015
12.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker SIWA 840S
3
Schuitemaker SIWA 840S
Βαγόνι ζωοτροφών, 4898950 4898950
  7461 AG Rijssen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 54.00 m³, Συνολικό βάρος: 40000 kg, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: BKT 710/50 R26.5
68.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schuitemaker Rapid 55-W DE
8
Schuitemaker Rapid 55-W DE
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4752329 4752329
  63589 Linsengericht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Όγκος φόρτωσης: 31.00 m³, ...
62.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Siwa 180
9
Schuitemaker Siwa 180
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4767986 4767986
  9411 TC Beilen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Rapide 2085
3
Schuitemaker Rapide 2085
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4828066 4828066
  47574 Goch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Όγκος φόρτωσης: 43.00 m³, ...
36.577 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Feedo 70-15
4
Schuitemaker Feedo 70-15
Οχήματα διανομής τροφής, 4685698 4685698
  7631 AJ Ootmarsum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2010, Χωρητικότητα δοχείου: 15.00 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Feedo 60-13 VL
7
Schuitemaker Feedo 60-13 VL
Αυτόματες ταϊστρες, 4637426 4637426
  9005 XS Wergea, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Rapide 7200
15
Schuitemaker Rapide 7200
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4550802 4550802
  8401 JE Gorredijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Κεντρική λίπανση, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, ISOBUS, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 30S
14
Schuitemaker Amigo 30S
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4592502 4592502
  8251 JR Dronten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
5.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Feedo 70-11 AL
4
Schuitemaker Feedo 70-11 AL
Αυτόματες ταϊστρες, 4696654 4696654
  9005 XS Wergea, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 30S
5
Schuitemaker Amigo 30S
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4357739 4357739
  8491 PB Akkrum, Ολλανδία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker VOWA 24 Silage Feeder Wagon
9
Schuitemaker VOWA 24 Silage Feeder Wagon
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 3628477 3628477
  IP13 7LQ Kettleburgh, Woodbridge, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1986
2.073 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Siwa 780S
-7%
7
Schuitemaker Siwa 780S
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4337900 4337900
  34131 Kassel , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Υδραυλικά φρένα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2016, Όγκος φόρτωσης: 51.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 34000 kg, Τύπος: Βαγόνι ζωοτροφών, Σασί: Τρίδυμο σασί, ...
62.500 €
67.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Exacta 870 + GPS Profi
11
Schuitemaker Exacta 870 + GPS Profi
Μπεκ δίσκου λυμάτων, 4290097 4290097
  7461 AG Rijssen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 8.70 m, Βοηθητικό: Λοιπά
45.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 40S
3
Schuitemaker Amigo 40S
Οχήματα διανομής τροφής, 3443419 3443419
  1646 WJ Ursem, Ολλανδία
Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 7.00 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 10X15-14pr
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Rapide 100 S
11
Schuitemaker Rapide 100 S
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4407764 4407764
  9411 TC Beilen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1992
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Exacta 68
7
Schuitemaker Exacta 68
Μπεκ δίσκου λυμάτων, 4335431 4335431
  5409 TW Odiliapeel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 6.80 m
25.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker RAPIDE 125 S LAAD-SILAGE-OPRAAPWAGEN
10
Schuitemaker RAPIDE 125 S LAAD-SILAGE-OPRAAPWAGEN
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3407774 3407774
  6691 EX Gendt, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1996, Υδραυλικά φρένα, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 30, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
15.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Siwa 56W
4
Schuitemaker Siwa 56W
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4518161 4518161
  34131 Kassel, Γερμανία
Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Όγκος φόρτωσης: 31.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 22000 kg, Τύπος: Βαγόνι ζωοτροφών, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/60 R22,5
35.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Amigo 20
9
Schuitemaker Amigo 20
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4554726 4554726
  8701 MC Bolsward, Ολλανδία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schuitemaker Siwa 720
20
Schuitemaker Siwa 720
Βαγόνι ζωοτροφών, 4766763 4766763
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Άξονας διεύθυνσης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 48.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 65 km/h, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 182