Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Strautmann

Αγοράστε μεταχειρισμένα Strautmann στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Strautmann Giga Trailer 4601 DO
7
Strautmann Giga Trailer 4601 DO
Βαγόνι ζωοτροφών, 5152845 5152845
  32479 Hille, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 46.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann Aperion
5
Strautmann Aperion
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 5145377 5145377
  82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann Verti-Mix 1801 Double
3
Strautmann Verti-Mix 1801 Double
Αναμικτήρες τροφής, 5132462 5132462
  87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 15 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κεντρική λίπανση, Βάση, Μειωτήρας στροφών, Ημερομηνία εγγραφής: 18.12.2019, ...
33.025,21 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Aperion 2101
13
Strautmann Aperion 2101
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 5116223 5116223
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
45.680,67 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Strautmann 1840 DO
-15%
12
Strautmann 1840 DO
Βαγόνι ζωοτροφών, 5075403 5075403
  97993 Creglingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, ...
17.000 €
20.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Verti Mix 1800 K Double
15
Strautmann Verti Mix 1800 K Double
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 5086540 5086540
  56642 Kruft, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
11.680,67 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Zelon CFS 2901
17
Strautmann Zelon CFS 2901
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4907114 4907114
  49196 Bad Laer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 27.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 32, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann WÓZ PASZOWY PASZOWÓZ WYCINAK WYCINACZ
8
Strautmann WÓZ PASZOWY PASZOWÓZ WYCINAK WYCINACZ
Αυτόματες ταϊστρες, 4906673 4906673
  67-320 Małomice, Πολωνία
936 €
Δείτε αγγελία
Strautmann Streublitz VS2004 Spreader C/w Weigh Cells
9
Strautmann Streublitz VS2004 Spreader C/w Weigh Cells
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, 4921571 4921571
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
25.414 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Super Vitesse 3102 CFS -Abverkauf-
7
Strautmann Super Vitesse 3102 CFS -Abverkauf-
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4900161 4900161
  87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Κεντρική λίπανση, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, ISOBUS, ...
52.941,18 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Soloblitz
15
Strautmann Soloblitz
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4923257 4923257
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
1.350 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann FVW 160 H
20
Strautmann FVW 160 H
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4910913 4910913
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
8.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Futterverteilwagen
14
Strautmann Futterverteilwagen
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4953074 4953074
  82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
19.411,76 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann SMK 2002 Tanden-Muldenkipper
5
Strautmann SMK 2002 Tanden-Muldenkipper
Ανατρεπόμενο, 4943241 4943241
  53567 Buchholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 29.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 20000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 4 x Rad kpl. 710/40 R 22,5 161D 10-Loch, BKT FL 630 Ultra
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann HX 3
8
Strautmann HX 3
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4935138 4935138
  26203 Wardenburg OT Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann STK 1302
9
Strautmann STK 1302
Ανατρεπόμενο, 4948902 4948902
  87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 11.80 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 10.10 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 13000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann SZK 802
7
Strautmann SZK 802
Ανατρεπόμενο, 4948893 4948893
  87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 9.80 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 5.30 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 8000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
11.680,67 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Siloblitz 250 KD
5
Strautmann Siloblitz 250 KD
Αυτόματες ταϊστρες, 4942061 4942061
  6343RH Klimmen, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann Super Vitesse 3Plus
8
Strautmann Super Vitesse 3Plus
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4785207 4785207
  58540 Meinerzhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, ISOBUS, Ημερομηνία εγγραφής: 08.04.2008, Όγκος φόρτωσης: 32.00 m³, ...
23.530 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann HYDROFOX HP2
8
Strautmann HYDROFOX HP2
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4797418 4797418
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
840,34 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann Siloblitz SA 340 Silokamm
8
Strautmann Siloblitz SA 340 Silokamm
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4809136 4809136
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008
7.964,60 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann HYDROFOX HX 4
9
Strautmann HYDROFOX HX 4
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4804640 4804640
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Φωτισμός, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
836,13 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann SEK 602
7
Strautmann SEK 602
Ανατρεπόμενο, 4798950 4798950
  87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 4.11 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 4.40 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 6000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίκυκλa, Υλικό πλαϊνών: Χάλυβας, ...
6.302,52 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann CS 95
8
Strautmann CS 95
Κοπροδιανομείς, 4890489 4890489
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μεταφορική ταινία, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 9.50 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 5.70 t, Συνολικό βάρος: 8000 kg, Σασί: Δίκυκλa, Υλικά διάστρωσης: Κοπριά, Ελαστικά: 560/45-22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann HYDROFOX HQ PLUS 220
8
Strautmann HYDROFOX HQ PLUS 220
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4696122 4696122
  49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
4.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 491