Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Tehnos

Αγοράστε μεταχειρισμένα Tehnos στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Tehnos MB 200 LW Seitenmulcher
7
Tehnos MB 200 LW Seitenmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 2585246 2585246
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 840 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
5.126,05 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tehnos MU 200 LW Profimulcher
10
Tehnos MU 200 LW Profimulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 2585259 2585259
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 586 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
3.050,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tehnos MBL 200 LW Seitenmulcher
5
Tehnos MBL 200 LW Seitenmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 2585249 2585249
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 572 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
4.142,86 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tehnos MUL 220 LW Universalmulcher
7
Tehnos MUL 220 LW Universalmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 1881777 1881777
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Βάρος: 470 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
2.756,30 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tehnos MU 220 LW Profimulcher
9
Tehnos MU 220 LW Profimulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 1858568 1858568
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Βάρος: 626 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
3.352,94 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tehnos MBL 170 LW Seitenmulcher
10
Tehnos MBL 170 LW Seitenmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 2185052 2185052
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.70 m, Τύπος: Ρότορες, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
3.949,58 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tehnos MUL280 LW
4
Tehnos MUL280 LW
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 1641041 1641041
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Βάρος: 935 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
4.201 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tehnos MU 280 LW Profimulcher Front- / Heckanbau
9
Tehnos MU 280 LW Profimulcher Front- / Heckanbau
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 1858574 1858574
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Βάρος: 988 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
4.504,20 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tehnos MUL 200 LW Universalmulcher
8
Tehnos MUL 200 LW Universalmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 1858586 1858586
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 444 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
2.512,61 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tehnos MU 280 LW Profimulcher
10
Tehnos MU 280 LW Profimulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 1858578 1858578
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Βάρος: 935 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
4.260,50 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tehnos MB 170 LW Seitenmulcher
10
Tehnos MB 170 LW Seitenmulcher
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 1858560 1858560
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.70 m, Βάρος: 799 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
4.924,37 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tehnos MULW300 V/H
4
Tehnos MULW300 V/H
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 1875126 1875126
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Βάρος: 1006 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tehnos OK 4
9
Tehnos OK 4
Hackstriegel/Hackmaschine, 4734032 4734032
  2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tehnos MU2Z 900R LW
5
Tehnos MU2Z 900R LW
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4636191 4636191
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Βάρος: 2960 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
20.588,24 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tehnos MU2Z 840R LW
5
Tehnos MU2Z 840R LW
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4636154 4636154
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 8.40 m, Βάρος: 2820 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
18.487,39 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tehnos MUS 130R LW
4
Tehnos MUS 130R LW
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4636081 4636081
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.30 m, Βάρος: 514 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
3.319,33 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tehnos MUS 150R LW
4
Tehnos MUS 150R LW
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4636080 4636080
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Βάρος: 578 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
3.445,38 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tehnos MUS 170R LW
4
Tehnos MUS 170R LW
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4636077 4636077
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.70 m, Βάρος: 507 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
3.638,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tehnos MUS 200R LW
4
Tehnos MUS 200R LW
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4636068 4636068
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 587 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
3.823,53 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tehnos MBPL 170 LW
4
Tehnos MBPL 170 LW
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4635873 4635873
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.70 m, Βάρος: 620 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
4.117,65 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tehnos MBPL 150 LW
4
Tehnos MBPL 150 LW
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4635869 4635869
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Βάρος: 582 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
3.932,77 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tehnos MBP 280R LW
4
Tehnos MBP 280R LW
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4635853 4635853
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Βάρος: 1595 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
8.705,88 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tehnos MBP 250R LW
4
Tehnos MBP 250R LW
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4635844 4635844
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Βάρος: 1550 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
8.554,62 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tehnos MBP 220 R LW
4
Tehnos MBP 220 R LW
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4635843 4635843
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Βάρος: 1505 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
8.117,65 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tehnos MBP 200R LW
4
Tehnos MBP 200R LW
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4635840 4635840
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 1465 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
7.957,98 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 127