Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Strautmann

Αγοράστε μεταχειρισμένα Strautmann στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Strautmann Aperion 3401
8
Strautmann Aperion 3401
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4797531 4797531
  95213 Münchberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
59.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann HYDROFOX HP2
3
Strautmann HYDROFOX HP2
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4797418 4797418
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
840,34 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann VertiMix1700Double S
7
Strautmann VertiMix1700Double S
Αναμικτήρες τροφής, 4785039 4785039
  34431 Marsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 131 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h, Αερόφρενο, Σύστημα ζύγισης, Κεντρική λίπανση, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Χωρητικότητα δοχείου: 17.00 m³, ...
70.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann BVW
10
Strautmann BVW
Οχήματα διανομής τροφής, 4844244 4844244
  49196 Bad Laer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 2 x Rad kpl. 21 x 8-9 (14 PR)
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann SZK 1802 - H
13
Strautmann SZK 1802 - H
Ανατρεπόμενο, 4838024 4838024
  49196 Bad Laer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.65 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann VertiMix 1401 Duble
7
Strautmann VertiMix 1401 Duble
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4805757 4805757
  39629 Bismark, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
29.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann MultiMix 900
18
Strautmann MultiMix 900
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4751491 4751491
  56642 Kruft, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
5.714,29 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Verti Mix 1700
11
Strautmann Verti Mix 1700
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4751480 4751480
  56642 Kruft, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
7.142,86 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann FVW 120 H
3
Strautmann FVW 120 H
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4765029 4765029
  34431 Marsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
6.722,69 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann FVW 120
5
Strautmann FVW 120
Οχήματα διανομής τροφής, 4740702 4740702
  87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 12.00 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 15.0/70-18
18.806,72 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Zelon 2901 CFS
7
Strautmann Zelon 2901 CFS
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4743972 4743972
  87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Κεντρική λίπανση, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, ISOBUS, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann PS 2401, 40 km/ h aus Baujahr 2016 in gutem Zustand
16
Strautmann PS 2401, 40 km/ h aus Baujahr 2016 in gutem Zustand
Κοπροδιανομείς, 4750180 4750180
  19848 Perleberg im Bundesland Brandenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.00 t, Συνολικό βάρος: 24.00 t, ...
54.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann SILOSPECHT
7
Strautmann SILOSPECHT
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4742788 4742788
  95482 Gefrees, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann HQ 2800 plus
4
Strautmann HQ 2800 plus
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4797109 4797109
  87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
7.899,16 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann HK2 Hydrofox Plus
8
Strautmann HK2 Hydrofox Plus
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4799420 4799420
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.797,65 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Strautmann SEK 602
8
Strautmann SEK 602
Ανατρεπόμενο, 4827925 4827925
  54634 Metterich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Στρεφόμενα πλαϊνά, Ημερομηνία εγγραφής: 20.12.2017, Όγκος φόρτωσης: 8.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 5.00 t, Συνολικό βάρος: 6.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, ...
6.900 €
Δείτε αγγελία
Strautmann 1801 Verti- Mix
5
Strautmann 1801 Verti- Mix
Λοιπά, 4831765 4831765
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
15.604,89 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Blockverteilwagen 21
8
Strautmann Blockverteilwagen 21
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4746727 4746727
  51688 Wipperfürth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995
840,34 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Siloblitz SA 340 Silokamm
8
Strautmann Siloblitz SA 340 Silokamm
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4809136 4809136
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008
7.964,60 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann HYDROFOX HX 4
9
Strautmann HYDROFOX HX 4
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4804640 4804640
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Φωτισμός, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
836,13 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann SEK 602
7
Strautmann SEK 602
Ανατρεπόμενο, 4798950 4798950
  87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 4.11 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 4.40 t, Συνολικό βάρος: 6.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίκυκλa, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, ...
6.302,52 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann STK 802
7
Strautmann STK 802
Ανατρεπόμενο, 4798943 4798943
  87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ημερομηνία εγγραφής: 25.10.2018, Όγκος φόρτωσης: 5.02 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 5.20 t, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
9.537,82 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann
20
Strautmann
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4318104 4318104
  48612 Horstmar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.605 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann PS 2401
7
Strautmann PS 2401
Κοπροδιανομείς, 4333060 4333060
  Deutschland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.00 t, Συνολικό βάρος: 24.00 t, ...
49.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann HV Hydrofox Spatengerät Siloblockschneider
7
Strautmann HV Hydrofox Spatengerät Siloblockschneider
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4332980 4332980
  57462 Olpe, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 2.00 m³, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
714 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 534