Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Weidemann

Αγοράστε μεταχειρισμένα Weidemann στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Weidemann 2070 LP Tele
4
ΝΈΑ Weidemann 2070 LP Tele
Τροχοφόροι φορτωτές, 5150543 5150543
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 4265 h, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ελαστικά: 425 er AS ( 60 % )
28.487,39 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 1260
5
ΝΈΑ Weidemann 1260
Φορτωτάκια, 5150433 5150433
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Κενό βάρους: 2.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Weidemann 1160 E
5
ΝΈΑ Weidemann 1160 E
Φορτωτάκια, 5150430 5150430
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Κενό βάρους: 2.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Ελαστικά: 10.7/75-15.3
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Weidemann 8080 CX 120
11
Weidemann 8080 CX 120
Τροχοφόροι φορτωτές, 5150376 5150376
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 90 kW, Ώρες λειτουργίας: 2240 h, Κεντρική λίπανση
23.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann 5080 T
8
Weidemann 5080 T
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5150352 5150352
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 86 kW, Ώρες λειτουργίας: 5845 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Κεντρική λίπανση, Καμπίνα, Αποσβεστήρας κραδασμών, Σπαστό διαφορικό, Εξωτερικό πλάτος: 2.12 m, Ύψος ανύψωσης: 5.09 m, ...
39.521,23 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann T4512
9
Weidemann T4512
Τροχοφόροι φορτωτές, 5150346 5150346
  06406 Bernburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 105 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος κατασκευής: 194.00 m, Ύψος ανύψωσης: 4.50 m, Ελαστικά: 10-16.5
40.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann Hoftrac 1260
6
Weidemann Hoftrac 1260
Τροχοφόροι φορτωτές, 5150345 5150345
  06406 Bernburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 8 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Εξωτερικό πλάτος: 1.14 m, Ύψος κατασκευής: 215.00 m, Ύψος ανύψωσης: 2.79 m, Ελαστικά: 27x8.5-15
29.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Weidemann 911 D/M
Φορτωτάκια, 5149228 5149228
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 1384 h
9.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann t4512
5
Weidemann t4512
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5149043 5149043
  84056 Rottenburg, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 80 h
37.731,09 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann Radlader 2070LP/Juli19
8
Weidemann Radlader 2070LP/Juli19
Τροχοφόροι φορτωτές, 5148853 5148853
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Καμπίνα, Ελαστικά: 15.0/55-17 AS ET +45
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann 2002 D/M
10
Weidemann 2002 D/M
Τροχοφόροι φορτωτές, 5148357 5148357
  56368 Katzenelnbogen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Τετρακίνηση
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Weidemann 1280
5
Weidemann 1280
Φορτωτάκια, 5148239 5148239
  49186 Bad Iburg - Sentrup, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 24 kW, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Εξωτερικό πλάτος: 1.45 m, Ύψος κατασκευής: 2.22 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ελαστικά: 31x15.5-15 AS ET 0
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Weidemann 2070CX50LP
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5148092 5148092
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 1250 h
32.907 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann T 4512
7
Weidemann T 4512
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5147473 5147473
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 30 h, Ελαστικά: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann 5080 T
7
Weidemann 5080 T
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5147471 5147471
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 90 kW, Ώρες λειτουργίας: 8 h, Ελαστικά: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann 2070 LPT
7
Weidemann 2070 LPT
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5147470 5147470
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Ελαστικά: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann
6
Weidemann
Τροχοφόροι φορτωτές, 5147270 5147270
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
17.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 1350 CX45
8
Weidemann 1350 CX45
Εκσκαφείς, 5147162 5147162
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Ώρες λειτουργίας: 1400 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
21.680 €
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann 1160 E
8
Weidemann 1160 E
Εκσκαφείς, 5147160 5147160
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Ώρες λειτουργίας: 45 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann T 5522
8
Weidemann T 5522
Περονοφόρο, 5147149 5147149
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1900, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 79 h, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Ελαστικά: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann 1350 CX 45
4
Weidemann 1350 CX 45
Φορτωτάκια, 5146720 5146720
  26349 Jaderberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Ώρες λειτουργίας: 1610 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 1.40 m, ...
26.500 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 1375
4
Weidemann 1375
Φορτωτάκια, 5146194 5146194
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 12000 h
13.750 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann T5522
4
Weidemann T5522
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5145644 5145644
  26272 ängelholm, Σουηδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Ύψος ανύψωσης: 5.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann mestklem 87 cm
2
Weidemann mestklem 87 cm
Εργαλεία φορτωτή, 5145452 5145452
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 0.87 m
985 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 4270CX 100T
6
Weidemann 4270CX 100T
Τροχοφόροι φορτωτές, 5145257 5145257
  24217 Schönberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 5250 h, Ελαστικά: 550/45-22.5
32.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 601