Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Volvo

Αγοράστε μεταχειρισμένα Volvo στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Volvo A35D
4
Volvo A35D
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4897765 4897765
  63370 Lempdes, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Volvo A30G
20
Volvo A30G
Ανατρεπόμενο όχημα, 4883114 4883114
  LE17 5QS Bruntingthorpe, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
219.809,85 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo FM7
15
Volvo FM7
Λοιπά, 4792955 4792955
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2000
11.000 €
Δείτε αγγελία
Volvo EC 240 LC Kettenbagger NLC Bj. 2000  125 KW
19
Volvo EC 240 LC Kettenbagger NLC Bj. 2000 125 KW
Εκσκαφείς, 4801444 4801444
  27432 Bremervörde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 11359 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 23500.00 t, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
17.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo L25HS
11
Volvo L25HS
Εργαλεία φορτωτή, 4777778 4777778
  5813 EB IJsselsteyn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Volvo FH GLOBETROTTER XL 500 EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2011 - BX11 BBO
12
Volvo FH GLOBETROTTER XL 500 EURO 5, 6 X 2 TRACTOR UNIT - 2011 - BX11 BBO
Λοιπά, 4768025 4768025
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011
13.470,40 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo BM L30 Loading Shovel
12
Volvo BM L30 Loading Shovel
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4735635 4735635
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
14.090,38 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo L120E Loading Shovel
12
Volvo L120E Loading Shovel
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4735634 4735634
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
27.617,14 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo L120E Loading Shovel
13
Volvo L120E Loading Shovel
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4721396 4721396
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
41.143,90 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo FM 6 X 2 FLATBED/CRANE DRAWBAR OUTFIT - 2007 - CL56 CSL
12
Volvo FM 6 X 2 FLATBED/CRANE DRAWBAR OUTFIT - 2007 - CL56 CSL
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4676825 4676825
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007
24.742,70 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo FM9 300
5
Volvo FM9 300
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4646513 4646513
  2040 -078 RIO MAIOR, Πορτογαλία
Έτος κατασκευής: 2004
16.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo A25G
20
Volvo A25G
Ανατρεπόμενο όχημα, 4864363 4864363
  LE17 5QS Bruntingthorpe, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
174.157,04 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo A30G
20
Volvo A30G
Ανατρεπόμενο όχημα, 4864359 4864359
  LE17 5QS Bruntingthorpe, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
202.337,79 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo A25G
20
Volvo A25G
Ανατρεπόμενο όχημα, 4864358 4864358
  LE17 5QS Bruntingthorpe, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
174.157,04 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo A30G
6
Volvo A30G
Ανατρεπόμενο όχημα, 4864357 4864357
  LE17 5QS Bruntingthorpe, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015
191.065,49 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo A30G
20
Volvo A30G
Ανατρεπόμενο όχημα, 4864355 4864355
  LE17 5QS Bruntingthorpe, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
219.809,85 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo FH 500
7
Volvo FH 500
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4867740 4867740
  62-105 Łekno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012
26.538,90 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo P4820D
4
Volvo P4820D
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4864398 4864398
  LE17 5QS Bruntingthorpe, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
156.684,97 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo A40G
20
Volvo A40G
Ανατρεπόμενο όχημα, 4864396 4864396
  LE17 5QS Bruntingthorpe, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
246.863,37 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo A40G
20
Volvo A40G
Ανατρεπόμενο όχημα, 4864392 4864392
  LE17 5QS Bruntingthorpe, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015
191.065,49 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo A40G
20
Volvo A40G
Ανατρεπόμενο όχημα, 4864386 4864386
  LE17 5QS Bruntingthorpe, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
174.720,65 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo A40G
20
Volvo A40G
Ανατρεπόμενο όχημα, 4864385 4864385
  LE17 5QS Bruntingthorpe, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
174.720,65 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo A30G
20
Volvo A30G
Ανατρεπόμενο όχημα, 4864391 4864391
  LE17 5QS Bruntingthorpe, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
202.337,79 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo A40G
20
Volvo A40G
Ανατρεπόμενο όχημα, 4864389 4864389
  LE17 5QS Bruntingthorpe, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
174.720,65 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo A40G
20
Volvo A40G
Ανατρεπόμενο όχημα, 4864388 4864388
  LE17 5QS Bruntingthorpe, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
174.720,65 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 425