Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Τελευταίες προσφορές

 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Fliegl Überladeschnecke Typ 600  ASW Abschiebewagen
Βίντεο
7
ΝΈΑ Fliegl Überladeschnecke Typ 600 ASW Abschiebewagen
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς, 3931812
82237 Wörthsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
24.990 €
με 19% ΦΠΑ
21.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio Aquila 6000 Klappbar -Kreiselegge 23500€
7
ΝΈΑ Maschio Aquila 6000 Klappbar -Kreiselegge 23500€
Περιστροφικές σβάρνες, 3932233
43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2018, Στρωτήρας, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Σύστημα αναδίπλωσης, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Οδοντωτός κύλινδρος
29.375 €
με 25% ΦΠΑ
23.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio Delfino DL 130 Kreiselegge 3400€
6
ΝΈΑ Maschio Delfino DL 130 Kreiselegge 3400€
Περιστροφικές σβάρνες, 3932232
43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2017, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 1.30 m, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
3.400 €

Δείτε αγγελία
Gaspardo Maschio  Hs8 10200€  Hackgerät
11
ΝΈΑ Gaspardo Maschio Hs8 10200€ Hackgerät
Hackstriegel/Hackmaschine, 3932231
43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Σύστημα αναδίπλωσης
12.750 €
με 25% ΦΠΑ
10.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio DM 4000 Kreiselegge 11300€
7
ΝΈΑ Maschio DM 4000 Kreiselegge 11300€
Περιστροφικές σβάρνες, 3932228
43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2018, Άξονας μετάδοσης κίνησης, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Στρωτήρας, Μετάδοση pto, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Οδοντωτός κύλινδρος
14.125 €
με 25% ΦΠΑ
11.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gruse
5
ΝΈΑ Gruse
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 3932220
93104 Sünching , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ανατρεπόμενη χοάνη, Απενεργοποίηση σειράς, Αριθμός σειρών: 4, Απόσταση σειρών: 75 cm, Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων, μηχανικό
2.650 €
με 10.7% ΦΠΑ
2.394 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin Trans KTP 22/50
9
ΝΈΑ Joskin Trans KTP 22/50
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα, 3932207
42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, υδραυλική ασφάλιση πλαϊνών, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/55R26.5
35.500 €
με 19% ΦΠΑ
29.832 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ASH MF Viking
3
ΝΈΑ ASH MF Viking
Κοπροδιανομείς, 3932201
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 14.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Συνολικό βάρος: 20.50 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 550/60-22.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
ASH MF N 280-14
11
ΝΈΑ ASH MF N 280-14
Κοπροδιανομείς, 3932199
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t, Συνολικό βάρος: 13.60 t, Δίδυμο σασί, Κοπριά, Ελαστικά: 500/50-17
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lely Hibiscus 1515 CD Vario
4
ΝΈΑ Lely Hibiscus 1515 CD Vario
Χορτοσυλλεκτική, 3932195
33335 Gütersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, ISOBUS, Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 14.80 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική, Μεγάλη χορτοσυλλεκτική
167 €
με 19% ΦΠΑ
140 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely Hibiscus 815 CD Vario
3
ΝΈΑ Lely Hibiscus 815 CD Vario
Χορτοσυλλεκτική, 3932193
33335 Gütersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Άξονας διεύθυνσης, Σύστημα διεύθυνσης, Σύστημα παρακολούθησης, Πλάτος εργασίας: 7.95 m, Ρυμουλκούμενη χορτοσυλλεκτική, Μεγάλη χορτοσυλλεκτική
161 €
με 19% ΦΠΑ
135 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely 1020P
3
ΝΈΑ Lely 1020P
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου, 3932189
33335 Gütersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 10.20 m, Αριθμός ρότορων: 8, Ρυμουλκούμενη χορτοκοπτική μηχανή αναστροφής αχύρου
143 €
με 19% ΦΠΑ
120 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Baas Trima
6
ΝΈΑ Baas Trima
Τροχοφόρος φορτωτής, 3931906
30938 BURGWEDEL OT Wettmar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ύψος πλευρικής φόρτωσης: 2.50 m, Φορτωτής με μηχ. αποσύνδεση εξοπλισμού
1.450 €

Δείτε αγγελία
Horsch Express 3 TD
13
ΝΈΑ Horsch Express 3 TD
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3931787
97519 Riedbach, Ot. Mechenried, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Ιχνηθέτης, ISOBUS, Έλεγχος ίχνους, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 15.08.2014, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1500.00 l, ...
33.763 €
με 10.7% ΦΠΑ
30.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wüst Hacker BBHK-E100
Βίντεο
7
ΝΈΑ Wüst Hacker BBHK-E100
Διαχωριστής/τεμαχιστής ξύλων, 3932443
3537 Eggiwil, Ελβετία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
International  484
5
ΝΈΑ International 484
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3932431
YO415NT York, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other IH 454
5
ΝΈΑ Other IH 454
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3932430
YO415NT York, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Atlas Copco LG504
4
ΝΈΑ Atlas Copco LG504
Λοιπά, 3932415
4761RK Zevenbergen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Harley-Davidson Electra Limited
4
ΝΈΑ Harley-Davidson Electra Limited
Λοιπά, 3932414
08307 Repki, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Atlas Copco LG504
4
ΝΈΑ Atlas Copco LG504
Λοιπά, 3932411
4761RK Zevenbergen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Terex SL3800-1
4
ΝΈΑ Terex SL3800-1
Λοιπά, 3932410
4761RK ZEVENBERGEN, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Atlas Copco LG504
4
ΝΈΑ Atlas Copco LG504
Λοιπά, 3932404
4761RK Zevenbergen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Atlas Copco LG500
4
ΝΈΑ Atlas Copco LG500
Λοιπά, 3932403
4761RK Zevenbergen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Atlas Copco LG504
4
ΝΈΑ Atlas Copco LG504
Λοιπά, 3932402
4761RK Zevenbergen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Atlas Copco LG504
4
ΝΈΑ Atlas Copco LG504
Λοιπά, 3932396
4761RK Zevenbergen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 507