Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Όλες οι προσφορές

 

Δημοφιλείς μάρκες:

Claas Amazone John Deere Case IH Fendt
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Amazone CAYROS XMS 950 VS
6
ΝΈΑ Amazone CAYROS XMS 950 VS
Άροτρα, 5009958 5009958
  49205 Hasbergen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Απόσταση σώματος: 95 cm, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
23.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 1640+ Frontlader+Niedrigkabine
5
ΝΈΑ John Deere 1640+ Frontlader+Niedrigkabine
Τρακτέρ, 5009955 5009955
  27449 Kutenholz, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Χαμηλή καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, ...
12.900 €
Δείτε αγγελία
John Deere 832 TF
4
ΝΈΑ John Deere 832 TF
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5009953 5009953
  4181 Nádudvar, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2006, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige Garford Robocrop 12
5
ΝΈΑ Sonstige Garford Robocrop 12
Καλλιεργητής, 5009952 5009952
  4181 Nádudvar, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kuhn GA15031 STORRIVE
8
ΝΈΑ Kuhn GA15031 STORRIVE
Χορτοσυλλεκτική, 5009910 5009910
  7200 Grindsted, Δανία
Έτος κατασκευής: 2011
23.419 €
εξ. 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Liebherr L507 Stereo "SPEEDER" 30km/h Zentralschmierung
18
ΝΈΑ Liebherr L507 Stereo "SPEEDER" 30km/h Zentralschmierung
Τροχοφόροι φορτωτές, 5009909 5009909
  83131 Nussdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 3950 h, Κεντρική λίπανση
39.915,97 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 1135 CVX
7
ΝΈΑ Case IH 1135 CVX
Τρακτέρ, 5009908 5009908
  92237 Sulzbach Rosenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 5750 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, ...
44.715,45 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 382
11
ΝΈΑ Massey Ferguson 382
Τρακτέρ, 5009907 5009907
  85283 Wolnzach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 5910 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 18, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
15.718,16 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B7001D
3
ΝΈΑ Kubota B7001D
Τρακτέρ, 5009905 5009905
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
4.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Vario Farmer 412
6
ΝΈΑ Fendt Vario Farmer 412
Τρακτέρ, 5009903 5009903
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case IH 845XL Plus
6
ΝΈΑ Case IH 845XL Plus
Τρακτέρ, 5009902 5009902
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case IH 845XLA
2
ΝΈΑ Case IH 845XLA
Τρακτέρ, 5009901 5009901
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1989
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fulda 520/70R38
3
ΝΈΑ Fulda 520/70R38
Ζαντολάστιχα, 5009900 5009900
  82418 Murnau, Γερμανία
1.092,44 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Continental 480/70 R 24
4
ΝΈΑ Continental 480/70 R 24
Ζαντολάστιχα, 5009899 5009899
  82418 Murnau, Γερμανία
1.084,01 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TX 34
13
ΝΈΑ New Holland TX 34
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5009898 5009898
  22001 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ώρες λειτουργίας: 4080 h, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Τρέιλερ κεφαλής, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 4.50 m
16.806,72 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Juwel 8V 6N100
3
ΝΈΑ Lemken Juwel 8V 6N100
Άροτρα, 5009897 5009897
  5408 SZ Volkel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige KLAMKA FENDT 209P G222812050200
ΝΈΑ Sonstige KLAMKA FENDT 209P G222812050200
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 5009896 5009896
  08-130 KOTUŃ, Πολωνία
Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt 936 S4 Profi Plus
15
ΝΈΑ Fendt 936 S4 Profi Plus
Τρακτέρ, 5009885 5009885
  5204 Strasswalchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 264 kW, Ώρες λειτουργίας: 2098 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
145.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Adraf Adraf Kompakt- Futtermischer 500kg komplett mit Mühle 5,5kW
10
ΝΈΑ Adraf Adraf Kompakt- Futtermischer 500kg komplett mit Mühle 5,5kW
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης, 5009877 5009877
  88-210 Dobre, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
3.854 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
ATMP V-Schneepflug 3,0m / Schneeschild / Pług odśnieżny
6
ΝΈΑ ATMP V-Schneepflug 3,0m / Schneeschild / Pług odśnieżny
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5009875 5009875
  04-026 Warszawa, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.453 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Oelkers Falke 18t-3Seitenkipper
10
ΝΈΑ Oelkers Falke 18t-3Seitenkipper
Ανατρεπόμενο, 5009871 5009871
  31535 Neustadtbei hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Μουσαμάς, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
7.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rau D2 1000l/15m
4
ΝΈΑ Rau D2 1000l/15m
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5009870 5009870
  31535 Neustadt bei hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 1150.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Απόδοση: 200 l/min, ...
1.250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dowdeswell/Tigges 9  10
11
ΝΈΑ Dowdeswell/Tigges 9 10
Συμπιεστές εδάφους, 5009869 5009869
  IP13 7LQ Kettleburgh, Woodbridge, Μεγ. Βρετανία
Πλάτος εργασίας: 1.83 m, Διάμετρος: 670.00 mm, Τύπος: Λοιπά
579 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dowdeswell DP7D
14
ΝΈΑ Dowdeswell DP7D
Άροτρα, 5009866 5009866
  IP13 7LQ Kettleburgh, Woodbridge, Μεγ. Βρετανία
Τροχός βάθους, Δισκομάχαιρο, Προϋνίο, Ινίο αρότρου, Αριθμός αυλακιών: 5, πλάτος αυλακιού: 30 cm, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
1.046 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kröger 18t-3Seitenkipper , HDK 300
11
ΝΈΑ Kröger 18t-3Seitenkipper , HDK 300
Ανατρεπόμενο, 5009865 5009865
  31535 Neustadt bei hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Αερόφρενο, Στρεφόμενα πλαϊνά, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Τύπος: Ανατρεπόμενο τριών πλευρών, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
8.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 188