Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Ειδικές προσφορές

 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
ASH-MF T 7
12
ASH-MF T 7
Ανατρεπόμενο, 3912306
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 7.00 t, Ωφέλιμο φορτίο: 5.00 t, Όγκος φόρτωσης: 9.80 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Δίκυκλa, Χάλυβας, Ελαστικά: 500/50-17 PR 14, ...
8.925 €
10.115 €

με 19% ΦΠΑ
7.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
LUDA.FARM MachineCam, Kabellose Rückfahrkamera, Kamerasystem
Βίντεο
5
LUDA.FARM MachineCam, Kabellose Rückfahrkamera, Kamerasystem
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 3906860
78052 Villingen-Schwenningen, Γερμανία
Κάμερες οπισθοπορείας, Λοιπά
759 €
843 €

με 19% ΦΠΑ
638 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schouten Holland SP8040
7
Schouten Holland SP8040
Μπεκ δίσκου λυμάτων, 3915761
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
26.180 €
27.370 €

με 19% ΦΠΑ
22.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ASH-MF N 280-2
14
ASH-MF N 280-2
Κοπροδιανομείς, 3905736
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύρτης, Μεταφορική ταινία, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t, Συνολικό βάρος: 13.60 t, Δίδυμο σασί, Κοπριά, Ελαστικά: 500/50-17-PR 14
20.825 €
23.800 €

με 19% ΦΠΑ
17.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGREX XPI
9
AGREX XPI
Λιπασματοδιανομείς, 3910864
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, υδραυλικός χειρισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, Φωτισμός, Σετ καλίμπρας, Πλάτος εργασίας: 28.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1500.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
7.854 €
9.044 €

με 19% ΦΠΑ
6.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone Voorjaarskoopje!! Krone KWT 11.22/10 schudder
6
Krone Voorjaarskoopje!! Krone KWT 11.22/10 schudder
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 3896062
1749 DA Warmenhuizen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 11.00 m, Αριθμός ρότορων: 10, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
13.310 €
14.218 €

με 21% ΦΠΑ
11.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Voorjaarskoopje!! Kuhn FC 883 en FC 313 triplemaaier
9
Kuhn Voorjaarskoopje!! Kuhn FC 883 en FC 313 triplemaaier
Θεριστικές, 3896039
1749 DA Warmenhuizen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.80 m, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
13.613 €
15.125 €

με 21% ΦΠΑ
11.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar PU-3000
12
Pronar PU-3000
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3890215
21337 Lüneburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
2.618 €
2.856 €

με 19% ΦΠΑ
2.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tebbe DS 160 UNIVERSALSTREUER 40 km/h
14
Tebbe DS 160 UNIVERSALSTREUER 40 km/h
Κοπροδιανομείς, 3884479
26203 Wardenburg OT Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Μεταφορική ταινία, Αερόφρενο, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Γενικής χρήσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50-22.5
35.581 €
37.842 €

με 19% ΦΠΑ
29.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krukowiak Heros
8
Krukowiak Heros
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3861492
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Δοχείο νερού πλύσης, Ρύθμιση ύψους, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Φράγμα πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, Φωτισμός, ...
14.280 €
16.084 €

με 19% ΦΠΑ
12.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krukowiak Goliat
10
Krukowiak Goliat
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3861489
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Δοχείο νερού πλύσης, Σύστημα παρακολούθησης, Ρύθμιση ύψους, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Φράγμα πλύσης, Αερόφρενο, ...
26.180 €
28.560 €

με 19% ΦΠΑ
22.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio Bisonte 280
Βίντεο
3
Maschio Bisonte 280
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 3879312
65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Βάρος: 944 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
5.831 €
6.307 €

με 19% ΦΠΑ
4.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agrolift Frontpacker, Frontwalze
6
Agrolift Frontpacker, Frontwalze
Συμπιεστές εδάφους, 3923206
55481 Hecken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 600.00 mm, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
2.737 €
3.558 €

με 19% ΦΠΑ
2.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone
7
Amazone
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 3919966
04769 Mügeln, Γερμανία
6.999 €
7.749 €


Δείτε αγγελία
AKPIL Gepard XL
4
AKPIL Gepard XL
Κοντές δισκοσβάρνες, 3921673
55481 Hecken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Στρωτήρας, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Λοιπά
13.191 €
15.590 €

με 19% ΦΠΑ
11.085 € καθαρά
Δείτε αγγελία
STS ZLH-200
6
STS ZLH-200
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 3841000
37213 Witzenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2000.00 mm, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.10 m³
1.690 €
2.249 €

με 19% ΦΠΑ
1.420 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone Amazone - ED 451 CLASSIC
7
Amazone Amazone - ED 451 CLASSIC
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3851349
32469 Petershagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ιχνηθέτης, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, ηλεκτρονική επιτήρηση, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Αριθμός σειρών: 6, Απόσταση σειρών: 75 cm, ...
10.710 €
11.781 €

με 19% ΦΠΑ
9.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Europrofi 5510 D
9
Pöttinger Europrofi 5510 D
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3843654
63628 Bad Soden Salmünster, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, 40 χλμ/ώρα, ...
66.420 €
70.000 €

με 10.7% ΦΠΑ
60.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SMS HKK300/6
3
SMS HKK300/6
Υπεδαφοκαλλιεργητής, 3839702
93437 Furth im Wald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 45 cm, Αριθμός δοντιών: 6 Stk.
5.989 €
8.989 €

με 19% ΦΠΑ
5.033 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SMS DMB300
4
SMS DMB300
Κοντές δισκοσβάρνες, 3839670
93437 Furth im Wald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
8.990 €
14.697 €

με 19% ΦΠΑ
7.555 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Molcik Hydraulischer Ladekran HRM 1,5
10
Molcik Hydraulischer Ladekran HRM 1,5
Εργαλεία φορτωτή, 3838731
37213 Witzenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Λοιπά
2.261 €
3.443 €

με 19% ΦΠΑ
1.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely 900m
5
Lely 900m
Θεριστικές, 3833052
4882KA Zundert , Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Ρύθμιση ύψος κοπής, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
19.359 €
19.965 €

με 21% ΦΠΑ
15.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Molcik ZDK 18000
3
Molcik ZDK 18000
Ανατρεπόμενο, 3846531
24768 Rendsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Στρεφόμενα πλαϊνά, υδραυλική πόρτα καρότσας, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 19.70 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.23 t, Συνολικό βάρος: 18000.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
18.990 €
27.055 €

με 19% ΦΠΑ
15.958 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ROZMITAL SP-852H
9
ROZMITAL SP-852H
Χορτοσυλλεκτική, 3837154
37213 Witzenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα διεύθυνσης, Άξονας διεύθυνσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 8.50 m, Μεγάλη χορτοσυλλεκτική, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
16.991 €
23.372 €

με 19% ΦΠΑ
14.278 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ROZMITAL SB-4631
10
ROZMITAL SB-4631
Χορτοσυλλεκτική, 3837083
37213 Witzenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δίδυμος άξονας, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.60 m, Χορτοσυλλεκτική μονού ρότορα, Προσαρτώμενη χορτοσυλλεκτική
5.989 €
9.413 €

με 19% ΦΠΑ
5.033 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 636