Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Väderstad

Αγοράστε μεταχειρισμένα Väderstad στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Väderstad V55 Seeding Discs
3
Väderstad V55 Seeding Discs
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4905733 4905733
  LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Väderstad 400m For Parts
5
Väderstad 400m For Parts
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4905732 4905732
  LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Väderstad Hopper Loading Auger
8
Väderstad Hopper Loading Auger
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4905731 4905731
  LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Väderstad Rapid RDA 800 Combi
20
Väderstad Rapid RDA 800 Combi
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4878223 4878223
  17089 Burow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, ...
48.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Väderstad Carrier 650 Strohstriegel
20
Väderstad Carrier 650 Strohstriegel
Κοντές δισκοσβάρνες, 4925336 4925336
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 04.04.2006, Πλάτος εργασίας: 6.50 m, Διάμετρος δίσκου: 460 mm, ...
8.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Väderstad Spirit ST 900
6
Väderstad Spirit ST 900
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4909302 4909302
  6500 Baja, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3900.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή, ...
36.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Rapid RDA 600 S
17
Väderstad Rapid RDA 600 S
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4849803 4849803
  06712 Salsitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, ...
22.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Carrier 625 XL
6
Väderstad Carrier 625 XL
Κοντές δισκοσβάρνες, 4921141 4921141
  32694 Dörentrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.2019, Πλάτος εργασίας: 6.25 m, Διάμετρος δίσκου: 61 mm, Βοηθητικό: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Väderstad Spirit 400 S
6
Väderstad Spirit 400 S
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4920735 4920735
  73-155 Węgorzyno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3900.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, ...
42.972,54 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad TD TopDown 300 Single SteelRunner
10
Väderstad TD TopDown 300 Single SteelRunner
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4922242 4922242
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
33.700 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Spirit 600 S / erst 600 ha
20
Väderstad Spirit 600 S / erst 600 ha
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4764321 4764321
  19348 Quitzow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, ISOBUS, ...
69.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad OPUS OS 600
11
Väderstad OPUS OS 600
Καλλιεργητής, 4794356 4794356
  40882 Ratingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Δίχαλα με ελατήρια, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σωλήνων: 4, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm, ...
39.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Cultus CS 420
8
Väderstad Cultus CS 420
Καλλιεργητής, 4750698 4750698
  18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, Τύπος: Μεγάλη σβάρνα με δίχαλα με ελατήρια, Βοηθητικό: Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
11.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Väderstad Carrier CR 650 CrossCutter X-Disc
7
Väderstad Carrier CR 650 CrossCutter X-Disc
Κοντές δισκοσβάρνες, 4622465 4622465
  23972 Groß Stieten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 6.50 m, Διάμετρος δίσκου: 450 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
32.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad CARRIER 650
6
Väderstad CARRIER 650
Κοντές δισκοσβάρνες, 4596901 4596901
  74-200 Pyrzyce, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2002, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 450 mm, Βοηθητικό: Λοιπά
16.724,45 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Carrier CRXL 425
7
Väderstad Carrier CRXL 425
Δισκοσβάρνες, 4588733 4588733
  Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.25 m, Διάμετρος δίσκου: 610 mm, Τύπος: Οποιασδήποτε μορφής, Τύπος δίσκου: Κοίλο
39.023,71 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Spirit 400S
7
Väderstad Spirit 400S
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4127830 4127830
  11-700 Mrągowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3740.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, Μέτρηση σπόρων: Πνευματικό
52.960,75 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Carrier CR 650
6
Väderstad Carrier CR 650
Κοντές δισκοσβάρνες, 4403903 4403903
  08393 Meerane, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 6.50 m, Διάμετρος δίσκου: 470 mm, Βοηθητικό: Λοιπά
41.810 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Rapid 600
11
Väderstad Rapid 600
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4272329 4272329
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, ...
14.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Rexius RS 820
3
Väderstad Rexius RS 820
Κύλινδροι, 2654188 2654188
  9631 Allerborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 8.20 m, Διάμετρος: 565 mm, Βάρος: 5400 kg, Τύπος: Ρολό Κέιμπριτζ
26.900 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Rapid RD 400 S Super XL
17
Väderstad Rapid RD 400 S Super XL
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4890646 4890646
  06712 Salsitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Ακριβής χρόνοι, ...
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Tempo TPR 6
Βίντεο
8
Väderstad Tempo TPR 6
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4376588 4376588
  31552 Rodenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ηλεκτρονική επιτήρηση, Έλεγχος ίχνους, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, GPS, ISOBUS, ...
40.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Väderstad RAPID A 800 C
Βίντεο
14
Väderstad RAPID A 800 C
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4005646 4005646
  74-200 Pyrzyce, Πολωνία
Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, ...
22.996,12 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Carrier X 625
4
Väderstad Carrier X 625
Δισκοσβάρνες, 4845588 4845588
  98634 Wasungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 6.25 m, Διάμετρος δίσκου: 450 mm, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
28.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Spirit ST 600 S
7
Väderstad Spirit ST 600 S
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3216248 3216248
  74-200 Pyrzyce, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ακριβής χρόνοι, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, ...
67.130,08 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 245