Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Ειδικές προσφορές

 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
BARNY SIPMA 1211 FARMA PLUS
Βίντεο
9
BARNY SIPMA 1211 FARMA PLUS
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3720068
56301 Dolní Čermná, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2017, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεντρική λίπανση, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Σταθερός θάλαμος χορτόδεσης, Ελαστικά: 400/60-15,5, Διαστάσεις δεματίων: 120x120
13.915 €
17.134 €

με 21% ΦΠΑ
11.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
BM Maschinenbau ETR700    FRÜHKAUF -5%
4
BM Maschinenbau ETR700 FRÜHKAUF -5%
Συνδυασμοί σπορείων, ckt1830819
48324 Sendenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 7.00 m, Λοιπά
5.896 €
6.109 €

με 19% ΦΠΑ
4.955 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kipper Kobzarenko - Egenolf 3TSP-24
7
Kipper Kobzarenko - Egenolf 3TSP-24
Ανατρεπόμενο, jat3811968
65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 26.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 18.20 t, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Χάλυβας, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, ...
33.635 €
35.403 €

με 19% ΦΠΑ
28.265 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
NEW- AGRO- Schneeschild 2 Meter Hydraulisch  SL 200- H - Schneepflug 2 Meter - Stabile Ausführung
8
NEW- AGRO- Schneeschild 2 Meter Hydraulisch SL 200- H - Schneepflug 2 Meter - Stabile Ausführung
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit2543433
94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.090 €
1.131 €

με 19% ΦΠΑ
916 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bestagro Scheibenegge 5,0m Sofort Lieferbar !!! Hydraulisch klappbar mit Fahrwerk Spezial Preis !!!
3
Bestagro Scheibenegge 5,0m Sofort Lieferbar !!! Hydraulisch klappbar mit Fahrwerk Spezial Preis !!!
Δισκοσβάρνες, cct2602746
59-900 Zgorzelec (02826 Görlitz - 5 km), Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Προστασία από πέτρες, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Με ραβδώσεις
9.550 €
10.050 €


Δείτε αγγελία
Stoll Speed 900A
7
Stoll Speed 900A
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt3785237
46348 Raesfeld, Γερμανία
Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.80 m, Αριθμός ρότορων: 8
3.927 €
5.117 €

με 19% ΦΠΑ
3.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
gryzlly 42s
Βίντεο
5
gryzlly 42s
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3753253
87-200 Wąbrzeźno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.306 €
1.451 €

με 22% ΦΠΑ
1.070 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Top-Agro Schneepflug gerade hydr. 2,6M ; 3,0M OPTIMAL Schneeschild
10
Top-Agro Schneepflug gerade hydr. 2,6M ; 3,0M OPTIMAL Schneeschild
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3733735
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.399 €
1.600 €


Δείτε αγγελία
MF ASH U 910
6
MF ASH U 910
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3718984
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Λοιπά
51.170 €
53.788 €

με 19% ΦΠΑ
43.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BARNY ALFA&OMEGA
4
BARNY ALFA&OMEGA
Κύλινδροι, cmt3719778
56301 Dolní Čermná, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2017, Προσαρτώμενο μπροστά, Σύνδεσμος, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 500 mm, Βάρος: 1040 kg, Ρολό Κέιμπριτζ
2.299 €
2.541 €

με 21% ΦΠΑ
1.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CREMONINI F80CF 1409/90
9
CREMONINI F80CF 1409/90
Αντλίες άρδευσης, gbt3721391
47574 Goch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 61 kW, Ώρες λειτουργίας: 3084 h, Απόδοση: 1335 l/min
12.317 €
14.250 €

με 19% ΦΠΑ
10.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BARNY SIPMA MAJA 7531
Βίντεο
5
BARNY SIPMA MAJA 7531
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3720111
56301 Dolní Čermná, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2017, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 400x60-15,5
11.374 €
14.242 €

με 21% ΦΠΑ
9.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl
3
Fliegl
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, jft3716877
09514 Lengefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2017, Χωρητικότητα δοχείου: 29000.00 l, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 445/65R22,5
70.210 €
77.350 €

με 19% ΦΠΑ
59.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ASH-KFMR S 300
12
ASH-KFMR S 300
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3773596
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
2.499 €
2.900 €

με 19% ΦΠΑ
2.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Iseki SF 303
10
Iseki SF 303
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3701677
38835 Lüttgenrode, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλαϊνό άδειασμα, Υδραυλικό τιμόνι, Πλάτος εργασίας: 1600.00 m, Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
2.618 €
2.975 €

με 19% ΦΠΑ
2.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
EVERS FURIOSO
8
EVERS FURIOSO
Κύλινδροι, cmt3709159
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.20 m, Διάμετρος: 62 mm, Βάρος: 2895 kg, Λοιπά
13.090 €
14.875 €

με 19% ΦΠΑ
11.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DPower PALLETENGABEL 2.5t mit NIEDERHALTER/ HOLZZANGE
8
DPower PALLETENGABEL 2.5t mit NIEDERHALTER/ HOLZZANGE
Εργαλεία φορτωτή, aht3684416
30952 Ronnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Περόνη παλέτας
750 €
850 €


Δείτε αγγελία
Metalfach N 272-2 D
13
Metalfach N 272-2 D
Κοπροδιανομείς, fat3684506
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύρτης, Μεταφορική ταινία, Αερόφρενο, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 13.80 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Συνολικό βάρος: 20.10 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 550/60-22.5
30.821 €
33.000 €

με 19% ΦΠΑ
25.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 550 mit GPS CLAAS Vario 750 Raps nur 1.243 Th Bj 2005
19
Claas LEXION 550 mit GPS CLAAS Vario 750 Raps nur 1.243 Th Bj 2005
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3678270
18273 Güstrow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 249 kW, Ώρες λειτουργίας: 1652 h, Μέτρηση απώλειας, Θεριστική μηχανή, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, Τρέιλερ κεφαλής, Περιστροφικός φανός, Αναστροφέας, ...
106.981 €
109.956 €

με 19% ΦΠΑ
89.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann  Krokodilgebiss, 1400 mm breit, Vorführgerät
9
EURO-Jabelmann Krokodilgebiss, 1400 mm breit, Vorführgerät
Εργαλεία φορτωτή, aht3672609
49847 Itterbeck, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Φτυάρι/αρπάγη σιλό
1.041 €
1.184 €

με 19% ΦΠΑ
875 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gartenland (MTD) GL17,5 - 105H
8
Gartenland (MTD) GL17,5 - 105H
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3675796
41379 Brüggen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.05 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.699 €
3.248 €

με 19% ΦΠΑ
2.268 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BM Maschinenbau Sandbodenpacker
3
BM Maschinenbau Sandbodenpacker
Συμπιεστές εδάφους, clt3615698
48324 Sendenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 600.00 mm, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
3.770 €
3.970 €

με 19% ΦΠΑ
3.168 € καθαρά
Δείτε αγγελία
EVERS Orlov SK 4
9
EVERS Orlov SK 4
Κοντές δισκοσβάρνες, cdt3610890
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Λοιπά
24.395 €
26.061 €

με 19% ΦΠΑ
20.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BM Maschinenbau FP30-M-700geb-MS
3
BM Maschinenbau FP30-M-700geb-MS
Συμπιεστές εδάφους, clt3608212
48324 Sendenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 700.00 mm, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
2.499 €
2.700 €

με 19% ΦΠΑ
2.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BM Maschinenbau FP30-M-700-MS
3
BM Maschinenbau FP30-M-700-MS
Συμπιεστές εδάφους, clt3608152
48324 Sendenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 700.00 mm, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
3.250 €
3.600 €

με 19% ΦΠΑ
2.731 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ASH-MF N 280
8
ASH-MF N 280
Κοπροδιανομείς, fat3619092
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύρτης, Μεταφορική ταινία, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 8.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 6.00 t, Συνολικό βάρος: 9.30 t, Δίδυμο σασί, Κοπριά, Ελαστικά: 400/60-15,5 PR14
16.541 €
17.900 €

με 19% ΦΠΑ
13.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stricker TGPK 522
6
Stricker TGPK 522
Ρυμούλκα επιβατικού, jjt3626968
23684 Gleschendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ημερομηνία εγγραφής: 05.03.2009, Συνολικό βάρος: 3.00 t, Φρένο προστασίας κατά της υπερτάχυνσης, Αλουμίνιο, Επίπεδη ρυμούλκα, Τετράτροχο, Ελαστικά: 225/55 R 12 C, ...
4.879 €
5.355 €

με 19% ΦΠΑ
4.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sgariboldi Elektroantrieb CE48-37
5
Sgariboldi Elektroantrieb CE48-37
Λοιπά, yat3627221
72108 Ergenzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
7.021 €
8.330 €

με 19% ΦΠΑ
5.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fritsche Feed-Jet
7
Fritsche Feed-Jet
βιοαέριο, zat3627215
72108 Ergenzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
7.021 €
7.998 €

με 19% ΦΠΑ
5.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kobzarenko Kobzarenko - Egenolf
9
Kobzarenko Kobzarenko - Egenolf
Ανατρεπόμενο, jat3811944
65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 5.20 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Συνολικό βάρος: 10.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Χάλυβας, Δίδυμο σασί, ...
11.888 €
12.588 €

με 19% ΦΠΑ
9.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 666