Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Linde H50D
11
ΝΈΑ Linde H50D
Περονοφόρο, ldt3666622
47647 Kerken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 750 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Ημικάμπινο, παρμπρίζ, Πλαίσιο καμπίνας, Λαμπτήρας πλημμυρών, Ύψος κατασκευής: 2.62 m, Ύψος ανύψωσης: 5.00 m, ...
47.005 EUR
με 19% ΦΠΑ
39.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SAME Titan 190 VDT
8
ΝΈΑ SAME Titan 190 VDT
Τρακτέρ, aat3665202
66851 Oberarnbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 6300 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
20.111 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fendt 930 SCR Profi Plus Rüfa
9
ΝΈΑ Fendt 930 SCR Profi Plus Rüfa
Τρακτέρ, aat3667058
7963 RX Ruinen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 221 kW, Ώρες λειτουργίας: 8900 h, AdBlue, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
87.725 EUR
με 21% ΦΠΑ
72.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere Gator HPX  (Demo)
8
ΝΈΑ John Deere Gator HPX (Demo)
ATV/Quads, aft3667196
7751 BG Dalen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 15 kW
15.670 EUR
με 21% ΦΠΑ
12.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 5455
8
ΝΈΑ Massey Ferguson 5455
Τρακτέρ, aat3667178
85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 6942 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
23.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
20.084 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Valtra N 163 DIRECT
8
ΝΈΑ Valtra N 163 DIRECT
Τρακτέρ, aat3667174
85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 1017 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
85.400 EUR
με 19% ΦΠΑ
71.765 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 9240
8
ΝΈΑ Massey Ferguson 9240
Τρακτέρ, aat3667175
85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 177 kW, Ώρες λειτουργίας: 5506 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 3, ...
24.300 EUR
με 19% ΦΠΑ
20.420 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland T 4.85
8
ΝΈΑ New Holland T 4.85
Τρακτέρ, aat3667176
85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 87 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 3, ...
38.300 EUR
με 19% ΦΠΑ
32.185 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Holder C 3.58
8
ΝΈΑ Holder C 3.58
Τρακτέρ, aat3667172
85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 43 kW, Ώρες λειτουργίας: 1824 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
32.400 EUR
με 19% ΦΠΑ
27.227 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 5445 DYNA-4
8
ΝΈΑ Massey Ferguson 5445 DYNA-4
Τρακτέρ, aat3667169
85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 5709 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
37.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
31.765 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 8345 R
8
ΝΈΑ John Deere 8345 R
Τρακτέρ, aat3667170
85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 254 kW, Ώρες λειτουργίας: 5687 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, ...
108.399 EUR
με 19% ΦΠΑ
91.092 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 8360 R
8
ΝΈΑ John Deere 8360 R
Τρακτέρ, aat3667171
85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Ώρες λειτουργίας: 4283 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
123.701 EUR
με 19% ΦΠΑ
103.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH MAGNUM 260
8
ΝΈΑ Case IH MAGNUM 260
Τρακτέρ, aat3667168
85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 191 kW, Ώρες λειτουργίας: 1271 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
115.700 EUR
με 19% ΦΠΑ
97.227 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lamborghini R 6.170 VTR
8
ΝΈΑ Lamborghini R 6.170 VTR
Τρακτέρ, aat3667166
85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 124 kW, Ώρες λειτουργίας: 3442 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, ...
67.400 EUR
με 19% ΦΠΑ
56.639 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 8650 DYNA-VT
8
ΝΈΑ Massey Ferguson 8650 DYNA-VT
Τρακτέρ, aat3667167
85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 199 kW, Ώρες λειτουργίας: 4514 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
79.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
67.143 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6616 DYNA-VT EXCLUSIVE
8
ΝΈΑ Massey Ferguson 6616 DYNA-VT EXCLUSIVE
Τρακτέρ, aat3667164
85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 1043 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
89.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
75.546 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6105 R
8
ΝΈΑ John Deere 6105 R
Τρακτέρ, aat3667165
85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 762 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, ...
67.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
57.059 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Valtra T202 DIRECT
8
ΝΈΑ Valtra T202 DIRECT
Τρακτέρ, aat3667163
85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 2934 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ...
76.700 EUR
με 19% ΦΠΑ
64.454 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland M 100
8
ΝΈΑ New Holland M 100
Τρακτέρ, aat3667161
85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 5040 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, ...
21.700 EUR
με 19% ΦΠΑ
18.235 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomech TERRA-X
8
ΝΈΑ Bomech TERRA-X
Λοιπά, yat3667162
85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
8.400 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.059 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 5090 C
8
ΝΈΑ Deutz-Fahr 5090 C
Τρακτέρ, aat3667158
85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, ...
43.700 EUR
με 19% ΦΠΑ
36.723 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 5120 P
8
ΝΈΑ Deutz-Fahr 5120 P
Τρακτέρ, aat3667159
85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 775 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, ...
64.700 EUR
με 19% ΦΠΑ
54.370 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 7485 DYNA-VT
8
ΝΈΑ Massey Ferguson 7485 DYNA-VT
Τρακτέρ, aat3667160
85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 3503 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ...
62.700 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
56.640 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 832 TF
8
ΝΈΑ John Deere 832 TF
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3667156
85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Υπολογιστής ταξιδίου
19.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.723 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH MX 135
8
ΝΈΑ Case IH MX 135
Τρακτέρ, aat3667157
85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 9642 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, ...
27.700 EUR
με 19% ΦΠΑ
23.277 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely CENTERLINER
8
ΝΈΑ Lely CENTERLINER
Λιπασματοδιανομείς, eat3667155
85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 24.00 m
2.100 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.765 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fendt FRONTZAPFWELLE
Άλλα ανταλλακτικά/εξαρτήματα, uat3667153
46325 Borken, Γερμανία
4.165 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Juwel 8-5
10
ΝΈΑ Lemken Juwel 8-5
Άροτρα, cat3667149
48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Άροτρο κατασκευής αυλάκων
20.825 EUR
με 19% ΦΠΑ
17.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 267