Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Valtra

Αγοράστε μεταχειρισμένα Valtra στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Valtra Valtra N174 Direct
4
ΝΈΑ Valtra Valtra N174 Direct
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4361368
  TA13RQ Taunton, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 4, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Valtra A95
Τρακτέρ, 4361026
  KA6 5JW Ayr, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 8154 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
19.298 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra MA000374 - New 2017  N154EV 4WD Tractor
3
ΝΈΑ Valtra MA000374 - New 2017 N154EV 4WD Tractor
Τρακτέρ, 4360649
  NG322LX Holbeach & Barnack, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
82.890 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra T2013971 - 2014  N163D 4WD Tractor
5
ΝΈΑ Valtra T2013971 - 2014 N163D 4WD Tractor
Τρακτέρ, 4360648
  NG322LX Holbeach & Barnack, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
56.207 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra S293
7
ΝΈΑ Valtra S293
Τρακτέρ, 4360198
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 4601 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Valtra T 213V FL
5
ΝΈΑ Valtra T 213V FL
Τρακτέρ, 4359560
  07546 Gera, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 1340 h, Ανίχνευση φορτίου, Ελαστικά μπροστά: 600/65 R28 Continental SST, Ελαστικά πίσω: 650/65 R42 Continental SST
69.748 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra T 234 Direct
9
ΝΈΑ Valtra T 234 Direct
Τρακτέρ, 4358891
  27336 Rethem, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 184 kW, Ώρες λειτουργίας: 450 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
126.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra N124 Hi Tech Tractor For Sale
7
ΝΈΑ Valtra N124 Hi Tech Tractor For Sale
Τρακτέρ, 4358785
  LN8 3RH Lincolnshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 875 h
64.155 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Μηχάνημα
της ημέρας
Valtra T174eA
6
ΝΈΑ Valtra T174eA
Τρακτέρ, 4358778
  7152 Pamhagen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 740 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
84.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra A 73 COMPACT
10
ΝΈΑ Valtra A 73 COMPACT
Τρακτέρ, 4357684
  39240 Calbe / Saale, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 676 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 38 km/h
42.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra Valtra N174
3
Valtra Valtra N174
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4357066
  TA13RQ Taunton, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 7, Υδραυλικό επάνω ψαλίδι
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Valtra t 202
8
Valtra t 202
Τρακτέρ, 4356904
  29439 Lüchow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 5900 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
54.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra N 154 D
10
Valtra N 154 D
Τρακτέρ, 4356606
  34613 Schwalmstadt - Ziege, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 131 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Ανίχνευση φορτίου, Βαλβίδες εξαερισμού da: 4, 540/1000, Ελαστικά μπροστά: 540/65R28, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Valtra N174D Tractor - £83,000 +vat
4
Valtra N174D Tractor - £83,000 +vat
Τρακτέρ, 4356539
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
94.245 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Valtra T 174 ED DIRECT
10
Valtra T 174 ED DIRECT
Τρακτέρ, 4356518
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 21 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
Δημοπρασία
auction
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Valtra
6
Valtra
Τρακτέρ, 4351942
  50-343 Wrocław, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 113 kW, Ώρες λειτουργίας: 5905 h
41.623 €

ενοικίαση από 9,51 €
ανά ώρα
Δείτε αγγελία
Valtra N103.4 H5
5
Valtra N103.4 H5
Τρακτέρ, 4351887
  Nachfrage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 2500 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 43 km/h, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ...
47.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra N 123 Versu
8
Valtra N 123 Versu
Τρακτέρ, 4351198
  84307 Eggenfelden , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 102 kW, Ώρες λειτουργίας: 665 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
59.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra T214 DIRECT
3
Valtra T214 DIRECT
Τρακτέρ, 4350949
  Nachfrage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 162 kW, Ώρες λειτουργίας: 900 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, ...
94.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra T214 active
7
Valtra T214 active
Τρακτέρ, 4350520
  42260 CREMEAUX, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 2450 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει, Ελαστικά μπροστά: 540/65R30 / 540/65R30, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Valtra 6550
10
Valtra 6550
Τρακτέρ, 4350299
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 7429 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Ελαστικά μπροστά: 16,9R28, ...
12.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra N163 VERSU
7
Valtra N163 VERSU
Τρακτέρ, 4349470
  33610 CESTAS , Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 2179 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
56.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra T140
7
Valtra T140
Τρακτέρ, 4349463
  Nachfrage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 6700 h, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
29.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra N92
5
Valtra N92
Τρακτέρ, 4349430
  88370 BELLEFONTAINE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 3600 h, Τετρακίνητο, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
36.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra T 144 VERSU
3
Valtra T 144 VERSU
Τρακτέρ, 4349426
  33610 CESTAS , Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 1500 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
69.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 772