Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Strautmann

Αγοράστε μεταχειρισμένα Strautmann στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Strautmann Streublitz VS2004 Weigh Cell Spreader
12
Strautmann Streublitz VS2004 Weigh Cell Spreader
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, 4896738 4896738
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
27.053,52 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Siloblitz 340KA
8
Strautmann Siloblitz 340KA
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4894044 4894044
  89-100 Bielawy, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 3.40 m³, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
2.976,97 €
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann Hydrofox HQ 3800
5
Strautmann Hydrofox HQ 3800
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4896446 4896446
  8194 LK Veessen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
8.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Zelon 2901 CFS -Abverkauf-
8
ΝΈΑ Strautmann Zelon 2901 CFS -Abverkauf-
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4900170 4900170
  87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Κεντρική λίπανση, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, ISOBUS, ...
42.016,81 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Super Vitesse 3102 CFS -Abverkauf-
7
ΝΈΑ Strautmann Super Vitesse 3102 CFS -Abverkauf-
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4900161 4900161
  87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Κεντρική λίπανση, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, ISOBUS, ...
52.941,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann CS 95
8
Strautmann CS 95
Κοπροδιανομείς, 4890489 4890489
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μεταφορική ταινία, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 9.50 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 5.70 t, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Σασί: Δίκυκλa, Υλικά διάστρωσης: Κοπριά, Ελαστικά: 560/45-22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann VS 2005
6
Strautmann VS 2005
Κοπροδιανομείς, 4896534 4896534
  24589 Dätgen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann Siloblitz 220 KD Voerbak
6
Strautmann Siloblitz 220 KD Voerbak
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4353902 4353902
  4906 AA Oosterhout N-Br, Ολλανδία
Χωρητικότητα δοχείου: 2.20 m³
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann SiloBlitz 220 SD
5
Strautmann SiloBlitz 220 SD
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4333252 4333252
  32312 Luebbecke, Γερμανία
1.617 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann
20
Strautmann
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4318104 4318104
  48612 Horstmar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.605 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Hydrofox HX4
6
Strautmann Hydrofox HX4
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4335612 4335612
  87748 Fellheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
4.878 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Siloblitz 260
5
Strautmann Siloblitz 260
Αυτόματες ταϊστρες, 4301429 4301429
  7156 LC Beltrum, Ολλανδία
750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Siloblitz 250 KD
5
Strautmann Siloblitz 250 KD
Αυτόματες ταϊστρες, 4320182 4320182
  5525 KC Duizel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann PS 2401
7
Strautmann PS 2401
Κοπροδιανομείς, 4333060 4333060
  Deutschland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.00 t, Συνολικό βάρος: 24.00 t, ...
49.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Hercules 400SVC
5
Strautmann Hercules 400SVC
Αυτόματες ταϊστρες, 4301509 4301509
  7156 LC Beltrum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000
1.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Silo-Schneide-Zange
4
Strautmann Silo-Schneide-Zange
Εργαλεία φορτωτή, 3906809 3906809
  47574 Goch, Γερμανία
Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Φτυάρι/αρπάγη σιλό
1.282 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann BE9
6
Strautmann BE9
Κοπροδιανομείς, 4350997 4350997
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 6.50 t, Συνολικό βάρος: 9.00 t, Σασί: Δίκυκλa, Υλικά διάστρωσης: Κοπριά, Ελαστικά: 550/45-22.5
8.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Siloblitz 250 KD
5
Strautmann Siloblitz 250 KD
Αυτόματες ταϊστρες, 4344194 4344194
  6343RH Klimmen, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann GIGA Vitesse CFS 4401 DO aus 2012 in gutem Zustand
-9%
17
Strautmann GIGA Vitesse CFS 4401 DO aus 2012 in gutem Zustand
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3874516 3874516
  Bundesland Brandenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Ημερομηνία εγγραφής: 09.05.2012, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, ...
49.990 €
54.990 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann HYDRO FOX
4
Strautmann HYDRO FOX
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3792919 3792919
  8605 Kapfenberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1991, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
416,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Siloentnahmegerät Hydrofox HT2 282 - 130
4
Strautmann Siloentnahmegerät Hydrofox HT2 282 - 130
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3916777 3916777
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Strautmann Zelon 2901 CFS
7
Strautmann Zelon 2901 CFS
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4743972 4743972
  87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Κεντρική λίπανση, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, ISOBUS, ...
42.857,14 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann MultiMix 900
18
Strautmann MultiMix 900
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4751491 4751491
  56642 Kruft, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
5.714,29 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Verti Mix 1700
11
Strautmann Verti Mix 1700
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4751480 4751480
  56642 Kruft, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
7.142,86 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann FVW 120 H
3
Strautmann FVW 120 H
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4765029 4765029
  34431 Marsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
6.722,69 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 548