Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Latest offers

 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Inuma Inuma Professional 5030
19
ΝΈΑ Inuma Inuma Professional 5030
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3774978
04643 Geithain, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Δοχείο νερού πλύσης, Σύστημα παρακολούθησης, Ρύθμιση ύψους, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Φράγμα πλύσης, Αερόφρενο, ...
41.650 €
με 19% ΦΠΑ
35.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Aebi
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3777598
48151 Münster, Γερμανία
1.514 €
με 20% ΦΠΑ
1.262 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kubota M7151 Standard
11
ΝΈΑ Kubota M7151 Standard
Τρακτέρ, aat3777943
65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Ανίχνευση φορτίου, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
89.901 €
92.500 €

με 19% ΦΠΑ
75.547 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fendt 930 Vario TMS
6
ΝΈΑ Fendt 930 Vario TMS
Τρακτέρ, aat3777771
7963 RX Ruinen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 221 kW, Ώρες λειτουργίας: 8215 h, Ανίχνευση φορτίου, Προ-εξοπλισμένο για Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, ...
69.575 €
με 21% ΦΠΑ
57.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Dücker dms mix shredder
5
ΝΈΑ Dücker dms mix shredder
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, qit3777704
51143 köln, Γερμανία
42.498 €
με 19% ΦΠΑ
35.713 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH WX168 - TAB - Verstellausleger - NEW .. ID-4835
15
ΝΈΑ Case IH WX168 - TAB - Verstellausleger - NEW .. ID-4835
Εκσκαφείς, let3776496
32351 Stemwede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 105 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Τροχοφόρος εκσκαφέας
133.161 €
με 19% ΦΠΑ
111.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Moty KE3000 Hydro S
8
ΝΈΑ Moty KE3000 Hydro S
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3776490
2084 Starrein 55, Αυστρία
65.000 €
με 20% ΦΠΑ
54.167 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Einböck Vibrostar 5- 500 2 FZ
4
ΝΈΑ Einböck Vibrostar 5- 500 2 FZ
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3776476
2084 Starrein 55, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Einböck Vibrostar 5- 400 2ZW
4
ΝΈΑ Einböck Vibrostar 5- 400 2ZW
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3776441
2084 Starrein 55, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Tifermec DES 730 PS
5
ΝΈΑ Tifermec DES 730 PS
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat3775224
72793 Pfullingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Υδροστάτης, Μονή χορτοκοπτική
12.000 €

Δείτε αγγελία
Other MASSEY FERGUSON 4245
5
ΝΈΑ Other MASSEY FERGUSON 4245
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, apt3776396
YO415NT York, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
JCB  1135 FASTRAC 4WS
5
ΝΈΑ JCB 1135 FASTRAC 4WS
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, apt3776395
YO415NT York, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
SMS LV 520
4
ΝΈΑ SMS LV 520
Κύλινδρος χόρτων, cnt3776385
09322 Penig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.20 m, Βάρος: 9300 kg, Διάμετρος κυλίνδρου: 102 cm
30.940 €
με 19% ΦΠΑ
26.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Land Rover Defender 110 TD5
14
ΝΈΑ Land Rover Defender 110 TD5
Λοιπά οχήματα μεταφοράς, jmt3776379
OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1999
12.195 €
με 20% ΦΠΑ
10.163 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Schiebeschild
3
ΝΈΑ Sonstige / Other Schiebeschild
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3776378
17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
952 €
με 19% ΦΠΑ
800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Fach  Miststreuer N275 – 14 t
4
ΝΈΑ Metal-Fach Miststreuer N275 – 14 t
Κοπροδιανομείς, fat3776796
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 12.10 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Συνολικό βάρος: 18.50 t, Δίκυκλa, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 655/65-30.5
31.297 €
με 19% ΦΠΑ
26.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely Hibiscus 1515 CD Profi - Vier-Kreisel-Großschwader
20
ΝΈΑ Lely Hibiscus 1515 CD Profi - Vier-Kreisel-Großschwader
Χορτοσυλλεκτική, ict3776794
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Δίδυμος άξονας, Σύστημα παρακολούθησης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 14.80 m, Μεγάλη χορτοσυλλεκτική, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
31.990 €
με 19% ΦΠΑ
26.882 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Holder C 340 digital
10
ΝΈΑ Holder C 340 digital
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3776729
25767 Albersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999
21.301 €
με 19% ΦΠΑ
17.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Peecon GÜLLEGLEITSCHUHVERTE
8
ΝΈΑ Peecon GÜLLEGLEITSCHUHVERTE
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3776726
25767 Albersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
4.344 €
με 19% ΦΠΑ
3.650 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio ARTIGLO 300 HYDROP
4
ΝΈΑ Maschio ARTIGLO 300 HYDROP
Λοιπά, yat3776707
25767 Albersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
16.660 €
με 19% ΦΠΑ
14.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 1565 Series II 4wd
7
ΝΈΑ John Deere 1565 Series II 4wd
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3776697
25767 Albersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
14.900 €
με 19% ΦΠΑ
12.521 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin SCARIFLEX EB600
9
ΝΈΑ Joskin SCARIFLEX EB600
Λοιπά, yat3776693
25767 Albersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
6.990 €
με 19% ΦΠΑ
5.874 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin SCARIFLEX EB600 NEU
3
ΝΈΑ Joskin SCARIFLEX EB600 NEU
Λοιπά, yat3776692
25767 Albersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
6.590 €
με 19% ΦΠΑ
5.538 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn GA 8020
8
ΝΈΑ Kuhn GA 8020
Χορτοσυλλεκτική, ict3776682
23867 Sülfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 7.80 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική
17.850 €
με 19% ΦΠΑ
15.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH Rückleuchten XL-Kabine
5
ΝΈΑ Case IH Rückleuchten XL-Kabine
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, apt3776615
33129 Delbrück-Westenholz, Γερμανία
77 €
με 19% ΦΠΑ
65 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH WX168 .. TAB .. NEW - NEW - NEW .. ID-4873
15
ΝΈΑ Case IH WX168 .. TAB .. NEW - NEW - NEW .. ID-4873
Εκσκαφείς, let3776599
32351 Stemwede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 105 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Τροχοφόρος εκσκαφέας
135.053 €
με 19% ΦΠΑ
113.490 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CanAgro Überladeschnecke
6
ΝΈΑ CanAgro Überladeschnecke
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3776563
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Λοιπά
4.284 €
με 19% ΦΠΑ
3.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt / Massey Ferguson (AGCO) 5,5 m Power Flow
6
ΝΈΑ Fendt / Massey Ferguson (AGCO) 5,5 m Power Flow
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3776560
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 5.50 m, Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
17.255 €
με 19% ΦΠΑ
14.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas V 900 Vario
6
ΝΈΑ Claas V 900 Vario
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3776559
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
34.510 €
με 19% ΦΠΑ
29.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Direct Disc 610 Comfort Contour C
11
ΝΈΑ Claas Direct Disc 610 Comfort Contour C
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3776557
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 6.10 m, Μονάδα κοπής με GPS
40.460 €
με 19% ΦΠΑ
34.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 1600