Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Trioliet

Αγοράστε μεταχειρισμένα Trioliet στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Κορυφαία προσφορά
Trioliet SILOBUSTER
10
Trioliet SILOBUSTER
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5013606 5013606
  96142 Hollfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
Δημοπρασία
auction
Δείτε αγγελία
Trioliet Masterkamm
8
Trioliet Masterkamm
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4922924 4922924
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
1.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Silobuster
9
Trioliet Silobuster
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4922922 4922922
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
1.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Trioliet UKW 3500
5
Trioliet UKW 3500
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 5005143 5005143
  93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
Δημοπρασία
auction
Δείτε αγγελία
Trioliet Multifeed
9
Trioliet Multifeed
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4987854 4987854
  26899 Rhede / Brual, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
1.150 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Multifeed
10
Trioliet Multifeed
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4987853 4987853
  26899 Rhede / Brual, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
2.400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet TU-170
4
Trioliet TU-170
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4980421 4980421
  7722 MG Dalfsen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
2.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet 2-2400
9
Trioliet 2-2400
Αυτόματες ταϊστρες, 4821701 4821701
  9628 TT Siddeburen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009
87.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet GIGANT 700
7
Trioliet GIGANT 700
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4781735 4781735
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
8.943,09 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trioliet Turbobuster 180 XL
4
Trioliet Turbobuster 180 XL
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4871259 4871259
  8281 PB Genemuiden, Ολλανδία
Χωρητικότητα δοχείου: 3.40 m³, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
5.500 €
Δείτε αγγελία
Trioliet Multifeed
6
Trioliet Multifeed
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4868496 4868496
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011
2.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet TU 195
6
Trioliet TU 195
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4836121 4836121
  26215 Wiefelstede-Spohle, Γερμανία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
2.420,17 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet TU 180 XL
3
Trioliet TU 180 XL
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4791792 4791792
  2964 LG Groot Ammers, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
4.850 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet TU 170
3
Trioliet TU 170
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4736982 4736982
  27624 Elmlohe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Χωρητικότητα δοχείου: 2.50 m³, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
1.355 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet TU 170 NEU ab Lager SOFORT VERFÜGBAR
5
Trioliet TU 170 NEU ab Lager SOFORT VERFÜGBAR
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4735036 4735036
  26203 Wardenburg OT Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Trioliet Masterbuster voerbak
4
Trioliet Masterbuster voerbak
Αυτόματες ταϊστρες, 4715217 4715217
  6343RH Klimmen, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Trioliet SILOBUSTER
14
Trioliet SILOBUSTER
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4691319 4691319
  96142 Hollfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
3.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Multifeed
11
Trioliet Multifeed
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4156116 4156116
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
3.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet ukw 5000 krabbak met snijbord
9
Trioliet ukw 5000 krabbak met snijbord
Αυτόματες ταϊστρες, 4686313 4686313
  5531 AH Bladel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Trioliet TU 170
12
Trioliet TU 170
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4486018 4486018
  9640 Kötschach, Αυστρία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
2.654,87 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet Multifeed
12
Trioliet Multifeed
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4454424 4454424
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
1.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet SILOKAMM RL
6
Trioliet SILOKAMM RL
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4603767 4603767
  26215 Wiefelstede-Spohle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
2.932,77 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trioliet TU 170
8
Trioliet TU 170
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος, 4570586 4570586
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
1.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trioliet TU 195
8
Trioliet TU 195
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4268267 4268267
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.650 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trioliet TU180XL Turbobuster
10
Trioliet TU180XL Turbobuster
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4358760 4358760
  4233 GA Ameide, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Χωρητικότητα δοχείου: 2.40 m³, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
6.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 351