Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Strautmann

Αγοράστε μεταχειρισμένα Strautmann στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Κορυφαία προσφορά
Strautmann SK 12 /40 TD
4
ΝΈΑ Strautmann SK 12 /40 TD
Ανατρεπόμενο, 5079097 5079097
  58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, υδραυλική πόρτα καρότσας, Επεκτάσεις, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 12000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
7.983,19 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann SK 55 E
17
ΝΈΑ Strautmann SK 55 E
Ανατρεπόμενο, 5079095 5079095
  46414 Rhede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 6 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίκυκλa, Υλικό πλαϊνών: Ξύλο, Επιφάνεια φόρτωσης: Metallboden
3.250 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Strautmann VS 2004
13
ΝΈΑ Strautmann VS 2004
Κοπροδιανομείς, 5078172 5078172
  37647 Brevörde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Κεντρική λίπανση, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 17.00 m³, Συνολικό βάρος: 20000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
35.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann KIPPER 10 Tonnen
ΝΈΑ Strautmann KIPPER 10 Tonnen
Ανατρεπόμενο, 5077394 5077394
  94554 Moos-Langenisarhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann SZK 1402
10
Strautmann SZK 1402
Ανατρεπόμενο, 5076526 5076526
  54576 Hillesheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Ελαστικά: 385/65R22,5
16.700 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Verti Mix 1251 L
8
Strautmann Verti Mix 1251 L
Αναμικτήρες τροφής, 5076289 5076289
  4522 Sierning, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Σύστημα ανάμιξης: Κάθετος αναδευτήρας
24.083,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann SZK 1802
5
Strautmann SZK 1802
Ανατρεπόμενο, 5075405 5075405
  24589 Dätgen, Γερμανία
Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
16.386,55 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Strautmann 1840 DO
10
Strautmann 1840 DO
Βαγόνι ζωοτροφών, 5075403 5075403
  97993 Creglingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, ...
20.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Strautmann Sherpa 1401 SFM
Αναμικτήρες τροφής, 5074531 5074531
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 1500 h, Τύπος: Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση
87.000,50 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann Sherpa 140
12
Strautmann Sherpa 140
Αναμικτήρες τροφής, 5074458 5074458
  54597 Auw bei Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 106 kW, Ώρες λειτουργίας: 210 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Ημερομηνία εγγραφής: 14.02.2019, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann Silierwagen Mega-Vitesse IIDO
10
Strautmann Silierwagen Mega-Vitesse IIDO
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5074456 5074456
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
16.805,88 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann GV CFS 3601
Strautmann GV CFS 3601
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 5073848 5073848
  WR11 2QT Worcestershire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015
52.751 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Tera Vitesse CFS 4201
9
Strautmann Tera Vitesse CFS 4201
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5073468 5073468
  91598 Colmberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 1 km/h, ...
78.067,23 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann MULTIMIX 900 F
20
Strautmann MULTIMIX 900 F
Αναμικτήρες τροφής, 5073421 5073421
  95482 Gefrees, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής
4.250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann VS 2005 Universalstreuer, ISO Bus
13
Strautmann VS 2005 Universalstreuer, ISO Bus
Κοπροδιανομείς, 5072880 5072880
  6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 22.00 m³, Σασί: Δίδυμο σασί
57.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Super Vitesse
11
Strautmann Super Vitesse
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5072865 5072865
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Όγκος φόρτωσης: 48.00 m³, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
8.584,07 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Supervitesse 3101CFS
10
Strautmann Supervitesse 3101CFS
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5072422 5072422
  73560 Böbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Όγκος φόρτωσης: 51.00 m³, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίδυμο σασί
36.500 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Siloblitz 340SA
5
Strautmann Siloblitz 340SA
Οχήματα διανομής τροφής, 5072047 5072047
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Τύπος: ρυμουλκούμενα
6.800 €
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga Vitesse 3 Do Duo Plus
2
Strautmann Giga Vitesse 3 Do Duo Plus
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5069547 5069547
  54597 Neustraßburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Ημερομηνία εγγραφής: 10.05.2010, Όγκος φόρτωσης: 37.00 m³, ...
34.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann SF 1401 Double
8
Strautmann SF 1401 Double
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 5069497 5069497
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
27.300 €
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann Mega Vitesse CFS3401
4
Strautmann Mega Vitesse CFS3401
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5068859 5068859
  LL13 9XS Wrexham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann Super Vitesse CFS 3101 DO
5
Strautmann Super Vitesse CFS 3101 DO
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5066484 5066484
  26655 Westerstede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/40 R22.5. VREDES
28.487,39 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga-Vitesse III DO Plus
5
Strautmann Giga-Vitesse III DO Plus
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5066473 5066473
  21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
34.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Verti-Mix 1250
2
Strautmann Verti-Mix 1250
Αναμικτήρες τροφής, 5066147 5066147
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Τύπος: Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση
4.250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Verti Mix Mischschnecken
Strautmann Verti Mix Mischschnecken
Αναμικτήρες τροφής, 5066146 5066146
  33397 Rietberg, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά, Σύστημα ανάμιξης: Κάθετος αναδευτήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 542