Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Trioliet

Αγοράστε μεταχειρισμένα Trioliet στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Trioliet GIGANT 500
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4808791 4808791
  48361 Beelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
12.436,97 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet TRIOMIX 1-1000
8
ΝΈΑ Trioliet TRIOMIX 1-1000
Αναμικτήρες τροφής, 4808404 4808404
  94315 Straubing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση
6.294 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Gigant 700
10
ΝΈΑ Trioliet Gigant 700
Αναμικτήρες τροφής, 4808322 4808322
  27336 Rethem, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.2015, Χωρητικότητα δοχείου: 7.00 m³, Τύπος: Οχήματα ανάμιξης τροφών - αυτόνομη πλήρωση, ...
19.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet TU - 170
9
ΝΈΑ Trioliet TU - 170
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4808122 4808122
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
1.848,74 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Solomix 2000
6
ΝΈΑ Trioliet Solomix 2000
Αναμικτήρες τροφής, 4807630 4807630
  8734 HE Oosterend, Ολλανδία
Σύστημα ζύγισης, Βάση, Τύπος: Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση
15.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Siloblockschneider TU195+Vert /Engels
8
ΝΈΑ Trioliet Siloblockschneider TU195+Vert /Engels
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4805918 4805918
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trioliet Futtermischwagen SM1-10L-ZK
5
ΝΈΑ Trioliet Futtermischwagen SM1-10L-ZK
Αναμικτήρες τροφής, 4805912 4805912
  26670 Großsander, Γερμανία
Σύστημα ζύγισης, Τύπος: Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση
7.136,40 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trioliet Siloblockschneider TU195+Verteiler
6
ΝΈΑ Trioliet Siloblockschneider TU195+Verteiler
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4805898 4805898
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Trioliet Mischwagen Gigant700
7
ΝΈΑ Trioliet Mischwagen Gigant700
Αναμικτήρες τροφής, 4805864 4805864
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Χωρητικότητα δοχείου: 7000.00 m³, Τύπος: Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση
5.798,32 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trioliet SILOMIX
8
ΝΈΑ Trioliet SILOMIX
Αναμικτήρες τροφής, 4805670 4805670
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Κεντρική λίπανση, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 12.00 m³, Τύπος: Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, ...
3.781,51 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Gigant 700
15
Trioliet Gigant 700
Αναμικτήρες τροφής, 4804850 4804850
  48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 7.00 m³, Σύστημα ανάμιξης: Κάθετος αναδευτήρας
12.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet UKW 3500
5
Trioliet UKW 3500
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4804733 4804733
  93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
4.613 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet UKW 3500
8
Trioliet UKW 3500
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4803172 4803172
  87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
2.941,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Silobuster
6
Trioliet Silobuster
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4803170 4803170
  87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
495,80 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet TU 170
6
Trioliet TU 170
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4803169 4803169
  87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
1.261 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet GEBR. UKW 3500
12
Trioliet GEBR. UKW 3500
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4803162 4803162
  87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
3.277 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Gigant 500
2
Trioliet Gigant 500
Αναμικτήρες τροφής, 4803151 4803151
  91275 Auerbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Σύστημα ανάμιξης: Κάθετος αναδευτήρας
4.412 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Solomix 2-1500 ZK
7
Trioliet Solomix 2-1500 ZK
Αναμικτήρες τροφής, 4802636 4802636
  94116 Hutthurm bei Passau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 15.00 m³, Σύστημα ανάμιξης: Κάθετος αναδευτήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Trioliet Triomix 1-1200
Trioliet Triomix 1-1200
Αναμικτήρες τροφής, 4802618 4802618
  94116 Hutthurm bei Passau, Γερμανία
Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 12.00 m³, Σύστημα ανάμιξης: Κάθετος αναδευτήρας
10.840,11 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Gigant 500 - Messer u. Schnecke NEU !!!
20
Trioliet Gigant 500 - Messer u. Schnecke NEU !!!
Αναμικτήρες τροφής, 4802600 4802600
  94116 Hutthurm bei Passau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 5.00 m³, Σύστημα ανάμιξης: Κάθετος αναδευτήρας
13.098,46 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Solomix 1-700 ZK
9
Trioliet Solomix 1-700 ZK
Αναμικτήρες τροφής, 4802594 4802594
  94116 Hutthurm bei Passau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 7.00 m³, Σύστημα ανάμιξης: Κάθετος αναδευτήρας
8.581,75 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Gigant 900
12
Trioliet Gigant 900
Αναμικτήρες τροφής, 4802588 4802588
  94116 Hutthurm bei Passau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 9.00 m³, Σύστημα ανάμιξης: Κάθετος αναδευτήρας
3.781,51 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Solomix 2-1200 L
11
Trioliet Solomix 2-1200 L
Αναμικτήρες τροφής, 4802586 4802586
  94116 Hutthurm bei Passau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 12.00 m³, Σύστημα ανάμιξης: Κάθετος αναδευτήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Trioliet SOLOMIX 1 1000 VLH-B
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4800904 4800904
  46519 Alpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
5.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Multifeed Blockverteilwagen
5
Trioliet Multifeed Blockverteilwagen
Αναμικτήρες τροφής, 4800004 4800004
  26506 Norden, Γερμανία
Τύπος: Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση
1.596,64 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 333