Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Τελευταίες προσφορές

 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ UNIGREEN Feldspritzen
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4723531 4723531
  2100 Korneuburg, Αυστρία
Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l
1.548,67 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ McHale 991 BS
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4723518 4723518
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2001, Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
1.041,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon H 268
5
ΝΈΑ Vicon H 268
Θεριστικές, 4723516 4723516
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
2.646,02 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Avant 1250
3
ΝΈΑ Avant 1250
Σαρωτικές μηχανές, 4723515 4723515
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.125 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
OKAY Straßenkehrmaschinen
4
ΝΈΑ OKAY Straßenkehrmaschinen
Σαρωτικές μηχανές, 4723514 4723514
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Προσαρτώμενο σάρωθρο
575 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eigenbau Silozangen
4
ΝΈΑ Eigenbau Silozangen
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4723513 4723513
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
658,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone TANDEM V155XC EXTREME
9
ΝΈΑ Krone TANDEM V155XC EXTREME
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4723512 4723512
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
39.734,51 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Steyr 942
20
ΝΈΑ Steyr 942
Τρακτέρ, 4723511 4723511
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Ώρες λειτουργίας: 3418 h, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1
9.916,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger PLUS
3
ΝΈΑ Pöttinger PLUS
Άροτρα, 4723510 4723510
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013
14.955,75 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SaMASZ Samba 280
6
ΝΈΑ SaMASZ Samba 280
Θεριστικές, 4723509 4723509
  83119 Obing , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Διάταξη ανύψωσης, Ελάσματα-οδηγοί χορτοσυλλεκτικής μηχανής, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Χορτοκοπτική μηχανή με δισκοφόρο μαχαίρι
5.290 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Smaragd
7
ΝΈΑ Lemken Smaragd
Καλλιεργητής, 4723507 4723507
  23795 Traventhal, Γερμανία
Πτερυγωτό δίχαλο, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 7, Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις, Απλό
3.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 456A
14
ΝΈΑ John Deere 456A
Αξεσουάρ/λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια, 4723504 4723504
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
4.474,40 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6155M
17
ΝΈΑ John Deere 6155M
Τρακτέρ, 4723501 4723501
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 14 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
82.125,06 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X305R Mower
7
ΝΈΑ John Deere X305R Mower
Θεριστικές, 4723503 4723503
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015
2.548,71 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kane 20T dump
11
ΝΈΑ Kane 20T dump
Ανατρεπόμενο, 4723502 4723502
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
18.067,51 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6120M
16
ΝΈΑ John Deere 6120M
Τρακτέρ, 4723499 4723499
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 108 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
55.222,02 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6155R
16
ΝΈΑ John Deere 6155R
Τρακτέρ, 4723500 4723500
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 4444 h, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h
64.510,65 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere XUV855D Gator
12
ΝΈΑ John Deere XUV855D Gator
ATV/Quads, 4723498 4723498
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011
10.189,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6155M
17
ΝΈΑ John Deere 6155M
Τρακτέρ, 4723496 4723496
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 7 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
89.431,35 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fuelproof Site Tow 9000ltr
18
ΝΈΑ Fuelproof Site Tow 9000ltr
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, 4723497 4723497
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
19.200,27 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6155M
20
ΝΈΑ John Deere 6155M
Τρακτέρ, 4723495 4723495
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 182 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
88.638,42 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Irrimec ELITE S520 100TG450
7
ΝΈΑ Irrimec ELITE S520 100TG450
Συστήματα άρδευσης, 4723494 4723494
  2322 Hoogstraten, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2019, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 450.00 m
32.164 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ferbo FA 40/125
3
ΝΈΑ Ferbo FA 40/125
Συστήματα άρδευσης, 4723493 4723493
  2322 Hoogstraten, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2019, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 125.00 m
4.300 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Irrimec AA 70 TG 230
4
ΝΈΑ Irrimec AA 70 TG 230
Συστήματα άρδευσης, 4723492 4723492
  2322 Hoogstraten, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2019, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 230.00 m
10.156 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Irrimec ST4 100 TG 300
4
ΝΈΑ Irrimec ST4 100 TG 300
Συστήματα άρδευσης, 4723491 4723491
  2322 Hoogstraten, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2019, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 300.00 m
18.144 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 903