Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Veenhuis

Αγοράστε μεταχειρισμένα Veenhuis στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Veenhuis Veenhuis Tridem Wechselfahrwerk mit Häcksel- und Güllefassaufbau
14
ΝΈΑ Veenhuis Veenhuis Tridem Wechselfahrwerk mit Häcksel- und Güllefassaufbau
Βαγόνι ζωοτροφών, 4807953 4807953
  72505 Krauchenwies, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 24R 20.5 Michelin
24.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis SW 400
18
ΝΈΑ Veenhuis SW 400
Βαγόνι ζωοτροφών, 4807613 4807613
  8105 AR Luttenberg, Ολλανδία
Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 650x55 R26.5
34.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis Siloverteiler SF265
4
ΝΈΑ Veenhuis Siloverteiler SF265
Βαγόνι ζωοτροφών, 4805892 4805892
  26670 Großsander, Γερμανία
1.588,24 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Veenhuis DUO
4
Veenhuis DUO
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4799395 4799395
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Τύπος: Διανομέας σιλό
1.470,59 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis
5
Veenhuis
Ανατρεπόμενο, 4797958 4797958
  7715 PL Punthorst, Ολλανδία
Ωφέλιμο φορτίο: 12.00 t
4.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis 14 / 2
4
Veenhuis 14 / 2
Βαγόνι ζωοτροφών, 4793313 4793313
  24625 Großharrie, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980
9.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis Srutų laistytuvui srutų įterpėjas, 8,4 m.
3
Veenhuis Srutų laistytuvui srutų įterpėjas, 8,4 m.
Βυτία κοπριάς, 4792864 4792864
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2007
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Veenhuis euroject 3000 7,60 mtr
3
Veenhuis euroject 3000 7,60 mtr
Βυτία κοπριάς, 4787674 4787674
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 0.76 m
16.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis mest scheider
8
Veenhuis mest scheider
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 4787392 4787392
  5342 PV Oss, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Veenhuis 16500
6
Veenhuis 16500
Βυτία κοπριάς, 4787355 4787355
  48691 Vreden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Πληρωτικό τούρμπο, Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.1998, Πλάτος εργασίας: 2.55 m, Χωρητικότητα δοχείου: 16500.00 l, ...
18.403,36 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis VSW 2040
6
Veenhuis VSW 2040
Βαγόνι ζωοτροφών, 4786801 4786801
  27628 Bramstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Veenhuis Ecoject 6.08
8
Veenhuis Ecoject 6.08
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, 4784479 4784479
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001
2.450 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis 14000
3
Veenhuis 14000
Βυτία κοπριάς, 4781374 4781374
  89281 Altenstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης
88.890 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis Combi 2000
8
Veenhuis Combi 2000
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4780337 4780337
  46499 Hamminkeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Υδραυλικά φρένα, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, ...
15.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis VMR 50
6
Veenhuis VMR 50
Βαγόνι ζωοτροφών, 4779243 4779243
  88356 Ostrach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Ανάρτηση, Ανάρτηση με ράβδο ζεύξης, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
17.650 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis 6800 Tandem
2
Veenhuis 6800 Tandem
Βυτία κοπριάς, 4776981 4776981
  2481 KX Woubrugge, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Χωρητικότητα δοχείου: 6800.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο λάσπης, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Συσκευή σύνδεσης: 4-σημείων, Κοτσαδόρος: Κάτω μέρος, ...
7.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis Profiline
6
Veenhuis Profiline
Βυτία κοπριάς, 4775215 4775215
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ημερομηνία εγγραφής: 03.07.2017, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία
86.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Veenhuis Euroject 3500
4
Veenhuis Euroject 3500
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής, 4761059 4761059
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
43.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Veenhuis
15
Veenhuis
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4756771 4756771
  32469 Petershagen / OT Messlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 19.08.2004, Συνολικό βάρος: 29500.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 24R20,5
30.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis JVZK 18000
4
Veenhuis JVZK 18000
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4755504 4755504
  7450 AB Holten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Veenhuis Euroject 250
7
Veenhuis Euroject 250
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 4755464 4755464
  7156 LC Beltrum, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Veenhuis Siloverteiler DUO
5
Veenhuis Siloverteiler DUO
Λοιπά, 4753827 4753827
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
1.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis Euroject 3500
9
Veenhuis Euroject 3500
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 4753400 4753400
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis JVBK 18m3
11
Veenhuis JVBK 18m3
Ανατρεπόμενο, 4749399 4749399
  1461GT Zuid Oost Beemster, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004
15.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis JVBC 17m3
11
Veenhuis JVBC 17m3
Ανατρεπόμενο, 4749398 4749398
  1461GT Zuid Oost Beemster, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003
14.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 134