Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Strautmann

Αγοράστε μεταχειρισμένα Strautmann στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Strautmann Hubgerüst
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4765201 4765201
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.058,82 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann SZ 234 Heckschneidza
3
ΝΈΑ Strautmann SZ 234 Heckschneidza
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4765124 4765124
  34431 Marsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Όγκος φόρτωσης: 22.00 m³, Τύπος: Λοιπά
3.781,51 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Verti- Mix 1501 Double
15
ΝΈΑ Strautmann Verti- Mix 1501 Double
Αναμικτήρες τροφής, 4765086 4765086
  49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Ταινιομεταφορέας, Χωρητικότητα δοχείου: 15.00 m³, Τύπος: Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, Σύστημα ανάμιξης: Διπλός αναδευτήρας, ...
22.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann FVW 120 H
3
ΝΈΑ Strautmann FVW 120 H
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4765029 4765029
  34431 Marsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
6.722,69 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Strautmann GIGA TRAILER 4602
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4764169 4764169
  49593 Bersenbrück-Ahausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann VERTI MIX 750
6
ΝΈΑ Strautmann VERTI MIX 750
Αναμικτήρες τροφής, 4763702 4763702
  92431 Neunburg v.Wald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Σύστημα ανάμιξης: Κάθετος αναδευτήρας
8.193 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann VERTI-MIX 1501 DOUBLE
15
ΝΈΑ Strautmann VERTI-MIX 1501 DOUBLE
Αναμικτήρες τροφής, 4763422 4763422
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Χωρητικότητα δοχείου: 15.00 m³, Τύπος: Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, Σύστημα ανάμιξης: Διπλός αναδευτήρας
10.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Blockverteilerwagen
7
ΝΈΑ Strautmann Blockverteilerwagen
Οχήματα διανομής τροφής, 4763198 4763198
  54552 Steiningen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Τύπος: ρυμουλκούμενα
3.277,31 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Hydrofox HC 27 Siloblockschneider Drahtseile und Umlenkrollen
7
ΝΈΑ Strautmann Hydrofox HC 27 Siloblockschneider Drahtseile und Umlenkrollen
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 4763190 4763190
  34414 Daseburg, Γερμανία
100 €
Δείτε αγγελία
Strautmann GIGA-TRAILER 4002 DO
2
ΝΈΑ Strautmann GIGA-TRAILER 4002 DO
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4761302 4761302
  49733 Haren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann BVW
8
Strautmann BVW
Αναμικτήρες τροφής, 4761070 4761070
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής
1.355 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann HydroFox HC 2
2
Strautmann HydroFox HC 2
Λοιπά, 4760877 4760877
  29378 Wittingen-Ohrdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997
900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann GIGA VITESSE GFS3601 DO
7
Strautmann GIGA VITESSE GFS3601 DO
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4760700 4760700
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Ημερομηνία εγγραφής: 03.05.2011, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
29.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann Verti-Mix 2001
14
Strautmann Verti-Mix 2001
Αναμικτήρες τροφής, 4760448 4760448
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 137 kW, Ώρες λειτουργίας: 9582 h, Τύπος: Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση
37.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann GIGA-VITESSE CFS 400
4
Strautmann GIGA-VITESSE CFS 400
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4759944 4759944
  26180 Rastede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 750/45 R26.5
43.613,45 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann GIGA-TRAILER 4002 DO
7
Strautmann GIGA-TRAILER 4002 DO
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4759866 4759866
  26607 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann GIGA-TRAILER 4002 DO
3
Strautmann GIGA-TRAILER 4002 DO
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4759863 4759863
  26180 Rastede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga Vitesse CFS 4401
5
Strautmann Giga Vitesse CFS 4401
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4757211 4757211
  89344 Aislingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Τύπος: Όχημα ενσίρωσης
47.058,82 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann SEK602
2
Strautmann SEK602
Ανατρεπόμενο, 4757041 4757041
  57489 Drolshagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 17.06.2019, Συνολικό βάρος: 6.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας
6.150 €
Δείτε αγγελία
Strautmann Verti-Mix 1700 Double
5
Strautmann Verti-Mix 1700 Double
Αναμικτήρες τροφής, 4756975 4756975
  49451 Holdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann Verti Mix 900
10
Strautmann Verti Mix 900
Αναμικτήρες τροφής, 4756779 4756779
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Βάση, Ταινιομεταφορέας, Χωρητικότητα δοχείου: 10.00 m³
4.500 €
Δείτε αγγελία
Strautmann Streublitz VS 2005
15
Strautmann Streublitz VS 2005
Κοπροδιανομείς, 4755580 4755580
  82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³
60.756,30 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann UBVW
10
Strautmann UBVW
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4754816 4754816
  8701 MC Bolsward, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
4.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga-Vitesse III DO Plus
5
Strautmann Giga-Vitesse III DO Plus
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4753801 4753801
  21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
34.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga-Vitesse CFS 4001 DO
5
Strautmann Giga-Vitesse CFS 4001 DO
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4753799 4753799
  26506 Norden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 710/50-26.5 BKT
43.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 477