Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Vicon

Αγοράστε μεταχειρισμένα Vicon στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Vicon LZ 451
6
ΝΈΑ Vicon LZ 451
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4724392 4724392
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ιχνηθέτης, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 4.50 m
2.490 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon Ander 784
2
ΝΈΑ Vicon Ander 784
Χορτοσυλλεκτική, 4724218 4724218
  2481 KX Woubrugge, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Μεγάλη χορτοσυλλεκτική
12.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon CM 210
6
ΝΈΑ Vicon CM 210
Θεριστικές, 4723999 4723999
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Πλάτος εργασίας: 2.10 m
1.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon Fanex 763
3
ΝΈΑ Vicon Fanex 763
Θεριστικές, 4723670 4723670
  25920 Risum-Lindholm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 6.90 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon H 268
5
ΝΈΑ Vicon H 268
Θεριστικές, 4723516 4723516
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
2.646,02 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon EXPERT 432 F
5
ΝΈΑ Vicon EXPERT 432 F
Θεριστικές, 4722941 4722941
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 3.05 m, Χορτοκοπτική με τύμπανο
6.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon Extra 432 H
7
ΝΈΑ Vicon Extra 432 H
Θεριστικές, 4722775 4722775
  86316 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 3.20 m
5.336,13 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon cmp3001F
4
ΝΈΑ Vicon cmp3001F
Θεριστικές, 4722672 4722672
  5171 TA Kaatsheuvel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χορτοκοπτική με τύμπανο, Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
3.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon 100
6
ΝΈΑ Vicon 100
Καλλιεργητής, 4722477 4722477
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1985, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
1.200 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon PORTE
6
ΝΈΑ Vicon PORTE
Δονούμενη σβάρνα, 4722457 4722457
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
280 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon 802 fertilizer spreader
ΝΈΑ Vicon 802 fertilizer spreader
Λιπασματοδιανομείς, 4721775 4721775
  SY15 6TQ Powys, Μεγ. Βρετανία
Διανομέας διπλού δίσκου
509,74 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon RV5216 supercut 14 knife variable chamber baler
ΝΈΑ Vicon RV5216 supercut 14 knife variable chamber baler
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4721774 4721774
  SY15 6TQ Powys, Μεγ. Βρετανία
Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας
20.956,05 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon 523 Tedder - 4 rotor
ΝΈΑ Vicon 523 Tedder - 4 rotor
Θεριστικές, 4721773 4721773
  SY15 6TQ Powys, Μεγ. Βρετανία
3.115,09 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon Penton strooier
5
ΝΈΑ Vicon Penton strooier
Λιπασματοδιανομείς, 4721755 4721755
  9987 SJ Zijldijk, Ολλανδία
950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon Extra 632 FT
2
Vicon Extra 632 FT
Θεριστικές, 4720348 4720348
  29588 Oetzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
4.201,68 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon Extra 632 T
3
Vicon Extra 632 T
Θεριστικές, 4720337 4720337
  29588 Oetzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Προετοιμαστής, Διάταξη ανύψωσης, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
3.991,60 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon LS 3504
10
Vicon LS 3504
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4720198 4720198
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
6.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon CM 269
6
Vicon CM 269
Θεριστικές, 4719300 4719300
  82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Διάταξη ανύψωσης, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Δακτυλοειδής χορτοκοπτική, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
3.277,31 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon CM 270 F
9
Vicon CM 270 F
Θεριστικές, 4719298 4719298
  82387 Antdorf, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Δακτυλοειδής χορτοκοπτική, Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
1.512,61 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon UL 3200
5
Vicon UL 3200
Θεριστικές, 4719053 4719053
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Λοιπά, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon Fanex Tastrad
2
Vicon Fanex Tastrad
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4718895 4718895
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
378,15 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Vicon Düngerstreuer 751
5
Vicon Düngerstreuer 751
Λιπασματοδιανομείς, 4718860 4718860
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Vicon 3001
6
ΝΈΑ Vicon 3001
Θεριστικές, 4718364 4718364
  6320 Solt, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2006, Φωτισμός, Ρύθμιση ύψος κοπής, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Μπροστά προσαρτώμενη χορτοκοπτική
5.022,36 €
Δείτε αγγελία
Vicon FMT 3201
3
Vicon FMT 3201
Θεριστικές, 4718226 4718226
  16259 Bad Freienwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Προετοιμαστής, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon Extra 690T BX
5
Vicon Extra 690T BX
Θεριστικές, 4718216 4718216
  16259 Bad Freienwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Προετοιμαστής, Πλατύς διανομέας, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική
21.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 792