Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Τελευταίες προσφορές

 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Gkaras 2,00
Βίντεο
12
ΝΈΑ Gkaras 2,00
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4585163
  41500 Larissa, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλική πλευρική μετατόπιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Βάρος: 690 kg, Κόπανος, Προσάρτηση 3 σημείων
3.650 €
Δείτε αγγελία
Eigenbau ! Muldenkipper"Reparaturbedürftig"
4
ΝΈΑ Eigenbau ! Muldenkipper"Reparaturbedürftig"
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4586056
  58802 Balve, Γερμανία
Αερόφρενο, Αυτόματο πίσω τοίχωμα, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Δίκυκλa, Ελαστικά: 10.00R20
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 7930 AutoQuad +John Deere Frontlader 746
5
ΝΈΑ John Deere 7930 AutoQuad +John Deere Frontlader 746
Τρακτέρ, 4586050
  58802 Balve, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 11446 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Wilson  Super Move
6
ΝΈΑ Wilson Super Move
Όχημα μεταφοράς δεματίων, 4586043
  26624 Südbrookmerland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Αερόφρενο, Υδραυλικός ασφαλιστής φορτίου, Συνολικό βάρος: 16.50 t, Μήκος Πλατφόρμας: 6.00 m, Πλήθος δεματίων: 10, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Κυλινδρικά δεμάτια, Αερόφρενο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lilla Harrie Brona Talerzowa
-5%
ΝΈΑ Lilla Harrie Brona Talerzowa
Δισκοσβάρνες, 4586035
  18-507 Grabowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Απλό
2.219,26 €
2.336,07 €

Δείτε αγγελία
APV Kleinsamenstreuer ES 100 M1 Classic
ΝΈΑ APV Kleinsamenstreuer ES 100 M1 Classic
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4586005
  58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Renault Ciągnik rolniczy
Τρακτέρ, 4586003
  18-507 Grabowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 150 kW, Ώρες λειτουργίας: 9000 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %
12.848,37 €
13.549,19 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Renault Ciągnik Rolniczy
ΝΈΑ Renault Ciągnik Rolniczy
Τρακτέρ, 4585995
  18-507 Grabowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 165 kW, Ώρες λειτουργίας: 8000 h, Ημερομηνία εγγραφής: 7 mar 2017, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 4, Μέγιστη ταχύτητα: 45 km/h, ...
15.184,43 €
15.885,25 €

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fendt 724 Vario TMS Profi
Τρακτέρ, 4585970
  48231 Warendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 177 kW, Ώρες λειτουργίας: 4800 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
84.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other PBN 20
9
ΝΈΑ Sonstige / Other PBN 20
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 4585966
  49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 12500.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 650/55R26,5 BKT
26.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Frick Grubber
5
ΝΈΑ Frick Grubber
Καλλιεργητής, 4585965
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Προστασία από πέτρες, Αριθμός σωλήνων: 3, Καλλιεργητής κοτσανιών, Επιπεδωτήρας με οδοντωτό ελατήριο
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Bergmann HTW II
8
ΝΈΑ Bergmann HTW II
Ρυμουλκούμενη καρότσα, 4585964
  26219 Bösel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Όγκος φόρτωσης: 40000.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά: 600/55 R26.5
20.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland LM 7.42 ELITE
9
ΝΈΑ New Holland LM 7.42 ELITE
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4585963
  49733 Haren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 105 kW, Ώρες λειτουργίας: 758 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 500/70R24 TR
65.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad  Rapid 600 S
10
ΝΈΑ Väderstad Rapid 600 S
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4585946
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Σπαρτική μηχανή
16.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Arion 420 CIS mit Frontladerkonsole
20
ΝΈΑ Claas Arion 420 CIS mit Frontladerkonsole
Τρακτέρ, 4585927
  37284 Waldkappel-Bischhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 20 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 690
14
ΝΈΑ Claas Jaguar 690
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4585894
  54636 Rittersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 224 kW, Ώρες λειτουργίας: 4219 h, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Αυτόματος πιλότος, Βελτιωτικό, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, ...
12.605,04 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas RU450 Xtra
5
ΝΈΑ Claas RU450 Xtra
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4585867
  2811 Wiesmath, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Αριθμός σειρών: 6, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
8.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Mc Cormick D219
5
ΝΈΑ Case IH Mc Cormick D219
Τρακτέρ αντίκες, 4585845
  96197 Schirradorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1964, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 19 km/h
3.800 €
Δείτε αγγελία
Amazone Amazone AD 302 + Rabe PKE 300
13
ΝΈΑ Amazone Amazone AD 302 + Rabe PKE 300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4585821
  54636 Rittersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Ακριβής χρόνοι, Ημερομηνία εγγραφής: 20.09.2000, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, ...
7.904,25 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vredestein 480/65R28 TRAXION+
3
ΝΈΑ Vredestein 480/65R28 TRAXION+
Ζαντολάστιχα, 4585735
  35398 Gießen-Lützellingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.042 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
IHC 624 S
9
ΝΈΑ IHC 624 S
Τρακτέρ, 4585666
  84576 Teising, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1969, Ισχύς κινητήρα: 43 kW, Ώρες λειτουργίας: 10700 h, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ημερομηνία εγγραφής: 30.09.1969, Συνολικό βάρος: 4.00 t, ...
4.075,63 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch JOKER 3CT
2
ΝΈΑ Horsch JOKER 3CT
Δισκοσβάρνες, 4585648
  35398 Gießen-Lützellingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB ADAPTERR.JCB-CLAAS (
2
ΝΈΑ JCB ADAPTERR.JCB-CLAAS (
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4585627
  35398 Gießen-Lützellingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
1.110 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Vario 900 mit Wagen "Ne tt o!
ΝΈΑ Claas Vario 900 mit Wagen "Ne tt o!
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4585609
  59302 Oelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
12.500 €
Δείτε αγγελία
Claas ARION 640 CEBIS
14
ΝΈΑ Claas ARION 640 CEBIS
Τρακτέρ, 4585608
  30966 Hemmingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 128 kW, Ώρες λειτουργίας: 4020 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, ...
57.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 971