Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Strautmann

Αγοράστε μεταχειρισμένα Strautmann στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Strautmann FVW 120 +Vorführer+
4
ΝΈΑ Strautmann FVW 120 +Vorführer+
Οχήματα διανομής τροφής, 4361414
  87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Ημερομηνία εγγραφής: 02.10.2018, Χωρητικότητα δοχείου: 12.00 m³, ρυμουλκούμενα, Ελαστικά: 15.0/70-18
17.563 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann SEK 602
12
ΝΈΑ Strautmann SEK 602
Ανατρεπόμενο, 4361400
  54597 Auw bei Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 6.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Δίκυκλa, Χάλυβας, Ελαστικά: 19.0/45-17, Επιφάνεια φόρτωσης: 4x2,1x0,5
6.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann VM 500
5
ΝΈΑ Strautmann VM 500
Αναμικτήρες τροφής, 4361356
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
4.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Verti-Mix 2401 Double mit Funkfernbedienung
12
ΝΈΑ Strautmann Verti-Mix 2401 Double mit Funkfernbedienung
Αναμικτήρες τροφής, 4360830
  54558 Saxler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Ταινιομεταφορέας, Μειωτήρας στροφών, Ημερομηνία εγγραφής: 24.06.2016, Χωρητικότητα δοχείου: 18.00 m³, ...
25.023 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann VERTI-MIX 2401 DOUBLE
8
ΝΈΑ Strautmann VERTI-MIX 2401 DOUBLE
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4360354
  49326 Melle-Wellingholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
29.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Strautmann FVW 100
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4360341
  39240 Calbe / Saale, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
1.090 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann 2-Achser
2
ΝΈΑ Strautmann 2-Achser
Ανατρεπόμενο, 4359618
  65510 Idstein, Γερμανία
4.472 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann VERTI-MIX 1501 DOUBLE
14
ΝΈΑ Strautmann VERTI-MIX 1501 DOUBLE
Αναμικτήρες τροφής, 4358895
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Μειωτήρας στροφών, Χωρητικότητα δοχείου: 15.00 m³, Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, Διπλός αναδευτήρας
17.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann HC SILOBLOCKSCHNEIDER
3
ΝΈΑ Strautmann HC SILOBLOCKSCHNEIDER
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4358624
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994
800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann HK3 SILOBLOCKSCHNEIDER
5
ΝΈΑ Strautmann HK3 SILOBLOCKSCHNEIDER
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4358583
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
1.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann VERTI-MIX 2000 DOUBLE
10
ΝΈΑ Strautmann VERTI-MIX 2000 DOUBLE
Αναμικτήρες τροφής, 4358580
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Σύστημα ζύγισης, Κεντρική λίπανση, Βάση
18.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann 180/130
3
ΝΈΑ Strautmann 180/130
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4358315
  8551 Wies, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007
2.566 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann GIGA VITESSE GFS3601 DO
7
ΝΈΑ Strautmann GIGA VITESSE GFS3601 DO
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4358259
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Ημερομηνία εγγραφής: 03.05.2011
36.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann HYDROFOX 180
3
ΝΈΑ Strautmann HYDROFOX 180
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4358233
  8200 Gleisdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1989
450 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Strautmann MULTIMIX
Αναμικτήρες τροφής, 4358058
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000
2.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann BE 9
6
ΝΈΑ Strautmann BE 9
Λιπασματοδιανομείς, 4357803
  23758 Oldenburg i. H, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
16.260 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Strautmann VERTI-MIX 750
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4357696
  48477 Hörstel, Γερμανία
Σύστημα ζύγισης
4.579 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann BE4
20
ΝΈΑ Strautmann BE4
Λιπασματοδιανομείς, 4357171
  49545 TECKLENBURG, Γερμανία
Φωτισμός
2.575 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann SZK 1802 H
2
Strautmann SZK 1802 H
Ανατρεπόμενο, 4357089
  16866 Vehlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Συνολικό βάρος: 18000.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Πλαστικοποιημένη σανίδα, ...
20.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann SKD 8001
3
Strautmann SKD 8001
Ανατρεπόμενο, 4356574
  84307 Eggenfelden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Μουσαμάς, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Ελαστικά: BKT 15.0/ 55-17
11.500 €
Δείτε αγγελία
Strautmann SK 8000 E
8
Strautmann SK 8000 E
Ανατρεπόμενο, 4356489
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Συνολικό βάρος: 8.00 t
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Streubiltz
2
Strautmann Streubiltz
Κοπροδιανομείς, 4356234
  33165 Lichtenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Μεταφορική ταινία, Συνολικό βάρος: 4.40 t, Δίκυκλa, Κοπριά
1.429 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Siloblitz 220 KD Voerbak
6
Strautmann Siloblitz 220 KD Voerbak
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4353902
  4906 AA Oosterhout N-Br, Ολλανδία
Χωρητικότητα δοχείου: 2.20 m³
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann MultiMix 700F
6
Strautmann MultiMix 700F
Αναμικτήρες τροφής, 4351947
  08527 Plauen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύστημα ζύγισης, Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, Ελαστικά: 235/75 R17.5
10.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann TERA-VITESSE CFS 420
9
Strautmann TERA-VITESSE CFS 420
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4351930
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 481