Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Τελευταίες προσφορές

 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Claas Fendt New Holland Horsch
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
John Deere Nette set 9.5 R48 + 9.5 R32 John Deere wielen
11
ΝΈΑ John Deere Nette set 9.5 R48 + 9.5 R32 John Deere wielen
Ζαντολάστιχα, 4811697 4811697
  8356 VW Blokzijl, Ολλανδία
1.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agristal
13
ΝΈΑ Agristal
Κύλινδροι, 4811696 4811696
  62-035 Kórnik, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος: 500 mm, Βάρος: 1230 kg, Τύπος: Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
2.850 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Clemens Flachschar LUF Links + Rechts
7
ΝΈΑ Clemens Flachschar LUF Links + Rechts
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων, 4811694 4811694
  65527 Niedernhausen, Γερμανία
2.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agristal Agrisort Rouleau Camrbidge porté 3,40 m, Agrisort Lifting Cambridge roller 3,40 m
Βίντεο
8
ΝΈΑ Agristal Agrisort Rouleau Camrbidge porté 3,40 m, Agrisort Lifting Cambridge roller 3,40 m
Κύλινδροι, 4811693 4811693
  62-035 Kórnik, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 3.40 m, Διάμετρος: 500 mm, Βάρος: 1250 kg, Τύπος: Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
2.587 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 5207 S wie 5206 4507 Servo T Gang Fronthydraulik Frontzapfwelle
9
ΝΈΑ Deutz-Fahr 5207 S wie 5206 4507 Servo T Gang Fronthydraulik Frontzapfwelle
Τρακτέρ, 4811691 4811691
  65527 Niedernhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Ώρες λειτουργίας: 6794 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
8.950 €
logo
Δείτε αγγελία
Kubota ST401C incl Frontlader
6
ΝΈΑ Kubota ST401C incl Frontlader
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4811689 4811689
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 12 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
35.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 4807 wie 4507 5207 4506 erst 2673 Std. - 1.Hand - T-Gang
11
ΝΈΑ Deutz-Fahr 4807 wie 4507 5207 4506 erst 2673 Std. - 1.Hand - T-Gang
Τρακτέρ, 4811688 4811688
  65527 Niedernhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 2673 h, Καμπίνα, Κενό βάρους: 2.30 t, Μέγιστη ταχύτητα: 29 km/h, Κύλινδρος: 3, Ταχύτητα pto: 540/1000
9.995 €
logo
Δείτε αγγελία
Fendt 203 VA II wie 200 155/2 Schmalspurtraktor Weinbau Allrad Servo 5 Gang Schaltung TÜV
15
ΝΈΑ Fendt 203 VA II wie 200 155/2 Schmalspurtraktor Weinbau Allrad Servo 5 Gang Schaltung TÜV
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4811685 4811685
  65527 Niedernhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 42 kW, Ώρες λειτουργίας: 4319 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, ...
10.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 960
7
ΝΈΑ John Deere 960
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4811683 4811683
  25852 Bordelum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 11000 h, Εκτοξευτής δεματίων, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, ...
41.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agristal Rouleau Cambridge pliant traîné avec peigne 5,0m, Folding Cambridge roller - advanced version 5,0m
Βίντεο
7
ΝΈΑ Agristal Rouleau Cambridge pliant traîné avec peigne 5,0m, Folding Cambridge roller - advanced version 5,0m
Κύλινδροι, 4811677 4811677
  62-035 Kórnik, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος: 500 mm, Βάρος: 2700 kg, Τύπος: Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
6.279 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn PZ 300 F
9
ΝΈΑ Kuhn PZ 300 F
Θεριστικές, 4811675 4811675
  08-140 Mordy, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ρύθμιση ύψος κοπής, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 2.95 m
5.406,13 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agristal Rouleau Cambridge pliant traîné simple 5,0 m, Folding Cambridge roller - basic version 5,0 m
5
ΝΈΑ Agristal Rouleau Cambridge pliant traîné simple 5,0 m, Folding Cambridge roller - basic version 5,0 m
Κύλινδροι, 4811673 4811673
  62-035 Kórnik, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Σύνδεσμος, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος: 500 mm, Βάρος: 2200 kg
5.698 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo P 27.6 Plus Bauma Edition
8
ΝΈΑ Merlo P 27.6 Plus Bauma Edition
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4811672 4811672
  41516 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 17 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Τετρακίνηση, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Τιμή ενοικίασης ανά Ημέρα κατόπιν αιτήματος
Δείτε αγγελία
Saris BT 75 Mc Alu Pro
3
ΝΈΑ Saris BT 75 Mc Alu Pro
Ρυμούλκα επιβατικού, 4811671 4811671
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σασί: Δίκυκλa
838,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iveco-Mol MO041
5
ΝΈΑ Iveco-Mol MO041
Συστήματα άρδευσης, 4811670 4811670
  5314 LK Bruchem (Gelderland), Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Merlo Multifarmer 34.9 CS-CVTRONIC
Βίντεο
7
ΝΈΑ Merlo Multifarmer 34.9 CS-CVTRONIC
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4811669 4811669
  41516 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ώρες λειτουργίας: 310 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Τιμή ενοικίασης ανά Ημέρα κατόπιν αιτήματος
Δείτε αγγελία
Saris AMG 75 Classic Wood
3
ΝΈΑ Saris AMG 75 Classic Wood
Ρυμούλκα επιβατικού, 4811668 4811668
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σασί: Δίκυκλa
965,55 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon PS 403
5
ΝΈΑ Vicon PS 403
Λιπασματοδιανομείς, 4811667 4811667
  59269 Beckum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, υδραυλικός χειρισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l, Τύπος: Ταλαντευόμενος διασκορπιστής
630,25 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
sonstig
9
ΝΈΑ sonstig
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4811666 4811666
  37671 Höxter, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Renault Ares 620 RZ MX 120
9
ΝΈΑ Renault Ares 620 RZ MX 120
Τρακτέρ, 4811665 4811665
  08-140 Mordy, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 6400 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
22.329,66 €
Δείτε αγγελία
Viking MB 756 YC = RM756YC
3
ΝΈΑ Viking MB 756 YC = RM756YC
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4811663 4811663
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 4 kW, Πλάτος εργασίας: 0.56 m, Τύπος: Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
1.259,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Techmagri DISCOCROP 2000 palier SKF
6
ΝΈΑ Techmagri DISCOCROP 2000 palier SKF
Καλλιεργητής, 4811662 4811662
  10140 AMANCE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
10.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn HR4001
4
ΝΈΑ Kuhn HR4001
Περιστροφική σβάρνα, 4811661 4811661
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
2.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nodet PNEUMASEM II
3
ΝΈΑ Nodet PNEUMASEM II
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4811659 4811659
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1980, Πλάτος εργασίας: 4.80 m
1.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon 1,50m
2
ΝΈΑ Vicon 1,50m
Θεριστικές, 4811660 4811660
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1985, Πλάτος εργασίας: 1.50 m
1.300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 553