Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Stiga

Αγοράστε μεταχειρισμένα Stiga στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Stiga SWS 800G KEHRMASCHINE
4
ΝΈΑ Stiga SWS 800G KEHRMASCHINE
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 5209853 5209853
  4210 Gallneukirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
665,83 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga SBL375
6
Stiga SBL375
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 5181096 5181096
  4210 Gallneukirchen, Αυστρία
249,17 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Park Pro 16
5
Stiga Park Pro 16
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5189499 5189499
  2097 Pilisborosjenő, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Υδροστατικός, Λεπίδα χιονιού, Πλάτος εργασίας: 105.00 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.722 €
Δείτε αγγελία
Stiga PARK PRO 740IOX
5
Stiga PARK PRO 740IOX
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5085151 5085151
  4210 Gallneukirchen, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
12.458,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Villa Silent HST
4
Stiga Villa Silent HST
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5183680 5183680
  47574 Goch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 0.95 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.848 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Estate 4092 H
5
Stiga Estate 4092 H
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5125715 5125715
  27211 Bassum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 0.92 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.176,47 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga PARK 340 X
9
Stiga PARK 340 X
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4951219 4951219
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Πλάτος εργασίας: 0.95 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.900 €
Δείτε αγγελία
Stiga Park 320 W
3
Stiga Park 320 W
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4928645 4928645
  59379 Selm-Bork, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.619,33 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Häcksler Bio Silent 2500
9
Stiga Häcksler Bio Silent 2500
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 5025013 5025013
  8654 Fischbach, Αυστρία
224,17 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Titan 740D
6
Stiga Titan 740D
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5043718 5043718
  34497 Korbach-Meineringhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Πλαϊνό άδειασμα, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
20.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga PARK 340 PWX
4
Stiga PARK 340 PWX
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5089575 5089575
  4210 Gallneukirchen, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.741,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Park Jubilee
4
Stiga Park Jubilee
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4859571 4859571
  47574 Goch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Frontmulcher Park 340 PWX
12
Stiga Frontmulcher Park 340 PWX
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4859030 4859030
  8654 Fischbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.825 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga <ST6267PB
5
Stiga <ST6267PB
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5142037 5142037
  4210 Gallneukirchen, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 0.76 m, Τύπος: Φρέζα χιονιού
2.290,83 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga STIGA PARK PRO 540 I
9
Stiga STIGA PARK PRO 540 I
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5148863 5148863
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
10.500 €
Δείτε αγγελία
Stiga ZEROTURN 7132T
6
Stiga ZEROTURN 7132T
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5008713 5008713
  4210 Gallneukirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
6.158,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Multiclip PRO 50S AE 80V Batterigräsklippare
5
Stiga Multiclip PRO 50S AE 80V Batterigräsklippare
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4980616 4980616
  26272 Ängelholm, Σουηδία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 48.00 m, Τύπος: Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
758 €
εξ. 25% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Stiga Titan Streuer 90 S
4
Stiga Titan Streuer 90 S
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4978880 4978880
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 0.90 m, Χωρητικότητα δοχείου: 120.00 l, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
2.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Stiga Park 340 PWX
3
Stiga Park 340 PWX
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4823197 4823197
  35119 Rosenthal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.546 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga TORNADO 6108 HW
10
Stiga TORNADO 6108 HW
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4552976 4552976
  8654 Fischbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.08 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.041,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Park 120
5
Stiga Park 120
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4610187 4610187
  3710 Ziersdorf, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 0.85 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.491,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Laubbläser SBL 327 V
6
Stiga Laubbläser SBL 327 V
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, 4721888 4721888
  8654 Fischbach, Αυστρία
199,17 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga COMBI 1066 HQB
8
Stiga COMBI 1066 HQB
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4759873 4759873
  26188 Edewecht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 0.66 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.553,78 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga TITAN 26 HS
8
Stiga TITAN 26 HS
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4740837 4740837
  26188 Edewecht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Πλάτος εργασίας: 1.30 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
10.500 €
Δείτε αγγελία
Stiga Park Pro 540 IX + Kehrmaschine 13-0977-11
15
Stiga Park Pro 540 IX + Kehrmaschine 13-0977-11
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4486932 4486932
  26203 Wardenburg , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Πλαϊνό άδειασμα, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Λεπίδα χιονιού, Σάρωθρο, Πλάτος εργασίας: 1.00 m
10.671,43 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 152