Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Toyota

Αγοράστε μεταχειρισμένα Toyota στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Toyota Hilux
20
Toyota Hilux
Οχήματα, 4807939 4807939
  NG32 2LX Belton, Grantham NG322LX, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015
18.601,00 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota Land Cruiser 200 Executive V8  Spezial Prestige
14
Toyota Land Cruiser 200 Executive V8 Spezial Prestige
Λοιπά, 4574405 4574405
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
42.856,30 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota HILUX INVINCIBLE
5
Toyota HILUX INVINCIBLE
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4825167 4825167
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
17.122,28 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota FBEST12
15
Toyota FBEST12
Περονοφόρο, 4800192 4800192
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 4300 h, Ύψος ανύψωσης: 5.50 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1200 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
4.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota 8FBET16
9
Toyota 8FBET16
Περονοφόρο, 4800167 4800167
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 16900 h, Ύψος ανύψωσης: 3.30 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
7.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota 8FBET16
9
Toyota 8FBET16
Περονοφόρο, 4800127 4800127
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 16900 h, Ύψος ανύψωσης: 3.30 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
7.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota 7FBMF16
18
Toyota 7FBMF16
Περονοφόρο, 4893172 4893172
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Ύψος ανύψωσης: 3.00 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Διπλό, Ελαστικά: 1
7.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota 7FB30
14
Toyota 7FB30
Περονοφόρο, 4893168 4893168
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Ύψος ανύψωσης: 4.25 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό, Ελαστικά: 1
5.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota FG9 900kg duplo300 benzine
10
Toyota FG9 900kg duplo300 benzine
Περονοφόρο, 4800257 4800257
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Ύψος ανύψωσης: 3.00 m, Μήκος περόνης: 100 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 900 kg, Πηγή ενέργειας: Βενζινοκίνητα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Διπλό, Ελαστικά: 1
2.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota FBM30
16
Toyota FBM30
Περονοφόρο, 4800231 4800231
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Ύψος ανύψωσης: 4.50 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Διπλό, Ελαστικά: 1
4.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota FBM16
12
Toyota FBM16
Περονοφόρο, 4800153 4800153
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1992, Ύψος ανύψωσης: 5.50 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό, Ελαστικά: 1
4.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota FBE15 duplo freelift vorkversteling rotator electrisch
17
Toyota FBE15 duplo freelift vorkversteling rotator electrisch
Περονοφόρο, 4800262 4800262
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Ύψος ανύψωσης: 3.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1500 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Διπλό, Ελαστικά: 1
7.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota 5FBESF15 triplo freelift sideshift NETTE ACCU 1998
10
Toyota 5FBESF15 triplo freelift sideshift NETTE ACCU 1998
Περονοφόρο, 4800194 4800194
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Ύψος ανύψωσης: 4.75 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1500 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Διπλό
4.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota 7FGF15 triplo470 freelift sideshift 9300uur LPG
15
Toyota 7FGF15 triplo470 freelift sideshift 9300uur LPG
Περονοφόρο, 4800261 4800261
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 9300 h, Ύψος ανύψωσης: 4.70 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Ελαστικά: 1
5.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota 6F GF 15
3
Toyota 6F GF 15
Περονοφόρο, 3745761 3745761
  94526 METTEN, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 15900 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, ταξί, Ύψος κατασκευής: 2.16 m, Ύψος ανύψωσης: 4.70 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1500 kg, ...
6.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota 7FBEST15
9
Toyota 7FBEST15
Περονοφόρο, 4800211 4800211
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Ύψος ανύψωσης: 2.72 m, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Διπλό, Ελαστικά: 1
5.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota A450
9
Toyota A450
Περονοφόρο, 4878132 4878132
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 14100 h, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
8.141,59 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota LWE160
Toyota LWE160
Τροχήλατοι γρύλοι, 4910270 4910270
  86316 Augsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 4 h, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota LWE200
Toyota LWE200
Τροχήλατοι γρύλοι, 4910269 4910269
  04435 Leipzig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Μήκος περόνης: 135 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg
3.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota SPE160L
Toyota SPE160L
Τροχήλατοι γρύλοι, 4910300 4910300
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 135 h, Ύψος κατασκευής: 2.01 m, Ύψος ανύψωσης: 4.15 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 138 cm, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό
10.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota SPE140L
Toyota SPE140L
Τροχήλατοι γρύλοι, 4910299 4910299
  04435 Leipzig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Ύψος κατασκευής: 1.80 m, Ύψος ανύψωσης: 3.70 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1400 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 151 cm, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό
9.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota SPE200
Toyota SPE200
Τροχήλατοι γρύλοι, 4910298 4910298
  34123 Kassel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ύψος κατασκευής: 1.95 m, Ύψος ανύψωσης: 2.60 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Μονόδρομο
8.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota SWE140L
Toyota SWE140L
Τροχήλατοι γρύλοι, 4910297 4910297
  30916 Fremdlager, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 6 h, Ύψος κατασκευής: 2.13 m, Ύψος ανύψωσης: 3.25 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1400 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 167 cm, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Διπλό
8.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota SWE160
Toyota SWE160
Τροχήλατοι γρύλοι, 4910296 4910296
  30916 Fremdlager, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ύψος κατασκευής: 2.64 m, Ύψος ανύψωσης: 4.15 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 215 cm, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Διπλό
8.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota SWE145
Toyota SWE145
Τροχήλατοι γρύλοι, 4910293 4910293
  34123 Kassel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 901 h, Ύψος κατασκευής: 1.65 m, Ύψος ανύψωσης: 2.35 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1450 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 125 cm, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Διπλό
6.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 210