Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Welger

Αγοράστε μεταχειρισμένα Welger στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Welger 3 Seitenkipper, DK140, kein krone
6
Welger 3 Seitenkipper, DK140, kein krone
Λοιπά, 5129311 5129311
  27419 Hamersen, Γερμανία
3.750 €
Δείτε αγγελία
Welger RP 435
11
Welger RP 435
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4299026 4299026
  16559 Liebenwalde , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Εκτοξευτής δεματίων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, ...
12.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger Satz Führungsschiene zur Welger AP 50/51
4
Welger Satz Führungsschiene zur Welger AP 50/51
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 3871149 3871149
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Πλήθος: 1, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 1105.03.03.01
115 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Welger Kegelrad zur Welger AP 41
4
Welger Kegelrad zur Welger AP 41
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 3871134 3871134
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Πλήθος: 1, Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 1110.32.04.22
89 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Welger FK 130
12
Welger FK 130
Ανατρεπόμενο, 5152947 5152947
  52457 Aldenhoven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1974, Ωφέλιμο φορτίο: 5.98 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 8000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο δύο πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
1.750 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger D6060 FineCut
6
Welger D6060 FineCut
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5085898 5085898
  48249 Dülmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ανεμιστήρας καθαρισμού κομβοδέτη, Άξονας διεύθυνσης, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Κεντρική λίπανση, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Χορτοδετικό, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, ...
25.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Welger Press/Wickelkomb
12
Welger Press/Wickelkomb
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4991422 4991422
  54516 Wittlich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 2300 h, Εκτοξευτής δεματίων, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, ISOBUS, Πλάτος συλλέκτη: 2.40 m, Πλήθος δεματίων: 4200 τεμ., Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, ...
60.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger AP 53
20
Welger AP 53
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4930026 4930026
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Εκτοξευτής δεματίων, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Χορτοδετική πρέσα, Δέσιμο σπάγγου, Χορτοδετικό, Ημερομηνία εγγραφής: 30.05.1985, Πλάτος συλλέκτη: 1.60 m, Πλήθος δεματίων: 10000 τεμ., ...
3.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger AP630 Conventional Baler
8
Welger AP630 Conventional Baler
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5124243 5124243
  CO10 5JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
6.797 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger Lely Attis HR16 Ballenwickler Runballenwickler Wickelgerät
4
Welger Lely Attis HR16 Ballenwickler Runballenwickler Wickelgerät
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5129817 5129817
  31840 Hess. Oldendorf, Γερμανία
Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
7.200 €
Δείτε αγγελία
Welger RPC 245 Torna
9
Welger RPC 245 Torna
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4973385 4973385
  8850 Murau, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
34.513,27 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger RP 535 Master
6
Welger RP 535 Master
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4821431 4821431
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Εκτοξευτής δεματίων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Μετρητής τροχός pick-up, ...
16.386,56 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger Bindenadel Welger AP12
3
Welger Bindenadel Welger AP12
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 3968760 3968760
  66265 Heusweiler, Γερμανία
Πλήθος: 1, Αριθμός παρτίδας: 1101220815
99 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger RP 445
9
Welger RP 445
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5145391 5145391
  35096 Weimar-Niederwalgern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 13168 h, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, ...
23.529,41 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger RP200 Master Cut
16
Welger RP200 Master Cut
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5147146 5147146
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Εκτοξευτής δεματίων, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, ...
9.411,76 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger Lely Tigo PR 50 D
4
Welger Lely Tigo PR 50 D
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4911018 4911018
  54516 Wittlich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, ISOBUS, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 800/45R22,5
60.924,37 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger DK 100 - Dreiseitenkipper
12
Welger DK 100 - Dreiseitenkipper
Ανατρεπόμενο, 4987963 4987963
  26203 Wardenburg OT Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 7000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Υλικό πλαϊνών: Ξύλο, Ελαστικά: 12.5/80-18
3.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Welger DK 120-2 Typ 3Seitenkipper mit Zusätzliche Bordwände und Dreiecke für Planengestell
Βίντεο
16
Welger DK 120-2 Typ 3Seitenkipper mit Zusätzliche Bordwände und Dreiecke für Planengestell
Ανατρεπόμενο, 4805759 4805759
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 8000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Υλικό πλαϊνών: Ξύλο
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Welger AP 45
4
Welger AP 45
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 5091442 5091442
  32312 Luebbecke, Γερμανία
2.691,96 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Welger RP 445 E-LINK
4
Welger RP 445 E-LINK
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4635110 4635110
  36304 Alsfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 2.25 m, Πλήθος δεματίων: 11811 τεμ., Ελαστικά: 500/55-20, Διαστάσεις δεματίων: 1,60
26.470,59 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger Kettennuss 0708.18.00.00
4
Welger Kettennuss 0708.18.00.00
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 3059069 3059069
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Τύπος: Καινούργια εξαρτήματα, Αριθμός παρτίδας: 0708.18.00.00
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Welger RP 535 Master
5
Welger RP 535 Master
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5087027 5087027
  46459 Rees-Bienen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Κεφαλή, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Μετρητής τροχός pick-up, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Πλήθος δεματίων: 21000 τεμ., Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, ...
18.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger FK 130
20
Welger FK 130
Ανατρεπόμενο, 4972875 4972875
  48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Συνολικό βάρος: 8 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο δύο πλευρών, Ελαστικά: 9.00-20, Επιφάνεια φόρτωσης: 10
2.731,09 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger RP 235 Profi
17
Welger RP 235 Profi
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5018138 5018138
  56642 Kruft, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Εκτοξευτής δεματίων, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 2.25 m, Πλήθος δεματίων: 21234 τεμ., Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Welger Lely 445 Tornado
18
Welger Lely 445 Tornado
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5018135 5018135
  56642 Kruft, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 2.25 m, Πλήθος δεματίων: 5583 τεμ., Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
50.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 271