Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Yanmar

Αγοράστε μεταχειρισμένα Yanmar στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Yanmar SV 17 EX
12
Yanmar SV 17 EX
Εκσκαφείς, 4697099 4697099
  84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Ώρες λειτουργίας: 2940 h, Συνολικό βάρος: 1925 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
14.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar SV 100
13
Yanmar SV 100
Εκσκαφείς, 4622257 4622257
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 54 kW, Ώρες λειτουργίας: 6028 h, Συνολικό βάρος: 9300 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
22.299,26 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar YT 235H
5
Yanmar YT 235H
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4333672 4333672
  17089 Grischow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 35 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, ...
25.201,68 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar V80
15
Yanmar V80
Τροχοφόροι φορτωτές, 4895012 4895012
  6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Εξωτερικό πλάτος: 1.85 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Yanmar V1025-4
7
Yanmar V1025-4
Εκσκαφείς, 4925463 4925463
  BB4 7hb Waterfoot, Rossendale, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 335 h, Συνολικό βάρος: 2600 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Yanmar VIO50 MINIGRAVER
17
Yanmar VIO50 MINIGRAVER
Εκσκαφείς, 4883517 4883517
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 782 h, Συνολικό βάρος: 4850 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Yanmar VIO 55
5
Yanmar VIO 55
Εκσκαφείς, 4892366 4892366
  28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 3946 h, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
19.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar SV 100
8
Yanmar SV 100
Εκσκαφείς, 4830917 4830917
  51330 GIVRY EN ARGONNE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 4265 h, Συνολικό βάρος: 10000 kg, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
29.800 €
Δείτε αγγελία
Yanmar VIO 25-4
9
Yanmar VIO 25-4
Εκσκαφείς, 4917986 4917986
  8483 Deutsch Goritz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 2500 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Yanmar VIO 50-U
9
Yanmar VIO 50-U
Εκσκαφείς, 4917926 4917926
  8483 Deutsch Goritz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 2400 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Yanmar VIO 80-U
8
Yanmar VIO 80-U
Εκσκαφείς, 4917914 4917914
  8483 Deutsch Goritz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 41 kW, Ώρες λειτουργίας: 4550 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Yanmar VIO 80-U
9
Yanmar VIO 80-U
Εκσκαφείς, 4917913 4917913
  8483 Deutsch Goritz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 41 kW, Ώρες λειτουργίας: 2750 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Yanmar SV 08-1
7
Yanmar SV 08-1
Εκσκαφείς, 4917848 4917848
  8483 Deutsch Goritz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Ώρες λειτουργίας: 1300 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Yanmar VIO 10-2A
8
Yanmar VIO 10-2A
Εκσκαφείς, 4917846 4917846
  8483 Deutsch Goritz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Ώρες λειτουργίας: 1250 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Yanmar VIO 25-4
9
Yanmar VIO 25-4
Εκσκαφείς, 4917842 4917842
  8483 Deutsch Goritz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 2400 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Yanmar VIO 25-4
9
Yanmar VIO 25-4
Εκσκαφείς, 4917839 4917839
  8483 Deutsch Goritz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 1950 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Yanmar SV 08-1
9
Yanmar SV 08-1
Εκσκαφείς, 4917838 4917838
  8483 Deutsch Goritz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Ώρες λειτουργίας: 1050 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
12.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Yanmar VIO 25-4
9
Yanmar VIO 25-4
Εκσκαφείς, 4917816 4917816
  8483 Deutsch Goritz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 2100 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Yanmar EF 235
4
Yanmar EF 235
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4781366 4781366
  31832 Alferde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 108 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.2016, Εξωτερικό πλάτος: 1.27 m, ...
19.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar SA 424 ,kein John Deere
8
Yanmar SA 424 ,kein John Deere
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4766628 4766628
  31832 Alferde, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.30 m, Μέγιστη ταχύτητα: 24 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar SV85 MINIGRAVER
12
Yanmar SV85 MINIGRAVER
Εκσκαφείς, 4750546 4750546
  2973 AN Molenaarsgraaf, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 540 h, Συνολικό βάρος: 8500 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
70.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar VIO50 MINIGRAVER
10
Yanmar VIO50 MINIGRAVER
Εκσκαφείς, 4732714 4732714
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Συνολικό βάρος: 4850 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
43.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar SV60-A MINIGRAVER
19
Yanmar SV60-A MINIGRAVER
Εκσκαφείς, 4740653 4740653
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 217 h, Συνολικό βάρος: 6000 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
58.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar VIO12 MINIGRAVER
7
Yanmar VIO12 MINIGRAVER
Εκσκαφείς, 4582813 4582813
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 241 h, Συνολικό βάρος: 1250 kg, Τύπος: Τροχοφόρος εκσκαφέας
28.850 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar SV22
6
Yanmar SV22
Εκσκαφείς, 4703135 4703135
  6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Ώρες λειτουργίας: 890 h, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
24.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 138