Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Όλες οι προσφορές

 

Δημοφιλείς μάρκες:

Claas Fendt John Deere Deutz-Fahr Lemken
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Claas Volto77
8
ΝΈΑ Claas Volto77
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 4898093 4898093
  3321 Stephanshart, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Σύστημα προστασίας απώλειας δίχαλων, Πλάτος εργασίας: 7.70 m, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσαρτώμενη χορτοκοπτική αναστροφής αχύρου
7.389,38 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Jacoby Eurolux 1000 TLE
11
ΝΈΑ Jacoby Eurolux 1000 TLE
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4897707 4897707
  41564 Kaarst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, ...
4.100 €
Δείτε αγγελία
Steyr 8080 A SK2
9
ΝΈΑ Steyr 8080 A SK2
Τρακτέρ, 4897701 4897701
  41564 Kaarst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 52 kW, Ώρες λειτουργίας: 5911 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ράβδος ζεύξης, ...
15.500 €
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 377 A
17
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 377 A
Τρακτέρ, 4896547 4896547
  64732 Bad König, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 08.09.1988, Συνολικό βάρος: 5.00 t, Κενό βάρους: 3.50 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, ...
10.900 €
Δείτε αγγελία
ASH M-Fach N272-3
-16%
15
ΝΈΑ ASH M-Fach N272-3
Κοπροδιανομείς, 4898360 4898360
  73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 14.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικά διάστρωσης: Γενικής χρήσης, ...
29.500 €
35.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Herder MX 430
4
ΝΈΑ Herder MX 430
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4898418 4898418
  32339 Espelkamp, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 4.30 m, Τύπος: Καλάθι χόρτου
3.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ASH M-Fach DSK-16
-12%
13
ΝΈΑ ASH M-Fach DSK-16
Ανατρεπόμενο, 4898416 4898416
  73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Όγκος φόρτωσης: 17.50 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 12.00 t, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, ...
13.000 €
14.700 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
KUSTERS KG150
6
ΝΈΑ KUSTERS KG150
Συσκευές θέρμανσης, 4898422 4898422
  47574 Goch, Γερμανία
Θερμοστάτης, Θερμαντική ισχύς: 174 kW, Καύσιμη ύλη: Λάδι
500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZAM Kompakt
7
ΝΈΑ Amazone ZAM Kompakt
Λιπασματοδιανομείς, 4898177 4898177
  38381 jerxheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Φωτισμός, Σετ καλίμπρας, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1500.00 l, ...
1.400 €
Δείτε αγγελία
DelMorino Levante 250 H, hydr. Seitenverschiebung
5
ΝΈΑ DelMorino Levante 250 H, hydr. Seitenverschiebung
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών, 4898398 4898398
  49497 Mettingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Τύπος: Κόπανος, Προσαρτώμενο σε τρακτέρ: Προσάρτηση 3 σημείων
2.690 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bijlsma 66-60-33
15
ΝΈΑ Bijlsma 66-60-33
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4898436 4898436
  49744 Geeste/Dalum, Γερμανία
Τύπος: Πληρωτές κυτίων/αποθηκών πατάτες
4.500 €
Δείτε αγγελία
Kröger HKD 300 P
8
ΝΈΑ Kröger HKD 300 P
Ανατρεπόμενο, 4898423 4898423
  49401 Damme, Γερμανία
Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.2008, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.40 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, ...
9.000 €
Δείτε αγγελία
Liebherr LG1550
4
ΝΈΑ Liebherr LG1550
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4898442 4898442
  2171AK Sassenheim, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Willen Willen
8
ΝΈΑ Willen Willen
Ανατρεπόμενο, 4898426 4898426
  49401 Damme, Γερμανία
Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.1995, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.40 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, ...
9.000 €
Δείτε αγγελία
MAN TGM 18.250, 4 X 2 18 TONNE BRICK GRAB - 2011 - DG11 PZJ
12
ΝΈΑ MAN TGM 18.250, 4 X 2 18 TONNE BRICK GRAB - 2011 - DG11 PZJ
Λοιπά μηχανήματα έργων, 4898364 4898364
  NG10 3AF Nottingham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011
16.208,06 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Farmi CH 260
12
ΝΈΑ Farmi CH 260
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 4897712 4897712
  97737 Gemünden am Main, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, μέγιστη διάμετρος ξύλου: 25 mm
7.990 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Quivogne PROSOIL XH 500Z - Schwere Ausführung mit Zahnpackerwalze 500mm--
20
ΝΈΑ Quivogne PROSOIL XH 500Z - Schwere Ausführung mit Zahnpackerwalze 500mm--
Περιστροφικές σβάρνες, 4898427 4898427
  59320 Ennigerloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Βοηθητικό: Οδοντωτός κύλινδρος
19.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 6330
16
ΝΈΑ John Deere 6330
Τρακτέρ, 4898181 4898181
  38381 jerxheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 2400 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
45.000 €
Δείτε αγγελία
Case IH Maxxum 5140 AV
13
ΝΈΑ Case IH Maxxum 5140 AV
Τρακτέρ, 4897706 4897706
  89584 Rißtissen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 5900 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 12.09.1996, Συνολικό βάρος: 7500.00 t, Κενό βάρους: 5155.00 t, ...
19.700 €
Δείτε αγγελία
Schütz Dieseltankanlage 1000 Liter HW40
-15%
3
ΝΈΑ Schütz Dieseltankanlage 1000 Liter HW40
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 4898179 4898179
  48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Δεξαμενή καυσίμων
585,65 €
689 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kingspan Dieseltank FuelMaster 2.500 Liter
-15%
6
ΝΈΑ Kingspan Dieseltank FuelMaster 2.500 Liter
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 4898182 4898182
  48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Δεξαμενή καυσίμων
2.318,80 €
2.728 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kingspan IBC Auffangwanne 1000 Liter
-15%
3
ΝΈΑ Kingspan IBC Auffangwanne 1000 Liter
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 4898184 4898184
  48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Προστατευτικό ανάχωμα της δεξαμενής καυσίμου
424,15 €
499 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 60 - 80 - 100 KVA
5
ΝΈΑ John Deere 60 - 80 - 100 KVA
Λοιπά, 4898492 4898492
  6270 Tønder, Δανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Treffler TS 920/M3 5N Striegel 9,2 m
9
ΝΈΑ Treffler TS 920/M3 5N Striegel 9,2 m
Hackstriegel/Hackmaschine, 4898484 4898484
  71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Τύπος: μηχανικές τσάπες
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Cub Cadet FMZ48
8
ΝΈΑ Cub Cadet FMZ48
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4898086 4898086
  9640 Kötschach, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.575 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 150