Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Ειδικές προσφορές

 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
BIGAB 7-10
20
ΝΈΑ BIGAB 7-10
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια, 4106720
55487 Sohren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 11.04.2012, Συνολικό βάρος: 10.00 t, Δίδυμο σασί
10.990 €
11.500 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Park 340 PX Allrad + Servo + 95cm Schnitt
-10%
5
ΝΈΑ Stiga Park 340 PX Allrad + Servo + 95cm Schnitt
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4106096
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 0.95 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.590 €
5.117 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schütz  Dieseltankanlage VET 3.000 Liter
-15%
Schütz Dieseltankanlage VET 3.000 Liter
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 4103622
48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δεξαμενή καυσίμων
2.422 €
2.850 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bauer Tankabfüllplatz mit Spritzschutzwand
-15%
Bauer Tankabfüllplatz mit Spritzschutzwand
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 4103602
48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Προστατευτικό ανάχωμα της δεξαμενής καυσίμου
2.194 €
2.582 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kingspan Mobiler Dieseltank TruckMaster 300 Liter
-15%
3
Kingspan Mobiler Dieseltank TruckMaster 300 Liter
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 4103585
48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Κινητή δεξαμενή ανεφοδιασμού
672 €
791 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schütz Tank VET 1000 Liter
-15%
2
Schütz Tank VET 1000 Liter
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 4103561
48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δεξαμενή καυσίμων
492 €
579 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pflanzenschutzschrank / Umweltschrank PSM 5
-10%
Pflanzenschutzschrank / Umweltschrank PSM 5
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, 4103501
48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
398 €
444 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kingspan Auffangwanne IBC – 1000
-15%
3
Kingspan Auffangwanne IBC – 1000
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 4103413
48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Προστατευτικό ανάχωμα της δεξαμενής καυσίμου
424 €
499 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rabe Profi Bird 6000 K
-50%
6
Rabe Profi Bird 6000 K
Καλλιεργητής, 4103358
18513 Splietsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πτερυγωτό δίχαλο, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Ημερομηνία εγγραφής: 11.11.2015, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, ...
33.900 €
67.600 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kingspan Mobiler Dieseltank TruckMaster 430 Liter
-15%
3
Kingspan Mobiler Dieseltank TruckMaster 430 Liter
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 4103305
48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Κινητή δεξαμενή ανεφοδιασμού
925 €
1.089 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schütz Tankanlage VET 1.000 Liter
-15%
3
Schütz Tankanlage VET 1.000 Liter
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 4102873
48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δεξαμενή καυσίμων
662 €
779 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kingspan stationäre Tankanlage Fuelmaster 9.000 Liter
-15%
2
Kingspan stationäre Tankanlage Fuelmaster 9.000 Liter
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 4102660
48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δεξαμενή καυσίμων
5.759 €
6.775 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Volvo FH 500
4
Volvo FH 500
Φορτηγό, 4095138
25785 Odderade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, ABS, ESP, Σύστημα πλοήγησης, Φίλτρο σωματιδίων, Πλήρες ιστορικό service, Βοηθητική θέρμανση, Cruise control, EBS, Ζάντες αλουμινίου, Δευτερεύων κλιματισμός, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, ...
59.500 €
60.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rabe Pilot PA 301
-32%
4
Rabe Pilot PA 301
Συμπιεστές εδάφους, 4091911
1681 PD Zwaagdijk-Oost, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 630.00 mm, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
6.500 €
9.605 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rabe Fieldbird 7000 SP3
-37%
6
Rabe Fieldbird 7000 SP3
Κοντές δισκοσβάρνες, 4091851
15236 Jacobsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 04.04.2017, Πλάτος εργασίας: 7.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Λοιπά
41.500 €
66.245 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rabe Blackbird AD 52 C
-39%
7
Rabe Blackbird AD 52 C
Δισκοσβάρνες, 4091838
16928 Schönebeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Υδραυλική προσαρμογή γωνίας κοπής, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Ημερομηνία εγγραφής: 10.10.2016, Πλάτος εργασίας: 5.40 m, Διάμετρος δίσκου: 660 mm, ...
38.000 €
61.820 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rostselmash Torum 760 Rotor mit Zürn Premium Flow
-5%
12
Rostselmash Torum 760 Rotor mit Zürn Premium Flow
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4091814
65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 368 kW, Ώρες λειτουργίας: 260 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, ...
189.000 €
199.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ

ενοικίαση από 60,00 €
ανά εκτάριο
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 4707
-5%
10
Massey Ferguson 4707
Τρακτέρ, 4091762
65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 70 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, ...
35.460 €
37.400 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas Avero 240 APS
-7%
7
Claas Avero 240 APS
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4091168
78247 Hilzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 146 kW, Ώρες λειτουργίας: 1376 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Σύστημα κλιματισμού, Μέτρηση απώλειας, Καμπίνα, Μετρητής χώρου, ...
55.000 €
59.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 7215r
5
John Deere 7215r
Τρακτέρ, 4090371
09366 Stollberg OT Raum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 199 kW, Ώρες λειτουργίας: 4003 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, ...
96.000 €
98.300 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rabe Kormoran PF V180 VI
-42%
5
Rabe Kormoran PF V180 VI
Άροτρα, 4090056
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Προϋνίο, Ινίο αρότρου, Ημερομηνία εγγραφής: 22.09.2015, ...
29.500 €
50.440 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas Lexion 560
18
Claas Lexion 560
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4088209
48629 Metelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 250 kW, Ώρες λειτουργίας: 2300 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Σύστημα κλιματισμού, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Μέτρηση απώλειας, ...
86.000 €
89.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grammer Actimo M
-11%
2
Grammer Actimo M
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4087510
88518 Herbertingen, Γερμανία
750 €
839 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Renault Ares 630 RZ
-5%
15
Renault Ares 630 RZ
Τρακτέρ, 4086662
89614 Öpfingen , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 10050 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
18.444 €
19.500 €


Δείτε αγγελία
McCormick MTX 155
8
McCormick MTX 155
Τρακτέρ, 4086616
3231 Grobelno, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 8200 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
13.000 €
13.500 €

χωρίς 22% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 645