Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Vogel & Noot

Αγοράστε μεταχειρισμένα Vogel & Noot στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Vogel & Noot FK 9
6
Vogel & Noot FK 9
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 4941126 4941126
  9640 Kötschach, Αυστρία
1.318,58 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot Master Cut TSL180
8
Vogel & Noot Master Cut TSL180
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4893232 4893232
  63699 Kefenrod, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: Μαχαίρια, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
2.800 €
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot Jet 1
8
Vogel & Noot Jet 1
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4825733 4825733
  8654 Fischbach, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
1.600 €
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot Spider 350
8
Vogel & Noot Spider 350
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 5027151 5027151
  8654 Fischbach, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 3.50 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
1.690 €
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot Mulcher MasterCUT TK / R140
6
Vogel & Noot Mulcher MasterCUT TK / R140
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4997117 4997117
  63691 Ranstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Βάρος: 219 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Λοιπά
2.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot TSA/P 220
6
Vogel & Noot TSA/P 220
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, 4971147 4971147
  8230 Hartberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013
1.991,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot TSA/P 300
4
Vogel & Noot TSA/P 300
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, 4991568 4991568
  8230 Hartberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009
2.646,02 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot Jet 3
11
Vogel & Noot Jet 3
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4904295 4904295
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Πλάτος εργασίας: 1.80 m
6.185,84 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot FG 3
10
Vogel & Noot FG 3
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4922254 4922254
  8654 Fischbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 6 kW, Πλάτος εργασίας: 1.30 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot Terramat L250
8
Vogel & Noot Terramat L250
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4809126 4809126
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
3.185,84 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot Bandrechen zu Jet 180 cm, 2-reihig
7
Vogel & Noot Bandrechen zu Jet 180 cm, 2-reihig
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4762390 4762390
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1990, Τύπος: Λοιπά
530,97 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot Terra Disc 600
5
Vogel & Noot Terra Disc 600
Μπεκ λυμμάτων, 4808481 4808481
  49597 Rieste, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
14.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot SA SG 180
8
Vogel & Noot SA SG 180
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 2291676 2291676
  37284 Waldkappel-Bischhausen, Γερμανία
Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Βάρος: 840 kg, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
6.050 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot HD 600
5
Vogel & Noot HD 600
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3303798 3303798
  6000 Kecskemét, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, ...
15.923 €
εξ. 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot XMS 950 vario 4 schaar
4
Vogel & Noot XMS 950 vario 4 schaar
Άροτρα, 4035285 4035285
  3255 Oude-Tonge, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Τροχός βάθους, Προστασία από πέτρες, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Ινίο αρότρου, Υνί διάταξης, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Απόσταση σώματος: 95 cm, Ύψος πλαισίου: 90 cm, ...
12.500 €
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot DB 450
10
Vogel & Noot DB 450
Περιστροφικές σβάρνες, 5076525 5076525
  54576 Hillesheim, Γερμανία
Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 4.50 m
9.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot KREISELEGGE TERRAMAT 3M PRIVATVK
4
Vogel & Noot KREISELEGGE TERRAMAT 3M PRIVATVK
Περιστροφικές σβάρνες, 4933311 4933311
  2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
8.000 €
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot TM 300/4
7
Vogel & Noot TM 300/4
Περιστροφικές σβάρνες, 4420883 4420883
  2130 Mistelbach, Αυστρία
Σύνδεσμος, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.070,80 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot Doppelpacker
4
Vogel & Noot Doppelpacker
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4673421 4673421
  24211 Preetz, Γερμανία
1.050,42 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot Eurocut 230 GE
4
Vogel & Noot Eurocut 230 GE
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4905194 4905194
  25358 Horst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
2.400 €
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot Terramat 250
6
Vogel & Noot Terramat 250
Περιστροφικές σβάρνες, 4967803 4967803
  4484 Kronstorf, Αυστρία
Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
3.750 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot C395575 A79
3
Vogel & Noot C395575 A79
Άροτρα, 4935046 4935046
  4515 MC IJzendijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Ινίο αρότρου, Απόσταση σώματος: 95 cm, Ύψος πλαισίου: 87 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, πλάτος αυλακιού: 40 cm, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
12.000 €
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot E35/330 EURO KOMBI
6
Vogel & Noot E35/330 EURO KOMBI
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4573464 4573464
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1981, Πλάτος εργασίας: 3.30 m
825 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot JET 3
5
Vogel & Noot JET 3
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4361922 4361922
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1989, Τύπος: Λοιπά
1.750 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot KR 403 mit Master Drill 300
11
Vogel & Noot KR 403 mit Master Drill 300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4342658 4342658
  54636 Rittersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, Μέτρηση σπόρων: Πνευματικό
10.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 218