Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Strautmann

Αγοράστε μεταχειρισμένα Strautmann στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Strautmann Silo-Schneide-Zange
4
Strautmann Silo-Schneide-Zange
Εργαλεία φορτωτή, 3906809 3906809
  47574 Goch, Γερμανία
Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Φτυάρι/αρπάγη σιλό
1.282 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann GIGA Vitesse CFS 4401 DO aus 2012 in gutem Zustand
-9%
17
Strautmann GIGA Vitesse CFS 4401 DO aus 2012 in gutem Zustand
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3874516 3874516
  Bundesland Brandenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Ημερομηνία εγγραφής: 09.05.2012, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 45, ...
49.990 €
54.990 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Siloentnahmegerät Hydrofox HT2 282 - 130
4
Strautmann Siloentnahmegerät Hydrofox HT2 282 - 130
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3916777 3916777
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Kuilhapper EURO 1.50
4
Strautmann Kuilhapper EURO 1.50
Εργαλεία φορτωτή, 3831885 3831885
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 1.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann VS 1805
8
Strautmann VS 1805
Κοπροδιανομείς, 3757352 3757352
  54634 Bitburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 16.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 10.60 t, Συνολικό βάρος: 18000 kg, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann Siloblitz 250 KD
5
Strautmann Siloblitz 250 KD
Αυτόματες ταϊστρες, 4942061 4942061
  6343RH Klimmen, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann HK
4
Strautmann HK
Αυτόματες ταϊστρες, 4935626 4935626
  7755 NA Dalerveen, Ολλανδία
250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann SMK 2002 Tanden-Muldenkipper
5
ΝΈΑ Strautmann SMK 2002 Tanden-Muldenkipper
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4943241 4943241
  53567 Buchholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 29.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 20 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 4 x Rad kpl. 710/40 R 22,5 161D 10-Loch, BKT FL 630 Ultra
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann Zweiachs-Dreiseitenkipper SZK1802
10
Strautmann Zweiachs-Dreiseitenkipper SZK1802
Ανατρεπόμενο, 4038384 4038384
  34308 Bad Emstal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.2019, Όγκος φόρτωσης: 20.20 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, ...
18.899,16 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann SZK 1802 H
9
Strautmann SZK 1802 H
Ανατρεπόμενο, 3007798 3007798
  31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, ...
20.168 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann HYDRO FOX
4
Strautmann HYDRO FOX
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3792919 3792919
  8605 Kapfenberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1991, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
416,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Strautmann VS18
7
Strautmann VS18
Κοπροδιανομείς, 4882459 4882459
  83-330 Żukowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Κεντρική λίπανση, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
13.000 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Siloblitz 340KA
8
Strautmann Siloblitz 340KA
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4894044 4894044
  89-100 Bielawy, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 3.40 m³, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
3.010 €
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann VM2001 D SF
7
Strautmann VM2001 D SF
Αναμικτήρες τροφής, 4910543 4910543
  08626 Eichigt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 178 kW, Ώρες λειτουργίας: 24950 h, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κεντρική λίπανση, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Ταινιομεταφορέας, Μειωτήρας στροφών, ...
10.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Streublitz VS2004 Weigh Cell Spreader
12
Strautmann Streublitz VS2004 Weigh Cell Spreader
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, 4896738 4896738
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
27.718 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann CS 95
8
Strautmann CS 95
Κοπροδιανομείς, 4890489 4890489
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μεταφορική ταινία, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 9.50 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 5.70 t, Συνολικό βάρος: 8000 kg, Σασί: Δίκυκλa, Υλικά διάστρωσης: Κοπριά, Ελαστικά: 560/45-22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann Verti-Mix 1250
4
Strautmann Verti-Mix 1250
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4887634 4887634
  54576 Hillesheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
5.882,35 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann WÓZ PASZOWY PASZOWÓZ WYCINAK WYCINACZ
8
Strautmann WÓZ PASZOWY PASZOWÓZ WYCINAK WYCINACZ
Αυτόματες ταϊστρες, 4906673 4906673
  67-320 Małomice, Πολωνία
933 €
Δείτε αγγελία
Strautmann Zelon CFS 2901
17
Strautmann Zelon CFS 2901
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4907114 4907114
  49196 Bad Laer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 27.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 32, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann Zelon 2901 CFS -Abverkauf-
8
Strautmann Zelon 2901 CFS -Abverkauf-
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4900170 4900170
  87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Κεντρική λίπανση, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, ISOBUS, ...
42.016,81 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Super Vitesse 3102 CFS -Abverkauf-
7
Strautmann Super Vitesse 3102 CFS -Abverkauf-
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4900161 4900161
  87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Κεντρική λίπανση, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, ISOBUS, ...
52.941,18 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Hydrotox HX2
6
Strautmann Hydrotox HX2
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4909328 4909328
  49586 Neuenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
3.799 €
Δείτε αγγελία
Strautmann Einachs-/Dreiseitenkipper SEK 572
3
Strautmann Einachs-/Dreiseitenkipper SEK 572
Ανατρεπόμενο, 4919233 4919233
  54597 Auw bei Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 2.50 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 4.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 5700 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίκυκλa, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann Dreiseitenkipper Tandem STK 1302
7
Strautmann Dreiseitenkipper Tandem STK 1302
Ανατρεπόμενο, 4864668 4864668
  54597 Auw bei Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 10.10 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 13000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
14.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Streublitz VS2004 Spreader C/w Weigh Cells
9
Strautmann Streublitz VS2004 Spreader C/w Weigh Cells
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, 4921571 4921571
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 569