Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Ειδικές προσφορές

 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
BM Maschinenbau Frontpacker FP30-M-700-MS
5
ΝΈΑ BM Maschinenbau Frontpacker FP30-M-700-MS
Συμπιεστές εδάφους, 4269755
  48324 Sendenhorst, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 700.00 mm
2.100 €
2.101 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kingspan Dieseltank FuelMaster 2.500 Liter
-15%
3
ΝΈΑ Kingspan Dieseltank FuelMaster 2.500 Liter
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 4269087
  48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δεξαμενή καυσίμων
2.239 €
2.635 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schütz  Dieseltankanlage VET 1.000 Liter
-15%
3
ΝΈΑ Schütz Dieseltankanlage VET 1.000 Liter
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 4269080
  48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δεξαμενή καυσίμων
849 €
999 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mauser Pflanzenschutzschrank / Umweltschrank PSM 5
-15%
2
ΝΈΑ Mauser Pflanzenschutzschrank / Umweltschrank PSM 5
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 4269072
  48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Προστατευτικό ανάχωμα της δεξαμενής καυσίμου
377 €
444 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Deutz-Fahr Agrotron 420 TTV inkl. Winterdienstpaket
-8%
4
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron 420 TTV inkl. Winterdienstpaket
Τρακτέρ, 4268931
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 3300 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
59.900 €
65.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 21,90 €
ανά ώρα λειτουργίας
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lamborghini Strike 105.4 T4I HD
-11%
10
ΝΈΑ Lamborghini Strike 105.4 T4I HD
Τρακτέρ, 4267021
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 74 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
39.900 €
45.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zaun- und Toranlagen Doppelstabmattenzaun
-18%
7
ΝΈΑ Zaun- und Toranlagen Doppelstabmattenzaun
Λοιπά, 4267020
  48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
32 €
39 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Deutz-Fahr AGROTRON TTV 410
-11%
18
Deutz-Fahr AGROTRON TTV 410
Τρακτέρ, 4266975
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 84 kW, Ώρες λειτουργίας: 2465 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
49.900 €
56.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 13,90 €
ανά ώρα λειτουργίας
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Deutz-Fahr Agrotron 420 TTV mit NEUEM AT-MOTOR
-5%
13
Deutz-Fahr Agrotron 420 TTV mit NEUEM AT-MOTOR
Τρακτέρ, 4266950
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 3300 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
56.000 €
59.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 18,90 €
ανά ώρα λειτουργίας
Δείτε αγγελία
Pöttinger Servo 45 S Plus
-5%
5
Pöttinger Servo 45 S Plus
Άροτρα, 4262948
  48163 Münster, Γερμανία
Τροχός βάθους, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Προϋνίο, Υνί διάταξης, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Απόσταση σώματος: 102 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, πλάτος αυλακιού: 55 cm, Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
21.000 €
22.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Leffers HL 14 D
-7%
6
Leffers HL 14 D
Ανατρεπόμενο, 4262944
  26871 Aschendorf / Ems, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Όγκος φόρτωσης: 13.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t, Συνολικό βάρος: 14.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
14.200 €
15.200 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Shelterall 10x9,75x5
-11%
4
Shelterall 10x9,75x5
Λοιπά, 4262579
  95145 Oberkotzau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
5.453 €
6.123 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kingspan Mobiler Dieseltank TruckMaster 200 Liter
-15%
3
Kingspan Mobiler Dieseltank TruckMaster 200 Liter
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 4261823
  48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Κινητή δεξαμενή ανεφοδιασμού
560 €
659 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mauser Pflanzenschutzschrank / Umweltschrank
-15%
2
Mauser Pflanzenschutzschrank / Umweltschrank
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, 4261811
  48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
377 €
444 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schütz VET 1000 Liter für Diesel, Heizöl oder Altöl
-15%
2
Schütz VET 1000 Liter für Diesel, Heizöl oder Altöl
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 4261807
  48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δεξαμενή πετρελαίου / Πρατήριο πλήρωσης πετρελαίου
492 €
579 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schütz Dieseltankanlage VET 3.000 Liter
-15%
3
Schütz Dieseltankanlage VET 3.000 Liter
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 4261758
  48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δεξαμενή καυσίμων
2.422 €
2.850 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kerner FPCW 6530
6
Kerner FPCW 6530
Συμπιεστές εδάφους, 4261088
  94501 Aldersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Μπροστά προσαρτώμενος συσκευαστής
6.554 €
6.722 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
DURAPLAS Duraplas 25000
-7%
4
DURAPLAS Duraplas 25000
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 4260170
  39606 Flessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
13.000 €
14.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Eurodrill 3000 mit Zirkon 7/300
-28%
15
Lemken Eurodrill 3000 mit Zirkon 7/300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4256110
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, μηχανικό
6.638 €
9.159 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte VT 18500
-6%
9
Kotte VT 18500
Βυτία κοπριάς, 4254328
  27299 Langwedel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Κεντρική λίπανση, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Πληρωτικό τούρμπο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.2010, Πλάτος εργασίας: 30.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 17600.00 l, ...
29.000 €
31.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Barreto 30SG Baumstumpffräse NEU Baumstubbenfräse 31PS
-13%
Βίντεο
Barreto 30SG Baumstumpffräse NEU Baumstubbenfräse 31PS
Θρυμματιστές κορμών, 4253878
  34393 Grebenstein, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Βάρος: 770 kg
19.000 €
21.900 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ASH Metalfach T 13.6
-7%
10
ASH Metalfach T 13.6
Κοπροδιανομείς, 4252605
  73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t, Συνολικό βάρος: 13.60 t, Δίδυμο σασί, Κοπριά, Ελαστικά: 500/50-17
16.800 €
18.067 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl
-16%
Βίντεο
5
Fliegl
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4251399
  7587 LA De Lutte, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
1.350 €
1.600 €

χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Massey Ferguson 4260
-39%
5
Massey Ferguson 4260
Τρακτέρ, 4251174
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 4900 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, ...
21.008 €
34.510 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caffini Genius 1000l mit 12m
-25%
6
Caffini Genius 1000l mit 12m
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4251160
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Ρύθμιση ύψους, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.00 m, Απόδοση: 130 l/min, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
5.599 €
7.436 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 718