Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Stiga

Αγοράστε μεταχειρισμένα Stiga στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Stiga Park Excellent 16
7
Stiga Park Excellent 16
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4919986 4919986
  7156 LC Beltrum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Πλάτος εργασίας: 1100.00 m
2.400 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Park 320 W
3
Stiga Park 320 W
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4928645 4928645
  59379 Selm-Bork, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.571,43 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Combi 1066 H
5
Stiga Combi 1066 H
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4920782 4920782
  31613 Wietzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 3 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 0.66 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.100 €
Δείτε αγγελία
Stiga Frontmulcher Park 340 PWX
12
Stiga Frontmulcher Park 340 PWX
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4859030 4859030
  8654 Fischbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.825 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Park Jubilee
4
Stiga Park Jubilee
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4859571 4859571
  47574 Goch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Park 340 PWX
3
Stiga Park 340 PWX
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4823197 4823197
  35119 Rosenthal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.546 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga PARK 320 G
8
Stiga PARK 320 G
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4716986 4716986
  21423 Winsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.352,94 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga COMBI 1066 HQB
8
Stiga COMBI 1066 HQB
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4716985 4716985
  21423 Winsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 0.66 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.553,78 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga ESTATE 4092 H
6
Stiga ESTATE 4092 H
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4716984 4716984
  21423 Winsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Πλάτος εργασίας: 0.92 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.352,10 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Laubbläser SBL 327 V
6
Stiga Laubbläser SBL 327 V
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, 4721888 4721888
  8654 Fischbach, Αυστρία
199,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Häcksler Bio Silent 2500
9
Stiga Häcksler Bio Silent 2500
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4731976 4731976
  8654 Fischbach, Αυστρία
224,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga COMBI 1066 HQB
8
Stiga COMBI 1066 HQB
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4716992 4716992
  21423 Winsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 0.66 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.553,78 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga PARK PRO 740 IOX
6
Stiga PARK PRO 740 IOX
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4716990 4716990
  21423 Winsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Πλάτος εργασίας: 1.10 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
10.915,97 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Stiga TITAN 740 DCR
14
Stiga TITAN 740 DCR
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4720032 4720032
  7381 BA Klarenbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Σάρωθρο, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
26.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga PARK 320 G
9
Stiga PARK 320 G
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4695782 4695782
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Πλάτος εργασίας: 0.95 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.352,94 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga PARK 340 X
9
Stiga PARK 340 X
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4695779 4695779
  27432 Bremervörde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Πλάτος εργασίας: 0.95 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.453,78 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga PARK PRESIDENT
8
Stiga PARK PRESIDENT
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4696533 4696533
  27432 Bremervörde, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Πλάτος εργασίας: 1.05 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.200 €
Δείτε αγγελία
Stiga Park Champion
5
Stiga Park Champion
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4643706 4643706
  27239 Twistringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.900 €
Δείτε αγγελία
Stiga Park 740 PWX Allrad Servolenkung 2-Zylinder Mähwerk Combi 110 EL QF
18
Stiga Park 740 PWX Allrad Servolenkung 2-Zylinder Mähwerk Combi 110 EL QF
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4618982 4618982
  26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.10 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
6.973,95 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga PARK 720 PW
4
Stiga PARK 720 PW
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4800376 4800376
  21423 Winsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.873,95 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga PARK 340 GX
6
Stiga PARK 340 GX
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4800375 4800375
  21423 Winsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.369,75 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga TITAN 26 HS
8
Stiga TITAN 26 HS
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4740837 4740837
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Πλάτος εργασίας: 1.30 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
10.500 €
Δείτε αγγελία
Stiga PARK PRO 740 IOX
5
Stiga PARK PRO 740 IOX
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4759894 4759894
  26188 Edewecht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
10.915,97 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga PARK PRO 740 IOX
4
Stiga PARK PRO 740 IOX
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4759893 4759893
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Πλάτος εργασίας: 1.10 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
10.915,97 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga PARK 720 PW
5
Stiga PARK 720 PW
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4759889 4759889
  27432 Bremervörde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.873,95 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 200