Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Τοποθεσία: Kudowa Zdrój

Όλες οι προσφορές σε Kudowa Zdrój

Αγοράστε μεταχειρισμένα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Claas John Deere Case IH Fendt New Holland
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Deutz-Fahr 40.9 AGROVECTOR - 2012 ROK
7
ΝΈΑ Deutz-Fahr 40.9 AGROVECTOR - 2012 ROK
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4763495 4763495
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Ύψος ανύψωσης: 9.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4 kg
21.500 €
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 570 - V750 - 2009 ROK - KOMPRESOR
8
Claas LEXION 570 - V750 - 2009 ROK - KOMPRESOR
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4756320 4756320
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009
63.500 €
Δείτε αγγελία
Tecnoma LASER 3240 - 140 CM - 2009 ROK - 40 km/h
5
Tecnoma LASER 3240 - 140 CM - 2009 ROK - 40 km/h
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4755512 4755512
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009
55.000 €
Δείτε αγγελία
Matrot MATROT MAESTRIA 15R - 130 CM - GPS - TRIMBLE CFX 750 - 36 M - BELKA Z TYŁU - 2003 ROK
7
Matrot MATROT MAESTRIA 15R - 130 CM - GPS - TRIMBLE CFX 750 - 36 M - BELKA Z TYŁU - 2003 ROK
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4755509 4755509
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2003
30.500 €
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 570 - 2009 ROK - HEDER S750 SOJA - 4 SZTUKI
7
Claas LEXION 570 - 2009 ROK - HEDER S750 SOJA - 4 SZTUKI
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4755508 4755508
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009
62.000 €
Δείτε αγγελία
Case IH 8010 AFX - 7,32 M - 2006 ROK
Case IH 8010 AFX - 7,32 M - 2006 ROK
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4755506 4755506
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006
51.000 €
Δείτε αγγελία
Tecnoma LASER 4240 - 140 CM/150 CM - 2013 ROK - 1906 MTG - 40 km/h
4
Tecnoma LASER 4240 - 140 CM/150 CM - 2013 ROK - 1906 MTG - 40 km/h
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, 4755325 4755325
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
75.000 €
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 570 - HEDER S750 SOJA - 2009 ROK
6
Claas LEXION 570 - HEDER S750 SOJA - 2009 ROK
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4755242 4755242
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009
63.000 €
Δείτε αγγελία
Case CASE MAGNUM MX 255 - 2006 ROK
3
Case CASE MAGNUM MX 255 - 2006 ROK
Τρακτέρ, 4753895 4753895
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006
15.500 €
Δείτε αγγελία
Fendt 936 VARIO PROFI - WOM + TUZ - NOWY SILNIK I SKRZYNIA - 2011 ROK
11
Fendt 936 VARIO PROFI - WOM + TUZ - NOWY SILNIK I SKRZYNIA - 2011 ROK
Τρακτέρ, 4753892 4753892
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 10141 h
56.000 €
Δείτε αγγελία
New Holland CR 9080 -4X4 - VARIO 9,15 M - LASER PILOT
7
New Holland CR 9080 -4X4 - VARIO 9,15 M - LASER PILOT
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4753767 4753767
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007
71.500 €
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 570 - HEDER S750 SOJA + CONSPEED 8-70 FC - 2008 ROK
8
Claas LEXION 570 - HEDER S750 SOJA + CONSPEED 8-70 FC - 2008 ROK
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4734434 4734434
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 2752 h, Πλάτος κεφαλής: 7.50 m
76.000 €
Δείτε αγγελία
Berthoud BOXER 4000 - 36 M - 2005 ROK
Berthoud BOXER 4000 - 36 M - 2005 ROK
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4724174 4724174
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2005, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l
18.500 €
Δείτε αγγελία
Case IH 2388 X-CLUSIVE - 2008 ROK
2
Case IH 2388 X-CLUSIVE - 2008 ROK
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4723776 4723776
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος κεφαλής: 6.70 m
56.500 €
Δείτε αγγελία
Horsch TIGER 8 AS - 2011 ROK - BEZPOŚREDNI WYSIEW ZBÓŻ - NOWE CZĘŚCI ROBOCZE
4
Horsch TIGER 8 AS - 2011 ROK - BEZPOŚREDNI WYSIEW ZBÓŻ - NOWE CZĘŚCI ROBOCZE
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4722819 4722819
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 7.50 m
34.500 €
Δείτε αγγελία
Horsch TIGER 8 AS - 2011 ROK - NOWE CZĘŚCI ROBOCZE - WYSIEW ZBÓŻ
4
Horsch TIGER 8 AS - 2011 ROK - NOWE CZĘŚCI ROBOCZE - WYSIEW ZBÓŻ
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4722803 4722803
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 7.50 m
34.500 €
Δείτε αγγελία
John Deere 8335R POWERSHIFT - 2013 - 382 KM - AUTOTRAC
7
John Deere 8335R POWERSHIFT - 2013 - 382 KM - AUTOTRAC
Τρακτέρ, 4722682 4722682
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 280 kW
87.500 €
Δείτε αγγελία
John Deere 8230 POWERSHIFT - 2007 - 303 KM
10
John Deere 8230 POWERSHIFT - 2007 - 303 KM
Τρακτέρ, 4722603 4722603
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 222 kW
46.000 €
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 570 - V750 - 2009 ROK
Claas LEXION 570 - V750 - 2009 ROK
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4710803 4710803
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 2701 h, Πλάτος κεφαλής: 7.50 m
63.500 €
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 530 - 2008 ROK - 3D - V600
10
Claas LEXION 530 - 2008 ROK - 3D - V600
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4710522 4710522
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 2243 h
77.000 €
Δείτε αγγελία
Claas CONSPEED 8-70 FC - 2009 ROK
5
Claas CONSPEED 8-70 FC - 2009 ROK
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4709101 4709101
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Αριθμός σειρών: 8
22.000 €
Δείτε αγγελία
Claas MM 6-75 - 1997 ROK
7
Claas MM 6-75 - 1997 ROK
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4708555 4708555
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Αριθμός σειρών: 6
5.500 €
Δείτε αγγελία
Hardi 4100 TWIN FORCE - AUTOPILOT - TRIMBLE 750 - 36 M
5
Hardi 4100 TWIN FORCE - AUTOPILOT - TRIMBLE 750 - 36 M
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4703141 4703141
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Χωρητικότητα δοχείου: 4100.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 36.00 m
32.500 €
Δείτε αγγελία
Hardi 4100 TWIN FORCE - GPS - TRIMBLE CFX 750 - 36 M - 2008 ROK
8
Hardi 4100 TWIN FORCE - GPS - TRIMBLE CFX 750 - 36 M - 2008 ROK
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4701468 4701468
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Χωρητικότητα δοχείου: 4100.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 36.00 m
55.500 €
Δείτε αγγελία
New Holland
New Holland
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής, 4701308 4701308
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg
18.500 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 66