Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Unia

Αγοράστε μεταχειρισμένα Unia στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Κορυφαία προσφορά
Unia Tytan 18
17
Unia Tytan 18
Κοπροδιανομείς, 5178440 5178440
  47802 Krefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 15.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Συνολικό βάρος: 18380 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
11.764,71 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Tiefenlockerer Kret 3 S mit Walze, NEU
Βίντεο
9
Unia Tiefenlockerer Kret 3 S mit Walze, NEU
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 2452908 2452908
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.65 m
8.250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Big-Bag-Hubmast für Düngerstreuer
9
Unia Big-Bag-Hubmast für Düngerstreuer
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, 2400077 2400077
  49847 Itterbeck, Γερμανία
2.750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unia Cross S 3 Drive
5
Unia Cross S 3 Drive
Καλλιεργητής, 3129254 3129254
  01768 Glashütte/Luchau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πτερυγωτό δίχαλο, Προστασία από πέτρες, Ημερομηνία εγγραφής: 02.05.2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, ...
9.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unia ARES TL 3.0 Drive
9
Unia ARES TL 3.0 Drive
Κοντές δισκοσβάρνες, 1728632 1728632
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τροχός βάθους, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 485 mm, Βοηθητικό: Λοιπά
9.990 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unia Apollo 8
7
Unia Apollo 8
Κοπροδιανομείς, 5094928 5094928
  27245 Bahrenborstel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 8.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 6.50 t, Συνολικό βάρος: 10 kg, Σασί: Δίκυκλa, ...
9.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unia MXL 1600
5
Unia MXL 1600
Λιπασματοδιανομείς, 4869073 4869073
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1600.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
5.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unia MX 850
5
Unia MX 850
Λιπασματοδιανομείς, 4866068 4866068
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 850.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
3.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unia ARES TXL Roller Up (am Lager)
10
Unia ARES TXL Roller Up (am Lager)
Κοντές δισκοσβάρνες, 4687871 4687871
  25764 Wesselburener Deichhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
7.990 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unia Spajder
4
Unia Spajder
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5090636 5090636
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Αριθμός ρότορων: 4, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
7.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unia Ares Flex
4
Unia Ares Flex
Κοντές δισκοσβάρνες, 4933962 4933962
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
3.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unia Ares TXL 4,5 m
4
Unia Ares TXL 4,5 m
Κοντές δισκοσβάρνες, 4933935 4933935
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
7.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unia Polonez 550/3 Premium
-22%
5
Unia Polonez 550/3 Premium
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4973984 4973984
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 550.00 l, ...
9.800 €
12.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unia FORMA 2
3
Unia FORMA 2
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4973981 4973981
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Αυλακωτήρας, Σώμα αυλακωτήρα, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Μηχανική τσάπα
3.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unia ROOK S 6
-16%
5
Unia ROOK S 6
Άροτρα, 4973978 4973978
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Τροχός βάθους, Προστασία από πέτρες, Ελάσματα τοποθέτησης, Δισκομάχαιρο, Ημερομηνία εγγραφής: 26.10.2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 6, ...
28.000 €
33.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unia Ares TXL 560
-24%
3
Unia Ares TXL 560
Κοντές δισκοσβάρνες, 4974444 4974444
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
6.500 €
8.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unia IBIS XXLS 4+1
13
Unia IBIS XXLS 4+1
Άροτρα, 4582487 4582487
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Προστασία από πέτρες, Ελάσματα τοποθέτησης, Δισκομάχαιρο, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Απόσταση σώματος: 90 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, πλάτος αυλακιού: 50 cm, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Stalldungstreuer, Miststreuer, Apollo 24, NEU
Βίντεο
20
Unia Stalldungstreuer, Miststreuer, Apollo 24, NEU
Κοπροδιανομείς, 1452621 1452621
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 18.00 t, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικά διάστρωσης: Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 23.1-R26
47.100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Stalldungstreuer, Miststreuer, Apollo 10, NEU
Βίντεο
17
Unia Stalldungstreuer, Miststreuer, Apollo 10, NEU
Κοπροδιανομείς, 1452493 1452493
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 10.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Σασί: Δίκυκλa, Υλικά διάστρωσης: Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 18.4-38
23.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Großflächenstreuer RCW 5500, NEU
16
Unia Großflächenstreuer RCW 5500, NEU
Λιπασματοδιανομείς, 1115538 1115538
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Τροχός βάθους, Φωτισμός, Σετ καλίμπρας, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 5500.00 l, ...
20.100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Großflächenstreuer RCW 5500 P, NEU
Βίντεο
9
Unia Großflächenstreuer RCW 5500 P, NEU
Λιπασματοδιανομείς, 1194036 1194036
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Τροχός βάθους, Φωτισμός, Σετ καλίμπρας, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 5500.00 l, ...
24.100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Großflächenstreuer RCW 8200, NEU
9
Unia Großflächenstreuer RCW 8200, NEU
Λιπασματοδιανομείς, 1194025 1194025
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Τροχός βάθους, Φωτισμός, Σετ καλίμπρας, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 8200.00 l, ...
22.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Großflächenstreuer RCW 10000, NEU
-7%
20
Unia Großflächenstreuer RCW 10000, NEU
Λιπασματοδιανομείς, 1193918 1193918
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Τροχός βάθους, Φωτισμός, Σετ καλίμπρας, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, ...
23.900 €
25.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Stalldungstreuer, Miststreuer, Apollo 11, NEU
Βίντεο
9
Unia Stalldungstreuer, Miststreuer, Apollo 11, NEU
Κοπροδιανομείς, 1149375 1149375
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 9.00 t, Σασί: Δίκυκλa, Υλικά διάστρωσης: Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 23,1-R26
24.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Stalldungstreuer, Miststreuer, Apollo 8, NEU
Βίντεο
13
Unia Stalldungstreuer, Miststreuer, Apollo 8, NEU
Κοπροδιανομείς, 1149371 1149371
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 7.50 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 6.50 t, Σασί: Δίκυκλa, Υλικά διάστρωσης: Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 18,4-34
20.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 162