Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Ειδικές προσφορές

 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Stoll Z 765 Pro
5
Stoll Z 765 Pro
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, ibt2575608
49635 Badbergen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 7.60 m, Αριθμός ρότορων: 6, Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
9.282 EUR
9.875 EUR

με 19% ΦΠΑ
7.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Quivogne SSDR-5,SSDR-7 talajlazítók
Quivogne SSDR-5,SSDR-7 talajlazítók
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3283516
5200 Törökszentmiklós, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
7.500 EUR
7.500 EUR


Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere Fairwaymäher 8700	„4WD“
16
John Deere Fairwaymäher 8700 „4WD“
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, tat3409613
66877 Ramstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
29.155 EUR
35.688 EUR

με 19% ΦΠΑ
24.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SORPAC Die Raschelmaschine - Fischbein (RF100 -zwei-faden variante)
9
SORPAC Die Raschelmaschine - Fischbein (RF100 -zwei-faden variante)
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3246622
63-233 Jaraczewo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
19.679 EUR
20.048 EUR

με 23% ΦΠΑ
15.999 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
schneeschild/pflug schneeschild/pflug
6
schneeschild/pflug schneeschild/pflug
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3104783
64-234 Nowa Wieś, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Προσαρτώμενο εξάρτημα για μηχανήματα δημοτικών επιχειρήσεων, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.500 EUR
1.750 EUR


Δείτε αγγελία
EVERS Zinslerwalze
7
ΝΈΑ EVERS Zinslerwalze
Κύλινδροι, cmt3668455
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.20 m, Διάμετρος: 62 mm, Λοιπά
12.495 EUR
13.685 EUR

με 19% ΦΠΑ
10.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
ECOTECH Österreich EPA 3-200
5
ΝΈΑ ECOTECH Österreich EPA 3-200
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3668269
25852 Sterdebüll, Γερμανία
υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.990 EUR
2.797 EUR

με 19% ΦΠΑ
1.672 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar PU 1400
2
ΝΈΑ Pronar PU 1400
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3668220
25852 Sterdebüll, Γερμανία
υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.178 EUR
1.952 EUR

με 19% ΦΠΑ
990 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar PUV 2800
ΝΈΑ Pronar PUV 2800
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3668206
25852 Sterdebüll, Γερμανία
υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.55 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
3.320 EUR
4.153 EUR

με 19% ΦΠΑ
2.790 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRITECH Futterwagen mit pneumatischer Entnahme AP12
5
ΝΈΑ AGRITECH Futterwagen mit pneumatischer Entnahme AP12
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα, jdt3668193
25012 Calvisano, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 2015, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Συνολικό βάρος: 2.90 t, Δίκυκλa, Ελαστικά: 4 Räder 400/55
17.080 EUR
23.180 EUR

με 22% ΦΠΑ
14.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Dieci Agri Star 40.7 EV02
Βίντεο
16
ΝΈΑ Dieci Agri Star 40.7 EV02
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3667904
65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υδραυλικό κλείδωμα προσάρτησης, ...
71.281 EUR
77.231 EUR

με 19% ΦΠΑ
59.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr
3
ΝΈΑ Deutz-Fahr
Τρακτέρ, aat3667360
65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Ώρες λειτουργίας: 8789 h, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Κύλινδρος: 4, Κατηγορία 2, Ελαστικά μπροστά: 90, ...
7.021 EUR
7.501 EUR

με 19% ΦΠΑ
5.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Unia IBIS VARIO 4H (am Lager)
7
Unia IBIS VARIO 4H (am Lager)
Άροτρα, cat3662411
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προστασία από πέτρες, Δισκομάχαιρο, Ελάσματα τοποθέτησης, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Απόσταση σώματος: 90 cm, Ύψος πλαισίου: 80 cm, Αριθμός αυλακιών: 4, πλάτος αυλακιού: 50 cm, ...
17.731 EUR
20.230 EUR

με 19% ΦΠΑ
14.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Valtra T 190 Allrad Traktor
10
Valtra T 190 Allrad Traktor
Τρακτέρ, aat3660930
49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 153 kW, Ώρες λειτουργίας: 11600 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
24.990 EUR
28.560 EUR

με 19% ΦΠΑ
21.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 7626 Exclusive mit Lenksystem
3
Massey Ferguson MF 7626 Exclusive mit Lenksystem
Τρακτέρ, aat3648964
65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 206 kW, Ώρες λειτουργίας: 3154 h, Ανίχνευση φορτίου, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
106.981 EUR
109.480 EUR

με 19% ΦΠΑ
89.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Striegel 190 DY/A
5
Striegel 190 DY/A
Φορτωτάκια, lat3648962
5204 Strasswalchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Εξωτερικό πλάτος: 0.97 m, Ύψος κατασκευής: 2.18 m, Ύψος ανύψωσης: 2.94 m, ...
27.000 EUR
29.880 EUR

με 20% ΦΠΑ
22.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 7750 i # Allrad
20
John Deere 7750 i # Allrad
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3648916
19395 Klebe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 458 kW, Ώρες λειτουργίας: 2815 h, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού, Βελτιωτικό, Υπολογιστής ταξιδίου, Αυτόματος πιλότος, Αυτόματος κοτσαδόρος, ...
146.913 EUR
153.510 EUR

με 19% ΦΠΑ
123.456 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Unia KRET 3/5 Steinsicherung (am Lager)
6
Unia KRET 3/5 Steinsicherung (am Lager)
Υπεδαφοκαλλιεργητής, cet3648596
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 60 cm, Αριθμός δοντιών: 3 Stk.
5.938 EUR
7.259 EUR

με 19% ΦΠΑ
4.990 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Wielton PRC 2
3
Wielton PRC 2
Άξονες πλατφόρμας, jpt3646671
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
13.685 EUR
14.875 EUR

με 19% ΦΠΑ
11.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kemper CHAMPION 4500 von New Holland
8
Kemper CHAMPION 4500 von New Holland
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3644312
27211 Bassum , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Αριθμός σειρών: 6, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
14.875 EUR
17.800 EUR

με 19% ΦΠΑ
12.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Jacoby Eurolux TLE 1000
8
Jacoby Eurolux TLE 1000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3638412
56357 Marienfels, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, Τροχός βάθους, ...
4.317 EUR
4.500 EUR

με 10.7% ΦΠΑ
3.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Renault Ares 550 RZ Winterdienst
17
Renault Ares 550 RZ Winterdienst
Τρακτέρ, aat3638273
31613 Wietzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 8983 h, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Τροχοφόρος φορτωτής, ...
24.354 EUR
24.800 EUR

με 10.7% ΦΠΑ
22.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrotron TTV 610
10
Deutz-Fahr Agrotron TTV 610
Τρακτέρ, aat3632503
46509 Xanten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 4900 h, Ανίχνευση φορτίου, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
47.499 EUR
49.500 EUR

με 10.7% ΦΠΑ
42.908 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sgariboldi Elektroantrieb CE48-37
5
Sgariboldi Elektroantrieb CE48-37
Λοιπά, yat3627221
72108 Ergenzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
9.520 EUR
12.500 EUR

με 19% ΦΠΑ
8.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fritsche Feed-Jet
7
Fritsche Feed-Jet
βιοαέριο, zat3627215
72108 Ergenzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
10.294 EUR
12.500 EUR

με 19% ΦΠΑ
8.650 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Holmer T2
5
Holmer T2
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3625638
29549 Bad Bevensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 338 kW, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
79.900 EUR
85.000 EUR


Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 7278 CEREA
5
Massey Ferguson 7278 CEREA
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3625502
89584 Ehingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 257 kW, Ώρες λειτουργίας: 1798 h, Μέτρηση απώλειας, Θεριστική μηχανή, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Τρέιλερ κεφαλής, Περιστροφικός φανός, Αναστροφέας, Κεφαλή ελαιοκράμβης, ...
55.930 EUR
69.000 EUR

με 19% ΦΠΑ
47.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Branson 2900 Hydrostat
10
Branson 2900 Hydrostat
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3624508
29643 Neuenkirchen / Grauen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ώρες λειτουργίας: 165 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, ...
19.635 EUR
30.345 EUR

με 19% ΦΠΑ
16.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone RE3
5
Krone RE3
Φρέζες, cjt3622608
48163 Münster, Γερμανία
Άξονας μετάδοσης κίνησης, Πλάτος εργασίας: 1.70 m, Βάθος εργασίας: 12 cm, Μαχαίρι φρέζας: 21, Φρέζες γενικής χρήσης
510 EUR
850 EUR


Δείτε αγγελία
ASH MF S 300
15
ASH MF S 300
Δισκοσβάρνες, cct3620939
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Προστασία από πέτρες, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Με ραβδώσεις
7.021 EUR
9.401 EUR

με 19% ΦΠΑ
5.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 661