Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Trioliet

Αγοράστε μεταχειρισμένα Trioliet στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Κορυφαία προσφορά
Trioliet UKW 3500
5
Trioliet UKW 3500
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5042188 5042188
  93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
Δημοπρασία
auction
Δείτε αγγελία
Trioliet Siloblockschneider Strautmann Hydrofox HK3, kein BVL,Trioliet,etc
4
Trioliet Siloblockschneider Strautmann Hydrofox HK3, kein BVL,Trioliet,etc
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5061847 5061847
  27419 Hamersen, Γερμανία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
336,13 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Siloblockschneider Fella, kein BVL, Strautmann, Trioliet, etc.
3
Trioliet Siloblockschneider Fella, kein BVL, Strautmann, Trioliet, etc.
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5061853 5061853
  27419 Hamersen, Γερμανία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
336,13 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Silogerät UKW3500
11
ΝΈΑ Trioliet Silogerät UKW3500
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 5066610 5066610
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
1.848,74 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trioliet TU195
5
Trioliet TU195
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4092575 4092575
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
1.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet UKW 3500
7
Trioliet UKW 3500
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4978369 4978369
  84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Λοιπά
1.980 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet TU 195
5
Trioliet TU 195
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4505536 4505536
  27628 Bramstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
2.529,36 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trioliet TR 195
4
Trioliet TR 195
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4624164 4624164
  27419 Sittensen, Γερμανία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
2.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trioliet Masterkam Futterkiste
15
Trioliet Masterkam Futterkiste
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4733544 4733544
  48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
4.831,93 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet TU 145 + BL-TU
5
Trioliet TU 145 + BL-TU
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3789900 3789900
  59227 Ahlen, Γερμανία
Φωτισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 2.10 m³, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.975 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Silobuster RL
8
Trioliet Silobuster RL
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4987844 4987844
  26899 Rhede / Brual, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
1.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet TU195
9
Trioliet TU195
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4886539 4886539
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Trioliet UKBM
10
Trioliet UKBM
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4430708 4430708
  96052 Bamberg, Γερμανία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
546,22 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trioliet Gigant 500
6
Trioliet Gigant 500
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4515936 4515936
  84036 Kumhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
3.689,08 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Gigant 700 Messer
7
Trioliet Gigant 700 Messer
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4003222 4003222
  33449 Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
13.098,46 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Siloblockschneider TU195+Vert/CLP
7
Trioliet Siloblockschneider TU195+Vert/CLP
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4854552 4854552
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
1.428,57 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trioliet Multifeed
9
Trioliet Multifeed
Οχήματα διανομής τροφής, 4552017 4552017
  34508 Willingen - Usseln, Γερμανία
Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Βάση, Ημερομηνία εγγραφής: 02.01.2014, Χωρητικότητα δοχείου: 3.10 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα
6.554,62 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet TM10 voermengwagen
8
Trioliet TM10 voermengwagen
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5013935 5013935
  7751 BG Dalen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
4.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Triotrac 2000 VL
10
Trioliet Triotrac 2000 VL
Αναμικτήρες τροφής, 4990567 4990567
  7122 KB Aalten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 13033 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Ταινιομεταφορέας, Χωρητικότητα δοχείου: 20.00 m³, Τύπος: Αυτοκινούμενοι αναμικτήρες τροφής, ...
44.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Multifeed
9
Trioliet Multifeed
Αυτόματες ταϊστρες, 4884392 4884392
  1461GT Zuid Oost Beemster, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011
2.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Multifeed
4
Trioliet Multifeed
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4938120 4938120
  49828 Neuenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.050,42 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trioliet Triotrac 2000 VL New Edition
13
Trioliet Triotrac 2000 VL New Edition
Αναμικτήρες τροφής, 4954772 4954772
  7384 DL Wilp, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 120 kW, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Ημερομηνία εγγραφής: 22.10.2019, Χωρητικότητα δοχείου: 20.00 m³, Τύπος: Οχήματα ανάμιξης τροφών - αυτόνομη πλήρωση
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Trioliet TRIOTRAC 2000VL SELBSTFAHREND
8
Trioliet TRIOTRAC 2000VL SELBSTFAHREND
Αναμικτήρες τροφής, 4901844 4901844
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 9254 h, Σύστημα ζύγισης, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Τύπος: Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, ...
69.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trioliet Blockverteilerwagen Multifeed
5
Trioliet Blockverteilerwagen Multifeed
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4918285 4918285
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
403,36 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trioliet UKW 3500
4
Trioliet UKW 3500
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 2957191 2957191
  91257 Pegnitz-Bronn, Γερμανία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
3.161,70 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 26 - 50 από 343