Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Strautmann

Αγοράστε μεταχειρισμένα Strautmann στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Strautmann Super Vitesse CFS 3502
10
ΝΈΑ Strautmann Super Vitesse CFS 3502
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5292848 5292848
  83052 Bruckmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Όγκος φόρτωσης: 58.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 1 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Strautmann BE1401
20
ΝΈΑ Strautmann BE1401
Λιπασματοδιανομείς, 5290446 5290446
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Strautmann BE 1401
6
Strautmann BE 1401
Κοπροδιανομείς, 5290156 5290156
  25746 Lohe-Rickelshof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Συνολικό βάρος: 14 kg, Ελαστικά: 560/45 R 22,5
22.402,89  €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Στείλτε email
Strautmann FVW160
12
Strautmann FVW160
Οχήματα διανομής τροφής, 5289236 5289236
  49733 Haren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 16.00 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 445/45R19.5
8.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Strautmann FVW 120 H
5
Strautmann FVW 120 H
Οχήματα διανομής τροφής, 5288722 5288722
  25795 Weddingstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Χωρητικότητα δοχείου: 12.00 m³
10.841  €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Στείλτε email
Strautmann Hydrofox HK3+
4
Strautmann Hydrofox HK3+
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 5287739 5287739
  4161 JX Heukelum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002
1.500  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Strautmann Vitesse 230
16
Strautmann Vitesse 230
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5287726 5287726
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1990, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
4.950  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Strautmann Silozange SZ 234
6
Strautmann Silozange SZ 234
Σιλό, 5287322 5287322
  34431 Marsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Χωρητικότητα: 2 m³
4.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Strautmann GIGAVITESSE 4001
10
Strautmann GIGAVITESSE 4001
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5287007 5287007
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
59.900  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Strautmann Vitesse 260 E
8
Strautmann Vitesse 260 E
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5285902 5285902
  34431 Marsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Κεντρική λίπανση, Όγκος φόρτωσης: 46.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 37, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/50-17
12.195,12  €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Στείλτε email
Strautmann Verti-Mix 1401 Double SF
7
Strautmann Verti-Mix 1401 Double SF
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 5285816 5285816
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
29.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Strautmann Vertimix 1400 Selbsfahrer
20
Strautmann Vertimix 1400 Selbsfahrer
Αναμικτήρες τροφής, 5285553 5285553
  24211 Honigsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κεντρική λίπανση, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Ταινιομεταφορέας, Μειωτήρας στροφών, ...
14.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Strautmann Verti-Mix 1700 Double SF
20
Strautmann Verti-Mix 1700 Double SF
Αναμικτήρες τροφής, 5284876 5284876
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 137 kW, Ώρες λειτουργίας: 18139 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Χωρητικότητα δοχείου: 17.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Strautmann Streublitz MS 901 Universalstreuer
14
Strautmann Streublitz MS 901 Universalstreuer
Κοπροδιανομείς, 5284853 5284853
  6830 Rankweil, Αυστρία
Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 10.00 m³, Σασί: Δίκυκλa
23.900  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Strautmann SUPER VITESSE II DO
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5284662 5284662
  59872 Meschede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Κεντρική λίπανση, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 12 kg
19.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Strautmann Verti-Mix 1300 Double K
4
Strautmann Verti-Mix 1300 Double K
Αναμικτήρες τροφής, 5284362 5284362
  83052 Bruckmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 13.00 m³
26.470,59  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Strautmann Verti-Mix 1401 Double SF
7
Strautmann Verti-Mix 1401 Double SF
Αναμικτήρες τροφής, 5284356 5284356
  84174 Eching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 8300 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Χωρητικότητα δοχείου: 14.00 m³
29.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Strautmann SEK 602
4
Strautmann SEK 602
Ανατρεπόμενο, 5283849 5283849
  47665 Sonsbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 6000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίκυκλa, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, Ελαστικά: 500/50-17
7.450  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Strautmann VM 1251 mit Strohgebläse
Αναμικτήρες τροφής, 5283811 5283811
  89547 Gerstetten, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 50 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Κεντρική λίπανση, Βάση, Μειωτήρας στροφών, Χωρητικότητα δοχείου: 11.00 m³, Τύπος: Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, ...
24.290  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Strautmann Bvw
4
Strautmann Bvw
Οχήματα διανομής τροφής, 5283374 5283374
  9411 TC Beilen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Strautmann SEK 802
7
Strautmann SEK 802
Ανατρεπόμενο, 5282930 5282930
  53909 Zülpich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Συνολικό βάρος: 8 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών
10.500  €
Στείλτε email
Strautmann Super Vitesse
11
Strautmann Super Vitesse
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5281632 5281632
  58553 Halver, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Κεντρική λίπανση, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Ημερομηνία εγγραφής: 04.06.2008, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 37, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Ζητήστε τιμή
Strautmann Streublitz VS18
19
Strautmann Streublitz VS18
Κοπροδιανομείς, 5281540 5281540
  48231 Warendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Κεντρική λίπανση, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 17.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 17.00 t, Συνολικό βάρος: 22000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
18.800  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Strautmann HQ2800 Kuilvoersnijder ( 1 seizoen gebruikt )
5
Strautmann HQ2800 Kuilvoersnijder ( 1 seizoen gebruikt )
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5281461 5281461
  8281 PB Genemuiden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
6.750  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Strautmann BVW Blokkenwagen
3
Strautmann BVW Blokkenwagen
Οχήματα διανομής τροφής, 5281335 5281335
  8281 PB Genemuiden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2019, Τύπος: ρυμουλκούμενα
9.750  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 520