Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Stoll

Αγοράστε μεταχειρισμένα Stoll στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Stoll  Profiline FZ 60.1
4
ΝΈΑ Stoll Profiline FZ 60.1
Τροχοφόρος φορτωτής, 4361379
  04827 Gerichshain, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Joystick, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Παράλληλη διεύθυνση, 3ος βρόχος ελέγχου, Αποσβεστήρας κραδασμών, Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ: John Deere
6.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll ROBUST 100
6
ΝΈΑ Stoll ROBUST 100
Τροχοφόρος φορτωτής, 4360181
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Stoll Frontlader
3
ΝΈΑ Stoll Frontlader
Τροχοφόρος φορτωτής, 4359547
  34497 Korbach, Γερμανία
1.500 €
Δείτε αγγελία
Stoll Klinkschwinge
3
ΝΈΑ Stoll Klinkschwinge
Τροχοφόρος φορτωτής, 4359480
  83104 Schönau b.Tuntenhausen, Γερμανία
190 €
Δείτε αγγελία
Stoll Einhebelsteuergerät
2
ΝΈΑ Stoll Einhebelsteuergerät
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4358919
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
1.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll ALN Klinkladerschwinge Gr. II
4
ΝΈΑ Stoll ALN Klinkladerschwinge Gr. II
Τροχοφόρος φορτωτής, 4358917
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Φορτωτής με μηχ. αποσύνδεση εξοπλισμού
750 €
Δείτε αγγελία
Stoll Palettengabel
2
ΝΈΑ Stoll Palettengabel
Εργαλεία φορτωτή, 4358915
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Περόνη παλέτας
395 €
Δείτε αγγελία
Stoll Schaufel 0,85 m Gr. II
2
ΝΈΑ Stoll Schaufel 0,85 m Gr. II
Εργαλεία φορτωτή, 4358913
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.85 m, Πτύο ελαφρών φορτίων
245 €
Δείτε αγγελία
Stoll Z 660 HYDRO
4
ΝΈΑ Stoll Z 660 HYDRO
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4358625
  27419 Sittensen, Γερμανία
2.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll PROFICUT SCHNEIDZANGE
ΝΈΑ Stoll PROFICUT SCHNEIDZANGE
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 4358497
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
1.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll R 1400
ΝΈΑ Stoll R 1400
Χορτοσυλλεκτική, 4358471
  52076 Aachen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.50 m, Πλευρικό θεριστικό, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
1.499 €
Δείτε αγγελία
Stoll ROBUST
4
ΝΈΑ Stoll ROBUST
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4357847
  4150 Rohrbach, Αυστρία
398 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll  UM410 TEDDER
4
ΝΈΑ Stoll UM410 TEDDER
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 4357609
  SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
1.016 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll Viele gebr. Stoll Ind-Lader für 80er bis 130er ab 3800 Euro
2
ΝΈΑ Stoll Viele gebr. Stoll Ind-Lader für 80er bis 130er ab 3800 Euro
Τροχοφόρος φορτωτής, 4357150
  90579 Langenzenn OT Keidenzell, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Stoll neuer FZ50.1 komplett zu MF 6465 bis 7480
2
ΝΈΑ Stoll neuer FZ50.1 komplett zu MF 6465 bis 7480
Τροχοφόρος φορτωτής, 4357147
  90579 Langenzenn OT Keidenzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Joystick, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Παράλληλη διεύθυνση, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ: Massey Ferguson
7.059 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll Robust 10 HD
4
Stoll Robust 10 HD
Τροχοφόρος φορτωτής, 4352437
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής
2.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll R 335 4DS
Stoll R 335 4DS
Χορτοσυλλεκτική, 4352000
  94424 Arnstorf, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.35 m
496 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll FZ 30
4
Stoll FZ 30
Τροχοφόρος φορτωτής, 4351846
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Παράλληλη διεύθυνση, 3ος βρόχος ελέγχου, Αποσβεστήρας κραδασμών, Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού
4.916 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll Robust U 240
6
Stoll Robust U 240
Εργαλεία φορτωτή, 4351825
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Τύπος:
630 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll VM 10-1
10
Stoll VM 10-1
Αναμικτήρες τροφής, 4351802
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 10.00 m³, Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, Κάθετος αναδευτήρας, Ελαστικά: 205/65R17.5
10.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll R 1405 S
5
Stoll R 1405 S
Χορτοσυλλεκτική, 4351490
  91593 Burgbernheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Δίδυμος άξονας, Πλάτος εργασίας: 6.40 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
7.678 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll SCHAUFEL ROBUST MAXI 2,05 M
2
Stoll SCHAUFEL ROBUST MAXI 2,05 M
Εργαλεία φορτωτή, 4351196
  21769 Armstorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πτύο
748 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll R1405S
8
Stoll R1405S
Χορτοσυλλεκτική, 4349899
  83404 Ainring, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 7.00 m
5.239 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll Z555
8
Stoll Z555
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4349083
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 5.50 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
3.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll R655 DS
9
Stoll R655 DS
Χορτοσυλλεκτική, 4348159
  92342 Freystadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Πλάτος εργασίας: 6.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 516