Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Trioliet

Αγοράστε μεταχειρισμένα Trioliet στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Trioliet tu 195 kuilvoersnijder
3
Trioliet tu 195 kuilvoersnijder
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4865937 4865937
  8107 AG Broekland, Ολλανδία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Multifeed
6
Trioliet Multifeed
Οχήματα διανομής τροφής, 2252941 2252941
  26203 Wardenburg / Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 m³, Ελαστικά: 24 X 7.7 10PR
798 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trioliet Siloblockschneider TU170/de Vries
5
Trioliet Siloblockschneider TU170/de Vries
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4918283 4918283
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
2.512,61 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trioliet Silokam
5
Trioliet Silokam
Αυτόματες ταϊστρες, 4647280 4647280
  7755 NA Dalerveen, Ολλανδία
950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet TST 750
6
Trioliet TST 750
Λιπασματοδιανομείς, 4000354 4000354
  47574 Goch, Γερμανία
υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 750.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
1.650 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Triotrac 2000 VL New Edition
13
Trioliet Triotrac 2000 VL New Edition
Αναμικτήρες τροφής, 5128134 5128134
  7384 DL Wilp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 120 kW, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Χωρητικότητα δοχείου: 20.00 m³, Τύπος: Οχήματα ανάμιξης τροφών - αυτόνομη πλήρωση, Σύστημα ανάμιξης: Κάθετος αναδευτήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Trioliet Silobuster R / Kamm
8
Trioliet Silobuster R / Kamm
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5114319 5114319
  49828 Neuenhaus, Γερμανία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
831,93 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trioliet Triotrac 2000 VL
10
Trioliet Triotrac 2000 VL
Αναμικτήρες τροφής, 4990567 4990567
  7122 KB Aalten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 13033 h, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Σύστημα ζύγισης, Ταινιομεταφορέας, Χωρητικότητα δοχείου: 20.00 m³, Τύπος: Αυτοκινούμενοι αναμικτήρες τροφής, ...
44.500 €
εξ. 21,5% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Gigant 700  Trioliet
19
Trioliet Gigant 700 Trioliet
Αναμικτήρες τροφής, 4929612 4929612
  48249 Dülmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Κόπτης Ενσίρωσης (η περιστροφικού τύπου), Βάση, Χωρητικότητα δοχείου: 7.00 m³, Τύπος: Οχήματα ανάμιξης τροφών - αυτόνομη πλήρωση, ...
11.990 €
logo
Δείτε αγγελία
Trioliet Solomix 2 2400 VLH-T
7
Trioliet Solomix 2 2400 VLH-T
Αναμικτήρες τροφής, 4681433 4681433
  54568 Gerolstein - Roth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Σύστημα ζύγισης, Βάση, Ταινιομεταφορέας, Μειωτήρας στροφών, Χωρητικότητα δοχείου: 24.00 m³, Τύπος: Οχήματα ανάμιξης τροφών - εξωτερική πλήρωση, ...
11.344,54 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Multifeed
11
Trioliet Multifeed
Αυτόματες ταϊστρες, 4584370 4584370
  25524 Itzehoe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
1.008,40 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet MASTERBUSTER
4
Trioliet MASTERBUSTER
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 5100000 5100000
  5314 LK Bruchem (Gelderland), Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Trioliet Kuilsnijder
5
Trioliet Kuilsnijder
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5062225 5062225
  1648 HG De Goorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Χωρητικότητα δοχείου: 2.25 m³, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
3.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Triotrac 2-1700
10
Trioliet Triotrac 2-1700
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 5061250 5061250
  21493 Elmenhorst-Lanken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
12.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trioliet TU 195
Βίντεο
4
Trioliet TU 195
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4980141 4980141
  9051 JC Stiens, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Προστατευτικό μαχαιριών, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
1.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet 1,40 MTR.
7
Trioliet 1,40 MTR.
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4999725 4999725
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.650,42 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trioliet Silobuster R Schild
5
Trioliet Silobuster R Schild
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 5007736 5007736
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
1.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Multifeed
9
Trioliet Multifeed
Οχήματα διανομής τροφής, 4552017 4552017
  34508 Willingen - Usseln, Γερμανία
Αμφίπλευρη εξαγωγή τροφής, Υδραυλικό σύστημα, Βάση, Ημερομηνία εγγραφής: 02.01.2014, Χωρητικότητα δοχείου: 3.10 m³, Τύπος: ρυμουλκούμενα
5.882,35 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet TU 170
14
Trioliet TU 170
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 2879144 2879144
  3405 AM Benschop, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Trioliet ZK 195 SERIE 07 BL-VERTEILER
2
Trioliet ZK 195 SERIE 07 BL-VERTEILER
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 797097 797097
  26203 Wardenburg OT Littel, Γερμανία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
1.150 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trioliet TU 170
9
Trioliet TU 170
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5043667 5043667
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
7.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trioliet TU 145
9
Trioliet TU 145
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5037539 5037539
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
7.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trioliet GEBR. UKW 3500
12
Trioliet GEBR. UKW 3500
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4803162 4803162
  87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
3.277 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet tu170
3
Trioliet tu170
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 3531997 3531997
  2481 KX Woubrugge, Ολλανδία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
4.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet UKB
6
Trioliet UKB
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4933352 4933352
  59505 Bad Sassendorf, Γερμανία
Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 51 - 75 από 314