Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Volvo

Αγοράστε μεταχειρισμένα Volvo στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Volvo ECR 25 D
7
Volvo ECR 25 D
Εκσκαφείς, 4937287 4937287
  48317 Drensteinfurt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 289 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2018, Συνολικό βάρος: 2470 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
26.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo A30D
8
Volvo A30D
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4928867 4928867
  307185 Gătaia, Ρουμανία
Έτος κατασκευής: 2006
71.000 €
εξ. 24% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo EC27C
8
Volvo EC27C
Εκσκαφείς, 4951226 4951226
  20-481 Lublin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ώρες λειτουργίας: 1716 h, Συνολικό βάρος: 2790 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
16.000 €
Δείτε αγγελία
Volvo FM 450 GLOBETROTTER
14
ΝΈΑ Volvo FM 450 GLOBETROTTER
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 5017058 5017058
  Μεγ. Βρετανία
28.886 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo BL71B
19
Volvo BL71B
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4915587 4915587
  44489 Kaunas, Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2012
47.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo FM7
15
Volvo FM7
Λοιπά, 4903888 4903888
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2000
9.999 €
Δείτε αγγελία
Volvo L45F-TP 4175h BSS 9700kg 3.Kreis SW Klima
20
Volvo L45F-TP 4175h BSS 9700kg 3.Kreis SW Klima
Τροχοφόροι φορτωτές, 5010034 5010034
  87490 Haldenwang, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 4175 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 2.25 m, ...
37.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo G946
7
Volvo G946
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4977986 4977986
  44489 Kaunas, Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2008
65.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo FH 460 Euro 6
10
Volvo FH 460 Euro 6
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4867757 4867757
  62-105 Łekno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014
41.872 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo FH 500
7
Volvo FH 500
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4867740 4867740
  62-105 Łekno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012
26.751 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo BM L30 Loading Shovel
12
Volvo BM L30 Loading Shovel
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4735635 4735635
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
14.589 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo L120E Loading Shovel
12
Volvo L120E Loading Shovel
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4735634 4735634
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
28.594 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo L120E Loading Shovel
13
Volvo L120E Loading Shovel
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4721396 4721396
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
42.599 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo L25B Loading Shovel
8
Volvo L25B Loading Shovel
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4630906 4630906
  CO10 5JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
20.716 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo FM9 300
5
Volvo FM9 300
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, 4646513 4646513
  2040 -078 RIO MAIOR, Πορτογαλία
Έτος κατασκευής: 2004
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Volvo EC18E
11
Volvo EC18E
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4623283 4623283
  5813 EB IJsselsteyn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Volvo B10M
13
Volvo B10M
Οχήματα, 4485532 4485532
  2040 -078 RIO MAIOR, Πορτογαλία
Έτος κατασκευής: 1990
4.000 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo L30 B- Z/X
10
Volvo L30 B- Z/X
Τροχοφόροι φορτωτές, 4997186 4997186
  48317 Drensteinfurt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 7775 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.90 m, Ύψος κατασκευής: 2.71 m, ...
17.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo ECR 235DL
15
Volvo ECR 235DL
Εκσκαφείς, 4917895 4917895
  8483 Deutsch Goritz, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 7750 h, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Volvo EW 130 C / mobiele kraan / wielgraafmachine 1997
Βίντεο
20
Volvo EW 130 C / mobiele kraan / wielgraafmachine 1997
Εκσκαφείς, 4875844 4875844
  8316 GG Marknesse, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 67 kW, Ώρες λειτουργίας: 16298 h, Σταθεροποιητές, Τύπος: Τροχοφόρος εκσκαφέας
11.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo EC 55 B Pro
9
Volvo EC 55 B Pro
Εκσκαφείς, 4990751 4990751
  52249 Eschweiler-Weisweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 6048 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
18.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo ECR 88
11
Volvo ECR 88
Εκσκαφείς, 4979980 4979980
  8483 Deutsch Goritz, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 8250 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Volvo L180G / Waage / Klima
20
Volvo L180G / Waage / Klima
Τροχοφόροι φορτωτές, 4815218 4815218
  77694 Kehl - Neumühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 245 kW, Ώρες λειτουργίας: 9783 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 3.00 m, Χωρητικότητα φτυαριού: 5.50 m³, ...
99.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo
5
Volvo
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4829953 4829953
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Volvo EC55C
12
Volvo EC55C
Εκσκαφείς, 4947161 4947161
  8430 Leitring/Wagna, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 1193 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
35.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 297