Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Valtra

Αγοράστε μεταχειρισμένα Valtra στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Valtra N134D
6
ΝΈΑ Valtra N134D
Τρακτέρ, 4456204
  26100 Romans-sur-Isère, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 750 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Βηματική ταχύτητα, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, ...
85.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Valtra T 174 E
6
ΝΈΑ Valtra T 174 E
Τρακτέρ, 4456198
  76270 CALLENGEVILLE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 2550 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 540/65R30 / 540/65R30, ...
59.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Valtra T160
4
ΝΈΑ Valtra T160
Τρακτέρ, 4455716
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 5793 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, ...
37.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra T144D + FH+FZW 50 km/h VF
7
ΝΈΑ Valtra T144D + FH+FZW 50 km/h VF
Τρακτέρ, 4454053
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 1100 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, 540/540E/1000, ...
94.167 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Valtra T151e h
7
ΝΈΑ Valtra T151e h
Τρακτέρ, 4454042
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 117 kW, Ώρες λειτουργίας: 6605 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: / 540/65R30, Ελαστικά πίσω: 650/65R42 / 650/65R42
47.460 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Valtra 8150
5
ΝΈΑ Valtra 8150
Τρακτέρ, 4453979
  03460 VILLENEUVE SUR ALLIER, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 98 kW, Ώρες λειτουργίας: 6400 h, Τετρακίνητο, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 480/65R28 / 480/65R28, Ελαστικά πίσω: 600/65/R38 / 600/65/R38
15.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Valtra N123 HiTech 5
9
ΝΈΑ Valtra N123 HiTech 5
Τρακτέρ, 4453569
  6042 KZ Roermond, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 1400 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Valtra 6400 Mezzo
12
ΝΈΑ Valtra 6400 Mezzo
Τρακτέρ, 4453561
  6042 KZ Roermond, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 7900 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Valtra 900
9
ΝΈΑ Valtra 900
Τρακτέρ, 4453306
  8734 HE Oosterend, Ολλανδία
Τετρακίνητο, Καμπίνα
14.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra N134 H5 + FH+FZW 50 km/h Neu
13
ΝΈΑ Valtra N134 H5 + FH+FZW 50 km/h Neu
Τρακτέρ, 4452962
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Valtra T214D, RüFa 50 km/h VF
8
ΝΈΑ Valtra T214D, RüFa 50 km/h VF
Τρακτέρ, 4452943
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 158 kW, Ώρες λειτουργίας: 650 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Valtra A124 Weissmetallic Neu
14
ΝΈΑ Valtra A124 Weissmetallic Neu
Τρακτέρ, 4452935
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 89 kW, Ώρες λειτουργίας: 30 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Valtra N174 Direct + FH+FZW VF
10
ΝΈΑ Valtra N174 Direct + FH+FZW VF
Τρακτέρ, 4452919
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 136 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Valtra T144D + FH+FZW 50 km/h VF
8
ΝΈΑ Valtra T144D + FH+FZW 50 km/h VF
Τρακτέρ, 4452872
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 1100 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, AdBlue, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, ...
94.166,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Valtra T170
9
ΝΈΑ Valtra T170
Τρακτέρ, 4452698
  72214 Türi, Εσθονία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 127 kW, Ώρες λειτουργίας: 13363 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, 540/1000, Ελαστικά μπροστά: 480/70R28, ...
27.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra T190
7
Valtra T190
Τρακτέρ, 4452295
  52310 BOLOGNE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 4900 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 43 km/h, ...
22.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Valtra 6550
10
Valtra 6550
Τρακτέρ, 4451751
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 7429 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Ελαστικά μπροστά: 16,9R28, ...
12.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra T7010069 - 2017  T154V 4WD Tractor
4
Valtra T7010069 - 2017 T154V 4WD Tractor
Τρακτέρ, 4451600
  NG322LX Holbeach & Barnack, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
80.144,49 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra 6350
7
Valtra 6350
Τρακτέρ, 4450761
  68600 VOLGELSHEIM, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 380/85R24 / 380/85R24, ...
15.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Valtra 8950 - 4
18
Valtra 8950 - 4
Δασικά τρακτέρ, 4449900
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 4750 h, Σύστημα κλιματισμού, αρπαγή δασικών
59.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra S233
7
Valtra S233
Τρακτέρ, 4447922
  62850 LICQUES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 199 kW, Ώρες λειτουργίας: 5808 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, ...
51.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Valtra S374
6
Valtra S374
Τρακτέρ, 4447921
  88800 MANDRES SUR VAIR, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 275 kW, Ώρες λειτουργίας: 2900 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 42 km/h, ...
99.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Valtra N163
7
Valtra N163
Τρακτέρ, 4447917
  56120 JOSSELIN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 120 kW, Ώρες λειτουργίας: 4096 h, Τετρακίνητο, Ελαστικά μπροστά: 340/85R28 / 340/85R28, Ελαστικά πίσω: 420/85R38 / 420/85R38
53.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Valtra N134
7
Valtra N134
Τρακτέρ, 4447913
  88800 MANDRES SUR VAIR, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 2400 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 43 km/h, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ...
58.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Valtra N114 Hitech5
3
Valtra N114 Hitech5
Τρακτέρ, 4447908
  33610 CESTAS , Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 950 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
63.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 725