Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Welger

Αγοράστε μεταχειρισμένα Welger στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Welger 130 T
-20%
8
Welger 130 T
Ανατρεπόμενο, 4862582 4862582
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Στρεφόμενα πλαϊνά, Ημερομηνία εγγραφής: 10.10.1989, Όγκος φόρτωσης: 10.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 8000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
3.900 €
4.900 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger DK280RA
16
Welger DK280RA
Ανατρεπόμενο, 4815356 4815356
  31028 Gronau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, υδραυλική πόρτα καρότσας, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, ...
28.906,96 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger RP 200
8
Welger RP 200
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 4723140 4723140
  LL16 5TA Denbigh, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1993
2.854,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger FG15
8
Welger FG15
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4780383 4780383
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1995, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
5.420,05 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger Bindenadel Welger AP12
3
Welger Bindenadel Welger AP12
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 3968760 3968760
  66265 Heusweiler, Γερμανία
Πλήθος: 1, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 1101220815
99 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger
17
Welger
Ανατρεπόμενο, 3992608 3992608
  49429 Rechterfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 23.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, ...
12.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger RP 435
11
Welger RP 435
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4299026 4299026
  16559 Liebenwalde , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Εκτοξευτής δεματίων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, ...
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger Satz Führungsschiene zur Welger AP 50/51
4
Welger Satz Führungsschiene zur Welger AP 50/51
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 3871149 3871149
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Πλήθος: 1, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 1105.03.03.01
115 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger Kettennuss 0708.18.00.00
4
Welger Kettennuss 0708.18.00.00
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 3059069 3059069
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 0708.18.00.00
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Welger RUNDBALLENPRESSE RP 445 MASTER MC 17 aus Baujahr 2014, inklusive neuwertiger Weitwinkelgelenkwelle - BRANDSCHADEN!!!
-10%
20
Welger RUNDBALLENPRESSE RP 445 MASTER MC 17 aus Baujahr 2014, inklusive neuwertiger Weitwinkelgelenkwelle - BRANDSCHADEN!!!
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4824773 4824773
  19306 Neustadt - Glewe; Bundesland: Mecklenburg / Vorpommern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Εκτοξευτής δεματίων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Χορτοδετική πρέσα, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, ...
2.690 €
2.990 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger RP 200 Master Cut
13
Welger RP 200 Master Cut
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4743485 4743485
  54636 Rittersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, Ημερομηνία εγγραφής: 06.06.2019, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, ...
8.250 €
Δείτε αγγελία
Welger RP 235
6
Welger RP 235
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4793244 4793244
  47546 Kalkar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Εκτοξευτής δεματίων, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μετρητής τροχός pick-up, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Πλήθος δεματίων: 12600 τεμ., ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Welger Kegelrad zur Welger AP 41
4
Welger Kegelrad zur Welger AP 41
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 3871134 3871134
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Πλήθος: 1, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 1110.32.04.22
89 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger AP 53
20
Welger AP 53
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4930026 4930026
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Εκτοξευτής δεματίων, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Χορτοδετική πρέσα, Χορτοδετικό, Ημερομηνία εγγραφής: 30.05.1985, Πλάτος συλλέκτη: 1.60 m, Πλήθος δεματίων: 10000 τεμ., ...
3.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Welger 2 x DK 180
-11%
10
Welger 2 x DK 180
Ανατρεπόμενο, 4875164 4875164
  29473 Göhrde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Ημερομηνία εγγραφής: 03.09.2019, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 12000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
16.500 €
18.500 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger Welger DK 280 W
7
Welger Welger DK 280 W
Ανατρεπόμενο, 1766794 1766794
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2019, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
39.500 €
Δείτε αγγελία
Welger RP 535 Master
6
Welger RP 535 Master
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4821431 4821431
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Εκτοξευτής δεματίων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Μετρητής τροχός pick-up, ...
16.386,56 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger RP 445 MC 13
4
Welger RP 445 MC 13
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3638520 3638520
  16866 Vehlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 6323 h, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Μετρητής τροχός pick-up, Πλάτος συλλέκτη: 2.25 m, ...
26.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger RP 235
15
Welger RP 235
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4901298 4901298
  41844 Wegberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Πλήθος δεματίων: 23144 τεμ., Ελαστικά: 15.0/55-17, Διαστάσεις δεματίων: 1,23x1,25
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Welger Lely Tigo PR 50 D
4
Welger Lely Tigo PR 50 D
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4911018 4911018
  54516 Wittlich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, ISOBUS, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 800/45R22,5
60.924,37 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger RP 445
4
Welger RP 445
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4589879 4589879
  35096 Weimar-Niederwalgern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 13168 h, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, ...
23.529,41 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger DK 120-2 Typ 3Seitenkipper mit Zusätzliche Bordwände und Dreiecke für Planengestell
Βίντεο
16
Welger DK 120-2 Typ 3Seitenkipper mit Zusätzliche Bordwände und Dreiecke für Planengestell
Ανατρεπόμενο, 4805759 4805759
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 8000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Υλικό πλαϊνών: Ξύλο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Welger
5
Welger
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4857908 4857908
  74214 Westernhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
5.210,08 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger DK 280R   18-60B
9
Welger DK 280R 18-60B
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, 4720673 4720673
  24589 Ellerdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 385/65R22.5
19.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger RP 445 E-LINK
4
Welger RP 445 E-LINK
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4635110 4635110
  36304 Alsfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 2.25 m, Πλήθος δεματίων: 10600 τεμ., Ελαστικά: 500/55-20, Διαστάσεις δεματίων: 1,60
26.470,59 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 262